Voldoet Griekenland aan de huidige eisen gekeken naar de periode 2010-2015? - Essay Marketplace

Voldoet Griekenland aan de huidige eisen gekeken naar de periode 2010-2015?

Bij de toetreding van Griekenland tot de Europese Unie zijn er een aantal eisen gesteld aan Griekenland. Dit waren de Kopenhagen-criteria. Deze criteria werden van ieder land geëist, als ze wilden toetreden tot de Europese Unie. Zie: de eisen van de Europese Unie voor het toetreden. En voldeed Griekenland hieraan? Toen Griekenland toetrad bij de Europese Unie bestonden de Kopenhagen-criteria nog niet, maar stemden de leden van de Europese Unie in met de toetreding van een land. De laatste paar jaren gaat het heel slecht met Griekenland en de Griekse economie. Wij zijn benieuwd of Griekenland voldoet aan de Kopenhagen-criteria als zij nu zouden toetreden tot de Europese Unie.

We gaan als eerste kijken naar de eerste eis. Deze eis is: Het land moet stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en respect voor minderheden waarborgen. Het land is een republiek wat is toegestaan om deel te nemen aan de Europese Unie. Daarin voldoen ze dus wel aan het eerste criteria van de Europese Unie. De corruptie in Griekenland is erg hoog waardoor Griekenland weer niet voldoet aan de eis. Op http://www.nu.nl werd op 14 december 2011 een bericht geplaatst waarin stond dat Griekenland nog steeds miljarden euro’s verliest door corruptie. ‘’Belastingontduiking kost de Griekse staat 13 miljard euro per jaar aan verloren inkomsten, zegt de krant die deskundigen en overheidsambtenaren citeert op een conferentie over corruptie dinsdag. Een voormalig medewerker van het ministerie van financiën zei op de conferentie dat de staat slechts 20 procent van de uitstaande geldboetes wegens belastingontduiking weet te innen. Zo’n 40 procent wordt vaak afgeschreven en de resterende 40 procent verdwijnt in de zakken van de fiscale ambtenaar die verantwoordelijk is voor de procedure, aldus Diomidis Spinellis, die in oktober ontslag nam als chef informatiesystemen bij het ministerie.’’ Corruptie in een land is nodig om de rechtstaat te waarborgen. De Europese Unie voldoet op dit moment niet aan de eerste eis van de Europese Unie, want de concurrentie in het land is te hoog.

Over de tweede eis zijn gelukkig wel wat relevante bronnen te vinden. Deze eis houdt in dat het land een goed draaiende markteconomie moet hebben en opgewassen moet zijn tegen de concurrentie van de Europese Unie. Wanneer een land een goed draaiende markteconomie heeft is het Bruto Nationaal Product goed. Ook als een land veel exporteert heeft het land een hogere productie en dus een goed draaiende markteconomie. In 2008 is het bnp flink gedaald namelijk met 46,4 %, dit houd in dat de bevolking dus een stuk minder kan gaan kopen waardoor de draaiende markteconomie minder wordt. In 2013 bedroeg het Bruto Nationaal Product per hoofd (koopkracht) 23,6 duizend USD. De beroepsbevolking bedroeg in 2013 4,92 miljoen mensen. Van deze 4,92 miljoen mensen was 27,5% werkloos. In totaal zijn dat 1.353.000 mensen.

In 2014 boekte Griekenland voor het eerst een positieve economische groei sinds 2008. Ze behaalde een economische groei van 0,8 procent. Na de parlementsverkiezingen van 2015 heeft Griekenland een voorlopig akkoord gesloten met zijn schuldeisers. In het akkoord staat dat de schuldeisers noodliquiditeiten zou verstrekken aan Griekenland in ruil voor eventuele economische hervormingen.

Het Bruto Binnenlands Product van Griekenland was in 2013 242,2 miljard USD. Omgerekend naar euro’s is dit ongeveer 222,8 miljard euro. Het Bruto Binnenlands Product is sinds 2008 flink gedaald met ruim 46,4%. De staatsschuld van Griekenland is ook erg groot. In 2013 is dit 175,1% van het Bruto Binnenlands Product. Uitgerekend is de staatsschuld 424,1 miljard USD. Omgerekend naar euro’s is dit ongeveer 390,1 miljard euro. In 2009 zou het begrotingstekort van Griekenland 12,7 procent van het Bruto Binnenlands Product, maar met de Europese Unie was afgesproken dat het begrotingstekort 3,7 procent mocht zijn. De Griekse economie is langzaam bezig met een nieuwe opbouw. Op dit moment is de Griekse economie niet stabiel genoeg om opgewassen te zijn tegen de concurrentie van de Europese Unie.

De laatste eis waar je als land aan moet voldoen is: het land moest de verplichtingen van het lidmaatschap op zich nemen, de gemeenschappelijke wet en regelgeving van de Europese Unie overnemen en implementeren en de verschillende doelstellingen van de Europese Unie ondersteunen.

Als het met jou als land slecht gaat zou je ook willen dat andere landen jou helpen en ondersteunen. Dus bij deze eis moet je het vooral eens zijn met de verplichtingen, de gemeenschappelijke wet en regelgeving van de Europese Unie. Ben je het daar niet mee eens dan is het voor jou als land niet relevant om toe te treden, want deze drie dingen bieden juist voordelen als je gaat toe treden tot de Europese Unie. Het zorgt ervoor dat je makkelijker kan handelen door de euro. Griekenland zou vooral voordelen kunnen zien in het ondersteunen van de verschillende doelstellingen van de Europese Unie, want als een land in crisis verkeerd zijn de andere lidstaten van de Europese Unie bijna verplicht om jou als land financieel te ondersteunen. Door die financiële ondersteuning kunnen ze ervoor zorgen dat de crisis niet overwaait naar de rest van Europa.

Of Griekenland voldoet aan alle eisen is niet bekend. Dit is ook lastig te speculeren, omdat je niet alle eisen kunt controleren of er geen informatie over te vinden is. Wat we ook niet zeker weten is of Griekenland wel wordt toegelaten bij de Europese Unie als ze nu zouden toetreden. De lidstaten van de Europese Unie moeten ook instemmen met de toetreding van Griekenland. Waarschijnlijk zullen niet alle lidstaten in stemmen met de toetreding van Griekenland, omdat Griekenland niet stabiel genoeg is en voor veel problemen kan veroorzaken. Niet alle lidstaten willen dat Griekenland nu nog in de Europese Unie zit, want het kost de lidstaten alleen maar veel geld wat ze niet binnen een paar jaar terug krijgen. Vooral in de Nederlandse politiek wordt er gesproken over of Griekenland nog in de Euro en de Europese unie moet blijven.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.