Essay: Thesis: Wie heeft het regeerakkoord tot stand gebracht?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 56 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 14, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Thesis: Wie heeft het regeerakkoord tot stand gebracht?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 16460 words. Download the full version above.

Wie heeft het regeerakkoord tot stand gebracht?
Het regeerakkoord is uiteraard tot stand gebracht door onze federale regering. Sinds kort hebben we een nieuwe regering met Charles Michel als Premier. Deze regering wordt ook wel eens de Zweedse coalitie genoemd. Het is de eerste keer sinds een lange tijd dat er geen socialistische partij in de regering zit.
1.1 De federale regering
De Belgische federale regering is de uitvoerende macht bestaande uit de eerste minister, de vakministers, en de staatssecretarissen. Na de verkiezing van 25 mei 2014, werd er op 11 oktober 2014 een regering gevormd. Deze regering wordt ook wel eens de Zweedse coalitie genoemd. Ze bestaat uit Open Vld (blauw), MR (blauw), N-VA (geel), en CD&V (kruis). Het is de eerste keer in 25 jaar dat socialisten geen deel uitmaken van de federale regering. Dit zorgde al voor heel wat opschudding in het land.
Deze nieuwe regering is een rechtse regering. De regering Michel zal vooral aandacht besteden aan de economie. Men wil de Belgische economie er weer boven op helpen. En dit zal nooit lukken als we niet allemaal besparen en langer werken zeggen de partijvoorzitters. Als we de pensioenen nu niet gaan hervormen, zal het in de toekomst niet meer houdbaar zijn zegt Wouter Beke. “We zullen de handjes uit de mouwen moeten steken, maar er is geen alternatief”, zegt Bart De Wever. (Searens, 2014) Er kwam al heel wat commentaar van de oppositie en de burgers. Zij laten weten dat ze niet akkoord zijn met de vele besparingen in het nieuwe regeerakkoord door te staken. De provinciale stakingsdagen waren 24 november, 1 december en 8 december. De stakingen zorgen voor heel wat problemen zoals: de hele Antwerpse haven moest worden stilgelegd, het openbaar vervoer verliep heel stroef, vluchten op Zaventem worden geannuleerd, ziekenhuizen werken op weekendregeling, leerkrachten staken’ Zelfs de VRT staakt mee.

2.1 Partijen
2.1.1 CD&V
CD&V staat voor christendemocratisch en Vlaams. De partij steunt zijn waarden en normen op de volgende vier werkwoorden: verzorgen, verbinden, vooruitzien en versterken. Ze willen zorgen voor de mensen die hulp en steun nodig hebben in onze maatschappij. De partij wil zorgen voor een goed leven nu, maar zeker ook in de toekomst. Het verbinden van mensen op niveau van gezin, werkmilieu, de hele maatschappij, enzovoort is ‘?n van de belangrijkste dingen waar de CD&V voor staat.

De voorloper van CD&V is de Christelijke Volkspartij (CVP). Deze nieuwe partij werd opgericht door vorige katholieke partijen, sociale organisaties, en enkele ge??ngageerde jongeren. Het grote doel van de CVP is de verschillende bevolkingsgroepen herenigen. De
partij wordt al snel een groot succes. Tijdens de verkiezingen van 1946 blijkt de CVP al snel ‘?n van de grootste partijen te zijn. In 1947 treedt de Christelijke Volkspartij toe tot de regering.
In de jaren ’50 wordt er vooral veel aandacht besteed aan het onderwijs. CVP wil vrij onderwijs cre??ren met financi??le ondersteuning zodat kinderen gratis naar school kunnen gaan.
De Belgische economie groeit in de jaren ’60, en communautaire problemen komen boven. Er is steeds meer spanning tussen Vlamingen en walen. Met het congres van Luik in 1965 krijgen Vlamingen en Walen meer autonomie. Spanningen stijgen wanneer de Vlamingen eisen dat de Franstalige afdeling van de universiteit van Leuven naar Walloni?? wordt verhuisd. De Christelijke Volkspartij en de Parti Social Chr??tien, de Waalse tegenhanger van de CVP, vallen uit elkaar. De enige oplossing voor deze communautaire problemen is een grondige reorganisatie van de staat. Met de grondwetswijziging van 1970 is Belgi?? dan ook niet langer een unitaire staat. ‘De grondwet van 1970 legde principes en basisbeginselen voor de gemeenschappen en de gewesten vast’. Nu heeft Belgi?? drie gemeenschappen en gewesten. De gemeenschappen zijn de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap. De gewesten zijn het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Eind jaren ’70 komt er een nieuwe generatie in de Belgische politiek. Oude vertrouwde gezichten worden vervangen door nieuwe. De belangrijkste nieuwe gezichten zijn partijvoorzitter Wilfried Martens, en eerste minister Leo Tindemans. Door de veranderingsgezindheid van Martens en het charisma van Tindemans wint de partij heel wat populariteit.
De grondwetswijziging van 1970 neemt veel energie op, en er zijn steeds meer economische problemen. De CVP wil een soberheidsbeleid, maar de andere partijen zijn hier niet voor te vinden. In november 1981 verliest de CVP zijn populariteit. Na deze nederlaag vindt de CVP dat het tijd is voor verandering. Ze nemen voor maatregelen op sociaal en economisch vlak omdat ze de financi??le problemen willen oplossen. Doordat ze deze maatregelen hebben genomen, behalen ze in 1987 wel een positief resultaat. Maar als snel na de verkiezingen gaan ze door een ongemakkelijke periode. De abortuswet is hier een voorbeeld van. Ondanks de tegenstand van de CVP, wordt de abortuswet in 1990 dan toch goedgekeurd.
1999 is een moeilijke periode voor alle politieke partijen, maar dit is de eerste keer in lange tijd dat de CVP niet deelneemt aan de regering. In de daarop volgende jaren is de CVP vastbesloten om dingen te veranderen. E??n van deze veranderingen is hun naam. De CVP werd in 2001 CD&V.

1.2.2 N-VA
In 2001 is de N-VA ontstaan uit de vroeger Volksunie. De VU splitste en de N-VA nam het over. Geert Bourgeois werd de eerste partijvoorzitter. ‘De N-VA omschrijft zichzelf als een democratische Vlaams-nationale partij, die ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van de Europese Unie.’ (Hecke, 2014) De partij komt op voor het algemeen belang van de Vlaming.

In 2002 geeft de N-VA zijn eerste congres voor zes miljoen Vlamingen. Tijdens het congres wordt het programma bekend gemaakt. Hun belangrijkste programmapunten zijn: de staatshervorming, globalisering, EU, Noord-Zuidverhouding, migratie, democratie, mediapolitiek’
In 2003 neemt de N-VA voor het eerst deel aan de federale verkiezingen en ze behalen meteen 20.000 stemmen. Maar de meerderheid had beslist dat er een kiesdrempel van 5% moest worden ingevoerd. De N-VA behaalt deze kiesdrempel enkel in West-Vlaanderen met als resultaat dat enkel Geert Bourgeois federaal parlementslid wordt. Tijdens de verkiezingen van 2004 kiezen ze voor een andere aanpak. Ze beslissen om een kartel te vormen met CD&V om zo meer stemmen te halen en de meerderheid te doorbreken. Een kartel is de samenwerking van twee partijen. Ze staan samen op ‘?n kieslijst om zo een grotere concurrentie te kunnen zijn voor de rest. Dit kartel blijkt een goed idee te zijn. Door deze tactiek haalt de N-VA zes Vlaamse parlementsleden, en 1 Europees parlementslid. Bourgeois wordt minister van bestuurszaken, buitenlands beleid, media en toerisme. Nu Bourgeois weg is, moet er een nieuwe voorzitter worden gekozen. Uiteindelijk kiest de partij voor Bart de Wever. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is al meteen een moeilijke taak voor de nieuwe regering. Sp.a en Open Vld weigeren mee te werken. De N-VA maakt een symbolische transfer van Vlaanderen naar Walloni?? met een vrachtwagen met 11 miljard nep euro’s.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 wordt duidelijk dat de N-VA groter en groter wordt. Ze doen ondertussen nog steeds het kartel met CD&V. Het derde succes blijkt uit de federale verkiezingen van 2007. Tijdens onderhandelingen over staatshervormingen blijven de Waalse partijen moeilijk doen. Hierdoor wordt het erg moeilijk om een regering te vormen. Omdat men niet tot een akkoord kan komen, wordt er een ‘interim-regering’ gekozen. Uiteindelijk treedt de N-VA niet toe tot de regering. Na 15 maanden lang onderhandelen, slaagt de regering van Yves Leterme er niet in om een akkoord over de staatshervorming te sluiten. De N-VA steunt de regering niet langer en Geert Bourgeois neemt ontslag uit de Vlaamse regering.
In 2009 zijn er opnieuw Vlaamse en Europese verkiezingen. Dit keer probeert de N-VA in zijn eentje naar de kiezers te trekken in de hoop dat ze de kiesdrempel halen. Deze verkiezingen blijken achteraf het grootste succes ooit voor de partij te zijn. Ze halen meer dan 530.000 stemmen. Ze treden dan ook toe tot de Vlaamse regering. Er wordt sinds dien vooral politiek gevoerd op Vlaams niveau omdat de N-VA de Vlaamse bevoegdheden volledig wil benutten. Er gebeurd zeer weinig op federaal niveau en de kiezer laat duidelijk merken dat het zo niet langer verder kan. Met de federale verkiezingen van 2010 is N-VA dan ook de grote winnaar. Ze is nu de grootste partij van het land.
N-VA blijkt uit de verkiezingen dan wel de grootste partij van het land, maar het lukt hen maar niet om een regering te vormen. Belgi?? breekt het record van aller langste formatie van de regering. Uiteindelijk wordt er een regering gevormd zonder de N-VA en zonder Vlaamse meerderheid. Dit is een voorbeeld van hoe de Belgische staat niet meer werkt. De nieuwe eerste minister wordt Elio Di Rupo.
In 2014 zit N-VA in de federale regering samen met CD&V, Open Vld en MR.

Open Vld
De Open Vld is een liberale partij. Open Vld wil dat mensen zichzelf kunnen zijn in onze maatschappij, en dat ze zichzelf kunnen ontplooien. De Vlaamse Liberalen in Democraten (VLD) werd opgericht in 1992.
De liberalen hebben Belgi?? langer dan 28 bestuurd tussen 1850 en 19000. Het grootste doel van de liberalen in die tijd was het verminderen van de macht van de katholieke kerk. Ze vonden dat de staat en de kerk gescheiden moesten blijven. In 1961 werd er een congress gehouden waarin de eerste echte liberale politieke partij werd opgericht. De PVV stond voor Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. Waar de liberalen eerst een vernenigd Belgi?? wilden zien, zijn ze nu meer te vinden voor meer Vlaamse vrijheid. Dit zorgt voor heel wat spanningen binnen de partij, en de partij splitst op in ’72. De PVV splitst in een Vlaamse en een Waalse partij.
In 1982 wordt Guy Verhofstadt voorzitter van de PVV. Even later is hij zelfs vicepremier en minister van begroting. In 1992 werd de PVV de VLD onder invloed van Guy Verhofstadt. Deze nieuwe partij wil de afstand tussen burger en overheid verkleinen. Deze partij wil meer autonomie voor de burgers. Iets opmerkelijks aan deze nieuwe partij was dat al hun bestuursleden rechtstreeks verkozen worden. Na de dioxinecrisis in 1999 wordt de VLD de grootste partij in Vlaanderen. Ze namen de leiding op Vlaams niveau zowel als op Federaal niveau. De christendemocraten zaten voor het eerste keer sinds lange tijd in de oppositie. De VLD streeft naar een confederaal Belgi?? net zoals da N-VA.
In 2007 verandert VLD zijn naam in Open Vld.

MR
De Mr is ontstaan uit drie verschillende partijen die zijn samengevoegd. Deze drie partijen zijn de PRL (Parti R??formateur Lib??ral), de PFF (pour Partei f??r Freiheit und Fortschritt) en de MCC (Mouvement des Citoyens pour le Changement). De PRL is de oudste partij van Belgi??. Ze is opgericht in 1846. De waarden van deze partij steunen vooral op vrijheid, humanisme en gelijkheid. La libert??, l’humanisme et l’??galit??. De PFF, de Duitstalige tegenhanger van de PFF. De MCC is opgericht in 1998.
De MR is uit deze drie partijen voortgevloeid in 2002. Ze legden hun waarden en normen samen om zo tot een goed beleid te komen. Het was een nieuwe, moderne en hervormde partij.

3.1 Partijvoorzitters
Partijvoorzitter CD&V: Wouter Beke
Wouter Beke is geboren in 1974 te Lommel. Ondertussen is hij getrouwd en heeft drie kinderen. Hij heeft zijn middelbare school gedaan in Leopoldsburg. Daarna heeft hij verschillende diploma’s behaald aan de Universiteit. Hij heeft eerst aan de Katholieke universiteit Leuven gestudeerd waar hij politieke en sociale wetenschappen heeft gedaan. Daarna is hij zeven jaar onderzoeker geweest aan de KUL. Terwijl hij onderzoeker was, studeerde hij ook aan de HUB. Hij studeerde daar af in sociaal recht. Uiteindelijk studeerde hij nog eens af, maar nu als doctor in de sociale wetenschappen.
Wouter Beke werd ondervoorzitter van Yves Leterme in 2003. In 2004 begon hij actief met de politiek. Wouter Beke werd Schepen van sociale zaken in de gemeente waar hij middelbare school heeft gelopen, Leopoldsburg. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bleek dat hij populair was bij het publiek. Het jaar daarop, tijdens de federale verkiezingen van 2007, werd hij rechtstreeks verkozen als senator. Hierna volgenden enkele hoogtepunten, zoals zetel in het Beneluxparlement. In 2010 zette Marianne Thyssen, toenmalige voorzitter, een stap opzij. Wouter Beke nam toen het voorzitterschap op zich. Tot nu toe is hij nog steeds voorzitter van de CD&V.

Partijvoorzitter N-VA: Bart De Wever
Al sinds 2004 is Bart De Wever de voorzitter en boegbeeld van de N-VA. De Wever werd geboren in 1970. Hij studeerde geschiedenis aan de KUL. Tijdens zijn studententijd was hij al sterk bezig met politiek. Hij was lid van clubs zoals het Liberaal Vlaams Studenten Verbond en het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Waarschijnlijk is dit zo omdat zijn hele familie sterk politiek ge??ngageerd is. Hij leert al over de politiek sinds hij heel klein was. Een andere passie van hem was schrijven. Hij was hoofdredacteur van een aantal studentenbladen, hij schreef columns voor kranten en hij werkte mee aan enkele boeken zoals: ‘Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’, ‘Vlaamse vaandels, rode petten. Honderd jaar Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond’, ‘Wetenschappelijke Tijdingen” Dit heeft hij opgegeven om volop met de politiek bezig te zijn. Hij is begonnen als districtsraadslid in 1996 bij de Volksunie. Toen de VU stopte stond hij er mee achter om de N-VA op te richten. Hij is er dus al van het begin bij. In 2004 zit hij voor de eerste keer in het Vlaams parlement.

Partijvoorzitter Open Vld: Gwendolyn Rutten
Gwendolyn Rutten, geboren in 1975, studeerde rechten en internationale politiek aan de Katholieke universiteit Leuven. Sinds 2012 is ze opvolger van Alexander De Croo als partijvoorzitter van de Open Vld. Sinds de regeringsvorming van 2014 wordt ze ook wel de ‘mirakelvoorzitter genoemd. De Open Vld wilde enkel in de regering stappen als ze mochten zetelen in de federale ??n de Vlaamse regering. Dankzij Gwendolyn Rutten is dit werkelijkheid geworden.

4.1 Premier Charles Michel
Charles Michel wordt in 2014 de jongste eerste minister die Belgi?? ooit heeft gekend. Op zijn 38ste is hij de tweede Franstalige liberaal die premier van Belgi?? wordt. Michel is geboren in 1975 en is de zoon van Louis Michel, ook een politicus. Hij is dus opgegroeid met de Belgische politiek. Charles Michel studeerde rechten aan de ULB en in Amsterdam. Hij ging al in de politiek terwijl hij nog studeerde. In 1994, toen hij 18 jaar was, werd Michel verkozen tot provincieraadslid in Waals-Brabant. In 2000 werd hij al opvolger van Daniel Ducarme als minister van Binnenlands Bestuur en Ambtenarenzaken in de Waalse regering. Terwijl hij in de Waalse regering zat, had hij vaak hevige discussie met de leden van de PS. In 2004 traden de liberalen niet toe tot de Waalse regering. Er wordt vaak gezegd dat dit komt door de eerdere houding van Charles Michel toen die in de Waalse regering zat. In 2006 werd hij burgemeester van Waver. De MR zit nog steeds in de oppositie en er ontstaan spanningen binnen de partij. Charles Michel en enkele volgelingen willen niet langer dat Didier Reynders voorzitter van de MR is. Uiteindelijk nam Reynders ontslag. Baquelaine nam het voorzitterschap over van Reynders. Nu kwamen ze terug aan bod tijdens de vorming van de federale regering. Ze werkten mee aan het vlinderakkoord. Maar hiervoor moesten ze daarna boeten. Het kartel dat ze hadden gemaakt met het FDF bestond niet langer.
Vlak voor de verkiezingen van mei 2014 raakt de relatie tussen de MR en de PS onderkoeld. Op zowel het niveau van de Franse gemeenschap, het Waalse gewest, de Brusselse regering werd de MR opnieuw oppositie. Als reactie hierop gaat de MR in zee met drie Vlaamse partijen voor de vorming van de nieuwe federale regering.

5.1 Vicepremiers
Kris Peeters is geboren in 1962 en is grootgebracht in een gewoon gezin. In tegenstelling tot andere politieker, interesseerden zijn ouders zich helemaal niet in de politiek. Hij kreeg wel de kans om verder te studeren en die kans greep hij. Kris Peeters studeerde eerste rechten aan de universiteit van Antwerpen en daarna behaalde gij nog een speciaal licentiaat fiscaliteit in Gent. Voor een klein deel van zijn leven was Peeters advocaat, maar in 1988 gaat hij werken als fiscaal adviseur voor het huidige UNIZO. Pas in 2004 wordt hij minister in de Vlaamse regering. Hij kreeg meer ambitie en in 2007 stapte hij over naar federaal niveau. Nu is hij vicepremier in de federale regering voor CD&V.
Jan Jambon, geboren in 1960, is vicepremier in de federale regering voor N-VA. Hij is ook minister van veiligheid en binnenlandse zaken. Hij is eerst afgestudeerd aan de HUB in informatica. Daarna is hij nog verder gaan studeren in Antwerpen waar hij met een Master of Business Administration (MBA) afstudeerde. Jan Jambon is slechts bezig met de politiek sinds 2007. Daarvoor heeft hij altijd in het bedrijfsleven gewerkt. In 2007 is hij verkozen als Kamerlid. Ook op lokaal niveau is hij heel actief. In 2013 werd hij burgemeester van Brasschaat.
Alexander De Croo, zoon van politicus Herman De Croo, is sinds 2014 vicepremier in de federale regering voor Open Vld. Hij is ook minister van ontwikkelingssamenwerking, de digitale agenda, telecom en post. Voor hij in de federale regering stapte, was hij senator en partijvoorzitter van de Open Vld. Eerst studeerde hij met glans af als Handelsingenieur, maar dit was niet genoeg. Hij ging naar de Verenigde Staten om daar te studeren aan de University of Chicago. Hij behaalde daar een MBA. Pas in 2009 stapte hij uit de bedrijfswereld en koos hij voor de politiek. Hij nam al meteen deel aan de Europese verkiezingen. Daarna werd hij verkozen als partijvoorzitter van de Open Vld.
Didier Reynders, geboren in 1958, is vicepremier in de federale regering voor de MR. Hij heeft rechten gestudeerd aan de universiteit van Luik. Tijdens zijn studies was hij assistent van enkele professoren aan de universiteit. Hierdoor kwam hij in contact met Jean Gol. Jean Gol was opzoek naar aan advocaat die gespecialiseerd was in Staatsrecht. Reynders kreeg de job. Zijn carri??re is vooral bekend als voorzitter van de NMBS, Nationale maatschappij voor Airway, minister van financi??n’ Nu zetelt hij in de federale regering als vicepremier en minister van buitenlandse zaken en Europese zaken.

Wat staat er in het regeerakkoord?
6.1 Werkgelegenheid en concurrentievermogen
Banenplan: samen voor jobs
Eerst en vooral wilt de regering een banenplan uitwerken dit in overleg met de sociale partners. Hun prioriteit is de economie weer op gang brengen door het concurrentievermogen van de bedrijven te verbeteren en de koopkracht te doen stijgen. De regering heeft zich voorgenomen om tegen het einde van hun legislatuur de loonhandicap tegenover de buurlanden weg te werken. De lasten op arbeid zullen omlaag worden gebracht. Hun doelstelling is ook om werkloosheidsgevallen en inactiviteitsgevallen drastisch te doen dalen in de hoop de koopkracht van de werknemers te laten stijgen. De regering wilt de deelname aan de arbeidsmarkt versterken door een activerend werkgelegenheidsbeleid te voeren. Er zullen ook inspanningen worden gedaan om de leeftijd waanneer mensen werkelijk op pensioen gaan te verhogen waardoor de uittredingsleeftijd hoger komt te liggen en een breder loopbaanbeleid voeren. Deze regering zal veel aandacht besteden aan lastenverlaging om concurrentiekracht met buurlanden te krijgen, levenslang leren, werkervaring, jeugdwerkloosheid omdat ze een kwetsbare groep zijn, langere loopbanen en kansengroepen.

Loonhandicap verminderen
Om de loonkostenhandicap te verminderen zijn er door de regering verschillende maatregelen genomen. Deze zijn genomen op basis van een onderzoek van een verslag door een expertengroep ‘Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’. Zo zal er een indexsprong gebeuren in 2015, een loonmatiging in 2015-2016 en een lastenverlaging vervat in competiteitspact. Dit zijn enkele van de maatregelen. De wet van 1996 is aangepast zodat het nu ten voordele is in het cre??ren van werk. Er is ook een akkoord om de werkgeversbijdragen te verlagen. Dit heeft als gevolg dat bedrijven competitiever zullen worden en buitenlandse investeerders Belgische bedrijven interessant gaan vinden. De KMO’s krijgen van de regering voor de eerste drie nieuwe jobs deze bijdragevermindering en vereenvoudigd. Al deze maatregelen zijn genomen zodat Belgi?? weer kan concurreren met zijn buurlanden.

Werkloosheidsvallen verminderen
De regering wilt ervoor zorgen dat er minder werkloosheid is door het verschil tussen uitkeringen en een nettoloon groter te maken. Ze wilt dit doen door de fiscale en sociale lasten te laten dalen waardoor het nettoloon van een werknemer stijgt. Ze hoopt hierdoor mensen aan te zetten tot het vinden van een job.

De arbeidsmarkt moderner maken
Er wordt ook gezorgd voor flexibele arbeidsorganisatie, deeltijds werken wordt gemakkelijker, glijdende arbeidsuren en verschillende andere zaken zodat de arbeidsmarkt eenvoudiger en moderner wordt. Dit zodat er een beter evenwicht kan worden behaald tussen werk en priv?? bij de werknemers. Het nieuwe model moet garant staan voor een betere compensatie voor de competenties en productiviteit van de werknemers in plaats van de leeftijd en anci??nniteit. De loonbarema’s zullen dus worden herzien. Er zijn een aantal voorstellen die op tafel liggen in verband met de loopbaan van werknemers. Er wordt meer rekening gehouden met loopbaanspreiding zodat de economie zich gemakkelijker kan aanpassen aan de conjunctuur of voor de werknemers die priv??leven en werk beter met elkaar willen combineren. Er gaat ook werk worden gemaakt van eenzelfde statuut voor bedienden en arbeiders. Ze zullen bij deze hervormingen vooral rekening moeten houden met de financi??le factor al zullen de jaarlijkse vakantie, tijdelijke werkloosheid en het collectieve arbeidsrecht ook voor discussie zorgen. Ze gaan ook het havenarbeid moderniseren. Dit zijn enkele van de voorstellen.

Verschillen tussen tijdskrediet en loopbaanonderbreking
De regering zou ook graag de verschillen tussen het tijdskrediet en loopbaanonderbreking in de verschillende sectoren in kaart willen brengen. Dit zodat de verschillen weggewerkt kunnen worden tegen 1 januari 2020. Ze gaan ook regels verstrengen om tijdskrediet en loopbaanonderbreking aan te vragen. De motivering zal strenger worden gecontroleerd en de leeftijd gaat omhoog.

Pensioenleeftijd
Er wordt verwacht van de bevolking dat zij 40 jaar werken alvorens zij op pensioen mogen gaan. Dit zal voortaan 45 jaar gaan worden, mits enkele tussenstappen. Belgi?? moet terug bijbenen met de buurlanden waar de uittredeleeftijd gemiddeld 2 jaar hoger ligt. Ze gaan dit proberen te realiseren door hetzelfde systeem te gebruiken dat de vorige regering ook gebruikte namelijk, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT te verminderen.

Actief zoeken naar een job
Ook deze regering gaat degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen gebruiken. Ze gaan wel proberen meer rekening te houden met de competenties van de werkzoekenden bij het helpen zoeken van een job. Voor de langdurig werkzoekenden wordt er verwacht dat ze gemeenschapsdienst uitvoeren. Dit heeft een aantal voorwaarden: twee halve dagen per week, ze mogen daarmee hun beschikbaarheid op de arbeidsmarkt niet mee verminderen, het moet worden ingepast in hun traject op zoek naar een job en als ze gemeenschapsdienst weigeren mogen ze geschorst worden. Jongere onder de 21 jaar hebben geen recht op een uitkering als ze geen diploma hebben gehaald.

Arbeidsongeschiktheid
Er zullen grote hervormingen gebeuren op vlak van arbeidsongeschiktheid. De focus zal gelegd worden op het re-integreren van personen. Er zal worden uitgegaan van wat de persoon nog kan en niet langer meer focussen op wat hij niet meer kan. Er zal worden gezorgd dat ten laatste 3 maanden na de arbeidsongeschiktheid een re-integratieplan is en eventueel een herinschakelingstraject voor diegene die het nodig hebben. Zo kan de aandacht worden gevestigd op de mogelijkheden die ze hebben. Er zullen ook op dit vlak verstrengde maatregelen komen omtrent regels wie recht heeft op een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er een lager percentage zal zijn van arbeidsongeschiktheid. Er zal ook op worden toegezien dat personen met een beperking dezelfde mogelijkheden zullen krijgen op de arbeidsmarkt als arbeidsongeschikten. De regering gaat ook onderzoeken voeren naar psychische aandoeningen en onverklaarbare lichamelijke klachten. Hiervoor zal een speciale raad worden aangesteld. De procedures zullen beter op elkaar worden afgestemd en verstrengen. Het gewaarborgd loon wordt op twee maanden gebracht. Men hoopt dat het ervoor zal zorgen dat bedrijven voorzorgen zullen nemen en preventieve maatregelen zullen nemen om uitval van hun werknemers te voorkomen.

Gelijkheid op de arbeidsmarkt
De regering wil gelijkheid voor iedereen op de arbeidsmarkt vooral tussen man en vrouw, personen van vreemde origine en personen met een handicap. Zij wil er ook voor zorgen dat ouderen langer aan het werk blijven en de jeugdwerkloosheid bestrijden. Er zal aandacht worden besteed aan de loonkloof, het glazen plafond proberen weg te werken, vrouwelijk ondernemerschap aanmoedigen en een combinatie van priv?? en werk makkelijker proberen te maken.

KMO’s
De overheid wil de mensen die ondernemen helpen. Men gaat ervan uit dat de ondernemers de basis zijn van onze welvaart. Ze gaan een ondersteunend kader cre??ren. Een topprioriteit van deze regering is ervoor zorgen dat de administratieve lasten verlagen. Ze vermoeden dat een lastenverlaging leidt tot meer werkgelegenheid. De overheid zal hiervoor een KMO-plan uitwerken.
Zo zal er een elektronisch platform komen voor de handel. Dit is een pluspunt voor de economie omdat daarmee een aantal structurele handicaps worden weggewerkt. Dit platform bestaat uit: ‘creatie van een gelijk Europees speelveld op vlak van productveiligheid, een betrouwbaar online betaalplatform, onderzoek inzake nachtarbeid om het nachtelijk voorbereiden van verzendingen concurrentieel te maken met de buurlanden, verbetering van de online veiligheid door een betere opvolging van klachten.’ (Michel, 2014)
Om de horeca tegemoet te komen gaat de regering in overleg en volgens Europese regelgeving een korting geven. Dit zal gelden op de arbeidsintensieve sector op de arbeidskosten bij de overuren. Er zal ook een mogelijkheid zijn om nu 200 dagen gebruik te maken van gelegenheidsarbeid in plaats van 100 dagen. Er is ook een gunstigere regeling voor personen die in de horeca werken in bijberoep. Deze maatregelen komen er allemaal samen met de invoer van de geregistreerde kassa. Ook hier zal er administratieve vereenvoudiging komen.
De overheid wilt ook maatregelen nemen omtrent de financiering en liquiditeit van ondernemingen. Deze vormen vaak een probleem en toch cruciaal voor bedrijven om te kunnen overleven. De betalingstermijnen van bedrijven zullen worden verstrengd om te voorkomen dat er ernstige problemen ontstaan, de regering onderzoekt of het mogelijk is om wettelijke schuldvergelijking zoals het in Nederland bestaat hier kan ingevoerd worden, een publiek toegankelijk register met alle faillissementen en schuldenregelingen.

Vereenvoudiging van de administratie
Er wordt door de huidige regering gemikt op een vermindering van 30% op de administratieve lasten voor de bedrijven. Dit willen ze bekomen door de fiscalen en sociale wetgeving te vereenvoudigen en een elektronische facturatie. De elektronische facturatie zal ervoor zorgen dat bedrijven competitiever worden ten opzichte van buurlanden. Vanaf 2016 zullen overheidsdiensten verplicht worden om elektronische facturatie te gebruiken. Het is ook de bedoeling dat ondernemingen in staat zullen zijn om hun facturen te kunnen doorsturen via hetzelfde platform zonder dat er een onderscheid hoeft gemaakt te worden tussen de verschillende regeringsniveaus.

Voorkomen van faillissementen
De regering wil ook werk maken van een beleid waarin faillissementen vermeden worden. Kleine bedrijven die stoppen doen dit meestal omdat failliet zijn of een faillissement willen vermijden. Deze stopzettingen zorgen ervoor dat vele banen verloren gaan. Er is in 2013 een stijging geweest van 11% tegenover 2012 van faillissementen. Deze faillissementen hebben voor een banenverlies gezorgd van 27 912. Een persoon die failliet is gegaan zal door de tweede-kans-voorzieningen betere regels omtrent de schulden.

Landbouwsector
Voor de landbouwsector gaat de regering analyses maken omtrent de kosten, marges en prijzen. Ze gaan ook zien of er een regeling kan komen voor weersomstandigheden waardoor er soms oogst verloren gaat. Dit allemaal in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie. De controle op de voedselketen is een prioriteit. Er zal vooral aandacht worden besteed aan de kleinere bedrijven in de landbouw. Ze willen fraude en voedselverspilling aanpakken.

7.1 Sociale vooruitgang en gezondheidszorg
Financiering van de sociale zekerheid
In Belgi?? is er een systeem van sociale zekerheid die gebaseerd is op het solidariteitsprincipe. Dit wil zeggen dat de personen die het meeste verdienen ook het meeste afdragen aan belastingen. De zwakkeren daarentegen moeten minder betalen of krijgen soms extra geld. Ze worden ook extra begeleid in het vinden van werk. In de hervormingen is ‘?n van de prioriteiten om de loopbaan langer te maken. Dit heeft te maken met het houdbaar houden van de sociale zekerheid.

Zelfstandigen
Er gaat werk worden gemaakt van een betere bescherming voor de zelfstandigen. De regering ondersteunt dit omdat zelfstandigen veel meer risico nemen en dat ze voor een grote meerwaarde zorgen voor de economie. De verschillen tussen de pensioenen van het gewone stelsel en die van de zelfstandigen zal worden afgeschaft. Men gaat het nu ook mogelijk maken voor zelfstandigen om een tweede pensioen op te bouwen.

Armoedebestrijding
Eerst en vooral gaat de regering ervoor proberen te zorgen dat er meer jobs zijn, ze gaan zich vooral toeleggen op het activeren. Dit willen ze bekomen door beter samen te werken met de bevoegde instanties. Het is de bedoeling dat mensen niet in de armoede geraken of er terug uit geraken. Ze gaan overleggen met de verschillende hulpverstrekkers om een goed systeem te krijgen inzake de leeflonen. Deze moeten aangepast zijn aan de noden van de mensen. De regering zal de uitkeringen verhogen tot de Europese armoededrempel.
Er zal vooral aandacht zijn voor kinderarmoede en voor armoede bij allochtonen. De onderhoudsuitkeringen na een scheiding worden ook eenvoudiger gemaakt. Dit om misbruik te voorkomen. De sociale tarieven voor energie, vervoer en telefoon zullen indien mogelijk automatisch worden gegeven.

Sociale fraude
Er gaat actie worden ondernomen tegen sociale fraude. Er wordt veronderstelt dat men sociale bijdragen levert. Dit is om het sociale stelsel in evenwicht te houden. Er gaan dus maatregelen volgen tegen uitkeringsfraude en bijdragefraude. De samenwerking tussen de verschillende diensten zal moeten worden verbeterd.
De regering gaat ook werk maken van sociale dumping. Dit om malafide bedrijven die arbeids- en socialezekerheidsrecht niet respecteren. Zo zullen werknemers en zelfstandigen beschermd kunnen worden.
Er komt een betere controle op de uitkeringen, er zal een uitwisseling komen van de gegevens tussen de instanties. Dit moet misbruik voorkomen. Er gaan ook preventieve controles worden gevoerd.
Om de bijdragefraude aan te pakken zal er meer onderzoek worden gevoerd naar schijnzelfstandigheid. Ten tweede gaan ze ook verder werk maken van het bestrijden van sociale ontduiking en het niet betalen van sociale bijdragen.

Gezondheidszorg
Een belangrijk punt voor de regering inzake de gezondheidszorg is dat de Belgen moeten kunnen kiezen waar ze worden behandeld, door wie en dat het betaalbaar en kwaliteitsvol moet zijn. Er zullen een aantal hervormingen worden doorgevoerd. Er is stijgende vraag bij de chronisch zieken en ouderen. De gezondheidszorg moet hieraan worden aangepast. Er is ook opgemerkt dat niet iedereen de weg vindt naar een zorgverstrekker. Hiervoor moeten acties worden ondernomen zodat iedereen van verschillende afkomst een goeie behandeling krijgt. Sommige personen stellen een bezoek aan een specialist of arts uit door gebrek aan financi??le middelen. De regering wil dit oplossen door derdebetalersregeling bij de huisdokter, specialisten mogen niet langer een ereloonsupplement vragen behalve bij een eenpersoonskamer, een maximumfactuur voor pati??nten in een psychiatrische instelling voor een langere tijd en nog enkele andere maatregelen.

8.1 Justitie en Veiligheid
Op vlak van justitie en veiligheid wil de regering ook een aantal veranderingen doorvoeren of veranderingen evalueren.
Gerechtelijke organisatie
De vorige regering heeft dankzij de 6de staathervorming een aantal bevoegdheden van de federale overheid aan Vlaanderen en Walloni?? overgedragen. Deze verandering zal ook tijdens deze regering blijven bestaan en verder uitwerken en indien nodig aanpassen. De bedoeling is dat het gerecht toegankelijker en eenvoudiger wordt voor de inwoners. Er wordt ook gemikt ook een kortere termijn waarbinnen een zaak zal behandeld worden. Om ervoor te zorgen dat burgers gemakkelijker wegwijs geraken in justitie wordt er een eenheidsloket opgezet. Deze zal gelokaliseerd zijn in rechtbanken en zal een verwijsfunctie hebben.

Justitie heeft nog steeds een grote achterstand wat betreft het behandelen van zaken. Men wil ervoor zorgen dat er bij alle niveaus van het recht binnen het jaar een uitspraak is. Dit zouden ze willen bereiken door procedures effici??nter en sneller te maken. Al zal er ook aandacht worden besteed aan alternatieven om geschillen op te lossen zodat er minder zaken moeten voorkomen bij rechtbanken. Er gaan ook sancties komen als zaken te lang aanslepen. Een schadevergoeding eisen zal dan gemakkelijker worden dan dat het nu is. Om de vijf jaar gaat er een werklastmeting komen om te zien hoe de werkprocessen zijn en of middelen correct worden gebruikt.
Er zal ook een elektronisch platform komen zodat justitie nauwer kan samenwerken met de politie. Dit platform is ook positief omdat alle dossier beschikbaar zullen zijn en een zittingenkalender. Waardoor er een betere doorstroming ontstaat.

De gedachte van de regering is dat ‘rechtspraak is een kostbaar goed’. (info over Charles Michel, 2014) Hiermee bedoelen ze dat er niet voor elk kleinigheid naar de rechtbank hoeft worden gegaan. Ze ijveren ervoor dat er meer onderling geregeld wordt zodat de zware zaken grondiger kunnen worden behandeld. Zo hopen ze tijd te besparen en de achterstand ook te verkleinen.
Er mag ook geen onderscheid zijn tussen personen die in een goede financi??le situatie verkeren en in die in een slechte situatie zitten. Beide zouden hetzelfde moeten worden behandeld en een gelijke kans krijgen. Dit is mogelijk door juridische tweedelijnsbijstand. Zo kunnen personen met een lagere financi??le draagkracht tot hun recht tot justitie uitoefenen. Dit wordt wel herleidt naar een duurzamer systeem. Zodat advocaten vergoed blijven en de kwaliteit ook behouden wordt.

Er zijn voornemens van de regering om de gerechtskosten onder controle te houden. Dit omdat justitie de afgelopen jaren te weinig budget heeft gekregen. Men zal vanaf nu de uitgaven beter proberen te beheren. Er zal ook een toezicht zijn op het op tijd betalen van de facturen. Justitie heeft een voorbeeldfunctie en te laat betalen kan leiden tot banenverlies. Ook de regering is verplicht verbintenissen na te komen net zoals alle andere personen en bedrijven. Een volledig actieplan omtrent de rechtskosten zal later nog verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Strafrechtelijk beleid
Het strafrecht zal hervormd worden zodat het moderner en samenhangender wordt. Daarvoor zal speciaal een commissie worden aangesteld die bestaat uit advocaten, magistraten en andere academici. Zij zullen een voorstel maken over de hervorming dat vervolgens zal worden bekeken door het parlement. Er zullen nieuwe criminaliteitsfenomenen worden gecre??erd en gedateerde strafbaarstellingen worden aangepast of geschrapt. De strafmaten zullen worden ge??valueerd zodat de verhouding tussen het misdrijf en strafmaat juister wordt.

Er zullen ook nieuwe sancties worden onderzocht. Zo willen ze verbeurdverklaring proberen in te voeren als de hoofdstraf. Een andere eventuele sanctie die onderzocht zal worden is om personen met een vreemde nationaliteit een tijdelijk of definitief verbod op te leggen om in Belgi?? te komen. De inning van boetes zal verbeterd moeten worden en dus zullen hier ook inspanning geleverd worden. Een betere samenwerking met de verschillende organen is dus een prioriteit. Een aantal lichtere straffen zullen vervangen worden door elektronisch toezicht of probatie in plaats van gevangenisstraffen. Dit geldt uiteraard niet voor zware vergrijpen. Voor de ernstige vergrijpen zoals foltering, aanranding terroristische feiten die allemaal leiden tot de dood willen ze de rechter de mogelijkheid geven om geen voorwaardelijke invrijheidsstelling te geven.
De regering denkt na om eventueel verbeurd materiaal te verkopen om dit geld te gebruiken ten voordele van de werking van de verschillende politiediensten. Er moet nog eerst uitgewerkt worden op welke manier dit mogelijk is.

De afgelopen jaren zijn er verschillende inspanningen geweest om de slachtoffers van misdaden beter te beschermen. Ook tijdens deze legislatuur zullen de inspanningen verder worden gezet. De financi??le steun die slachtoffers soms krijgen moet worden aangepast aan de situatie. Het taalgebruik met de slachtoffers moet ook steeds verstaanbaar zijn zoals aangegeven is in de Europese richtlijn. De mogelijkheid om daders te verplichten tot een Hiv-test zal mogelijk worden als er een reden is tot mogelijke besmetting. De verdachte die later vrijgesproken worden, die hun DNA zal worden verwijderd uit de DNA-databank.

Er zullen inspanning worden gedaan op vlak van uitvoering van straffen en de overbevolking van gevangenissen om de geloofwaardigheid te behouden. Belgi?? is in gebreke gesteld door de overbevolking van de gevangenissen. Om hieraan iets te veranderen gaan korte straffen omgezet worden in elektronische straffen en worden er meer plaatsen gecre??erd. Dit zal worden gerealiseerd door uitbreiding of renovatie van bestaande gevangenissen. Ook komt er een verplichte minimum dienstverlening. Als er stakingen zijn dat gevangen hun basisrechten kunnen worden gerespecteerd.

De bevoegde minister bekijkt of het mogelijk is om daders met een zwaar crimineel verleden samen in een speciaal, aangepaste gevangenis te plaatsen. De vorige regering maakte al werk van repatri??ring. De huidige regering wil dit verderzetten. Vreemdelingen zonder verblijfspapier en die criminele feiten hebben begaan zullen sneller en effici??nter uitgewezen worden. Het omgekeerde willen ze ook mogelijk maken. Buitenlanders die in Belgi?? in de cel zitten proberen terug te brengen naar thuisland om hun straf hier te laten uitzitten. Dit zou eventueel mogelijk zijn als er nieuwe akkoorden worden afgesloten.

Er komt een tweed aangifteperiode voor wapens. Personen die hun wapens de eerste keer vergeten aan te geven zijn, hebben de mogelijkheid om dit nu te doen. Het geldt enkel voor de wapens die al in omloop waren voor de nieuwe wapenwet van in 2006. Er komt een verstrengen het transporteren van jachtwapens. De jachtwapens mogen niet langer meer onmiddellijk bruikbaar zijn.

Burgerlijk recht en handelsrecht
Tijdens deze legislatuur zal de regering werk proberen te maken om het familierecht te moderniseren. Dit omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn en nieuwe samenlevingsvormen zijn. Er zullen ook hervormingen worden doorgevoerd op vlak van erfrecht en huwelijksvermogensrecht. De keuzevrijheid zal worden uitgebreid. Er zullen meer mogelijkheden zijn om te kiezen aan wie je je erfenis nalaat. De feitelijke samenwonenden en wettelijk samenwonenden krijgen een beter inzicht in hun plichten en rechten.

Er komen ook veel meer regelingen in verband met kinderen. Zo zullen zorgenkinderen hun ouders meer opties hebben om regelingen uit te werken omtrent hun kind. Kinderen waarvoor de ouders co-ouderschap hebben zal er een mogelijkheid worden onderzocht om een tweede verblijfplaats op te geven. Het afstammingsrecht zal ook worden gemoderniseerd. De pleegouders zullen een beter wettelijk statuut krijgen. Ook komt er een nieuwe regelgeving voor doodgeboren kinderen om deze een naam te geven en registreren. De leeftijd waarop jongeren seksuele betrekkingen mogen hebben gaat gemoderniseerd worden, naar de huidige situatie.

De burgerlijke stand moet verder worden gemoderniseerd en ge??nformatiseerd. Dit is nodig zodat burgers een goeie toegang blijven hebben tot de burgerlijke stand. Verschillende delen van het burgerlijk recht zijn onoverzichtelijk en verouderd geworden. Het kopen van roerende goederen kan effici??nter gemaakt worden.
(P127-130)

Veiligheid
Om de basiswaarden van onze samenleving te garanderen is er een veiligheidsbeleid. Dit moet ervoor zorgen dat onze grondrechten en fundamentele waarden niet geschonden worden. Er wordt gewerkt met verschillende veiligheidsdiensten en preventie is ook belangrijk om een totaalaanpak te krijgen.

De verschillende overheidsdiensten en de politiek moeten goed met elkaar overleggen om de veiligheid te kunnen garanderen. Er zijn verschillende instanties die waken over de veiligheid van Belgi??, de Nationale Veiligheidsraad is het centrale aanspreekpunt in Belgi?? voor meer inlichtingen en veiligheid. De regering staat in voor de vorming en de werking van deze instanties. De regering zoekt uit hoe ze de samenwerking kunnen verbeteren en de beschikbare middelen samen te voegen voor een optimale benutting.

Om het veiligheidsbeleid te optimaliseren zal er geconcentreerd worden op preventie, dat is een belangrijk punt. Ontwikkeling van partnerschappen en operationele samenwerking zal worden aangemoedigd op lokaal niveau. De lokale overheden zullen ook nauw gaan samenwerken met de deelstaten. Dit in kader van de Integrale Veiligheid.

Alsook grenscriminaliteit blijft een belangrijk punt. Hiervoor krijgen de lokale diensten de nodige middelen. Vervolgens zal de regering contacten leggen met de buurlanden om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Onder meer door gezamenlijke patrouilles.

Het gebruik van bewakingscamera’s gaat worden herzien net zoals de plaatsing bewakingscamera’s. Er worden strengere regels opgelegd omtrent wie naar de beelden mag kijken. Deze zullen enkel nog bekeken mogen worden door opgeleide of gemachtigde personen die de grondrechten respecteren.

Er zullen meer agenten op straat komen. Zij kunnen een veilige omgeving garanderen. Dat is de taak van de politie om dit te doen. Er moet ook respect zijn voor de agenten. Ook hier weer gaat men er vanuit dat preventie zeer belangrijk is. Ze focussen niet enkel op een repressief beleid en reageren ook anticiperen. Men wil meer gebruik maken van een wijkpolitie om conflicten op tijd te signaleren voor ze kunnen escaleren naar een groot conflict.

Voor de agenten zelf zijn er ook een aantal veranderingen. Zo zal het statuut gemoderniseerd en vereenvoudigd worden. De tuchtwet wordt ook eenvoudiger en harmonischer. De burgemeester zal minder inmenging hebben. Er komt wel een ondersteuning voor de zones om advies te verlenen rond de tuchtprocedures. De hoeveelheid van toeslagen en vergoedingen zullen worden ook eenvoudiger worden. Er komt net zoals bij de federale ambtenaren een klokkenluiderstatuut. Er zal ook een betere samenwerking zijn tussen de verschillende politiescholen. De regering onderzoekt of het mogelijk is om een voorbereidingstraject te kunnen volgen. Zodat men erna direct naar de werkelijke politieopleiding kan gaan. Het rekruteringssysteem zal ook worden ge??valueerd en desnoods worden aangepast. Dit om een procedure te krijgen die kwaliteitsvol, vlot en soepel verloopt en in verhouding staat met de realiteit op straat.

De politie zal bijstaan worden door het leger als het dreigingsniveau 3 is of hoger. Dit kan gebeuren na een advies van de Nationale Veiligheidsraad. Na dit advies kan de burgemeester beslissen of die al dan niet het leger inzet om de politie bij te staan. Bij de politiediensten zullen de administratieve lasten ook vereenvoudigd worden en wordt de strijd tegen bureaucratie aangebonden. Dit moet voor een besparing zorgen waardoor er middelen vrijkomen voor een aanvulling op de operationele capaciteit. Deze capaciteit zal ook eerlijk worden verdeeld.

Deze regering zal het beleid van de vorig regering verder zetten. Ze gaan geweld tegen agenten niet tolereren en acties ondernemen. Agenten die slachtoffer zijn geweest van geweld zullen worden opgevolgd, ondersteund en opgevangen. Er zal ook onderzoek worden gevoerd naar onterechte klachten tegen veiligheidspersoneel en politie.

Door de het toenemende aantallen gevallen van terrorisme en radicalisering worden hierrond ook regels rond opgemaakt. Terrorisme en radicalisering bedreigen de veiligheid en de democratie. Er is een grote ongerustheid door de jihadisten die vertrokken zijn om te gaan strijden in Syri?? en Irak. Enkele van hen zijn ook al teruggekeerd. Men vreest dat deze de samenleving bedreigen. Er zal een aanpak komen om op korte termijn met de deelstaten een preventief beleid te voeren. De bedreiging zullen opgevolgd worden en de verschillende instanties moeten goed op elkaar afgestemd worden. Zodat indien nodig snel ingegrepen kan worden, preventief of strafrechtelijk.

Het zal niet mogelijk zijn om naar de gebieden af te reizen. Het is bij wet bepaald dat deelname aan bepaalde buitenlandse conflicten bestraft kunnen worden als men zich bij een vreemd leger aansluit. Een aantal van de bestraffingen worden beschreven. Als men zoiets doet kan de dubbelde nationaliteit ingetrokken worden. Er zal worden gezorgd voor een versnelde procedure. Personen die geen Belgische nationaliteit hebben kan de toegang tot Belgi?? ontzegd worden, tijdelijk of definitief. Mensen die asiel aanvragen kunne geweigerd worden indien ze terroristische feiten hebben gepleegd in Belgi?? of het buitenland.

De strijders die zijn teruggekeerd van Syri?? zullen extra worden opgevolgd. Zo willen ze radicalisering vroeg op het spoor komen en er iets tegen doen. Dit zal gebeuren onder leiding van de zogenoemde ‘local taskforces’. Het zijn speciaal opgerichte teams van federale politiediensten versterkt met specifieke opleidingsprogramma’s. Deze teams delen hun informatie met de lokale politiezone.

Om het terrorisme tegen te gaan, zal er een beter uitwisseling komen tussen de Cel voor Financi??le Informatieverwerking en andere instanties. Men moet de financiering van terrorisme kunnen achterhalen om de bestrijding te optimaliseren. Er zullen ook internationale bijeenkomsten zijn om radicalisering te bespreken en aan te pakken. Zo wil men komen tot een internationale lijst van alle terroristen en jihadisten en ronselaar.

Het is ook de bedoeling om preventief te werken. De regering zal overleg plegen met de lokale besturen en met de deelstaten. Zo wil men een maatschappelijk verantwoord programma uitwerken om radicalisering tegen te gaan en eventuele geradicaliseerde terug op te vangen. Voor geradicaliseerde personen wordt ook een speciaal programma voorzien om hen weer te integreren in de maatschappij. Zo willen dit bereiken door overleg te plegen met religieuze leiders in Belgi??. Ze gaan ook de websites die radicaal zijn en haat verspreiden onder de mensen bestrijden. Dit geldt ook voor sociale media.

Binnen in de gevangenissen zal er ook extra aandacht zijn voor radicalisering. Men gaat een oplossing zoeken om de verspreiding hiervan te voorkomen. De regering wil personen die aanzetten tot geweld of haat nog steeds strenger straffen.

De regering wil ervoor zorgen dat de privacy van de burgers zeker gegarandeerd wordt. Het zal daarom een evenwicht proberen te vinden tussen de privacy en de nieuwe technologie??n. Dit willen ze doen door ten eerste een betrouwbaar en veilig cyberspace te cre??ren zonder afbreuk te doen aan de huidige samenleving. Ten tweede door overheidssystemen en andere kritieke infrastructuren beter te beschermen tegen een eventuele cyberdreiging. Ten laatste zorgen voor een eigen cyber security systeem zodat er steeds correct en snel gereageerd kan worden op eventuele aanvallen.

9.1 Asiel en migratie

De laatste jaren is er veel gewijzigd aan het beleid van asiel en migratie. Het voornaamste doel is voldoende opvang voorzien, snellere procedures, maar ook een effici??nt terugkeerbeleid. Op deze manier willen ze het misbruik aanpakken. Dit kan niet worden opgelost door slechts ‘?n afdeling. Alle departementen, zoals binnenlandse zaken, defensie, justitie’ zullen moeten samenwerken om deze doelen om te zetten naar werkelijkheid. Naast de migratie moet er ook hulp geboden worden aan de migranten zelf. Ze moeten zich helemaal kunnen integreren in onze maatschappij. Als immigranten zich thuis voelen en zich aanpassen aan onze Belgische samenleving, is dit een voordeel voor iedereen. Dit doet men bijvoorbeeld door middel van onderwijs te voorzien en het cre??ren van jobs. E??n van de andere maatregelen die de regering neemt voor het verbeteren van de asiel en migratie procedures is de gemachtigde personen toegang verlenen tot het strafregister. Zo kunnen zij sneller beslissingen nemen over de verblijfsvergunningen van migranten. In het verleden kwam het vaak voor dat aanvragen meerdere keren opnieuw werden verzonden, ook al waren er geen nieuwe elementen. Dit is nu niet meer mogelijk omdat ze zo veel tijd verliezen.
Om de migranten te verzekeren dat hun aanvraag goed behandeld zal worden, zal de regering op het migratiebeleid toezien. Ze zullen ook de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil controleren. Vanaf nu zal de werkelijke status van de migranten overeen komen met het Rijksregister.
Omdat al deze regels zo vaak wijzigen en moeilijk zijn te begrijpen voor de doorsnee mens, heeft men beslist om er een wetboek van te maken. Vanaf nu is er een Wetboek Migratie. Hierdoor kan iedereen de wetten rond asiel en migratie snel en effici??nt terugvinden.

Asiel
Iedereen die vervolgd wordt in zijn eigen land, heeft recht op asiel. Vervolgden moeten ergens terecht kunnen waar ze veilig zijn. Er bestaat een lijst waarop alle onveilige landen zijn opgesomd. Deze lijst is er om misbruik te verhelpen. Wanneer iemand van dat land in Belgi?? om asiel komt vragen, is Belgi?? verplicht hulp te bieden. Men moet zo snel mogelijk de procedure doorlopen. Binnen de zes maanden zou een asielzoeker antwoord moeten krijgen op zijn aanvraag.
Men krijgt vaak aanvragen binnen van mensen die niet in aanmerking komen voor asiel. Bijvoorbeeld mensen die niet op de lijst van onveilige landen staan. Al deze aanvragen nemen tijd in beslag. Deze tijd hebben ze nodig om anderen te helpen die het echt nodig hebben. Om zo weinig mogelijk ongeldige aanvragen binnen te krijgen, voert de regering campagne. Een campagne om op voorhand duidelijk te maken wie er in aanmerking zal komen en wie niet. Dit doen ze in de hoop dat er minder mensen een asielaanvraag doen.
Belgi?? belooft om de Europese richtlijnen in verband met migratie om te zetten naar nationale wetgeving.

Migratiebeleid
Bij het migratiebeleid wil de regering vooral de Wet Gezinshereniging aanpakken. Momenteel wordt er volgens de regering te veel misbruik gemaakt. De Wet Gezinshereniging geeft mensen het recht om bij hun familie te zijn. Wanneer de man, vrouw of kinderen van iemand wettelijk in Belgi?? wonen, heeft die persoon het recht om ook in Belgi?? te wonen. Het recht op familieleven is een recht uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit geeft hen geen recht om dit te misbruiken. Zo hebben velen een schijnhuwelijk om in Belgi?? te mogen blijven. De strijd tegen schijnhuwelijken is heel moeilijk. Het is moeilijk in te schatten wanneer mensen misbruik maken van het sociaal systeem. Wanneer mensen moeten wachten tot hun aanvraag voor gezinshereniging is teruggekeerd, krijgen ze een visum voor tijdelijk verblijf. De regering wil de procedure voor het verkrijgen van dit tijdelijk visum sneller maken, maar ook de procedure van het terugsturen moet effectiever.
Wanneer een minderjarige immigrant zonder begeleiding in Belgi?? is, moet de staat bescherming bieden. Een minderjarige kan een bijzonder beschermingsstatuut aanvragen. Hier gelden dan ook andere regels en maatregelen voor.
Om te beslissen of immigranten eventueel een leefloon krijgen wil men voortaan eerst een grondig onderzoek voeren. Men gaat onderzoeken hoeveel de persoon in kwestie verdiend, zowel in het binnen- als buitenland.
Belgi?? is nummer ‘?n in de bestrijding tegen mensenhandel. Belgi?? zal mensen die het nodig hebben, blijven beschermen.

Aanmoediging van het terugkeerbeleid
De regering wil heel wat veranderen aan het terugkeerbeleid. Onder het motto ‘Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet’, wil de regering een beter terugkeerbeleid opstellen. Eerst en vooral moet de immigrant vanaf dag ‘?n gewaarschuwd worden dat er een grote kans bestaat dat die zal worden teruggestuurd naar eigen land. Diegene die het eerst zullen worden teruggestuurd zijn de delinquenten, de misdadigers. Na dat zij hun tijd hebben uitgezeten in de Belgische gevangenis, zullen zij zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar het land van herkomst.

10.1 Besluit
Over het algemeen staat er in het regeerakkoord veel in over het digitaliseren van de verschillende posten. De regering wil effici??nter gaan werken om zo geld te besparen. Ze benadrukken ook dat ze beter willen samenwerken tussen de verschillende overheidsdiensten om de dreigingen in het land beter aan te pakken.

Waar heeft het regeerakkoord het meeste effect op?
Hierbij moeten we ons de vraag stellen op welke groepen het regeerakkoord een effect zal hebben. Wat zijn de veranderingen? Zijn deze positief of negatief? Heeft het meer effect op Vlamingen dan op Walen? Heeft het meer effect op de armere klasse dan de rijkere klasse? Heeft het meer effect op de jongeren of de ouderen mensen? In het regeerakkoord gaat men zich focussen op verschillende thema’s. We gaan per thema kijken op welke groep ze een effect hebben.
Werkgelegenheid en concurrentievermogen.
Dit is positief voor zowel ondernemingen als de burgers. Doordat er een groei van het concurrentievermogen is gaan de ondernemingen actiever worden en meer inkomsten hebben, hierdoor hebben ze dan meer geld dat ze in nieuwe werknemers kunnen investeren. Hiervoor zijn de sociale partners zeer belangrijk want een sociaal overleg is een creatieve en stevige basis. Sociaal overleg zorgt voor een stabiliteit en de wettigheid van de hervormingen die ondernomen zijn. Er is een wederzijdse verantwoordelijkheid tussen de overheid en de sociale partners om een sociaal dialoog te houden want zo kan de welvaart in Belgi?? ontwikkelen. En daar heeft iedereen voordeel bij! Partners moeten loyaal zijn en rustig overleggen. Enkel onder deze voorwaarden kan er een sociaaleconomisch herstel zijn, en dat leidt tot het cre??ren van nieuwe jobs. Hierdoor daalt het aantal werklozen en de aantal uitkeringen. Men wil het aantal werken van de bevolking naar 76% halen.
Het regeerakkoord heeft een banenplan uitgestippeld. Men wil vooral jobs cre??ren in de private sector. De regering wil het aantal werklozen verminderen en aan iedereen een kwaliteitsvolle sociale bescherming garanderen. Een eerste stap is het concurrentievermogen doen groeien, maar ook door de verschillende overheden elkaar te laten ondersteunen. Ten tweede willen ze door een hoger nettoloon arbeiders aantrekken. Ten derde, door een hogere koopkracht van de arbeid willen ze een lager aantal werkloosheids- en inactiviteitsgevallen laten dalen. Het banenplan heeft als doelen de verlaging van lasten, het levenslang leren, werkervaring, werkloosheid van de jeugd, langere en gevarieerde loopbanen en kansengroepen. Men gaat ook bekijken of elke opleidingsinspanning in een loopbaanrekening op elke burger kan toegepast worden. Het banenplan geeft zowel het bedrijf al de werknemer meer flexibiliteit, dit heeft als gevolgd dat men liever naar zijn werk gaat.
Men wil de loonkostenhandicap verminderen. Door de groei van concurrentievermogen komen er meer banen bij de arbeidsintensieve industriesectoren. De loonlasten moeten terug een basis bereiken van 25%, maar zonder dat de werkgevers hier een nadeel van behalen.
Voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen worden geen uitkeringen meer gegeven, met uitzonderingen van ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof.
De loopbaanduur is nu gemiddeld 45 jaar. De gemiddelde leeftijd van mensen die op pensioen gaan is in Belgi?? 61,7. Hier is veel kritiek op omdat mensen die gestudeerd hebben vinden dat ze veel te lang moeten werken. Voor de jonge mensen wil men binnen de 4 maanden na afstuderen een job kunnen aanbieden.
De regering wil de versterkte daling van de werkloosheid voortzetten. Mensen die langdurig werkeloos zijn gaan in een gemeenschapsdienst ingezet worden, dit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Gewesten.
Er komt ook een hervorming op de verzekering van de arbeidsongeschiktheid. De overheid wil zich focussen op de re-integratie van de betrokkenen. Er wordt enkel gekeken naar wat de betrokkenen kan doen, niet naar wat die niet kan doen. Om ze snel te kunnen laten herintegreren wil men een herintegratieprogramma maken om terug te kunnen gaan werken en de opleidingsmogelijkheden versterken.
Meer investeerders aanmoedigen, want zij zorgen voor een meerwaarde. Het zijn vooral de KMO’s die nieuwe jobs cre??ren.
Er gaat meer ge??nvesteerd worden in de landbouwsector. Hier gaat men de voedselverspilling niet alleen op Belgisch niveau aanpakken maar ook op Europees niveau. Dit heeft dus invloed op heel Europa. Landbouwers kan je zien als een soort ondernemers. Innovatie van landbouw is zeer belangrijk om producten te cre??ren van een goede kwaliteit. Landbouw neemt grote natuurlijke ruimtes in, men wil er aan werken om gebiedsgericht te werken.
In Vlaanderen wil men de industrie versnellen en de economie versterken. Men wil van Vlaanderen een vierde industri??le revolutie maken. De vernieuwing van de industrie is vooral belangrijk voor jonge en nieuwe bedrijven.

Pensioenhervorming.
De overheid wil de vergrijzing van de bevolking tegen gaan. Dit heeft dus een effect op de oudere mensen. Er wordt een Nationaal pensioencomit?? opgericht, deze gaat als constant en systematisch volgen. De loopbaanvoorwaarde gaat stijgen tot 41 jaar.
De mensen die een korte loopbaan hebben dan 45 jaar hebben de keuze om op hun 65 jaar al op pensioen te gaan of door te werken.
Door dit te ondernemen kan men de vergrijzing tegen gaan. Anders zouden er meer mensen op pensioen zijn dan er werken en brokkelt het systeem af. Ook de werkende mensen en de jonge mensen hebben hier dus voordeel bij, hierdoor kan ons systeem van pensioenen blijven bestaan.
De overheid wil ook het minimumpensioen vergroten om ze de armoede bij gepensioneerden te verminderen. Men wil iedereen dat voltijds gewerkt heeft gedurende een volledige loopbaan een minimumpensioen. Dit minimumpensioen ligt 10% boven de armoededrempel.
Elke burger zou vanaf nu elk jaar zijn pensioenopbouw moeten kunnen volgen. Ook de jonge mensen.

3.3. Sociale vooruitgang en gezondheidszorg.
De overheid wil dat de economie vooruitgaat, dit door middel van de koopkracht van de burgers aan te moedigen. Zo kan het overheidsbudget weer gezond gemaakt worden.
Men moet de financiering van de sociale zekerheid herbekijken om te zorgen dat men deze sociale bescherming kan blijven bieden en kwaliteitsvol. Er moet een evenwicht zijn tussen het solidariteits- en het verzekeringsprincipe. Het zijn de sterksten van onze samenleving die het grootste deel van de sociale lasten zullen financieren, en de allerzwaksten zullen er van genieten. Maar men wil de zwaksten ook begeleiden naar werk zodat ook zij hun deel kunnen bijdragen.
Men wil de zelfstandigen ook meer bescherming bieden omdat de overheid verplicht is om voor sociale vooruitgang te zorgen bij zijn ondernemers. Als we dit blijven verbeteren dan zullen zij zorgen voor een meerwaarde van onze economie. Er zal geen verschil meer zijn in het minimumpensioen van zelfstandigen en de algemene bevolking.
Er zal worden ge??nvesteerd blijven worden in OCMW’s omdat zij instaan voor de lokale armoedebeleid. Er zal wel een verhoging zijn in het terugbetalen van het leefloon om dit te compenseren.
In de gezondheidszorg wil men meer aandacht schenken aan de kansarmen. Er wordt een project van Mediprima opgestart om de controle op de terugbetaling te versterken.
Ook de digitale kloof is een aandachtspunt. Elke persoon moet hierin de mogelijkheid hebben dus men wil de armere mensen van onze samenleving ook helpen op vlak van toegankelijkheid en het gebruik van ICT.
Vanaf nu zijn de lokale besturen verantwoordelijk voor de opvang van daklozen, zeker in de winter.
Men wil de sociale bescherming voor iedereen doen gelden, maar iedereen moet ook zijn steentje bijdragen om dit systeem te kunnen doen werken.
Elk kind is gelijk aan het ander kind, daarom krijgt elk kind een gelijke kinderbijslag. Vroeger hield men rekening met de rangorde en de leeftijd van het kind, dit zal nu niet meer zo zijn. Maar er is wel een speciale kinderbijslag voor kinderen met een handicap of speciale noden. Er zal een groter aanbod komen voor kinderopvang, met voorrang voor werkende ouders.

3.4. Financi??n
Er moet een fiscale groei komen, om hiervoor te zorgen wil men meer werk cre??ren in de private sector. De werkbonus blijft zoals het was en fiscale werkbonus zal stijgen.
Mensen moeten een te hoge hoeveelheid belastingen betalen. Men is nog aan het zoeken of er andere manieren zijn dan indirecte belastingen en belastingen uit arbeid. Het doel is dat de burger een stijging van netto-inkomen uit arbeid na betaling van belastingen.

3.5. Energie, leefmilieu en wetenschapsbeleid
De overheid streeft naar een energiebevoorrading bij gezinnen en ondernemingen. Deze moeten betaalbaar en duurzaam zijn. Er wordt gevraagd naar Europese inspanningen dus dit zal niet enkel zijn invloeden hebben op Belgi?? maar op Europa. Men wil zorgen dat er in meer concurrentie komt qua energie zodat er een daling is van de prijzen.
Ook het milieu wordt op Europees gebied besproken. Elke lidstaat mag ‘?n doelstelling voorstellen dat gaat over de uitstoot van broeikasgassen.
De overheid gaat blijven investeren in de wetenschap omdat dit belangrijk is voor elke technologische ontwikkeling in onze toekomst.
Dit heeft nog niet direct invloed op de bevolking. Dit is iets wat na een aantal jaren invloed gaat hebben, en op iedereen.
Vlaanderen schaft ‘gratis stroom’ af vanaf nu. Dakisolatie wil aantrekkelijker maken, versterken. Zo wil men energiearmoede bij de bevolking tegengaan. Er zal meer gewerkt worden met groene stroom, zo kan de nieuwe energieproductie in Vlaanderen ge??ntegreerd worden. Gezinnen kunnen de kostprijs van energie op verschillende tijdstippen van de dag aanpassen.

3.6. Justitie en veiligheid
Staat voor meer verantwoordelijkheid en autonomie van de leden van de rechterlijke orde. Het doel is dat justitie meer effici??nter en makkelijker wordt voor de gewone burger. Dit kan enkel als de toegankelijkheid, nabijheid en de behandeling binnen een aanvaardbare termijn gegarandeerd wordt.
Van het personeel verwacht men een effici??nte en actieve medewerking. Voor de magistraten van de zetel en het openbaar ministerie wil men het deeltijds werken invoeren van zodra ze de vroegste pensioenleeftijd bereikt hebben die in de wet staat. Ook externen wil men betrekken bij procedures van tuchtrechtbanken. Het aanwervingsexamen voor magistraten gaat moeilijker worden. Men wil dus strenger zijn op het aannemen van personeel en meer controle hebben over alles en tegelijkertijd het makkelijker maken voor de bevolking.
Voor gezinnen wordt het familierecht aangepast omwille van die nieuwe samenlevingsvormen. Erfenisrecht wordt ook aangepast, mensen krijgen meer keuze over wie hun erfenis toekomt. Voor de rest wordt het co-ouderschap, ouders van zorgkinderen en pleegouders herbekeken omdat zij ook meer zekerheid van hun rechten en plichten omtrent hun kinderen nodig hebben.
Veiligheid is een van de basiswaarden en daarom wil men deze ook garanderen aan iedereen. Om dit mogelijk te maken moeten de politiek en overheidsdiensten goed samenwerken. Men wil ook meer politieagenten aan het werk zetten, meer blauw op de straten.
Cyberveiligheid moet aangepast worden, namelijk de bescherming van onze privacy hierin.

3.7. Asiel en migratie.
Voor de immigranten wil men een kwaliteitsvol beleid met eenvoudige en snelle procedures. Met als laatste doel een humaan en een strikt terugkeerbeleid. Er wordt niet alleen gewerkt aan het terugkeerbeleid maar ook aan de integratie en participatie van nieuwe migranten. Men wil ze aanmoedigen om naar het onderwijs te gaan en actief te zijn op de arbeidsmarkt.
Belgi?? is verplicht om asiel te geven aan de mensen die vervolgd worden. Deze mensen hebben recht op een snelle procedure, waarvan het antwoord er binnen 6 maanden is.
Een kleine groep mensen die zonder hun wil en niet vrijwillig meewerken hieraan kunnen toch terugkeren naar hun eigen land.
Om een gezin hier te kunnen herenigen zijn een aantal voorwaarden. Ze kunnen tijdelijk hier verblijven en kunnen wonen bij de EU-burgers. Ze krijgen een tijdelijk visum maar er wordt op dezelfde moment ook gekeken naar een effectieve terugkeer. Men wordt strenger tegen schijnhuwelijken.

3.8. Ambtenarenzaken en overheidsbedrijven.
De overheid moet prestaties leveren aan de samenleving die kwaliteitsvol zijn. Voor de burgers wil men voor de beste prijs/kwaliteit van de producten en diensten zorgen.
Men wil beter beleid hebben voor mensen met een handicap in deze maatschappij. Dat wil zeggen de toegankelijkheid tot gebouwen, meer jobs cre??ren, meer aandacht aan hen in het onthaal van klanten, dienstverlening en in de organisatie. Mensen met een handicap mogen werken in een beschutte werkplaats.
Speciaal voor vrouwen wil de overheid een vrouwvriendelijk beleid. Hierin wil men haar een gezin en arbeid kunnen combineren. Vanaf nu moeten vrouwen evenveel loon, promotie of aanwerving kunnen krijgen als mannen.
Overheidsbedrijven moeten een goed bestuur hebben en diensten van kwaliteit leveren die concurrenti??le prijzen hebben ten voordele van alle burgers, verenigingen, ondernemingen en overheden. Overheidsbedrijven moeten zorgen voor de economische groei.
Onderwijs is heel belangrijk, hiermee wil men proberen de knelpuntberoepen aantrekkelijk te maken en in te vullen. Kinderen mogen vanaf 3 jaar naar school gaan. Het doel is om minder maar betere studierichtingen te verkiezen, en beter liggen in de arbeidsmarkt.
Voor hogere opleidingen wil men toelatingsproeven maar die niet-bindend zijn.

3.10. Mobiliteit
Een Europese doelstelling is dat men verkeersdoden met 50% wil laten dalen, tegen 2020.
Er gaan meer politiecontroles plaatsvinden om voor verkeersveiligheid te zorgen. Controles over alcohol- en druggebruik, snelheden, verkeersagressie en wegpiraten. Een op de drie burgers zal vanaf nu gecontroleerd worden.
Overheid wil het fietsgebruik stimuleren zodat de slachtoffers van voetgangers, fietsers en motorrijders gaan dalen.
De overheid wil ook werken aan het treinverkeer, dat de treinen stipter rijden. Men wil dit doen omdat er meer een meer burgers gebruik hiervan maken.
Men wil het openbaar vervoer voor de burgers aantrekkelijker maken. Burgers kunnen gebruik maken van comfortabele voertuigen, betere verbintenissen, goede dienstverlening en goede tarieven.
Men wil de Lijn meer aanpassen zoals die in het buitenland. Men wil de uitgaven beperken in interne organisatie van de Lijn. Hun inkomsten zullen nu meer bestaan uit reclame, controles uitvoeren naar zwartrijders, het commercieel gebruik van openbaar vervoer en uit goede tarieven.
In Vlaanderen zullen er tegen 2020 93000 woningen bijkomen, niet door overal nieuwe gebouwen te bouwen maar door renovatie en hergebruik. Men wil terreinen herbruiken. Men wil de mensen een betaalbare woning geven, een woonzekerheid en bescherming van de woningkwaliteit, specifiek voor de huurders. Er zullen meer sociale huurwoningen komen om mensen woningen aan te bieden. Ook wil men een afvalbeleid doorvoeren in Vlaanderen. Dat wil men realiseren door meer statiegeld op drankflessen en blikken.

3.11. Transversale thema’s.
Iedereen gelijke kansen in alle beleidsdomeinen. Gelijke kansen worden bevorderd terwijl discriminatie wordt tegengegaan. Er zal geen tolerantie zijn voor discriminatie in deze samenleving, en zeker niet in de arbeidsmarkt. Iedereen moet meewerken aan deze gelijke kansen, zowel de gewone burgers als werkgevers als de overheid. De ongelijkheid is niet enkel tussen mannen vrouwen maar ook voor de ouderen, gehandicapten en andere kansengroepen.
Voor overheidsbedrijven en priv??bedrijven wil men meer diversiteit zien. Het is vooral de private en publieke sector dat men wil controleren, er moet hier een groter aanbod zijn van verschillende en niet discriminerende aanwervingsbeleid in verband met het personeel.
Mensen met een handicap hebben in onze samenleving een hoeveelheid van 3%. Daarom wil men de samenleving ook aan hen aanpassen. Hen beter tewerk kunnen stellen, toegankelijkheid geven enzovoort.
Een vrouwvriendelijke samenleving cre??ren, namelijk werk en gezin kunnen combineren. Evenveel recht op loon, promoties en aanwerving als mannen.
Wij hebben een etnische maatschappij waarin een mix is verschillende religieuze overtuigingen, dit neemt kansen met zich mee. Overheid moedigt respect voor iedereen aan en willen tegen extremistische groepen in de politiek en religies tegengaan.
Men wil een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij hebben. Dit wordt een kerndoel en er worden verschillende maatregelen hiervoor genomen.
De cultuursector in Vlaanderen is erg hoog. Om dit beschikbaar te maken voor de burgers zorgen we ervoor dat ze kortings-, klanten, kansen-, een voordeelpassen hebben. Zo moedigen we de bevolking aan om cultureel actief te zijn.

Wanneer verwachten dat dit regeerakkoord een positieve invloed heeft?

Vlaanderen heeft 3 grote richtpunten voor zich opgesteld, waarop de aandacht gericht wordt. Dat zijn vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.

Vertrouwen in ons eigen kunnen. Vlaanderen heeft alle kwaliteiten en talenten om onze doelen te realiseren. Vlaanderen wil bij de Europese top 20 behoren tegen 2020, op vlak van welvaart en welzijn. De eerste richtpunt van het regeerakkoord is dat we moeten vertrouwen in elkaar, dus met andere woorden vertrouwen betekent verbinden zodat we samen er op vooruit kunnen gaan. Vertrouwen hebben in elkaars kwaliteiten en talenten is een belangrijk aspect om te kunnen evolueren als samenleving, met andere woorden moeten we allemaal inspanningen leveren, om onze doelen te bereiken. We zullen dit vooral in het begin voelen, maar alleen zo kunnen we groeien waaruit we een goed eindresultaat kunnen bereiken. Deze regering wil in de eerste plaats onze economie en de zorgsector verbeteren.

Meer concreet zal dit gebeuren door onder andere het Vlaams binnenlands bestuur een interne hervorming zal ondergaan door de bevoegdheden van de gemeenten te uitbreiden en hen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven; zo worden de OCMW’s volledig in de bevoegdheden van de gemeente ge??ntegreerd, maar dit betekent dat de gemeenten tegelijkertijd wel onafhankelijk blijven. Wanneer de gemeentelijke bevoegdheden worden uitgebreid, kunnen de gemeenten (elk op hun eigen grondgebied), de middelen en het personeel dat in eigendom is van de Vlaamse overheid overnemen.
Maar de gemeenten die willen samenwerken met andere gemeenten, worden bijgedragen met een financi??le bonus en door hen bijkomende bevoegdheden toe te kennen aan de middelgrote steden en gemeenten, en de grootste steden. Bij de grootste steden worden de steden met meer dan 100000 inwoners gerekend, de middelgrote steden en gemeenten moeten een inwonersaantal van meer dan 25000 hebben. Wanneer deze bevoegdheden toegekend zijn, hebben de grootste steden de mogelijkheid om af te wijken van de Vlaamse regelgeving, maar er moet wel degelijk gemotiveerd worden. Er zal minder bestuurlijke regels zijn en meer gemeentelijke democratie dit wil zeggen dat de gemeente meer inspraak zal hebben.
Voor het toekennen van de nieuwe bevoegdheden of taken aan de steden of gemeentes moet er altijd overgelegd worden met de lokale besturen. De lokale besturen hebben ook een groter beleidsruimte en beleidsvrijheid. Ook zullen er veel normen worden herzien; dit gaat zowel over decreet als gewone uitvoeringsbesluiten. Zij moeten altijd betrekking hebben op de hoofdlijnen van de wetgeving. Er zullen ook subsidies toegekend worden aan lokale besturen zoals het cultuurbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, onderwijsbeleid,’

Men zal aan het territorialiteitsbeginsel vasthouden, waarbij het Nederlands als algemene bestuurstaal geldt, zelfs ook in de faciliteitengemeenten. (= gemeenten waar er mogelijkheden zijn voor de inwoners van het andere landstaal) Er wordt streng opgetreden, wanneer er vastgesteld of vermoed wordt dat de gemeentebesturen de taalwetgeving niet respecteren of overtreden. De principe van de omzendbrieven (= brieven die richtlijnen bevatten die worden uitgevaardigd door een Vlaams minister, ze worden verstuurd aan de ondergeschikte instellingen waarover hij macht heeft en controle uitoefent.) blijft behouden door de Vlaamse Regering, die eigenlijk als een communicatiemiddel geldt tussen de overheden en de burgers in de faciliteitengemeenten.
De bevoegdheden van de provincies wordt beperkt tot de grondgebonden bevoegdheden. De persoonsgebonden bevoegdheden worden afgenomen. De provincies oefenen geen bovenlokale taken meer uit en mogen ook geen gebiedsgebonden beslissingen nemen, in steden met meer dan 200 000 inwoners. De provincies zullen de opbrengsten die ze uit de belastingen van de inwoners halen, moeten terugbetalen aan die steden met meer dan 200000 inwoners. Het totale aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd en het aantal deputatieleden wordt beperkt tot 4 personen.
De voornaamste doel van elke economie is een duurzame economische groei cre??ren en de welvaart te versterken door innovatie en ondernemerschap aan te moedigen. Dit brengt met zich mee dat, wanneer er meer nieuwe investeerders en ondernemers zijn hoe sterker onze economie staat en hoe meer jobs er kunnen worden gecre??erd en er meer werkgelegenheid er is in een voldoende competitieve markteconomie. Nieuwe investeerders en zelfstandigen worden ondersteund en beloond, zo moet de overheid de zelfstandigen en ondernemers zo weinig mogelijk administratieve lasten opleggen, om dat gedrevenheid van ondernemerschap te verhogen.

De ondernemingen wordt vertrouwen gegeven door hen te bevrijden van administratieve en andere lasten waarbij de ondernemingen zich moeten concentreren of beter gezegd de focus wordt gelegd op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en andere vormen van steun aan onderneming. Ondernemen cre??ert een groter toegevoegde waarde en een groter toegevoegde waarde zorgt voor meer inkomen en winst en be??nvloedt zo de welvaart en welzijn. De overheidsbeleid gaat meer aandacht besteden aan de vraag van de consument en de markt van vragers en aanbieders in zijn geheel. Hiermee wordt de doel bereikt dat ondernemers zich gewaardeerd voelen en rechtszekerheid hebben. De ondernemers en het overheidsbeleid worden met elkaar verbonden waarbij er meer doorzichtigheid of transparantie is voor de markt en de economie. Het Agentschap Ondernemen en het IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) worden samengevoegd tot ‘?n Agentschap voor Ondernemen en Innovatie.

Een ander richtpunt is het verenigingsleven; men gaat hen zo veel mogelijk vertrouwen geven en zo min mogelijk regels en minder administratieve lasten opleggen, zodat ze zich kunnen richten op hun werking. Zo moeten de verenigingen niet enkel priv?? blijven, maar men wil er voor zorgen zodat de verenigingen mee betrokken geraken in onze samenleving en de basis vormen voor het toekomsttraject.
Vlaanderen wordt voorbereid op een vierde industri??le revolutie. Deze industri??le vernieuwing is vooral belangrijk voor nieuwe en jonge bedrijven, zodat ze nog meer kunnen groeien. De achterstand op het vlak van innovatie bij KMO’s moet verdwijnen, ze moeten worden begeleid door hen beter te begeleiden en hen toch innovatiesteun te bieden. Ze zullen financi??le innovatiesteun krijgen en men gaat proberen te voorkomen dat bedrijven failliet gaan, met andere woorden gaat men op zoek naar een win-win situatie waarbij zowel bedrijven als de consumenten er baat bij hebben.

Boeren en tuiniers zijn ook belangrijke ondernemers die steun nodig hebben, ook worden zijn gemotiveerd om te evolueren en groeien. Duurzame groei voor een duurzame en economisch leefbare landbouw is het objectief. Meer concreet dus enerzijds gaat men de sector landbouw stimuleren, maar anderzijds wilt men ook de milieudruk laten dalen. Landbouw vergt ook veel natuurlijk ruimte en zijn er hiervoor plannen nodig om vooruit te gaan door onder andere te zorgen voor betere plannen m.b.t. de mobiliteit, milieu en natuur. Boeren die met landbouw (vee, akkerbouw, landbouwbedrijven,’) bezig zijn worden aangemoedigd zodat de duurzaamheid en financi??le zekerheid is verzekerd voor de boeren.
De landbouwsector, meer concreet de agrovoedingssector, is heel belangrijk voor onze economie, omdat het meer dan 40000 bedrijven telt, waarbij het ook een tewerkstelling van 155000 personen heeft. De sector bevindt zich in een economisch voordelige positie, waarbij er altijd een groei op te merken is door alsmaar de stijgende export. Deze sector bezit 10% van de algemene exportcijfer van ons land en waarbij het een positief handelssaldo van meer dan ‘4,7 miljard heeft. Dus de landbouw kan inderdaad een belangrijk aanzet zijn tot meer welvaart in ons land.

Ook zullen er investeringen in het hoger onderwijs gebeuren Met het huidige onderwijsniveau van Vlaanderen, zijn er geen negatieve punten te vinden, maar men wil investeren in extra middelen zoals vernieuwing van schoolgebouwen en cre??ren van nieuwe schoolgebouwen in drukke steden en gemeentes. De overheid gaat de doelstellingen en voorwaarden bepalen voor een kwalitatief onderwijs en geeft de scholen de vrijheid, om deze te bereiken. Aan de beroepsgerichte opleidingen in het secundair onderwijs wordt ook extra aandacht besteed. Kwaliteitsvolle leerkrachten zijn ook een must-have bij de ontwikkeling van een betere onderwijs. Aan de lerarenopleiding wordt meer aandacht besteed en wordt er van de leerkrachten verwacht dat ze zich geregeld laten bijscholen. Er wordt gestreefd naar betere studierichtingen, die te pas komen op de arbeidsmarkt, en ook in het hoger onderwijs. Er zal gestreefd worden om te voorkomen dat jongeren school niet-afgestudeerd verlaten. Ook wil men proberen te voorkomen dat jongeren die afstuderen aan het hoger onderwijs niet werkloos blijven, maar aan een job geraken. Het Vlaams onderwijs wil ervoor zorgen dat deze minpunten zoals kennis van elk kind dat afstudeert, verruimen, ontwikkelen, zodat ze later op de arbeidsmarkt zich kunnen vinden en de uitdagingen aankunnen en kunnen bijdragen aan onze samenleving, bereikt wordt.
Een ge??ntegreerd talenbeleid wordt ingevoerd waarbij buitenlanders worden aangemoedigd het Nederlands leren. Zowel de binnenlandse talenkennis van het standaard Nederlands als die van de moderne vreemde talen wordt gemotiveerd. Zo kan er in een later stadium, het onderwijs, in plaats van het Nederlands, ook in het Frans, Engels of Duits aangeboden worden. Wanneer de kennis van het Nederlands bij werkzoekenden wordt gestimuleerd, dan kan er op de arbeidsmarkt de vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd, waarbij werkzoekenden sneller aan een job geraken. Wanneer er een bepaald persoon een opleiding Nederlands is opgelegd, en dat persoon, deze opleiding weigert, wordt hij gesanctioneerd.
Economie en groei, dat kunnen we ook binden met toerisme en cultuur. Met het Toerismepact 2020 zal toerisme meer worden verbonden door meer samenwerking met de toeristische sector. Zo gaat men proberen om meer recreatieparken, fietsenpaden, wandelpaden,’ te cre??ren. Tot 2018 blijft Vlaanderen de Grote Wereldoorlog herdenken. En dit gaat men doen door onder andere van Vlaanderen een toeristische plaats te maken waar vrede en herdenkingsmonumenten van de Wereldoorlog zijn door onder andere de belangrijkste begraafplaatsen en gedenktekens van de frontstreek.

Door de toenemende vergrijzing wordt het alsmaar moeilijker om de werkzaamheidsgraad te verhogen en het is vanzelfsprekend, wanneer men groei wil waarnemen, er meer mensen aan het werk moeten zijn op de arbeidsmarkt. Dit gaat men doen door aanbod en vraag maximaal op elkaar af te stemmen. De vooropgestelde doel is om de werkzaamheidsgraad tegen 2020 op te trekken tot 76%. Jonge werkzoekenden moeten sneller aan een job geraken en er zal een uitbreiding zijn van de leeftijd van 65 jaar voor oudere werkzoekenden. De werklozen zullen strenger opgevolgd worden of ze wel voldoende inspanningen leveren, om aan het werk te komen. Indien een werkzoekende niet voldoende inspanning levert of de afspraken niet nakomt, zal hij worden gesanctioneerd.
Armoede is een internationaal probleem, die ook op het nationaal niveau moet aangepakt worden. De Vlaamse regering wil de armoede sterk terugdringen en ervoor zorgen dat mensen meer zelfredzaam worden. De klemtoon wordt vooral gelegd op het bestrijden van kinderarmoede wat soms kan leiden tot een generatiearmoede. Gelijke kansen voor iedereen garanderen en discriminatie tegengaan, zijn ook belangrijke prioriteiten om armoede te bestrijden en voorkomen. Zo moet elk klasse of bevolkingsgroep (vrouwen of mannen, ouderen of jongeren, autochtone of allochtone mensen,’) betrokken worden in de arbeidsmarkt.
Voor bepaalde mensen met een bepaalde handicap (mentaal, fysisch, of psychisch) is het moeilijk om onmiddellijk aan een job te geraken. Daarom wordt een soort van ‘doelgroepenbeleid’ ingevoerd, wat inhoudt dat er een beperking tot jongeren, mensen die ouder zijn dan 55 en mensen met een bepaalde handicap m.b.t. arbeid zal zijn op de arbeidsmarkt wat leidt tot effectiviteit. Er worden onder andere de loonkosten van deze doelgroepen verlaagt en ze krijgen meer kansen op de arbeidsmarkt om aan een job te geraken. Om knelpuntberoepen beter in te vullen, zullen werkzoekenden een beroepsgerichte opleiding volgen die praktijkgericht is. Tegen het einde van deze regeerperiode zal er tot een half miljard euro uitgegeven worden voor de realisatie van deze plannen met betrekking tot onze economie.
Het systeem van de dienstencheques is heel belangrijk om zwartwerk tegen te gaan. Zo worden veel laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden aan het werk gezet en heeft men controle op zwartwerk. Laaggeschoolden en langdurig werklozen moeten betere ge??ntegreerd worden en ook mensen van vreemde herkomst moeten zich integreren door zo snel mogelijk het Nederlands te leren.
Ook voor de zorg en hulpverlening gaat er evenveel uitgegeven worden. Een volwaardige Vlaamse Sociale Bescherming wordt uitgebouwd; die sociaal en zeker is. Vooral voor de personen met beperking gaat men extra investeren. Een volksverzekering met rechten en uitkeringen, dat wordt uitgekeerd op basis van aantal inwoners en met betaling van een premie, vormt de basis. De Vlamingen in Brussel zijn niet verplicht, ze zullen vrijwillig de keuze hebben om toe te treden of niet tot de systeem van de volksverzekering. In Vlaanderen is de toetreding tot de volksverzekering verplicht.

Het systeem van de kinderbijslag wordt ook gewijzigd; elk kind is gelijk, dus wordt ook een gelijke basis kinderbijslag gegeven. Kinderen met bijzondere zorgnoden, wezen, kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, wordt er ook een sociale bijdrage gegeven, waarbij er met de gezinsgrootte rekening gehouden wordt.
Op het vlak van kinderopvang wordt het aanbod verder uitgebreid, via subsidiebedragen aan kinderopvang bedrijven wordt er voorkomen dat deze verdwijnen. Aan kinderen van ouders die werken en/of een opleiding volgen dat betrekking heeft op het beroep dat de ouders uitoefenen, krijgen deze ouders voorrang en ook voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen wordt kinderopvang meer toegankelijk gesteld.
Verbetering van de mobiliteit is ook belangrijk en is de Vlaamse overheid volop bezig met het verbeteren van de verkeersinfrastructuur. Hier legt men de nadruk op een betere en veilige bereikbaarheid via het openbaar vervoer. De veiligheid van voetgangers, fietsers en motorrijders en een betere onderhoud van het wegennet zijn belangrijke richtpunten. Ook investeringen in meer comfortabele openbaar vervoer en verlaging van tarieven staan op het plan. Maar de controle op zwartrijders wordt strenger.
Doordat er alsmaar meer en meer verkeersdoden vallen, wordt er ook al een effici??nte verkeersveiligheidsplan ontwikkeld.
Maar ook veranderingen in het natuurbeleid zijn van groot belang. Door samenwerking met de Europese Unie, voornamelijk de Europese instellingen gaat men proberen om de natuur en ecologie te beschermen en zo mee bij te dragen aan economische groei. Zo zal Vlaanderen streven naar een natuurvriendelijke leefmilieu. Er moet dan een strikte en correcte toepassing zijn van de Europese regels, om milieuvervuiling tegen te gaan. Omdat de verontreiniging heel veel geld kost voor de overheid, wordt er een principe ingevoerd dat luidt: ‘Wie vervuilt, die betaalt.’
Vlaanderen is een dichtbevolkt gebied. De bevolking neemt ruimte in beslag, moet zich verplaatsen, verbruikt grondstoffen, heeft voedsel nodig, produceert afval, vervuilt grond, lucht en water,’ dus moet men meer en meer aandacht besteden aan de natuurlijke open ruimte, mogelijkheden cre??ren voor meer kwalitatieve woningen en ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor de ondernemingen. Men moet zuiniger zijn en ‘het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ zal ervoor zorgen dat er evenwicht kan zijn tussen natuurlijke ruimte en bebouwing, waarbij we oog kunnen hebben op natuur, zonder ook de bebouwing in de weg te staan.
Deze beleidsplan houdt in dat de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand groen blijven en dat dit beleid de gemeentebesturen gaat bevorderen in de verwezenlijking hiervan. Deze beleid die betrekking heeft op onder andere de leefomgeving van de Vlaamse bevolking, wordt gesteund door de Europese Unie. Milieuvervuiling wordt strenger bestraft en wie zorg draagt voor het milieu wordt beloond en bevorderd. Door de verwachte bevolkingstoename en de toenemende gezinsverdunning zal de vraag waarschijnlijk naar bijkomende woongebied blijven toenemen. Ook door vergrijzing hebben we alsmaar meer woningen nodig. Er is al een schatting gemaakt van ongeveer 93000 meer vraag naar woningen tegen 2020. Dit kan niet zomaar, doordat Vlaanderen al heel dichtbevolkt is, dus zullen de alternatieven verdichting of hergebruik van woningen moeten zijn, op plaatsen waar dit mogelijk is. Ook om de economie en ondernemingen te laten evolueren, moet er meer plaats voorzien worden; zoals meer ruimte voor bedrijventerreinen.
Wonen is dus een basisrecht waar iedereen nood aan heeft met andere woorden moet men comfortabele en betaalbare woningen in een leefbare omgeving beschikbaar stellen voor de bevolking. Het is de taak van de overheid om genoeg woningen beschikbaar te stellen voor de bevolking, waarbij verschillende gemeentes en hun steden een belangrijk rol hierbij hebben in het lokale woonbeleid. De Vlaamse overheid zal de regelgeving proberen te beperken, zodat de lokale besturen hun woonbeleid kunnen aanpassen aan de noden en de behoeften van hun inwoners. Eigendomsverwerving wordt gestimuleerd en ondersteund met een financi??le bijdrage, maar men moet zich er tegelijk van bewust worden wat voor impact dit heeft op de financi??le kant van de overheid; Kan de overheid deze budgettaire ondersteuning zomaar dragen en is het duurzaam en wat voor invloed heeft het op de vastgoedmarkt?
Een ander prioriteit is water, het is levensnoodzakelijk, iedereen heeft het nodig en zo moet het water ook drinkbaar, niet te duur en beschikbaar zijn. Er wordt met de drinkwatermaatschappijen een verdrag gesloten waarbij men een beter kwaliteit van drinkwater wil garanderen voor de bevolking, en waarbij er ook een groter hoeveelheid van water voor de consumptie van consumenten ter beschikking staat. De kosten die betrekking hebben met het vervuilen van water moeten aan de vervuilers doorgerekend worden. Er wordt een stookolietankfonds opgericht die als doel heeft om in de komende jaren alle saneringen van vervuilde bodems in kwetsbare gebieden te verontreinigen. Natuurlijk gaat men de aandacht richten aan vruchtbare en of nuttige gronden.
Een ander prioriteit waarop men zich gaat richten is energie en het inzetten op het effici??nt gebruik van energie. Doelgericht en effici??nt omgaan met energie brengt vele voordelen met zich mee; zoals een lager energiefactuur, minder uitputting van energie. Dit staat ook in het kader van de Europese klimaatdoelstellingen. Zoals energiebesparing of energie op een effici??nte manier gebruiken is hernieuwbare energie ook ‘?n van de klimaatdoelstellingen.
Er komt ook een strengere controle op energiefraude en gaat men er preventieve maatregelen tegen nemen. Mensen die aanzienlijk minder energie verbruiken zullen ook energiepremies krijgen.
Vlaanderen heeft niet enkel nood aan een binnenlands sterk beleid, maar ook aan een buitenlands sterk beleid, waarbij zijn positie verzekerd is. We zijn een open samenleving en zijn dan ook gericht op het buitenlands karakter/ wereld. Zo moet je om economische groei te realiseren, de internationale context van economie goed beheersen en integreren in je binnenlands beleid en je concurrentiepositie versterken, om later geen achterstand te hebben. Zo is de internationalisering van de Vlaamse economie een belangrijk prioriteit, waarop aandacht wordt gevestigd. Zo zorgen buitenlandse investeerders voor bijna de helft van alle werkgelegenheid en jobs die er in Vlaanderen zijn, dus het is van een heel groot belang voor elke Vlaming en zijn persoonlijke welvaart, dat het systeem van een open economie wordt aangemoedigd.
De welvaart en welzijn van Vlaanderen hangt niet volledig, maar voor een goed deel af van hoe we omgaan met de wereld en de uitdagingen die hieraan verbonden zijn. Om Vlaanderen te integreren in het Europese Unie, is het belangrijk dat men vooral de samenleving hierbij betrekt. Zo moet Vlaanderen niet enkel regels en richtlijnen volgen die de Europese Unie oplegt, maar moet de parlement die de Belgische bevolking vertegenwoordigt, actief meewerken aan het Europees beleid. Dus de interactie tussen de Vlaamse en de Europese instellingen moet vergroten. De verantwoordelijke Vlaamse ministers moeten altijd beschikbaar zijn voor het Vlaams Parlement om de Vlaamse standpunten op Europese ministerraden duidelijk weer te geven en indien nodig toe te lichten. De EU-richtlijnen moeten niet ruimer ge??nterpreteerd worden dan noodzakelijk is. Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de federale overheid en de deelstaten over hoe de aansprakelijkheid moet verdeeld worden. Bijvoorbeeld er wordt een Europese boete opgelegd, wie kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden?
De Vlaamse overheid zal in de eerste plaats zelf heel wat moeten besparen om de vooropgestelde doelen te kunnen realiseren. De besparing moet gebeuren in zijn eigen uitgaven, maar tegelijkertijd zouden de ambtenaren meer vertrouwen en verantwoordelijkheid moeten krijgen. De gemeenten zouden meer onafhankelijkheid en vertrouwen krijgen van de overheid. De taken van de provincies zou strikt beperkt moeten worden tot de grondgebonden bevoegdheden.
De zesde staatshervorming zorgt niet enkel voor wijzigingen, maar ook voor heel wat bijkomende bevoegdheden. Zo zal Vlaanderen vanaf deze staatshervorming over de bevoegdheid beschikken om Europese uitbetalingen te controleren die gebeuren. Dit houdt meer concreet in dat de Vlaamse regering het beleid zal uitstippelen hoe een vlotte betaling op een eenvoudige en effici??nte manier kan gebeuren.

Regeerakkoord Vlaamse regering

Er zijn drie Vlaamse drieluiken voor de toekomst: vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Vertrouwen in ons eigen kunnen. Vlaanderen heeft alle kwaliteiten en talenten om onze ambitie te realiseren.

Vlaanderen wil tegen 2020 bij de Europese top 20 op vlak van welvaart en welzijn. We moeten ook vertrouwen in elkaar dit wil zeggen dat vertrouwen ook verbinden betekent zodat we samen vooruit kunnen gaan. We moeten allemaal inspanningen leveren we zullen dit de eerste twee jaren voelen alleen zo kunnen we groeien zodat we een goed eindresultaat hebben.

Deze regering wil in de eerste plaats een stroomstoot geven aan onze economie en zorg. Dit doen we door ondernemingen vertrouwen te geven door hen te bevrijden van administratieve en andere lasten. Tegen het einde van deze regeerperiode geven we voor onze economie tot een half miljard euro. Ook voor de zorg geven we zoveel uit.

Door de inspanningen die de eerste jaren werden geleverd, kunnen we ook investeren in onderwijs, de verbetering van onze mobiliteit, in de natuur, landbouw, cultuur, sport’
Als we dit willen bereiken moet de Vlaamse overheid besparen. De ambtenaren krijgen ook meer vertrouwen en verantwoordelijkheden. De entiteiten worden krachtig verminderd.
De gemeente krijgt meer onafhankelijkheid en vertrouwen en de taken worden beperkt van de provincies tot de grondgebonden bevoegdheden.

Het doel is om een kleinere overheid met meer klantvriendelijkheid en minder administratieve lasten.
Vlaanderen vecht nog steeds met de gevolgen van de economische crisis. Enerzijds verschaft De zesde staatshervorming extra bevoegdheden, maar anderzijds staan we voor budgettaire uitdagingen zoals meer jobs, betere kwaliteit van water, bodem en lucht,’
Met een begroting in evenwicht.

Om te verenigen in het leven zijn vertrouwen en verbinden de woorden die we nodige hebben. We geven verenigingen minder regels zodat ze zich meer kunnen bezighouden met de werking. Dit regeerakkoord is een verbintenis voor de voorruitgang van onze maatschappij.

De Vlaamse overheid bepaalt de grote doelstellingen van het Vlaamse beleid. Om deze doelstellingen te realiseren krijgen gemeenten het vertrouwen en bepalen zelf welke middelen en mensen ze hiervoor willen inzetten.

Een blijvende infrastructuur en een vlotte bereikbaarheid is heel belangrijk voor de economie en ook voor de private verplaatsingen.
Een effici??ntere verkeerswegennet lossen we het probleem van de grootste congestiepunten Antwerpen en Brussel.
Om de verkeersdoden naar nul te brengen moeten we ervoor zorgen dat we tegen 2020 niet meer dan 200 mensen te leven komen in Vlaanderen.

We maken het openbaar vervoer meer aantrekkelijker door comfortabele voertuigen in te zetten en eenvoudige dienstverlening zodat er meer mensen het gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. De kostendekkingsgraad van De Lijn wordt verhoogd.

Het onderwijs van Vlaanderen is heel goed en daar mogen we trots op zijn. Zo kunnen we verder bouwen. We moeten ons richten op knelpunten en dit verstandig oplossen. Om dit te kunnen oplossen moeten we investeren in extra middelen in de schoolgebouwen. De leerkrachten spelen een grote rol voor de kwaliteit van ons onderwijs.
we motiveren leerkrachten en directies door ze vertrouwen te geven. We proberen kinderen van drie jaar al naar school te sturen. We willen minder studierichtingen maar ook betere studierichtingen die instemmen op de arbeidsmarkt.

We moedigen scholen aan om de kennis van het Nederlands te versterken door initiatieven te voeren. Om de talenkennis te bevorderen organiseren we actief talenbeleid van het Standaardnederlands en moderne vreemde talen. De ouders motiveren we ook om het Nederlands te leren.

In 2018-2019 voeren we voor het hoger onderwijs niet-bindende toelatingsproeven voor alle richtingen. We willen de flexibilisering verwijderen en het rationaliseren van het hogeronderwijsaanbod. We gaan toch uitdagingen aan terwijl we inkomsten en uitgaven in balans willen houden. Vanaf 2015 zal de begroting in evenwicht zijn. Doordat we dit op korte termijn gaan realiseren zal de begroting in evenwicht zijn en kunnen we snel een beleidsruimte cre??ren en een ambitieus concept tot stand brengen.
Als we dit evenwicht willen behouden dan moeten we zware inspanningen leveren en dit moet van iedereen komen van de inkomsten

Federaal regeerakkoord wijzigt onze pensioenen en verlofstelsels

De federale regering wilt tegen 2030 de pensioenleeftijd verhogen van 65 jaar naar 2030. Dit heeft premier Charles Michel bevestigd toen hij dit federale regeerakkoord bevestigde. Er blijken nog meer ingrepen te komen bij onze pensioen. Dit zijn intenties die de komende jaren en maanden nog door de federale overheid in wetten of Koninklijke besluiten moeten gegoten worden en onderhandeld worden met sociale partners.
‘ Vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenbonus afgeschaft. Dit pensioenbonus is een bijkomend bedrag voor wie langer wilt werken en niet vroeg op pensioen willen gaan. Mensen die een pensioenbonus aan het opbouwen zijn, blijft zijn verworven pensioenbonus behouden.
‘ De voorwaarden voor een vervroegde pensionering blijven na 2016 strenger worden. Om een vervroegd pensioen te krijgen moet je een loopbaan hebben van 41 jaar en 62,5 jaar oud zijn. In 2018 wordt de minimumleeftijd 83 jaar. Vanaf 2019 moet u een loopbaan van 42 jaar hebben voorgelegd. Je mag op pensioen vanaf je 60 of 61 jaar als je een loopbaan hebt van 43 of 44 jaar.
‘ Er zijn ook overgangsmaatregelen: wie aan de voorwaarden voor een vervroegde pensioen voldoet voor het einde van 2016, mag met die voorwaarden met vervroegde pensioen na 2016.

Diploma telt niet meer mee
De federale regering wil verder ook mogelijkheden zoeken voor het pensioenstelsel voor de statutaire ambtenaren. De federale regering heeft een aantal idee??n op papier gezet om te onderhandelen met de vakbonden.

‘Regeerakkoord unaniem positief onthaald door eurogroep’

Tijdens een vergadering in Luxemburg heeft de minister van Financi??n Johan Van Overveldt (N-VA) het regeerakkoord verklaard van de eurogroep, de ministers van Financi??n van de eurozone.
Het Belgische budget werd 22 oktober aan de Commissie overgemaakt een week later dan de wettelijk voorziene deadline van 15 oktober, dit liet de minister van Begroting Herv?? Jamar weten. Dit was doordat de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest hun begrotingshuiswerk niet op tijd hadden gemaakt.
‘We zullen een beperkte presentatie van de begroting doen, dit zijn we overeengekomen met de Europese Comissie’, zei Van Overveldt. Hij gaf toe dat dit niet optimaal is, maar de Commissie liet weten dat dit net binnen de grenzen van het haalbare is.
Je moet serieus blijven. De begroting moeten we correct voorleggen, maar ook correct uitvoeren. Belgi?? kan met een positief gevoel tegemoet gaan over de begroting.

Ondernemers positief voorzichtig over regeerakkoord

De Brusselse werkgeversorganisatie Beci is voorzichtig positief over het regeerakkoord.
Beci vindt het positief dat de nieuwe regering zicht wilt focussen op onderwijs en opleiding om jeugdwerkloosheid te voorkomen. In de overeenkomst ziet Beci dat de intentie over het werk en de administratie van de bedrijven eenvoudiger worden gemaakt.
De fiscale lasten moeten naar omlaag, zegt Jan De Brabanter van Beci, want er zijn weinig middelen. We moeten de komende jaren streven naar een vermindering en niet enkel kijken naar de harmonisatie van de fiscale stelsel. Een fiscaal pact met 19 gemeenten.
Voor de mobiliteit maakt Beci zich wel zorgen, omdat de beschikbaarheid van het openbaar vervoer of meer transitparking er niet is en als maar meer parkeerplaatsen verdwijnen.
De Vlaamse ondernemingen zien positieve punten in het Brussels regeerakkoord. Over de inzet voor een betere mobiliteit en de prioritaire aanpak van jeugdwerkloosheid.
Voor de toekomst van de luchthaven en het in orde brengen van de weginfrastructuur daar wordt er wel over getwijfeld omtrent de inzet van Brussel. De motivatie is zeer klein om bijkomende investeerder te vinden en aan te trekken.
De technologiefederatie Agoria is tevreden dat er meer rekening wordt gehouden met de jongerenwerkloosheid, maar hopelijk worden de oude werknemers niet uit het oog verloren.

Waarom worden de pensioensleeftijden verhoogd?
Tijdens de recente stakingsgolven is het optrekken van de pensioenleeftijd ‘?n van de meest betwiste punten dat vaak naar voor komt in de pers en in gesprekken met ‘de mens in de straat’. Vaak zijn dit opgezweepte discussies en het leek ons nuttig om dit op een rustige wijze de offici??le teksten te bekijken die hierover beschikbaar zijn.
Doordat we een nieuwe regering hebben worden er maatregelen genomen. We weten allemaal dat vanaf 2015 onze pensioenregeling zal gewijzigd worden en dat het ons allemaal zal treffen. We onderzoeken waarom de nieuwe regering besloten heeft om de pensioenleeftijden op te trekken. We trachten ons in te leven in de gedachtegang van de nieuwe regering en het te begrijpen.

5.1 Inleiding
In april 2013 stelden de ministers De Croo en Laruelle de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 in. Deze commissie bestond uit twaalf experts met verschillende achtergrond die hierover maanden vergaderden en uiteindelijk op 12 juni 2014 hun eindoordeel gaven. Twee van de bekendste leden van de commissie waren Bea Cantillon ( Prof Universiteit Antwerpen ) en ex-minister Frank Vandenbroucke.
Zij stellen dat ons pensioen een sociaal contract is waar iedereen bij betrokken is. De werkende generatie betaalt ervoor; de gepensioneerden genieten leven er vaak van en er zijn een boel regels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Dat sociaal contract is op drie waarden gebaseerd:
Solidariteit: dit betekent dat mensen die om welke reden ook niet voldoen, toch kunnen genieten van een soort pensioen.
Individuele verantwoordelijkheid: dit betekent dat er een verband is tussen de grootte van het pensioen en hoe hard men vroeger gewerkt heeft.
Evenwicht tussen de generaties: het systeem moet financieel houdbaar blijven, anders zullen de mensen die nu betalen, later niets in ruil krijgen op het moment dat zij het pensioen nodig hebben.
Het is vooral deze financi??le houdbaarheid van het stelsel die grote problemen stelt. Hoe kunnen we in deze tijden van economische ellende en een ouder wordende bevolking, zorgen dat dit stelsel blijft bestaan. Zonder hervormingen zal dit niet lukken want de mensen worden steeds ouder en er zijn steeds meer mensen die de volgende 20 jaar met pensioen gaan. Er komt dus een groot verschil tussen vraag en aanbod.

Prof. Dr. Luc Sels (KU Leuven): ‘De bovenstaande figuur geeft de bijzonder snelle demografische
omwenteling weer binnen de werkende bevolking (15-64 jaar). In 2000 telde Belgi?? nog 120 15-24-
jarigen per 100 55-64-jarigen. In 2010 was dit nog maar 99 op 100. Prognoses geven aan dat dit
verder zal dalen naar slechts 85 op 100 in 2020.’
Figuur 1: Vergrijzing bevolking op arbeidsleeftijd: Aantal 15-24-jarigen per 100 55-64-jarigen.

5.2 De voorstellen van de commissie:
De commissie stelde tien gemeenschappelijke werkpunten voor.

Op nummer vier in hun verslag staat: ‘ de hoogte van de pensioenen moet gehandhaafd worden door de loopbanen te verlengen en door effectieve arbeidsprestaties, wanneer men voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen, sterker te belonen’.

In punt 5 staat: ‘De voorwaarden die gesteld worden m.b.t. de lengte van de loopbaan opdat men toegang zou hebben tot het pensioen moeten een eenvormige invulling krijgen over de verschillende stelsels; verschillen inzake de vereiste loopbaan of inzake de leeftijd die toegang geeft tot pensioen, moeten op een objectieve basis kunnen gerechtvaardigd worden. Ook moet worden vermeden dat via andere systemen een vervroegde uitstap wordt gerealiseerd zonder dat is voldaan aan loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden die in het pensioenstelsel gelden.’

Kort samengevat: de leeftijdscriteria voor vervroegd ??n wettelijk pensioen zullen moeten blijven evolueren in de toekomst. En omdat de nadruk wordt gelegd op de lengte van de carri??re betekent dit dat mensen continu tot langer werken zullen moeten aangezet worden. De laatste jaren werden er reeds een boel maatregelen genomen als voorbereiding op de leeftijdsverhoging: premie voor 50-plussers als ze overstappen naar lichter werk, overschakeling van nacht- naar dagarbeid voor 55-plussers, regelingen rond tijdskrediet vanaf 55 jaar en recht op outplacement en loopbaanbegeleiding. Deze maatregelen hebben eigenlijk maar ‘?n bedoeling: ervoor zorgen dat de oudere werkactieven langer willen en kunnen werken tot aan de voorziene pensioenleeftijd. En dit is een probleem want Belgi?? is een zeer slechte leerling in Europa.

5.3 Regeerakkoord
Hieronder een klein overzicht van de meest opvallende maatregelen die de huidige regering besliste:
De loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen zouden de volgende jaren als volgt veranderen. Op korte en middellange termijn worden dus de voorwaarden voor vervroegd pensioen veranderd, iets wat reeds onder Di Rupo begonnen was en nu verder gaat.
60 jaar 60,5 jaar 61 jaar 61,5 jaar 62 jaar 62,5 jaar 63 jaar
2014 40 39
2015 41 40
2016 42 41 40
2017 42* 41* 41
2018 42* 41* 41
2019 44 43 42
2025 44 43 42
2030 44 43 42
De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd naar 66 jaar en tot 67 in 2030.
De pensioenbonus zal afgeschaft worden vanaf 1 januari.
Voor collectief brugpensioen bij herstructureringen en sluitingen wordt de instapleeftijd vanaf 2017 worden verhoogd van 55 jaar naar 60 jaar. Ten slotte wordt de instapleeftijd voor zware beroepen (nachtarbeid, bouw’) en lange loopbanen opgetrokken naar 58 in 2015 en 60 jaar tegen 2017.
Het door de commissie voorgestelde puntensysteem komt er vanaf 2030. ( zie later)
Uit onderzoek blijkt dat er binnen de bevolking grote meningsverschillen bestaan over deze topics. Hoogopgeleiden zijn bereid om langer te werken omdat ze veel tijd in hun opleiding gestoken hebben. Mensen met fysiek zwaardere functie, zoals arbeiders, wensen en hopen vroeger te kunnen stoppen dan bedienden.

‘Wie wil het langste werken? 45-plussers, mannen, hoger opgeleiden, voltijds werkenden, leidinggevenden en kaderleden.
Wie denkt het langst te moeten werken? Jongeren, hoger opgeleiden, voltijds werkenden, bedienden en kaderleden.’ (ref.

5.4 Mogelijke oplossingen

Een mogelijke oplossing tot het vinden van een eerlijk systeem werd door de commissie pensioenhervorming voorgesteld. Zij stelden voor om mensen tijdens hun carri??re punten te laten verzamelen. Deze punten zouden niet afhangen van hoeveel men betaalde aan de pensioenkassen/ sociale zekerheid, maar zouden afhangen van het aangegeven arbeidsinkomen.

Tevens stelden zij voor om iemands loopbaan telkens te vergelijken met een soort standaard referentieloopbaan. Als je bv stelt dat ‘carri??re x’, 45 punten heeft als referentie en je hebt er slechts 43 behaald, dan zal je pensioen ook lager liggen.

Wat dan te doen met de zware beroepen? Het is logisch dat sommige mensen een veel zwaardere job hebben dan anderen, een metser die in weer en wind zit kan je niet vergelijken met een ambtenaar die lekker warm op zijn stoel zit. De commissie stelde o.a. voor om deze beroepen hun punten met een bepaald cijfer te verhogen zodat ze sneller aan het aantal referentiepunten zou geraken.

Langer maar anders werken: Om mensen langer gemotiveerd te houden, kan men kiezen uit een hele reeks aan maatregelen zoals functiewijzigingen, ergonomische aanpassingen, aanpassing aan de werktijd (verkorting arbeidstijd, geen nachtwerk, geen overwerk), en meer specifiek voor de ouderen, deeltijdpensioen.

5.5 Conclusie
Het probleem rond de pensioenleeftijd is zeer gecompliceerd. De verlenging van de pensioenleeftijd is echter noodzakelijk. Het zal geen makkelijke oefening worden om een goed evenwicht te vinden tussen kwaliteit en kwantiteit.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Thesis: Wie heeft het regeerakkoord tot stand gebracht?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/thesis-wie-heeft-het-regeerakkoord-tot-stand-gebracht/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.