Skills - Essay Marketplace

Skills

Bij de skills gaat het om de Unique Selling Points van de organisatie. Wat onderscheidt Le Guess Who? van de concurrenten? Le Guess Who? heeft een drietal onderscheidende factoren ten opzichte van de festivals waar zij mee concurreren:

1. Het curator-systeem. Dit is een systeem waarbij ‘grootheden’ die naar het festival komen om op te treden worden gevraagd om een deel van het programma te cureren. Dit houdt in dat zij worden gevraagd welke artiesten ze graag op het festival willen zien. De afgelopen jaren is deze methode toegepast en dit heeft veel positieve reacties opgeleverd van de bezoekers van het festival.

2. De unieke shows van Le Guess Who? is een onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten. Veel festival vissen in dezelfde vijver, terwijl Le Guess Who? uit verschillende hoeken artiesten voor het festival weet te strikken. Dit levert een gevarieerd muziekaanbod op. Door het feit dat het zo divers is, zijn er voor de bezoekers voldoende acts waar zij interesse in hebben.

3. De inzet van inspirerende locaties. Le Guess Who? wil locaties gebruiken die bij het genre van de muziek passen. Door dit te doen creëert Le Guess Who? een beleving voor de bezoekers van het festival.

Structuur

Deze wijze waarop de Le Guess Who? is ingericht als organisatie.

Figuur 3: Organisatiestructuur Le Guess Who?

Medewerkers

Het team van Le Guess Who? wordt uitgebreid. Le Guess Who? wil ruimte voor een functie binnen de organisatie die kijkt hoe het festival de stad Utrecht optimaal kan benutten, de randprogrammering in kan delen en hoe het festival een bijdrage kan leveren aan sociaalmaatschappelijke projecten.

Door de groei van het festival is er in 2016 een junior programmeur aangenomen. De overige bestaande functies zijn uitgebreid op het gebied van het aantal werkuren. Dit is doorgevoerd om de organisatie mee te laten groeien met de groei van het festival. Op dit moment loopt de groei van het festival en de groei van organisatie niet lineair met elkaar (Stichting Le Guess Who, 2016). Als dit niet wordt rechtgetrokken kunnen organisatorische problemen ontstaan. Deze problemen kunnen als gevolg hebben dat er knelpunten ontstaan in de administratie en de kwaliteit van het festival niet meer voldoet aan de verwachtingen van de doelgroep (De Steven, 2018).

Stijl

De stijl die bij de organisatie als Le Guess Who? past, op het gebied van hoe de organisatie beslissingen neemt, is de mensgerichte stijl. De beslissingen worden op basis van gevoel genomen. De organisatoren willen geen overlegorganisatie worden, maar willen elkaar goed aan blijven voelen tijdens het maken van beslissingen. De organisatoren willen in de toekomst meer gaan structuren en professionaliseren op het gebied van het organiseren van het festival.

De organisatoren willen dit bewerkstelligen door zaken helderder op papier te zetten en een afweging te maken tussen wat de organisatie zelf wil doen en wat uit handen wordt gegeven (3voor12 Utrecht, 2016).

Systemen

Bij de systemen wordt er gekeken naar de processen en procedures van Le Guess Who? welke dagelijkse activiteiten spelen een rol binnen de organisatie en hoe worden beslissingen binnen de organisatie genomen. De beslissingen binnen Le Guess Who? worden gezamenlijk genomen. De organisatoren van Le Guess Who? werken samen naar het festival toe en overleggen hierbij face-to-face. De activiteiten die binnen Le Guess Who? een rol spelen bestaan uit de marketing, het boeken van artiesten, het betrekken van de stad Utrecht door inspirerende locaties in te zetten.

Gedeelde waarden

Wordt er gekeken naar de gedeelde waarden van Le Guess Who?, kan dit worden opgemaakt uit de missie van Le Guess Who?. De missie van Le Guess Who? is ‘’een breed en geëngageerd publiek nieuwe ervaringen brengen door hen op inspirerende wijze in aanraking te laten komen met avontuurlijke muziek’’(Stichting Le Guess Who. 2016). Naast de missie van Le Guess Who? delen de medewerkers ook de visie van het festival: ‘’ De komende jaren gaat Le Guess Who? haar internationale positie verder versterken. ‘’Tegelijkertijd blijft het festival steeds meer verankert in het Utrechtse, juist omdat blijkt dat de connectie met het lokale als zo bijzonder wordt ervaren door bezoekers, pers en artiesten.’’ (Stichting Le Guess Who?, 2016). Le Guess Who? wordt in de periode 2017-2020 een nog groter stadsfestival waar meer partijen in de stad zich aan willen verbinden. De organisatie wil de mogelijkheden onderzoeken om bijzonder en authentiek Utrechts erfgoed te betrekken bij het festival. De locaties die in de toekomst bij het festival betrokken worden moeten inspirerend blijven voor het publiek. De organisatie vindt het tevens belangrijk dat Le Guess Who? niet voor hen wordt georganiseerd, maar voor de bezoekers van het festival (3voor12 Utrecht, 2014).

Sterktes & Zwaktes

Sterktes

– Le Guess Who? is een op zichzelf staand festival dat zich onderscheid van haar concurrenten door de unieke en onbekende muziek. Bij geen enkel festival is de muziek zo divers en onbekend voor het grote publiek als bij Le Guess Who? Deze sterkte van Le Guess Who? wordt bevestigd door Thomas Jepsen van het Roskilde Festival. Volgens Thomas Jepsen is ‘’Le Guess Who? een vijver om nieuw onbekend talent uit te vissen voor het Roskilde Festival.’’

(Stichting Le Guess Who, 2016).

– De kwaliteit van het festival is het dialoog dat de organisatoren aan gaan met de artiesten. Samen met belangrijke artiesten worden programma’s opgesteld door middel van een curator systeem.

– Door het gegeven dat Le Guess Who? zich blijft richten op internationaal publiek blijven er voor Le Guess Who? mogelijkheden om te blijven groeien.

– Het behalen van de ANBI-status. Het behalen van deze status stond voor het jaar 2018 gepland, maar het festival heeft deze status al in 2016 behaald.

– Het betrekken van cultureel erfgoed zorgt er voor dat het festival zich blijft ontwikkelen op het gebied van inspirerende locaties.

Zwaktes

– Het festival richt zich met onbekende artiesten en muzikanten op een selectieve doelgroep binnen de festivalgangers. Mensen die niet open staan voor alternatieve muziekstijlen laten het festival liever links liggen.

– Door de groei van het festival is het organisatorisch achtergebleven ten opzichte van de groei. Dit probeert Le Guess Who? tijdens het beleidsplan 2017-2020 recht te trekken zo dat de groei en het organisatorische team op een lijn zitten. Lukt het de organisatie niet om het recht te trekken, dan zal dit in de toekomst zorgen voor organisatorische problemen.

– Geen documentatie naast fotografie van bijzondere optredens en exclusieve voorstellingen die ingezet kunnen worden voor marketing doeleinden. Op dit moment zijn ze nog te afhankelijk van andere partijen voor de promotie van het festival door middel van vastgelegde documentatie.

– Het festival vindt plaats in november. In deze maand zijn er veel festivals gepland waardoor Le Guess Who? veel ‘concurrenten’ heeft (gastcollege Le Guess Who?, 2017)

Concurrentieanalyse

Uit het gastcollege van Le Guess Who? zijn er een aantal festivals naar voren gekomen die raakvlakken hebben met Le Guess Who? De festivals die enigszins raakvlakken hebben met Le Guess Who? zijn TodaysArt, Rewire en Crossing Border. Volgens de oprichter van het festival, Johan Gijsen, is Le Guess Who? toch meer een inspirator van festivals dan dat het een concurrent is van festivals. Om geen concurrenten in de markt te hebben blijft Le Guess Who? innoveren door net wat eigenwijzer en dieper in de muziek te gaan en op deze manier voor te blijven lopen op de concurrentie.

Om toch een concurrentieanalyse op te stellen is er gekeken naar de behoefte van de doelgroep aan de hand van het onderzoek. De behoeften van de doelgroep zijn in de tabel ingevuld en er is een kuis gezet als het festival deze behoefte kan invullen.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.