Essay: Van nederlandse jihadstrijders moet het nederlands burgerschap worden ontnomen.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Van nederlandse jihadstrijders moet het nederlands burgerschap worden ontnomen.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 999 words. Download the full version above.

De laatste tijd is het steeds groter in het nieuws, de strijd tegen de IS. Iedereen weet wel dat dit speelt en veel mensen zien bijvoorbeeld online de afschuwelijke filmpjes waarin de IS leiders mensen onthoofden op de meest vreselijke manieren. Toch lijkt het alsof het veel mensen niet zoveel doet omdat het toch ver weg is. Tot nu, het blijkt dat een actief dienende nederlandse militair onlangs naar syrie is vertrokken om zich daar aan te sluiten bij de terreurbeweging IS. Het gaat over een 26-jarige sergeant van de koninklijke luchtmacht. De militair is geschorst door defensie en zijn toegang tot informatie, systemen en locaties is ingetrokken. Er word nu een onderzoek gedaan om te bekijken tot welke informatie de militair toegang had en hoe hij dit zou kunnen gebruiken in syrie. Het blijkt tot nu toe dat er al ruim 100 nederlandse jihadisten zijn afgereisd naar syrie en zich hebben aangesloten bij de IS. Het gaat hierbij vooral om jongeren die al vanaf jonge leeftijd moslim zijn, maar je hoort nu ook dat jongeren die nooit iets hebben gehad met een geloof zich opeens hebben bekeerd tot de islam om zich daardoor bij de IS aan te kunnen sluiten. Verder heeft iedereen het wel meegekregen in het nieuw dat er steeds meer vluchtelingen naar europa vluchten. Dit is de schuld van de IS. Doordat de IS veel vecht om de islamitische staat zo groot mogelijk te krijgen vluchten veel mensen uit Syrie naar europa omdat ze bang zijn. Hierdoor kan Nederland ook overvol raken omdat we eigenlijk helemaal geen plek en werk hebben voor de vluchtelingen. Dus hoe minder Nederlanders zich aansluiten bij de IS, hoe minder machtig de IS wordt en hierdoor zal de stroom vluchtelingen uiteindelijk ook afnemen.

Het aansluiten bij de IS vind ik niet kunnen en het is ook strafbaar. Ik vind dat we deze mensen strenger moeten straffen en daarom luidt mijn stelling: ik vind dat van nederlandse jihadstrijders het nederlands burgerschap moet worden ontnomen. Mijn eerste argument voor deze stelling is het feit dat ik het niet vind kunnen dat je als nederlander afreist naar syrie om je aan te sluiten bij de IS terwijl meerdere landen waaronder nederland proberen korte metten te maken met de IS. Mijn tweede argument is dat de kans erg groot is dat wanneer de nederlandse jihadstrijders syrie verlaten en terug komen naar Nederland dat zij heel erg geradicaliseerd en ook getraumatiseerd zouden kunnen zijn. Hierdoor is er een kans dat zij aanslagen gaan plegen in Nederland en dat zij dit door de opgedane kennis in Syrie ook zeker hebben geleerd hoe dit zou moeten. Mijn derde argument is dat sommige jihadstrijders al via het internet proberen om andere mensen ook zover te krijgen dat ze afreizen naar Syrie. Wanneer deze mensen zich dus weer in Nederland bevinden is het best logisch dat zij dit blijven doen alleen dan in het echt in plaats van via het internet. Mijn vierde en tevens ook laatse argument is dat het kan voorkomen dat de burgers van Nederland zich angstig gaan voelen. Op het moment dat mensen bijvoorbeeld nieuwe buren krijgen en het blijkt dat deze plannen hebben om zich aan te sluiten bij de IS of bijvoorbeeld net zijn teruggekeerd uit Syrie is de kans groot dat de mensen dit niet prettig vinden. Ik zou dit zelf ook niet erg fijn vinden en hier ook zeker wat proberen aan te doen.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die vinden dat het nederlands burgerschap niet mag worden ontnomen. Die zeggen dat wanneer je geboren en getogen bent in nederland je je nederlands burgerschap voor altijd houdt en nooit mag worden ontnomen. Als tegenargument gebruiken mensen daarom bijvoorbeeld dat we in Nederland van zware criminelen, pedofielen en bijvoorbeeld verkrachters ook niet het nederlands burgerschap afnemen. Het tweede argument is dat Nederland een democratie is en dat mensen dus vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst hebben. Dit is ook officieel vastgelegd in de grondwet en dus de rechten van de mens. Dit houdt dus in dat de nederlandse burgers mogen zeggen wat ze denken en in elke godsdienst die er is mogen geloven en deze godsdienst uitoefenen. De mensen die tegen mijn stelling zijn vinden dat bijvoorbeeld ook dat de jihadstrijders niks fout doen. De nederlandse jihadstrijders geloven in de islam en denken dat de islam hun verplicht om zich aan te sluiten bij de IS. Dus doen ze in principe niks fout omdat ze luisteren naar hun geloof. Het laatste argument is dat veel onderzoekers denken dat op het moment dat we jihadisten die naar Syrie gaan gaan straffen dat de jihadisten dan alleen maar extremistischer worden en dat de Is dan steeds strijdlustiger gaat worden om nog meer mensen zover te krijgen om af te reizen. Ik ben het niet eens met deze tegenargumenten omdat ik vind dat er een grens moet zitten aan de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst. En die grens is zeker bereikt met het aansluiten bij een terreurbeweging.

Ik vind dus dat van de Nederlandse jihadstrijders het Nederlands burgerschap moet worden ontnomen om dit veiliger is voor derest van de nederlandse burgers. Want hierdoor is de kans op aanslagen kleiner, wordt de veiligheid van derest van de Nederlandse burgers beter gehandhaafd. Ook vind ik dat wij als land allemaal een moeten zijn en met ze alle de strijd tegen de IS niet moeten opgeven en uiteindelijk moeten winnen. En zoals minister Jeanine Hennis-Plasscheart zegt: ,,Elk geval van radicalisering is er één te veel. Het is wrang als blijkt dat iemand zich aansluit bij het kwaad, terwijl collega’s hun leven wagen voor de vrijheid van een ander.” maar de mooiste uitspraak die volledig bij mijn stelling past is die van Mark Rutte: Nederlandse jihadisten kunnen beter in Irak of Syrië sneuvelen, dan terugkomen naar Nederland om hier mogelijk aanslagen te plegen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Van nederlandse jihadstrijders moet het nederlands burgerschap worden ontnomen.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/van-nederlandse-jihadstrijders-moet-het-nederlands-burgerschap-worden-ontnomen/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.