Essay: Te zien is dus dat de meeste studenten een stage zoeken…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 15 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 16, 2017
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Te zien is dus dat de meeste studenten een stage zoeken...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 4432 words. Download the full version above.

Te zien is dus dat de meeste studenten een stage zoeken door middel van het googelen naar het soort bedrijf waarin zij graag werkzaam zouden willen zijn. Maar liefste 90 van de 140 studenten koos voor deze manier, hiernaast worden ook de tips van mensen uit de omgeving in acht genomen tijdens het zoekproces en googelen veel studenten naar openstaande vacatures. Deze drie antwoorden springen er wel bovenuit, echter worden de andere opties ook nog relatief veel gekozen.
 
Er zijn ook studenten welke de optie ‘anders’ hebben gekozen. Deze studenten hadden het nog over het zelf inschrijven op vacaturesites zoals mediastages.nl, het fysiek opzoek gaan in de stad, de bedrijvenmarkt van Maastricht academy for MultimediaDesign & technology bezoeken en magazines bekijken. Hiernaast zijn er ook studies waar school de stageplek voor de studenten regelt en de studenten hier zelf geen keuze in hebben.

4.3 Onzekerheden omtrent stageplekken

Om antwoord te geven op de vraag waar de onzekerheden voor een student liggen tijdens het zoeken naar een geschikte stageplek zijn er twee vragen gesteld. De antwoorden op de vragen ‘Wat zoek jij in een stageplek?’ en ‘Wat zou jou afschrikken bij een stageplek?’ geven aan welke onzekere factoren, voor de start aan een stage, van belang zijn.

Interview

Tijdens de interviews kwam het meeste naar boven dat de eigen interesse het belangrijkste was bij de keuze voor een bepaald stagebedrijf. Ook diende de stageplek goed te zijn voor de eigen interesse, er dient dus veel te leren te zijn voor de stagiaires. Voor een aantal stagiaires was het ook belangrijk dat er de kans is om je eigen opdracht uit te voeren en dus niet een al liggende case.

Er wordt tijdens het zoeken van een stage ook gekeken naar de collega’s of andere stagiaires. Dit zorgt ervoor dat toekomstige stagiaires zich op hun gemak voelen en geeft ook aan dat het bedrijf ervaring heeft met stages. Er zijn dan ook studenten welke specifiek de eis hadden dat er al eerder afstudeerstages gedaan zijn bij het bedrijf. Collega’s en stagiaires hoort natuurlijk ook deels bij de sfeer op een werkplek, wat ook door veel ondervraagden als belangrijk werd benoemd. Ook het type bedrijf, de idealen en de visie van het stagebedrijf doen ertoe. Een bedrijf hoort ook aan te sluiten op waar de student in de toekomst werkzaam zou willen zijn en de werkzaamheden horen hier dan ook mee overeen te komen. Dit zowel uit eigen interesse maar ook aangezien de studenten graag willen kijken of het werkveld echt bij hun past. Studenten kijken dan ook naar eerdere projecten/ designs van bedrijven om te zien of een bedrijf bij de studenten past. Ook de aansluiting op de studie wordt als belangrijk ervaren. Dat er een kans op een baan in het verschiet ligt bij de stageplek is ook iets dat door studenten wordt meegenomen in het besluit voor een bepaalde stageplek.

Begeleiding is ook iets dat meerdere malen tijdens de interviews benoemd is. Het gaat hier zowel over expertise over de opdracht als persoonlijke begeleiding. Wanneer er een vacature openstaat zullen stagiaires ook eerder voor een bedrijf kiezen, ze weten dan dat zij echt welkom zijn. Dat de stage aansluit bij de eisen van school is ook belangrijk en hiernaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheden binnen stage. studenten kijken in dit geval of er naast de stageopdracht uitvoeren ook nog andere kansen zich voordoen tijdens de stage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis verbreding op het gebied van 3D printen of gebruik maken van connecties van het bedrijf. Het netwerk uitbreiden is dan ook iets waar soms specifiek naar gekeken wordt door studenten. Dat de studenten vrijheid binnen hun opdracht hebben en niet gelijk een hokje ingedrukt zullen worden is ook een vereiste voor sommige studenten. Verder dient de stage genoeg uitdaging te geven en dient het bedrijf nuchter en down-to-earth te zijn voor sommige ondervraagde. Ook dient de stageplek goed op het CV te staan en willen studenten niet alleen hun eigen opdracht doen voor de studie maar ook echt iets betekenen voor het bedrijf.

De werkplek dient ook aan te spreken en de naam van het bedrijf dient goed te zijn in de bedrijfswereld. Hoe een bedrijf in de markt ligt is dan ook iets waar naar gekeken wordt. Ook de uitstraling en stijl van de website wordt meegenomen in de zoektocht naar de ideale stageplek. Ten slotte is het voor de studenten ook belangrijk dat ze verantwoordelijkheid krijgen en hun creativiteit kunnen tonen.

Het item wat veel naar voren kwam als afknapper voor een stageplek is de locatie. De meeste ondervraagden waren niet bereid om heel ver de stageplek te zoeken. Wanneer een stage er top uitzag, maar de locatie te ver weg was, zouden vele deze plek toch links laten liggen en op zoek gaan naar een andere stageplek.

Enquête

Ook middels de enquête is er gekeken naar de onzekerheden van de studenten. Door middel van de vraag te stellen ‘Wat is voor jou belangrijk binnen een stageplek?’ is hier naar gekeken. Aangezien studenten mogelijkerwijs al deze zaken belangrijk vinden is er gekozen om de studenten een maximum van 4 antwoorden te laten kiezen.

In het figuur is te zien dat de studenten de werkzaamheden en de persoonlijke ontwikkeling binnen de stage het belangrijkste vinden. Echter blijkt het team/collega’s ook belangrijk te zijn voor de studenten. Zelf hebben studenten ook nog zaken ingevuld bij ‘anders’. Hier werden ‘contact met de stagebegeleider, ‘goede begeleiding’, ‘baankans’ en ‘waar de baas heeft gestudeerd’.

4.5 Het vinden van nieuwe stagiaires

4.5.1 Start van zoeken stageplek

Interview

Naast dat het belangrijk is om te weten op welke plekken je dient te zoeken, is het ook interessant om te zien wanneer je het beste in het zicht van de studenten kunt komen. Om deze reden is er tijdens de interviews ook gevraagd wanneer zij begonnen met het zoeken naar een stageplek. Verassend was dat de tijdsspan waarin studenten zoeken heel erg uiteen liep. Zo zijn er studenten welke al een jaar van te voren begonnen met het zoeken naar een stageplek terwijl andere pas een maand voor aanvang begonnen met het zoeken naar een stageplek. De meeste ondervraagde studenten begonnen tussen de vier maanden voor aanvang en een half jaar voor aanvang te zoeken naar een stageplek.

Enquête

Ook bij de enquête is de vraag gesteld wanneer de studenten beginnen te zoeken naar een stageplek. Wederom is hier een populatie van 140 studenten welke deze vraag hebben beantwoord. De overgrote meerderheid koos hier voor ‘3 maanden tot een half jaar voor aanvang van de stage’. Echter zijn er ook nog redelijk wat mensen welke langer of korter zoeken. Wel is te zeggen dat het overgrote deel start tussen een jaar voor aanvang tot een maand voor aanvang. Voor verduidelijking is het schema met de resultaten op deze vraag weergegeven in het figuur hieronder.

4.5.2 Hoeveel wordt er gesolliciteerd?

Het interview duurt over het algemeen wel een tijdje voor de student Cube als stageplek vindt. Het overgrote merendeel vindt Cube een maand of korter voordat de stage dient te beginnen, hierop drie studenten nagelaten. De studenten hebben dan bijna allemaal al een zoektocht en een aantal sollicitaties achter de rug. Uit de interviews bleek dat de studenten blij waren met de snelle reactie van Cube na de sollicitatie. Er wordt dan ook gezegd dat dit allemaal goed geregeld wordt waardoor twijfels over de stage onttrokken worden.

Wel gaf een respondent aan dat er misschien wat meer tijd tussen moet zitten tot een student weet of hij of zij aangenomen is. Dit geeft een groter euforie gevoel wanneer je de stage krijgt en zou het volgens de student kunnen dat je de stageplek meer gaat waarderen.

Ook op het gebied van het aantal sollicitaties die studenten doen is er veel verschil per student. Zo zijn er studenten welke al gelijk bij Cube hebben gesolliciteerd en hiermee dus ook maar een sollicitatie uitgestuurd hebben, echter zijn er ook een aantal studenten welke bij tien bedrijven gesolliciteerd hebben. Ongeveer de helft van de geïnterviewde studenten zagen Cube wel als de ideale stageplek en hadden deze plek dus ook als nummer een optie.

4.6 Populaire stageplekken en de drijfveren hiervoor

De studenten is ook middels zowel interviews als de enquête gevraagd bij welk bedrijf zij het liefste hun stage hadden gelopen met hierbij een verklaring. Op deze manier kan er een inzicht verkregen worden in de wensen van studenten en de drijfveren hierbij. NOG UITWERKEN

4.7 Studenten van de toekomst

‘Studenten van welke scholen komen in aanmerking om een stage te lopen bij Cube?’ Dit is een vraag welke zowel uit het oogpunt van Cube, als vanuit scholen kan komen. Hoe Cube hier tegenaan kijkt is te vinden in bijlage… Echter is in het onderzoek ook gekeken naar hoe scholen tegen Cube als stageplek denken. Om een beeld te hiervan zijn er interviews uitgevoerd met verschillende faculteiten.

TU Eindhoven – Industrial design

Om meer te weten te komen over de wensen en eisen ten opzichte van stages gezien van de opleiding Industrial design is er een interview gevoerd met stagecoördinator Meerthe Heuvelings. De belangrijkste/opvallendste resultaten uit dit interview zijn;

– Studenten van deze opleiding dienen verschillende competenties te vervullen tijdens de stageperiode.

– Studenten worden vrij gelaten in het zoeken naar een stage, echter worden er wel stages aangeboden middels een facebookpagina en een school vacature-site.

– Een stageplek dient interactief te zijn en niet puur visueel- of marketing gericht.

– De stagebegeleider dient iemand te zijn die zelf ook een designopleiding afgerond heeft of al minstens vijf jaar in het vakgebied zit

– Werken in groepsverband wordt op prijs gesteld.

– Tip: sollicitaties dienen in het Engels te zijn.

Vanuit deze oogpunten is te zien dat Cube design museum een goede stageplek zou zijn voor studenten van de opleiding industrial design. Meerthe gaf dan ook aan dat zij positief over Cube denkt. Het volledige interview is te lezen in bijlage….

Design academy

Hiernaast heeft er ook een interview plaatsgevonden met Merel van Eck. Zij is stagecoördinator bij de design academy in Eindhoven. Ook met haar is er gepraat over hoe de studie met stages omgaat en hoe zij tegen Cube design museum als stageplek aankijken. De belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven:

– iedere student bepaald zelf zijn leerdoelen, hier zijn geen vaste richtlijnen voor.

– Om in aanmerking te komen als stageplek dient er minimaal een ontwerper aanwezig te zijn.

– Stageperiodes duren bij deze opleiding van september tot januari.

– Er zijn hier veel Engelse studenten en hier dient een stageplek rekening mee te houden.

– Volgend jaar september kan er contact opgenomen worden met design academy met een stage advertentie, deze wordt doorgezet aan studenten.

Voor het volledige interview kan bijlage …. Geraadpleegd worden.

5. Aanbevelingen

Vanuit de resultaten en conclusies kunnen er verschillende aanbevelingen gedaan worden om de vraag naar stages bij Cube te verhogen. Deze aanbevelingen zullen hieronder beschreven worden.

5.1 Studentgroepen samenstellen naar aanleiding van competenties.

Op het moment worden studentgroepen bij elkaar gezet op basis van gevoel en het aantal stagiaires aanwezig. Echter om studenten een zo positief mogelijke ervaring te geven bij teamwerk, kan er gebruik worden gemaakt van de ‘teamrollen van Belbin’. Dit is een theorie welke ondersteund bij het maken van een goed team dat elkaar goed aanvult. Hiernaast zorgt het gebruik van het model ook ervoor studenten elkaar tijdens het project versterken wat een beter eindresultaat zou kunnen opleveren. Voor uitleg over de teamrollen van Belbin kan het onderdeel hierover in het marketingplan in bijlage…. raad gepleegd worden.

5.2 Werken met schema om contacten met faculteiten te verbeteren

Om een overzicht te behouden van het contact dat er met scholen plaatsvindt wordt er aangeraden om een schema te maken. In dit schema wordt aangegeven op welke momenten Cube kan inspringen om studenten te werven voor de stage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de momenten dat de faculteit de nieuwe open stages aanbiedt op hen site of het moment dat de stages voor deze faculteit beginnen. Dit zal ervoor zorgen dat overzicht bewaard wordt en kansen benut kunnen worden om studenten te werven. Voor meer informatie kan de opzet van dit schema gevonden worden in de bijlage…

5.3 Duidelijke verwachtingen creëren

Op dit moment kwam uit het onderzoek naar voren dat studenten vaak bij voorbaat andere verwachtingen bij de stage hadden, dan wat uiteindelijk bleek. De studenten vonden Cube een goede stageplek maar doordat er hoge verwachtingen zijn over zaken die Cube niet waar kon maken werd de visie over de stage toch naar beneden getrokken. Wanneer studenten vanaf het begin, zoals tijdens het sollicitatiegesprek, duidelijk weten wat zij kunnen verwachten van de stage zal dit in de toekomst niet meer gebeuren. Ben dus vanaf het begin duidelijk tegen de student en hierbij kunnen eventueel ook de interviewresultaten in acht genomen worden. Deze geven namelijk de verwachtingen aan die in het verleden niet vervuld zijn. In Bijlage …. Wordt hier een voorbeeld van gegeven (AIDA)

5.4 Studentsdagboek

Als aanvulling op de verduidelijking wat studenten kunnen verwachten kan er ook een studentsdagboek gemaakt worden. Een vlog waarin de studenten laten zien wat zij tijdens hun stage doen. Hiermee worden zowel de studenten aangesproken die interesse hebben in een stage bij Cube, maar ook eventuele bezoekers die zicht afvragen wat er allemaal in Cube gedaan wordt. Voor meer informatie over het studentsdagboek kan bijlage… geraadpleegd worden.

5.5 Bekendheid onder studenten verhogen

Om meer aanmeldingen te krijgen van studenten die graag bij Cube stage zouden willen lopen, is het belangrijk dat er ook veel studenten bekend zijn met het museum. Op dit moment werd gezien dat een heel groot deel van de studenten die Cube kennen, hiermee door school bekend zijn geworden. Door de sterke band met de opleiding CMD zijn het dan ook voornamelijk studenten van deze opleiding die bekend waren met Cube. Veel sollicitanten bij Cube zijn dan ook studenten van CMD en andere studies waar Cube een hechte band mee heeft. Om deze reden dient Cube met meerdere studies een hechte band aan te gaan om op multidisciplinaire basis deze studentenstroming te verwachten. Hiernaast kunnen studenten ook middels een andere wijze dan school bekend worden met Cube. Studenten zijn namelijk snel te bereiken middels social media. Om deze reden zou ook social media ingezet kunnen worden bij het bekendmaken van de stageplekken. Denk bijvoorbeeld aan het adverteren met de studentsdagboeken zoals hierboven beschreven. Dit zou ervoor zorgen dat studenten bewust zijn met dat er stagiaireplekken bij Cube aanwezig zijn, maar ook meteen een beeld geven van wat er dan van hen verwacht zou worden.

5.6 Gebruik het feit dat Cube ‘one of a kind’ is.

Cube heeft een unieke positie in handen door het enige museum te zijn dat aan ‘design for human needs’ doet in samenwerking met studenten. Daarnaast wordt er ook gewerkt met het ‘ask, imagine, create’ principe, ook dit typerend aan Cube. Aangeraden wordt om deze unieke positie ook te gebruiken naar de buitenwereld. Studenten die stage lopen bij Cube leren een vernieuwend principe waaraan zij veel hebben in de toekomst. Door dit te benadrukken worden studenten getriggerd door de uniekheid van het werken bij Cube. Het wordt dus aangeraden deze ‘unique sellingpoints’ van Cube te benadrukken. WEDEROM VERWIJZING AIDA?

5.7 Zorg voor nog iemand met designachtergrond binnen de organisatie

Verschillende opleidingen vragen van de stageplek dat hier een begeleider aanwezig is met een design achtergrond of al een aantal jaren werkzaam is in de wereld van design. Op dit moment dienen studenten dus de huidige productmanager als begeleider te krijgen aangezien hij de enige binnen het bedrijf is die deze positie kan vervullen. Dit geeft hem een zeer belangrijke positie in het proces van stagiaires. Bij het wegvallen van de productmanager betekend dit dat verschillende stagiaires hier niet meer stage zouden mogen lopen. Het is dan ook belangrijk hiernaar te kijken en te zorgen voor ‘plan B’ in het geval dat Wouter niet meer werkzaam zou zijn bij Cube. Aan te raden is dus hiervoor naar een oplossing te zoeken. Dit zou kunnen betekenen dat er een andere begeleider met designachtergrond aangenomen wordt of Rob deze positie ook zou kunnen vervullen.

5.8 Zelf contact zoeken met studenten

Tijdens het onderzoek is gebleken dat studenten tijdens hun zoektocht naar een stageplek niet zeer tevreden zijn over de hulp van school hierbij. Ook vertelden zij dat ze het prettig zouden vinden wanneer studenten door een bedrijf worden benaderd in plaats van dat studenten zelf op zoek gaan naar een stageplek. Dit geeft hen een gevoel dat zij gewild zijn en Cube wordt aanbevolen op deze informatie in te spelen. Cube zou dit op verschillende manieren kunnen doen. Er zou bijvoorbeeld via LinkedIn naar studenten geworven kunnen worden of docenten van verschillende opleidingen zouden benaderd kunnen worden of zij studenten weten die perfect bij deze vacature past. Op deze manier zal Cube bij voorbaat aan de zoektocht naar een geschikte stage al meteen meenemen in zijn/haar overwegingen. Voor meer informatie is bijlage… raad te plegen.

5.9 Studenten nu zo tevreden mogelijk = mond-tot-mond reclame

Het is belangrijk om de huidige studenten zo tevreden mogelijk te laten zijn over hun stageplek. studenten welke tevreden zijn, zullen namelijk eerder de stageplek aanraden aan andere studenten. Volgens de Net Promotor Score (NPS) dient een consument een 9 of 10 aan een dienst te geven, om positieve reclame te blijven maken over een bedrijf. Hetzelfde geldt dus ook voor studenten en hun stage. Wanneer zij zeer tevreden zijn over hun stage zullen zij dit ook naar de buitenwereld willen uitstralen en zullen de studenten promotors worden voor het bedrijf. Een 9 of 10 krijgen is lastig en hierdoor is dan ook aan te raden als eerste zorg te maken dat studenten geen 6 of lager geven aan de stageplek. Dit betekend namelijk dat ze niet hun negatieve gevoelens zullen willen delen en dit zal potentiële studenten afschrikken.

6. SWOT

Vanuit de resultaten van de interviews en enquêtes kan er een SWOT gemaakt worden. SWOT staat voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Wa2nneer deze zaken goed in beeld gebracht worden kan er inzicht gegeven worden in de huidige situatie van stagiairewerving.

S1. Zeer flexibel bedrijf – Een van de sterktes van Cube is dat het bedrijf zeer flexibel is op het gebied van stages. Zo kun je bij Cube zowel een derde als een afstudeerstage doen en kan er samengewerkt worden maar ook apart. Ook met betrekking tot de starttijd van de stage is Cube heel flexibel. Er kan als het ware op ieder moment gestart worden met een stage waardoor Cube gemakkelijk toegankelijk is.

S2. Ondertussen al veel ervaring met stages – Cube werkt al sinds 2015 met stagiaires en is hierdoor goed op de hoogte van hoe je het beste met stagiaires om kan gaan. Ze zijn al bekend met de procedures en hebben al vele stagiaires met een positief einde de stage laten voltooien.

S3. Uniek en onderscheidend in de omtrek door ‘ask, imagine, create’ methodologie. – Cube maakt gebruik van het ‘ask, imagine, create’ principe wanneer het gaat om het designen voor de studenten. Dit is uniek in Nederland en al helemaal in de setting van een museum. Deze positie is een sterkte voor Cube.

S4. Cube maakt al gebruik van school vacature-sites om stagiaires te trekken. – Een van de manieren hoe veel studenten naar een stage zoeken is middels de vacaturesites vanuit school. Cube speelt hier goed op in door hier ook de sollicitaties aan te bieden. Op deze manier kunnen veel studenten de stage bij Cube terugvinden.

S5. Studenten spreekt het samenwerken aan. – Tijdens het interview bleek dat het samenwerken tussen studenten heel erg aanspreekt. Daarnaast is het zelfs bij de opleiding Industrial design zo dat het zeer op prijs gesteld wordt wanneer er samenwerking plaatsvindt.

S6. Rob grote hulp bij werving studenten. – Rob werft intensief studenten voor Cube design museum door zijn grote netwerk. Hij gebruikt zowel zijn netwerk bij de opleiding CMD van Zuyd als zijn netwerken binnen de design wereld. Dit zorgt ervoor dat Cube hier op de kaart wordt gezet en er meer studenten bekend worden met Cube design museum.

Z1. Nog vrij onbekend onder veel studenten en studies. – Tijdens het onderzoek is gebleken dan Cube design museum nog niet zeer bekend is onder de studenten. Zeker de stagemogelijkheden dienen bekend te zijn om nieuwe studenten te trekken. Ook deze waren niet zo bekend onder de studenten.

Z2. Ligging spreekt veel studenten niet aan. – Tijdens het onderzoek is ook gebleken dat veel studenten Kerkrade als slechte locatie zien. Reden hiervan is het beeld dat hier weinig te doen is en de stad niet bruisend is. Studenten gaan liever naar een andere stad om hun stage te doen.

Z3. De stageplek bij Cube is relatief slecht te vinden op het internet. – uit onderzoek is gebleken dat de meeste studenten zoeken naar een stageplek door middel van het zoeken naar bedrijven in de branche waar zijn graag zouden willen werken. Hierbij zullen studenten totaal niet snel geneigd zijn om te zoeken naar musea en hiernaast sluit dit ook niet aan bij de werkzaamheden van studenten in de student labs. Om deze reden zal Cube niet snel gevonden worden terwijl de stagemogelijkheden in de student labs misschien wel heel goed bij hun passen.

Z4. Veel studenten hebben vooroordelen over musea. – Tijdens de enquêtes is gebleken dat een aantal studenten niet bij Cube stage zouden willen lopen aangezien dit een museum is. Volgens hen hangt er een saai en niet uitdagend imago rondom musea en hierdoor valt voor hen deze stageplek al snel af.

K1. Troef in handen door vernieuwend concept. – Het idee van de student labs waar studenten werken aan human design is vernieuwend. Er zijn geen andere plekken in Nederland waar een stage op dezelfde manier aangepakt wordt als dat dit in Cube gedaan wordt. Door deze unieke positie heeft Cube het potentieel een bekende en gewilde stageplek te worden.

K2. Goede mond-tot-mond reclame van stagiaires die te spreken zijn over hun stageperiode. – Een van de meest effectieve marketing (BRON) manieren en hierdoor ook zeer aantrekkelijk om te gebruiken. Door studenten een positieve ervaring mee te geven tijdens de tijd die zij doorbrengen in Cube kan er positieve reclame gegenereerd worden. De studenten zitten namelijk precies in de juiste doelgroep waardoor je gelijk het juiste publiek aansnijdt.

K3. Kans op verhoging aanmeldingen door middel van doorvoering marketing-communicatieplan. – Naar aanleiding van het onderzoek is er een marketing-communicatieplan opgeleverd. Dit marketing-communicatieplan geeft goede tips om meer studenten naar Cube te halen in de toekomst. Doordat Cube dit plan in bezit heeft krijgt het de kans om de studentenwerving te verbeteren.

K4. Imago is nog zeer goed te beïnvloeden. – Doordat Cube nog niet heel bekend is onder de studenten betekend dit dat het imago van Cube nog niet vaststaat. Dit is een kans aangezien wanneer er eenmaal een imago is ontstaan, dit vrij moeilijk te veranderen is. Wanneer Cube nu duidelijk maakt wat zij graag willen bereiken kan dit naar de buitenwereld getoond worden.

K5. Samenwerking met steeds meer scholen om bekendheid te verhogen. – Cube krijgt over de tijd heen steeds meer connecties met scholen. Door samenwerkingen aan te gaan met deze scholen en samen te werken aan bijvoorbeeld minoren komen ook studenten in aanraking met Cube. Op deze wijze kan Cube een positief beeld achterlaten bij de studenten waardoor zij in de toekomst eerder geneigd zullen zijn bij Cube te solliciteren

K6. Middels duidelijke voorlichting stage onzekerheden wegnemen. – Uit het onderzoek is gebleken dat er veel onzekerheden zijn met betrekking tot een stage. Studenten zijn bang bepaalde zaken aan te treffen op een stage zoals werkzaamheden welke onder hun niveau liggen. Door meteen bij de werving al duidelijke voorlichting te geven over wat de studenten kunnen verwachten haal je deze onzekerheden bij voorbaat weg.

B1. Als het museum niet goed loopt zullen studenten ook minder snel geneigd zijn bij Cube stage te lopen. – Uit het interview met de heer Janssen ( BIJLAGE …) en de cijfers van bezoekers en inkomsten de afgelopen jaren blijkt dat het museum niet zo goed loopt als bij voorbaat gehoopt werd. Op het moment is het museum bezig deze bezoekersaantallen en inkomsten te verhogen. Lukt dit echter niet, dan heeft Cube hier ook nadeel bij met betrekking tot studenten vinden. Studenten vinden het namelijk interessant bij een groot en professioneel goedlopend bedrijf te werken. Daarnaast is ook de bedreiging van faillissement hierdoor groter.

B2. Slechte mond-tot-mond reclame wanneer stagiaires niet tevreden zijn over stageperiode. – Op dit moment zijn de meningen verdeeld over de stages bij Cube. Zo zijn er veel studenten die Cube aan zouden bevelen aan anderen, echter zijn er ook studenten geweest welke minder positief over Cube als stageplek waren. ( ESSENTIE VAN DIENSTVERLENING)Over het algemeen wordt er eerder over een dienst gepraat wanneer deze negatief ervaren wordt, dan wanneer iets positiefs ervaren wordt. Het is hierdoor dus zaak dat stagiaires positief tegenover Cube staan om negatieve mond-tot-mond reclame te voorkomen.

B3. Onzekerheden kunnen stagiaires tegenhouden bij Cube te solliciteren. – Uit onderzoek bleek dat studenten veel onzekerheden hebben

B4. Door te laat starten met studentenwerving stagiaires mislopen. – Studenten zoeken heel verschillend naar stageplekken. Waar de ene student een jaar voor aanvang begint, begint een andere student pas in de maand voor aanvang. Wellicht bereik je wel alle studenten middels een wervingsactie, echter is een gedeelte van de doelgroep op dit moment nog niet geïnteresseerd of heeft juist al een plek gevonden. Hierdoor is het lastig om alle studenten te bereiken tijdens de werving van studenten.

B5. Studentgroepen op en niet goed passende manier samenstellen. – Bij Cube worden projectteams samengesteld om samen aan Cube calls te werken. Doordat er nog relatief weinig aanmeldingen voor stages zijn kan het zo zijn dat er teams samengesteld worden welke botsen. Hiernaast is er ook geen format gemaakt dat bij de hand gehouden kan worden om goede teams samen te stellen.

B6. Minder studenten bij wegvallen Rob – Doordat Rob zo belangrijk is binnen de werving van studenten is dit zowel een sterkte als een bedreiging. Wanneer Rob namelijk weg zou vallen betekend dit dat een grote promotor van het museum verdwijnt. Dit zorgt voor minder bekendheid onder de studenten waar hij les aan geeft op de opleiding CMD als minder bekendheid bij de LDA (Limburgse design associatie) waar hij in de commissie zit.

6.1 Confrontatiematrix

De verbanden tussen een kans en een sterkte is aangegeven met een +, + betekent positief en ++ betekent zeer positief. Het verband tussen de zwakten en de bedreigingen zijn aangegeven met een – teken. – betekent negatief en – – betekent zeer negatief. De verbanden tussen zwakten, kansen en sterkten, bedreigingen zijn aangegeven met een * teken. * betekent nodige aandacht vereist en ** betekent extra aandacht vereist.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Te zien is dus dat de meeste studenten een stage zoeken…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/te-zien-is-dus-dat-de-meeste-studenten-een-stage-zoeken/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.