Essay: Verkiezingsprogramma

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 14 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 28, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Verkiezingsprogramma
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3928 words. Download the full version above.

1. Veiligheid

2. Arbeid

3. Onderwijs

4. Gezondheid

5. Financiën

6. Europa

7. Vrijheid van meningsuiting

8. Cultuur

9. Milieu

10. Landbouw

1. Veiligheid

Wij zijn van mening dat er meer online privacy moet komen, omdat tegenwoordig iedereen kan zien wat een ander persoon doet en dus ook mensen met kwade bedoelingen.

2. Arbeid

Wij vinden dat er meer banen moeten worden aangeboden en dat mensen die kunnen werken ook gaan werken, want zelfs in Nederland is er last van vrij veel werkloosheid en dat is slecht voor de economie.

3. Onderwijs

Wij willen graag dat alle leraren een test krijgen om te zien hoe goed ze lesgeven, want als dat verbeterd wordt gaan de kinderen (de toekomst van dit land) betere banen krijgen wat goed is voor iedereen en onze economie.

4. Gezondheid

Wij vinden het belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de gezondheidszorg want, wat is er nou beter dan dat zieke mensen snel en gemakkelijk geholpen kunnen worden?

5. Financiën

Wij vinden dat de financiën in Nederland goed geregeld moeten worden, want er worden bepaalde uitgaven gedaan die nutteloos zijn terwijl bepaalde dingen echt die financiële hulp nodig hebben, denk aan de zorg en het onderwijs.

6. Europa

Het is ook belangrijk dat we genoeg contact hebben met de andere Europese landen, want een goede band tussen 2 landen is goed voor de handel en contact is nu zeker goed vanwege de oorlogen in het Midden-Oosten, zodat we samen verenigd kunnen streven naar een betere toekomst.

7. Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk voor ons, want in heel veel andere landen kan je voor je eigen mening gewoon worden opgesloten. Wij vinden dat niemand bang hoeft te zijn voor wat hij of zij wil zeggen.

8. Cultuur

Wij zijn voor een multiculturele samenleving, hoe meer verschil hoe beter. Veel mensen hebben het moeilijk met het tolereren van andere culturen. En wij willen graag dat over een paar jaar alle mensen gelukkig samen kunnen leven, want we zijn allemaal mensen dus maakt het niet uit van welke cultuur je afkomstig bent.

9. Milieu

Wij willen ons ook graag inzetten voor een schoner en beter milieu, want mensen maken langzaam de wereld kapot en als we willen dat de generaties na ons nog goed kunnen leven, moeten wij mensen wel milieubewuster bezig zijn.

10. Landbouw

Zelfs de landbouw is belangrijk voor ons. De landbouw in Nederland zorgt voor een heel groot deel voor ons voedsel. Op een natuurlijke manier worden groentes, fruit enz. verbouwd. Het is ook niet eens zo schadelijk voor het milieu.

Partijen waar we positief over zijn;

1. Piratenpartij:

Wij hebben de piratenpartij gekozen omdat ze vinden dat de privacy van de burgers gewaarborgd moeten worden. Ook vinden ze dat er vertrouwelijke gegevens veiliger moeten worden opgeslagen en zorgvuldiger moeten worden gebruikt. Hiermee zijn wij het eens, omdat alles wat je doet nu wel wordt opgeslagen, maar als je een goede hacker bent kom je daar met gemak bij. Ondanks het feit dat privacy in deze tijd niet echt meer een ding is met al die sociale media. Ik denk daarentegen wel dat als dit gaat gebeuren dat meer mensen torrent gaan downloaden om illegale dingen te verkrijgen zoals: betaalde apps voor de telefoon, games voor de pc, ps4, ps3, Xbox One, Xbox 360, applicaties als: Microsoft Windows 10, Microsoft office of andere betaalde dingen, muziek en films.

2. PVV:

Wij hebben de PVV gekozen omdat we vinden dat de PVV goede bedoelingen heeft. Natuurlijk is de manier van aanpak van partijleider Geert Wilders niet helemaal de juiste oplossing. Maar Nederland is een klein land en als we steeds meer mensen uit het buitenland hier krijgen, is het over een paar jaar erg overbevolkt. Dit kan negatieve gevolgen hebben. Voor bepaalde Nederlanders is nationalisme iets heel belangrijks. Wij vinden niet dat de buitenlanders zich honderd procent moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur maar, we vinden wel dat ze zich wel zo moeten aanpassen dat ze gewoon met de rest van de maatschappij in Nederland mee kunnen. Natuurlijk kan je ze niet allemaal het land uitsturen, het is dan ook helemaal niet hun fout. De fout ligt bij de regering van hun eigen land. Er is daar armoede, criminaliteit, prostitutie en zelfs oorlog. Dat zijn allemaal vreselijke dingen die niemand een anders mens wenst maar, Nederland kan niet voor eeuwig anderen blijven helpen. De fout ligt ook bij onze regering, omdat wij zelf een aantal jaren geleden gastarbeiders uit het buitenland gehaald hebben, die nu ook weer kinderen hebben en in Nederland blijven wonen.

3. D66:

Wij hebben de D66 gekozen omdat ze veel goede plannen hebben voor de toekomst van Nederland. Zo willen ze bijvoorbeeld onderwijsklassen van boven de 30 leerlingen verbieden, waardoor de klassen kleiner worden en er minder drukte is en er meer aandacht is voor leerling en leraar. Zoals ze zichzelf beschrijven: “D66 kiest voor nieuwe groei en meer vrijheid, in een krachtig Europa, met gezonde overheidsfinanciën en onderwijs als motor. Bekijk hier de verschillende onderdelen van de partij.” https://d66.nl/partij/

De D66 probeert onder fractieleider Alexander Pechtold en vicefractievoorzitter Wouter Koolmees het land te verbeteren door bijvoorbeeld dingen aan te passen aan de zorg zodat dat voor iedereen beschikbaar blijft. Ook willen ze goed met het milieu omgaan en willen ze ook zorgen dat de mens in deze wereld veilig kan leven. Dit zijn nog maar een paar van hun standpunten en de anderen zijn ook allemaal in het collectief belang van Nederland.

Partij waar we negatief over zijn;

VVD:

Ook al is de VVD een grote partij, hoeft dat niet te zeggen dat ze alles goed doen. Wij vinden dat Rutte en de VVD de afgelopen jaren een paar keer de fout in zijn gegaan. Mark Rutte heeft ooit gezegd: “Er is niets mis met Nederland wat wij niet kunnen repareren met wat er goed is aan Nederland.” Maar hier laten ze weinig van zien. Ze willen bijvoorbeeld de belasting laag houden waardoor iedereen (volgens hun) extra hard zou gaan werken, maar dat is juist reden om minder te werken. De VVD claimt de veiligheid te willen verhogen en criminaliteit harder aan te pakken maar wij zien hier weinig van terug. Daarom staat de VVD bij ons onderaan.

Amerikaanse verkiezingen

Zoals u waarschijnlijk al weet zijn er binnenkort op 8 november 2016 (1 keer in de vier jaar op de 1e dinsdag van november) weer verkiezingen voor de nieuwe Amerikaanse president(e). Het gaat nu vooral om 2 grote kandidaten die allebei gekozen kunnen worden. Het spant erom of Donald Trump, zoon van een zeer rijke zakenman met een huidig vermogen van 4,1 miljard, of Hillary Clinton. Zij was van 2009 tot 2013 de minister van Buitenlandse Zaken en ze is de vrouw van Bill Clinton, een van de voorgaande presidenten. Ze hebben allebei veel kans en zijn ook allebei zeer succesvol. Ook al hebben ze allebei de nodige drama meegemaakt zoals de verborgen e-mails van Clinton en het discriminerende gedrag van Trump, niet alleen op huidskleur maar ook op geslacht. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk het worden van een Amerikaanse president?

1. Voldoe aan de eisen.

Voordat je je verkiesbaar kan stellen als president van de USA zijn er een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen zoals: een geboren inwoner van Amerika zijn, minimaal 35 zijn, minimaal 14 jaar in Amerika hebben gewoond, etc. Voldoe je niet aan de eisen mag je je ook niet verkiesbaar stellen. De meeste van deze voorwaarden gaan er vooral om dat de verkiesbare president zo Amerikaans mogelijk is, wat voor de Amerikanen redelijk belangrijk is.

2. Presidentskandidaat worden.

Voordat je met je mooie praatjes in het Oval Office mag zitten zou je toch eerst kandidaat moeten worden. Dit doe je door bijvoorbeeld campagne te houden, tijdens je campagneperiode gaan mensen alles in je privé en onlineleven nakijken. Hier hebben we aan mevrouw Clinton een redelijk voorbeeld, aangezien zij sommige e-mails heeft laten verwijderen, maar hier zijn mensen ook achter gekomen. Ook moet je je aanstellen bij het FEC (Federal Election Commision) zodra je meer dan $5000 ontvangt of uitgeeft. Binnen 15 dagen van het bereiken van $5000 moet je je Statement of Candidacy inleveren, dit bevestigt dat je mee mag doen. Alle kosten en opbrengsten die je maakt moet je per kwartaal bij het FEC bekendmaken. Als dat allemaal achter de rug is begin je met de “rally”, je bekendmaking. Vaak gebeurt dit op een belangrijke plek met spullen waaraan fans je kunnen herinneren.

3. Tot president verkozen worden.

Deze stap gaat vooral om het inzamelen van geld en het bereiken van de “normale” fans. Er is uitgerekend dat er in 2012 $2 miljard was opgehaald voor de campagnes, een enorm bedrag, waarvan je al blij mag zijn als je de helft hebt opgehaald met je eigen inzamelingen. Je zou ook naar bepaalde verkiezingen en ontmoetingen moeten gaan om genoeg bekendheid te krijgen en donateurs/sponsoren te creëren. Mocht je dit allemaal gedaan hebben dan ga je nog steeds door met je campagne en moet je het tempo zo hoog mogelijk leggen want je moet veel mensen op jou laten stemmen. Tijdens deze stap kan iedereen zich nog kandidaat stellen en is er veel onderlinge concurrentie. De kandidaten proberen zoveel mogelijk vrienden en bekenden aan zich te binden en zoveel mogelijk geld binnen te halen om campagne te voeren. De campagnevoerder stelt zich pas echt kandidaat als er voldoende positieve steun is. Het campagnevoeren is echter ongelooflijk duur, waardoor er al een aantal kandidaten afvallen. Daarna vinden er voorverkiezingen plaats, waarbij er maar een beperkt aantal kandidaten overblijven, die voldoende steun van hun achterban hebben. De partijen kiezen dan uiteindelijk hun presidentskandidaat en eventuele ‘running mate´. Eén keer in de vier jaar, op de 1e dinsdag van november wordt de nieuwe president gekozen.

4. Gekozen worden als president.

Zodra je de presidentsverkiezingen hebt gewonnen en op 20 januari beëdigd bent, ben je president en kom je in het witte huis. Dan moet je je natuurlijk wel aan je woord houden, het volk tevreden houden en natuurlijk alles rustig houden. Hier is je eigen sociale leven nog niet eens bij inbegrepen. Wat natuurlijk het belangrijkste is: je moet je taken als president vervullen. Dus hoe dan ook blijft president zijn een grote en erg moeilijke verantwoordelijkheid. Je moet echt oppassen met alles wat je doet en in alles wat je naar buiten brengt, want anders wordt je best wel snel gehaat onder het volk.

Nederland:

Dit alles wijkt af van Nederland want in Nederland is een koninkrijk, waar de koning of koningin aan het hoofd staan. De minister-president wordt benoemd door koninklijk besluit. Dit houdt in dat de koning en koningin beslissen wie de minister-president wordt. De minister-president is letterlijk een samenvoeging van minister (betekent dienaar van de koning) en president (betekent voorzitter) dus is hij de leider van de vergaderingen van de gezamenlijke ministers. (Ministerraad). Alle ministers vormen samen de ministerraad. Hierin wordt overlegd over het algemene regeringsbeleid. De staatssecretarissen (ondersteunen de ministers, vooral bij zware ministeries) hebben alleen toegang als ze worden uitgenodigd. De minister-president is dus voorzitter van de ministerraad en bereid daarvoor een aantal dingen voor, zoals: de agenda van de ministerraad. Tevens kijkt hij naar de uitvoering van besluiten en hij geeft een toelichting op het kabinetsbeleid waar de politieke actualiteit wordt verteld. De werkplek van de minister is in het Torentje, een gebouw van het ministerie aan het Binnenhof in Den Haag, maar hij kan ook naar de ambtswoning of het Catshuis. De minister-president neemt ook deel aan verschillende internationale bijeenkomsten en hij houdt ook een paar internationale contacten bij. ¬¬De minister-president hoeft naast zijn taken geen extra baan ofzo te nemen. Wanneer de minister-president wordt benoemd moet hij ook zijn handtekening zetten onder de ambtseed. Hierin staat dat hij niet om speciale redenen gekozen is, dingen zal beslissen om een speciale reden of anderen op een speciale manier zal behandelen. Deze eed gaat zijn hele minister-president-carrière mee. Komt hij deze niet na, zal hij/zij door koninklijk ontslag ontslagen worden.

Macht:

Het verschil tussen een Amerikaanse president en een Nederlandse minister-president is best wel groot. Het grootste verschil ligt waarschijnlijk nog wel aan het land zelf. Bijvoorbeeld door de grootte, de grond, de indeling, enz. Amerika bestaat uit veel meer land en heeft dus ook veel meer invloed op alles, terwijl Nederland juist een klein land is waar alles nog redelijk overzichtelijk is. Ook is er verschil in aanstelling van de taak, waar je in Nederland gekozen wordt door de adel (die Amerika niet heeft), zal je in Amerika je weg naar het Witte huis toe moeten vechten tegen heel veel andere veelbelovende kandidaten. Verschil in macht is ongetwijfeld ook een grote reden van verschil in positie. Waar je in Amerika bijna alles voor het zeggen hebt, moet je in Nederland ook heel veel overleggen en ben je afhankelijk van de 1e en 2e kamer.

Betekenis politieke woorden

1. Liberalisme

Het liberalisme is een politieke stroming die is ontstaan in de 18e eeuw tijdens De Verlichting. Het voornaamste uitgangspunt van het liberalisme is het streven naar grote vrijheid van het individu op alle terreinen van het (maatschappelijke) leven.

De vrijheid die wordt nagestreefd heeft betrekking op de politiek (burgerrechten), de economie (particulier bezit, vrije markt) en de culturele vrijheid. Binnen het liberalisme heeft de overheid, om de individuele vrijheid niet in de weg te staan, een terughoudende rol waarbij het zich beperkt tot de kerntaken. Het particuliere initiatief staat centraal. Het liberalisme doet daarom een sterk beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Volgens de liberale visie kan de mens zich op deze manier zo optimaal mogelijk ontplooien. John Locke (1632-1704) wordt als de belangrijkste grondlegger van het liberalisme gezien.

(https://www.ensie.nl/redactie-ensie/liberalisme)

2. Van communisme naar socialisme

Het communisme is een (politieke) ideologie die ernaar streeft om productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen tot gemeenschappelijk bezit te maken. Het is een economisch systeem waarbij inkomens en goederen in gelijke mate onder de bevolking is verdeeld.

De belangrijkste grondlegger van het communisme is Karl Marx (1818-1833). In zijn boek Das Kapital (Het Kapitaal) heeft Marx zijn ideeën uitgewerkt. In dit boek staat dat alle inkomens en goederen namens het volk door de staat zou moeten worden beheerd. De grote ongelijkheid in (privé)bezit tussen de arbeiders en de bourgeoisie (bezittende klasse, burgerij) zou op deze manier worden bestreden. Het komt erop neer dat elk individu naar eigen behoefte en capaciteit produceert en het overige afstaat aan de staat. De staat verdeelt dit dan weer over de minderbedeelden in de samenleving. Het communisme wordt daarom ook aangeduid als een economisch systeem waarbij alles van iedereen is. Het leninisme, maoïsme, marxisme en stalinisme zijn de voornaamste varianten van het communisme.

(https://www.ensie.nl/redactie-ensie/communisme)

Het socialisme is een politiek-maatschappelijke stroming die de (economische) gelijkheid van iedereen vooropstelt en ook een verzamelterm is voor ideologieën of politieke stromingen met dezelfde doelstellingen.

Naast gelijkheid worden sociale rechtvaardigheid en solidariteit aan het socialisme gekoppeld. Het socialisme is erop gericht om met name (sociaal)economische ongelijkheid te bestrijden. Een algemeen kerndoel van het socialisme is het beëindigen van de klassenmaatschappij. De staat heeft volgens het socialisme de primaire verantwoordelijkheid om de verschillen tussen arm en rijk te bestrijden. De vrije markt moet volgens het socialisme daarom onderworpen worden aan sterk overheidsingrijpen. Dit is volgens de socialistische ideologie vereist om iedereen van een gelijk inkomen te kunnen voorzien. Binnen het socialisme zijn verschillende stromingen te onderscheiden; communisme en sociaaldemocratie zijn daarvan belangrijke voorbeelden.

(https://www.ensie.nl/redactie-ensie/socialisme)

3. Confessionalisme

“Confessionalisme is de ideologie die stelt dat religie als principe binnen de politiek ten uitvoer gebracht dient te worden. Voorbeelden van Nederlandse confessionele partijen die zich beroepen op de waarden van een religie zijn het CDA, de ChristenUnie en de SGP.”

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Confessionalisme)

Confessionalistische partijen zijn partijen waarbij geloof een grote rol speelt. Een paar voorbeelden hiervan zijn christelijke partijen als CDA, ChristenUnie en de SGP. CDA is sinds een paar jaar opnieuw een oppositiepartij hun partijleider is Sybrand Buma en de partijvoorzitter is Ruth Peetoom. Het CDA heeft momenteel 13 zetels in de 2e Kamer.

4. Ecologisme

“Ecologisme is een politiek-maatschappelijke stroming die gebaseerd is op de ecologie. Een wetenschap die de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, hun populaties, levensgemeenschappen en omgevingen bestudeert.”

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologisme)

Ecologisme is een politieke stroming die begon rond 1970 als een tegenstander van (nucleaire) bewapening en is ook tegen gelijke rechten voor vrouwen. Bij deze politieke stroming staat de mens niet centraal maar wordt de mens gezien als onderdeel van het grotere systeem.

Een paar ecologische partijen in Nederland zijn bijvoorbeeld: GroenLinks, De Groenen, GroenFront!, GroeNoord, Partij voor de Dieren en de Groen Liberale Partij. GroenLinks is tegenwoordig een redelijke partij die beschikt over 4 zetels, hun partijleider is Jesse Klaver en hun Fractieleider voor de Tweede Kamer is Tineke Strik. Het grootste doel van deze partij is dat er rekening wordt gehouden met de natuur. Letterlijke quotes van Wikipedia:

• “Het beschermen van de aarde, het behoud van ecosystemen en een respectvolle omgang met dieren;

• Een eerlijke verdeling van schaarse natuurlijke hulpbronnen tussen alle wereldburgers en tussen de huidige generatie en toekomstige generaties;

• Ontspannen sociale verhoudingen met een 1rechtvaardige inkomensverdeling waarbij iedereen de kans heeft om werk, zorgtaken, scholing en vrije tijd te combineren;

• Een pluriforme samenleving waarin iedereen in gelijke mate en in zo groot mogelijke vrijheid kan deelnemen;

• Een open samenleving met gemeenschapszin;

• Een ideaal van burgerschap waarin iedereen volledig in de democratische processen kan participeren en zich verantwoordelijk voelt voor de inrichting van de samenleving; en

• Versterking van de internationale rechtsorde om een vreedzame wereld en respect voor mensenrechten te verzekeren.”

5. Populisme

Populisme komt van het Latijnse ‘populus’, dat “volk” betekent. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Het slaat op een politieke stijl, eerder dan op een ideologie als een discours dat het volk centraal stelt. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme)

Een voorbeeld van populisme in Nederland is de PVV, geleid door Geert Wilders. Een paar voorbeelden van populisme zijn dat ze altijd een charismatische leider hebben en dat een populistische partij altijd voor het volk van het land spreekt. Ze zijn dan ook vooral bezig met hoe populair ze zijn voor de bevolking van het land. Vanaf de 2e tot de 1e eeuw voor Christus was er een soort politieke partij in de senaat van Rome genaamd Populares. Deze partij is vergelijken met het moderne populisme wat op kwam in de jaren 80. Net als Geert Wilders en anderen is er bij populisme natuurlijk sprake van nationalisme. Veel mensen zien populisme als het steeds veranderen van partijstandpunten. Populisten zijn het vaak ook niet eens met de huidige orde en dus hebben ze vaak discussies met veel van de andere partijen. Door de actuele omstandigheden met het Midden-Oosten lopen de stemmen van de populistische partij de PVV zo binnen, want een groot deel van Nederlandse volk wil niet een land vol vluchtelingen en de PVV biedt oplossingen waar het volk blij van wordt.

6. Pragmatische

Het pragmatisme is een filosofische stroming gekenmerkt door de focus op het verbinden van de praktijk met de theorie, die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan. Het bekendst is wellicht hun pragmatische theorie van de waarheid die stelt dat een opvatting waar is als het in de praktijk werkt.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Pragmatisme)

Hieronder staan een paar uitspraken met onze mening over de uitspraken.

Quote 1. Democratie is de dictatuur van de helft plus 1.

Wij zijn het niet eens met deze uitspraak. Want een democratie betekent dat het volk kiest wie mag regeren, bij een dictatuur is komt dat helemaal niet aan de orde.

Quote 2. Democratie is de slechtste regeringsvorm met uitzondering van alle andere die we hebben geprobeerd. (Winston Churchill)

Wij zijn het niet eens met deze uitspraak. Want die uitspraak wil zeggen dat de bevolking in het land zelf laten beslissen dom zou zijn. Wie weet nou beter wat een land nodig heeft dan de mensen zelf die in dat land wonen? Wij vinden een democratie persoonlijk de beste regeringsvorm. Want de mensen hebben op deze manier nog ten minste zelf een keuze over wie ze willen laten leiden. Als de mensen dat niet eens kunnen beslissen, hebben ze helemaal niks te zeggen over hoe het in een land gaat verlopen. Nederland is onder andere een vrij land en zo’n grote verandering van de huidige regeringsvorm zou waarschijnlijk ook een negatief gevolg hebben op het volk. De enige reden waarom een democratie een slechte regeringsvorm zou zijn is als alle politieke partijleiders slechte mensen of mensen met slechte bedoelingen zouden zijn. Maar dat is bijna nooit het geval geweest.

Quote 3. Democratie is hetzelfde als oorlog voeren, maar dan zónder bloedvergieten.

Wij zijn het niet eens met deze uitspraak. Want die uitspraak heeft voor ons helemaal niks te maken met oorlog voeren. Het is heel belangrijk dat de politieke partijen tegen elkaar gaan discussiëren over het bestuur van het land. Alleen op die manier kunnen de regering en het volk zelf uiteindelijk zien wat het beste is voor het land. Discussiëren over wat een land nodig heeft is juist goed. Natuurlijk kunnen sommige meningen wat grof gezegd worden en zijn sommige partijen van vijandiger dan de anderen maar het is echt geen oorlog voeren zonder bloedvergieten. Oorlog is een conflict dat met geweld opgelost probeert te worden. Een democratie is het volk van een land laten kiezen tussen verschillende partijen zonder geweld. In een oorlog hebben mensen geen keuze want het bestuur regelt en beslist alles. Dat is het goede aan democratie, daarbij gebeurt dat niet.

Quote 4. Democratie is de wil van het volk. Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant wat ik nou weer wil. (Wim Kan)

Wij zijn het eens met deze uitspraak. Want er is inderdaad een groot deel van de bevolking die veel twijfelt over wat ze nou willen in hun land. Dit soort mensen kunnen als een kip zonder kop gaan stemmen op iemand waarvan ze later spijt van kunnen gaan krijgen, wat effect heeft op iedereen in het land. Dat is ook wel iets gevaarlijks aan een democratie. Zelf vinden wij dat als mensen niet weten wat ze willen, dat ze dan ook niet op iemand moeten gaan stemmen. Maar als een mens een beetje logisch kan nadenken, gaat hij of zij ook niet zomaar op iemand stemmen.

Quote 5. Als journalisten met ministers lunchen kwijnt de democratie. (Renate Rubenstein)

Wij zijn het eens met deze uitspraak. Omdat de journalisten dan in opdracht van hun opdrachtgever allemaal vragen kunnen stellen aan de minister, waardoor de minister beïnvloed kan worden. En daardoor kan de democratie ver achteruitgaan.

Quote 6. Democratie kan niet van buitenaf op een natie worden opgelegd. Elke samenleving moet op zoek naar zijn eigen weg, en geen weg is perfect (Obama) (tip: Denk aan Irak, Afghanistan, Libië, Syrië)

Wij zijn het eens met deze uitspraak. Want elk land moet op een eigen manier zijn natie regeren er is geen perfectie in het regeren van je land, zoals dat democratie beter is of dat een dictatuur beter is, maar er zijn wel landen die nog even op zoek zoals bij Irak, Afghanistan, Libië en Syrië. Natuurlijk vinden wij wel dat de landen ermee geholpen moeten worden. Maar als de andere landen steeds hulpverlenen en beslissingen maken voor de landen die op zoek zijn naar een betere toekomst, Worden die landen zoals Irak, Afghanistan, Libië en Syrië nooit echt zelfstandig en kunnen de landen nooit echt groeien.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Verkiezingsprogramma. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/verkiezingsprogramma/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.