Essay: Voor het analyseren van de krachten uit de macro-omgeving wordt gebruik gemaakt van de PESTEL-analyse. Deze analyse maakt gebruik van zes verschillende factoren. Deze zes factoren zijn: politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en juridisch. Door middel van het analyseren van deze factoren kunnen de ‘opportunities and threats’ van Huawei in kaart gebracht worden.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Voor het analyseren van de krachten uit de macro-omgeving wordt gebruik gemaakt van de PESTEL-analyse. Deze analyse maakt gebruik van zes verschillende factoren. Deze zes factoren zijn: politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en juridisch. Door middel van het analyseren van deze factoren kunnen de ‘opportunities and threats’ van Huawei in kaart gebracht worden.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 702 words. Download the full version above.

Nieuwe technologieën

De technologie veranderd heel snel. Alles wordt sneller, beter en makkelijker te gebruiken. Omdat de consument in deze trend meegaat verwachten ze ook steeds meer. De carriers moeten meegaan met deze verwachtingen. Er wordt dan ook veel geïnvesteerd, bijvoorbeeld in de netwerkinfrastructuur. De carriers moeten veel vermogen stoppen in deze investeringen en eisen daarom goedkope productie en efficiënte service van de leveranciers. Hierdoor speelt innovatie een grote rol bij Huawei. Er is zelf een innovatiestrategie tot stand gekomen waardoor elk Research & Development centrum zich richt op innovatie.

Huawei en Canada

In 2002 is de Chinese regering begonnen met het stimuleren van binnenlandse bedrijven om zich meer op het buitenland te gaan richten. Het stimuleren deed de Chinese regering door middel van het versoepelen van controles voor buitenlandse activiteiten. Huawei kon daarnaast ook makkelijk investeren in buitenlandse markten. Dit kwam omdat de banken van de Chinese overheid een lage rente stelde voor het verlenen van kredieten. Hierdoor had Huawei beschikking over goedkoop vermogen en werd investeren erg aantrekkelijk. Bovendien financierde de Chinese regering ook een aantal grote overnames van buitenlandse bedrijven

Huawei had het voordeel dat ze een lage prijs konden stellen voor hun producten. Dit kwam omdat ze produceerde in hun land van herkomst, China. In China zijn de loonkosten een stuk lager dan in andere landen waardoor ze minder kosten hoefde door te berekenen in de verkoopprijs. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze een hele sterke concurrentiepositie hebben gekregen in het buitenland.

De ‘Strategic Working Group’ is in 2005 gevormd tussen China en Canada. Dit zorgde ervoor dat de samenwerking tussen de twee landen verbeterd werd. Hierdoor verscheen in 2008 het eerste Canadese kantoor van Huawei. Ze verspreidde zich over heel Canada en sloot contracten met verschillende bedrijven. Hier bovenop kregen ze ook nog een onderlinge afspraak met de stad Ottowa over ontwikkeling en onderzoek over een lange termijn.

Valkuilen en uitsluiting

In 2012 kwam de Verenigde Staten met een rapport waarin stond dat er een grote kans is dat Huawei een gevaar is voor de nationale veiligheid van de VS. Huawei heeft de telecommunicatieapparatuur van verschillende Amerikaanse bedrijven en de overheid over de jaren versterkt met hun technologie. In het rapport wordt er beweert dat de Verenigde Staten bespioneert zou kunnen door China door middel van de apparatuur van Huawei. Dit rapport had dramatische gevolgen voor Huawei in de Verenigde Staten. Zo werd alle bedrijven in de Verenigde Staten afgeraden om nog gebruik te maken van de producten en service van Huawei en zorgde de overheid dat geen deel meer uit mochten maken van nieuwe projecten binnen haar land. Door al deze nieuwe ontwikkelingen heeft Huawei uiteindelijk besloten om zich terug te trekken van de Amerikaanse markt. Door middel van het rapport en de acties die de Verenigde Staten nam zijn de besturen van andere landen ook gaan twijfelen aan producten en service van Huawei. Hierdoor werd net als in de Verenigde Staten, Huawei geschrapt uit meerdere projecten in andere landen. Deze wantrouw in het bedrijf komt omdat het uit China komt en dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Huawei veel kansen heeft misgelopen wat ze flink heeft tegen gezeten. De Europese Unie was ook niet tevreden over de wijze waarop Huawei te werk ging. Ze bestempelde Huawei als oneerlijke concurrentie omdat ze te makkelijk konden investeren met het geld dat ze goedkoop leende van de Chinese overheidsbanken. Omdat ze zo goedkoop konden lenen en minder kosten hadden dan andere bedrijven konden ze hun producten tegen een lage prijs verkopen op andere markten waar door deze markt verstoord werd, dit wordt dumping genoemd en zorgt ervoor dat andere bedrijven uit de markt geconcurreerd worden.

Al met al is het duidelijk dat Huawei is beïnvloed door factoren uit de omgeving en deze grote effecten en gevolgen hebben gehad op hun manier van werken. Ze hebben door de invloeden uit de omgeving verschillende ‘oppertunities’ gehad maar zeker ook verschillende ‘threats’. Deze verschillende factoren uit de macro-omgeving hebben ervoor gezorgd dat Huawei heeft gehandeld op een bepaalde manier wat geleid heeft tot de groei die het bedrijf heeft doorgemaakt.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Voor het analyseren van de krachten uit de macro-omgeving wordt gebruik gemaakt van de PESTEL-analyse. Deze analyse maakt gebruik van zes verschillende factoren. Deze zes factoren zijn: politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en juridisch. Door middel van het analyseren van deze factoren kunnen de ‘opportunities and threats’ van Huawei in kaart gebracht worden.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/voor-het-analyseren-van-de-krachten-uit-de-macro-omgeving-wordt-gebruik-gemaakt-van-de-pestel-analyse-deze-analyse-maakt-gebruik-van-zes-verschillende-factoren-deze-zes-factoren-zijn-politiek-econ/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.