Essay: Voor ondernemen in de zorg

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 19 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: July 30, 2018
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Voor ondernemen in de zorg
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 5460 words. Download the full version above.

Voor ondernemen in de zorg is het in kwartaal 1 en 2 de opdracht om een ondernemingsplan te schrijven. In dit ondernemingsplan is het de bedoeling dat wij een nieuw product creëren of een bestaand product aanpassen/verbeteren met zicht op onze toekomstige baan als ergotherapeuten.

Wij zijn als groep samen gaan zitten en een brainstorm begonnen. Al snel kwamen we bij de zomer uit en wat we gedaan hadden, meeste kwamen uit bij een leuke vakantie en hier ontstond eigenlijk de eerste vraag: ‘zijn er mensen die niet zomaar op vakantie kunnen zoals wij?’

Detlef wist uit een stage-ervaring te vertellen dat mensen met een verstandelijke beperking (licht/matig) veelal met een organisatie of familie op vakantie gaan, maar hier niet dezelfde ervaringen aan overhielden als leeftijdsgenoten zonder problematieken.

Hier ontstond vervolgens de vraag: ‘Kunnen wij voor mensen met een verstandelijke beperking een jeugdvakantie gevoel creëren?’

Na wat onderzoek bleek snel dat wij als ergotherapeuten zonder zorg achtergrond niet in staat zouden kunnen zijn om zorg te dragen voor jongeren met een matig verstandelijke beperking omdat hier teveel zorg aan vast zou zitten. We besloten voor uitsluitend licht verstandelijk beperkten te kiezen omdat hier zelfstandigheid nog aanwezig is, en begeleiding als ergotherapeuten beter te geven is.

In dit ondernemingsplan zullen verschillende onderwerpen aanbod komen, zoals de doelgroep, concurrentie, product, marketing en de financiën. Deze onderwerpen zullen uitgebreid worden uitgelegd.

Vanuit de huidige situatie omtrent het bedrijf en de inkomsten die we genereren is het op dit moment niet haalbaar voor ons om onze huidige baan op te zeggen en van deze onderneming een permanente werkfunctie te maken. Om deze reden gebruiken we onze vakantiedagen en vrije tijd om deze onderneming tot stand te laten komen. We zijn van plan de komende drie jaar op deze manier vorm en naam te geven aan UpTravel en we willen vanaf dat punt een nieuw plan creëren om ons bedrijf uit te breiden.

Het idee:

Ons idee is de reisorganisatie UpTravel voor jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking. We gaan georganiseerde vakanties naar Blanes in Spanje aanbieden met verschillende activiteiten. We bieden vakanties van acht dagen aan inclusief busreis heen en terug. We vertrekken vanaf verschillende opstapplaatsen in heel Nederland. Onze reisorganisatie is speciaal voor jongvolwassenen (met een licht verstandelijke beperking) die zo normaal mogelijk op vakantie willen maar wel extra begeleiding nodig hebben.

Logo:

Huisvesting:

In de beginfase van ons bedrijf heeft UpTravel alleen een kamer nodig waar we beschikking hebben over een computer met internet aansluiting, en waar plek is om met elkaar en het personeel samen te komen. Detlef heeft een kantoor aan huis beschikbaar, waar dit mogelijk is. Onze huisvesting zal dan in Rotterdam zijn. Het kantoor heeft genoeg ruimte om bij elkaar te komen voor overleg, er is een goede internetaansluiting en zou perfect zijn voor de eerste fase van onze onderneming. Een pand huren of kopen aan het begin van onze onderneming overbodig want we zijn een kleine onderneming en het bespaart veel geld als we vanuit huis werken. In de toekomst, als de onderneming groter wordt en er met meer personeel wordt gewerkt is er een mogelijkheid om uit te breiden en wel een eigen pand te kopen of te huren.

Kans voor ergotherapie in de huidige maatschappij:

Ergotherapie is een erg opkomend beroep, het wordt steeds belangrijker dat iedereen kan participeren in de maatschappij, ondanks welke beperking iemand heeft. Voor de lichtverstandelijke beperkte liggen er tegenwoordig op werkgebied steeds meer kansen, dit willen we ook in de vrijetijd aanbieden door middel van deze reizen.

Door deze reizen te organiseren, zorgen we voor minder eenzaamheid onder de lichtverstandelijke jongvolwassenen. Ze kunnen mee op een reis die anders niet mogelijk voor ze was. Hiermee kunnen we in het kader van betekenisvol handelen veel betekenen voor de jongvolwassenen. Het handelingsgebied vrijetijd/spel kunnen we hiermee uitbreiden, waardoor ze naast een leuke vakantie, ook een groter sociaal netwerk krijgen.

Doelgroep

Waarom hebben wij voor de doelgroep: lichtverstandelijke beperking gekozen?

Via social media, televisie en internet is de hele wereld een druk op de knop verwijderd. Jongeren krijgen hier de eerste indrukken van vakanties en mooie zonnig locaties. Maar waar voor de meeste jongeren een vakantie vanzelfsprekend kan zijn, hoeft dit niet voor iedereen hetzelfde te zijn.

We hebben voor deze doelgroep gekozen omdat wij begrijpen dat het voor deze groep mensen wat moeilijker is om sociale contacten te maken, verder is het ook belangrijk dat ze op hun vakantie ook ondersteuning nodig kunnen hebben maar ook een keer op vakantie willen gaan zonder hun ouders. Wij van UpTravel willen ze dit bieden door ze op vakantie te laten gaan met mensen met dezelfde beperkingen zodat ze kunnen socialiseren met lotgenoten en toch begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen door een van onze gediplomeerde medewerkers. Wij willen ervoor zorgen dat ook zij een onvergetelijke vakantie kunnen ervaren!

Vormen van verstandelijke beperkingen:

Verstandelijke beperkingen zijn er in verschillende gradatie, licht, matig, ernstig en diep.

Voor UpTravel richten wij ons alleen op licht verstandelijk beperkten, hierbij behoort 75% van de mensen met een verstandelijke beperking.

Onze doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen de 18 en 30 jaar.

Er zijn in Nederland ongeveer 74.000 mensen hebben een licht verstandelijke beperking.

12,4% van Nederlandse bevolking = 18 tot 30 jaar

(12,4% van 74.000 = 9.200)

Verstandelijk beperkte tussen 18 en 30 jaar = 9.200

Wat betekent het als je een verstandelijke beperking hebt?

De mate waarin iemand een verstandelijke handicap heeft bepaald in grote mate de effecten doe het heeft op iemand leven. Een klein kind met een verstandelijke handicap ontwikkelt zich later dan hun leeftijdsgenoten, ze zitten, staan en lopen later en beginnen ook later te brabbelen. Om iets te leren hebben ze veel herhaling nodig en de snelheid van hun ontwikkeling veranderd niet als ze ouder worden, ze blijven een achterstand hebben op leeftijdgenoten. Op latere leeftijd zal een kind met een verstandelijke beperking moeilijkheden ervaren in de communicatie (taal, lezen en schrijven), de zelfverzorging, het zelfstandig kunnen wonen, sociale en relationele vaardigheden. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een minderwaardig gevoel over zichzelf, wat bijkomende psychische klachten met zich mee kan brengen.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn aangewezen op steun vanuit hun omgeving, dit vaak aangevuld me professionele ondersteuning/begeleiding. Ouders met een kind met een verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij ondersteuning in de thuissituatie, dit bijvoorbeeld om een dag structuur op te zetten om de leefomgeving voorspelbaar en overzichtelijk te maken voor hun kind. Een kind/jongere loopt het gevaar om essentiële sociale vaardigheden niet te ontwikkelen, waardoor het kind/jongere moeite krijgt in het vinden van sociale aansluiting. Het is daarom belangrijk dat een kind/jongere met een verstandelijke beperking, ondanks dat het moeizaam kan zijn, toch contact blijft behouden met leeftijdgenoten. Op latere leeftijd zijn deze vaardigheden noodzakelijk bij het vinden en behouden van relaties, vriendschappen en werk. Investeren in het bespoedigen van de ontwikkeling op jonge leeftijd is daarom belangrijk en levert op late leeftijd veel sociaal-emotionele winst op.

Concurrentie

Er zijn meerdere organisaties die reizen aanbieden voor mensen met een beperking. Er is veel verschil in de soort reizen en de doelgroepen. Op dit moment is er voor iedereen een leuke reis te boeken. Wij denken dat we uniek zijn, omdat de reizen voor jongeren er nu vaak simpel en soms saai uitzien. We willen de reizen echt aantrekkelijk maken voor de jongeren, zodat ze de tijd van hun leven zullen hebben.

Onze drie grootste concurrenten zijn: Flowreizen, Trackstravel en Dolfijn Vakanties. Deze organisaties hebben alle drie een ruim aanbod aan reizen voor mensen met een (licht verstandelijke) beperking.

Flowreizen

Flowreizen heeft een groot aanbad aan verschillende reizen zowel, zomer als winter reizen. Ze bestaan al 25 jaar. De doelgroep voor deze reizen zijn mensen die over het algemeen mobiel zelfstandig zijn en sportief. Leeftijden tussen 18 en 50. De reizen die ze aanbieden zijn vaak erg sportief en vooral in natuurgebieden.

Sterke punten:

– Bestaan al 25 jaar

– Groot aanbod

Zwakke punten:

– Vooral gericht op sport

Trackstravel

Trackstravel is een organisatie die reizen begeleide vakanties organiseert, al 26 jaar lang. De reizen zijn vooral in Nederland en Duitsland. De reizen zijn bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een verschillend aanbod in reizen in en buiten Nederland. Wat opvalt is dat de jongerenreizen vooral in Nederland worden georganiseerd.

Sterke punten:

– Bestaan al 26 jaar

Zwakke punten:

– (jongeren)-reizen vooral in Nederland

– Suffe website

Dolfijnvakanties

Dolfijnreizen organiseert vakantiereizen voor mensen met een licht verstandelijke beperking voor mensen vanaf 16 jaar. Ze werken met vrijwilligers. Hebben een groot aanbod voor reizen. Ze bieden naast reizen ook trips aan. Dolfijn Vakanties heeft ook een ruimaanbod voor jongerenreizen, de prijzen hiervan liggen rond de €1.200,00.

Sterke punten:

– Groot aanbod reizen

– Veel bekendheid

Zwakke punten:

– Erg duur

Grootte concurrentie:

De concurrentie is groot en de bedrijven bestaan vaak al erg lang. Er zijn veel verschillende organisaties met verschillende reizen. Maar omdat wij uniek zijn in ons aantrekkelijke aanbod en prijzen, denken we dat we zeker concurrente zijn voor de andere organisaties.

Wij gaan ons onderscheiden van de concurrentie door de jongvolwassenen aan te spreken met leuke advertenties, een hippe website en actieve social media. Bij de websites van de concurrentie komt erg naar voor dat het gaat om ‘aangepaste reizen’ en ‘mensen met een beperking’. Wij willen juist dat de jongvolwassenen, ondanks hun beperking, een zo ‘normaal’ mogelijke vakantie beleven. Zodat ze vergeten dat ze een beperking hebben.

Samenwerking:

UpTravel wilt samen gaan werken met cafés in Blanes. Aangezien wij met een grote groep mensen zijn willen we afspraken maken met kleine cafés. We kunnen hier allebei van profiteren, wij vragen een groepskorting en het café krijgt een grote groep klanten. We willen deze samenwerking ook doorvoeren met kroegentochten. Door deze samenwerking zijn we met onze eigen vertrouwde groep reizigers in een café, waardoor het voor de mensen met een lichtverstandelijke beperking een fijne vertrouwde omgeving is.

Product

We gaan een verzorgde reis organiseren naar Blanes in Spanje, voor 8 dagen. Vervoer gaat per bus, er zijn 12 verschillende opstapplaatsen verdeeld over het land, zodat iedereen een mogelijkheid in de buurt heeft om op te stappen. De opstapplaatsen zijn: Amsterdam, Arhnem, Breda, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hengelo, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Wanneer alle reizigers in de bus zitten vertrekt de bus naar Blanes. Bij voldoende aanmeldingen maken we de reservering bij een van de verschillende accommodaties in Blanes

Eten en drinken tijdens de reis wordt door de professionals en vrijwilligers verzorgt. De reizigers krijgen drie maaltijden per dag inclusief drinken. De kosten die buiten de accommodatie worden gemaakt voor eten en drinken, zijn eigen rekening.

Er zijn meerdere geplande activiteiten voor de jongvolwassenen, zoals avonden uit, dagjes strand en zwembad en verschillende feesten. Deze activiteiten vinden altijd plaats onder begeleiding. Ook wanneer de jongvolwassenen besluiten niet allemaal mee te gaan, blijft er begeleiding achter. De reizigers kunnen de begeleiding 24 uur per dag bereiken, dit kunnen ze telefonisch doen of aankloppen bij de kamers van de begeleiding. We zorgen ervoor dat alle telefoonnummers van de begeleiding bekend is bij de reizigers en vice versa. We willen er voor zorgen dat de reizigers zich op zijn gemak voelen bij de begeleiding, zodat alle eventuele problemen besproken kunnen worden. Hier gaan we voor zorgen door zoveel mogelijk interactie te hebben met de reizigers.

UpTravel heeft een professioneel team dat bestaat uit zes gediplomeerde personeelsleden en 2 vrijwilligers zodat er genoeg ondersteuning en hulp aanwezig is tijdens de reis. Er zijn verschillende extra activiteiten waar de jong volwassen aan mee kunnen doen, hiervoor vragen we extra kosten per activiteit. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld zijn: meevaren op een catamaran, een kroegentocht, een actievere dag in het waterpretpark of een culturelere dag in Barcelona. Ook tijdens deze activiteiten zullen er altijd voldoende begeleiders meegaan. Voor de jongvolwassenen die niet meewillen op deze activiteiten blijft er begeleiding achter en is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld samen naar het strand of zwembad te gaan.

Tijdens de activiteiten zullen de begeleiders ondersteunen waar nodig is en bij wie niet zonder hulp kan. Bij de meeste activiteiten zal hulp niet noodzakelijk zijn, maar waar dit wel nodig is wordt hulp geboden. De meeste kansen voor UpTravel liggen hem in de prijs. Met onze vergeleken lage prijs, is deze reis voor veel meer jongvolwassenen aantrekkelijk en betaalbaar. Ook vanwege de vrijheid die ze zullen hebben, waar ze zelf mogen bepalen welke activiteiten ze wel of niet willen doen. Zo kunnen de reizigers de vakantie plannen naar hun eigen wensen.

We hebben de plaats Blanes gekozen als bestemming voor onze reis. Dit hebben we gedaan omdat Blanes alles in huis heeft voor een leuke jongerenreis. Er zijn veel uitgaansgelegenheden in Blanes, maar het is niet massaal. Blanes heeft kleine, gezellige cafés waardoor het ook voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking erg leuk kan zijn om uit te gaan. Ook heeft Blanes een mooie natuur, een goed klimaat en leuke winkeltjes en terrasjes.

Voor het organiseren hebben we verschillende middelen nodig. Zo moeten we minimaal 28 reizigers hebben, een bus met chauffeur, professionals en vrijwilligers. Ook hebben we een werkplaats met computer en overige benodigdheden. De reis kost €649,00 per reiziger. De reis zelf kost ons €180,00 per reiziger. De overige €469,00 gebruiken we voor de andere middelen. Zie hiervoor het financieel plan. De algemene voorwaarde voor onze reizigers is te vinden in onze bijlage.

Marketing

Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 18 en 25 jaar met een licht verstandelijke beperking, die wel zo goed mogelijk willen participeren in de maatschappij. Deze doelgroep willen wij bereiken via social media (facebook, Instagram etc.), posters en via onze website. Er is kans dat mensen sneller zullen boeken bij een bekende reisorganisatie omdat dit betrouwbaarder lijkt. daarom is het erg belangrijk dat onze reisorganisatie zoveel mogelijk bekendheid krijgt zodat klanten ons gaan vertrouwen en een vakantie bij ons gaan boeken.

Hiermee willen we onze doelgroep bereiken:

Social media:

Omdat jongeren en jongvolwassenen tegenwoordig erg actief zijn op social media willen wij vooral grote bekendheid krijgen via social media. Dit gaan we doen via Facebook en Instagram door middel van leuke filmpjes, foto’s en berichten over onze vakanties. We gaan ook onze Facebook en Instagram pagina’s promoten zodat deze pagina’s meer bekendheid krijgen. YouTube is tegenwoordig erg populair onder jongeren dus hier willen we gebruik van maken door middel van een YouTube kanaal waar we filmpjes van onze vakanties op plaatsen.

Met een budget van €30,00 per maand is het geschatte aantal te bereiken mensen tussen de 10.000 – 28.000 mensen.

Posters:

We gaan posters hangen bij zorginstellingen waar de jong volwassenen met een licht verstandelijke beperking vaak te maken mee hebben, zoals de GGD. We gaan door heel Nederland de posters ophangen, onder andere bij de 22 locaties van de GGD. We hopen hiermee ook de ouders aan te spreken die met hun kinderen bij deze instellingen komen, zodat we ook bekendheid krijgen bij de ouders die bijvoorbeeld niet op social media zitten.

Website:

We gaan ons onderscheiden van de concurrentie door middel van een moderne en stoere website. De concurrentie heeft vaak een wat saaie en suffe website waar je jongeren niet mee aanspreekt. Dit willen wij wel doen zodat, de jongeren zich hetzelfde voelen als normale jongeren zonder beperking. De website gaan we strak en overzichtelijk maken zodat alles duidelijk is voor de jong volwassenen.

Kosten:

Posters A2 formaat 50 stuks €44,95 excl. btw

Website €1250,-

+ 10 euro per maand

Budget Instagram/facebook: 33 euro per maand

Swot-analyse

Extern intern Sterkte Zwaktes

• UpTravel is gericht op één specifieke doelgroep, namelijk jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking

• UpTravel organiseert alléén vakanties naar Blanes in Spanje en heeft daarom maar één vakantiebestemming. Dit zorgt er voor dat de reis goed verzorgd is en zeker is van kwaliteit

• De reisorganisatie UpTravel bestaat uit 6 gediplomeerde organisatoren en 2 vrijwilligers wat betekent dat de personeelskosten niet hoog zullen zijn

• UpTravel heeft een goede marketing en verzorgd deze door middel van social media (Facebook, Instagram en een eigen website) en met het maken van posters om vooral de jongeren doelgroep goed te bereiken

• UpTravel regelt leuke activiteiten speciaal gericht op jongeren met een beperking om ervoor te zorgen dat ze vergeten dat ze een beperking hebben

• In vergelijking met concurrentie liggen de reisprijzen bij UpTravel een stuk lager

• UpTravel organiseert alléén vakanties naar Blanes in Spanje en heeft daarom maar één vakantiebestemming. Ondanks dat dit ook een sterkte is van UpTravel zorgt dit ervoor dat de keuze voor de klant minimaal is.

• De concurrerende bedrijven zijn groter en hebben meer ervaring

• De concurrentie heeft meer aanbod en een groter netwerk wat zorgt voor meer klandizie

• Net nieuw in de reisbranche wat zorgt voor minder klandizie dan bij de concurrenten

Kansen Bedreigingen

• Door de lagere prijzen bij Uptravel zorgt dit ervoor dat het aantrekkelijker wordt voor jongeren en beter betaalbaar

• Uptravel bestaat nog maar net wat ook kan zorgen voor belangstelling en interesses omdat het nieuw is

• Omdat Uptravel in vergelijking met de concurrenten lagere prijzen biedt kan dit voor meer klandizie zorgen

• Als Uptravel goed gaat en een aantal jaar bestaat is de kans groot op uitbreiding

• Omdat Uptravel zich nu alleen nog richt op vakantiebestemmingen in Spanje, kan in de toekomst het aanbod vergroot worden

• Nieuw bedrijf met nog geen naambekendheid en dus minder klandizie dan bij de overige concurrenten

• De concurrentie zijn vaak grotere bedrijven met veel meer personeel

• De concurrentie heeft meer aanbod dan UpTravel

• De concurrerende bedrijven hebben meer naambekendheid en bestaan allemaal meer dan 15 jaar

De onderneming

Ondernemingsvorm:

Wij zijn een Vennootschap Onder Firma, die zich inschrijven bij de KvK. Dit is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming met meerdere organisatoren wordt gestart. Wij hebben allemaal onze eigen bijdrage in het bedrijf. Hiervoor hebben we een VOF-contract opgesteld, het contract is te vinden in de bijlage. In het contract hebben we de volgende punten beschreven

– De duur van de vennootschap

– Onze namen + onze bijdrage

– Hoe we de VOF vertegenwoordigen

– Winst- en verliesverdeling

– Wanneer er sprake is van beëindiging van de VOF

-Het eventueel toe of uittreden van een vennoot

Er zitten een hoop voordelen aan een vennootschap, namelijk: gemakkelijk op te richten, relatief goedkoop, vormvrij, AOW na je 65e , ieder kan handelen namens de vennootschap, niet verplicht om een minimumkapitaal in te brengen, jaarrekeningen hoeven we niet openbaar te maken.

Ook zitten er nadelen aan de vennootschap, namelijk: het zakelijk maar ook privévermogen kunnen aansprakelijk gesteld worden, moeilijk om investeerders te vinden.

Verzekeringen:

Bedrijfsverzekeringen zijn bedoeld om de risico’s voor mijn bedrijf te dekken. Voor bedrijfsrisico’s heb je geen verzekeringsplicht maar wij willen onze onderneming goed verzekeren.

Dit zijn de verzekeringen die wij afsluiten:

– Inventaris/goederen verzekering

Schade aan uw bedrijfsinventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, waterschade of diefstal uit je bedrijfsruimte.

– Bedrijfsaansprakelijkheid

Letsel- en zaakschade van anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

– Zakelijke rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandverzekering biedt een vergoeding van onkosten van een eventueel juridisch proces.

– Verzuimverzekering

Als één van onze personeelsleden ziek is tijdens voor de reis, zijn we verzekerd voor de onkosten.

De totale premie voor deze verzekeringen is: €396,00 per maand

Reisverzekering:

We willen dat alle personeelsleden en vrijwilligers van UpTravel een doorlopende reisverzekering hebben.

Financiën

Investeringsbegroting

Investeringsbegroting:

Vaste activa

€ 4.450,-

Inventaris

(inventarislijst zie bijlage) € 3.200,-

Computer/kassa € 0,-

Verbouwingskosten € 0,-

Website € 1.250,-

Bedrijfspand N.V.T. (eigen locatie)

Vlottende activa

€17.580,-

Verzekering

Eten/drinken

Vervoerskosten bus

Vergoeding team

Accommodatie €380,-

€2000,-

€6000,-

€5200,-

€4000,-

Debiteuren € 0,-

Liquide middelen

€45.000,-

Kas €0,-

Bank € 45.000,-

Aanloopkosten

€44.95,-

Advertentie/drukwerk € 44.95,-

Totale investeringen:

€67,074,95

Financieringsplan

Financieringsplan

Eigen vermogen

Spaargeld

Inbreng bedrijfsmiddelen

€7500,- x 6

€100,-

€45.100,-

Langlopend vreemd vermogen

Leningen

€0,-

€0,-

Kortlopend vreemd vermogen

Rekening-courant

Crediteuren

€0,-

€0,-

€0,-

Totale vermogen

€45.000,-

Openingsbalans

Activa Passiva

Vaste activa

€4.350,- Eigen vermogen

€45.000,-

Inventaris € 3.200,- Spaargeld

€45.000,-

Computer/kassa N.V.T

Inbreng bedrijfsmiddelen

€100,-

Verbouwingskosten N.V.T.

Website € 1.250,-

Vlottende activa

€ 3.298,- Langlopend vreemd vermogen

€0,-

Handelsvoorraad € 3.298,- Leningen

€0,-

Debiteuren € 0,-

Liquide middelen

€5.500,- Kortlopend vreemd vermogen

€0,-

Kas € 0,- Rekening-courant

€0,-

Bank €5500,- Crediteuren €0,-

Advertentie/drukwerk € 44.95

Totale investeringen:

€13.192,95 Totale vermogen:

€45.000,-

Exploitatiekosten

Exploitatiekosten

Huisvestingkosten: €0,-

Verkoopkosten € 17.580,-

Rentekosten vreemd vermogen €0,-

Afschrijvingskosten

Aanschafwaarde: € 3.200,- (inventaris)

Restwaarde: 20 % van € 3.200 = € 640,-

3.200,- – 640,- : 5 jaar

= € 512,-

Overige exploitatiekosten:

Abonnementskosten per maand:

Totaal pakket verzekeringen per maand:

€ 43,-

€ 396,-

Totaal: € 3.508,-

Totaal: € 21.600,-

Eigen potentiële omzet:

Onze doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen de 18 en 30 jaar.

Er zijn in Nederland ongeveer 74.000 mensen hebben een licht verstandelijke beperking.

12,4% van Nederlandse bevolking = 18 tot 30 jaar

Verstandelijk beperkte tussen 18 en 30 jaar = 9.200

We rekenen 649 euro per persoon per reis en er gaan 40 mensen per reis mee.

Deze reis wordt 3 keer per jaar georganiseerd.

9.200 X 649 X 3 = 17.912.400

Wij hebben 5 concurrenten.

17.912.400 : (5 + 1) = 2.985.400 euro

Het bedrag dat wij en onze concurrentie maximaal per jaar kunnen omzetten is 2.985.400 euro

Kostprijs:

Wij gaan uit van 3 reizen per jaar, er gaan ongeveer 40 mensen mee op reis.

Totale vaste kosten : totaal aantal reizigers + kosten reis = kostprijs

€ 21.600 : 120 = 180 euro

Break even omzet:

Break even omzet is het minimale netto omzet per jaar dat je nodig hebt.

Onze kostprijs is € 180 en het aantal reizigers per jaar is 120

180 X 120 = 21.600 euro per jaa

Exploitatiebegroting:

Netto omzet:

Inkoopwaarde omzet:

Bruto winst: Verkoopkosten reis pp. X aantal reizen per jaar

649 x 120 = € 77.880,-

Variabele kosten per behandeling X aantal behandelingen per jaar

180 X 120 = € 21.600,-

€ 56.280,-

Exploitatiekosten:

– Huisvestingkosten

– Verkoopkosten

– Rentekosten vreemd vermogen

– Afschrijvingskosten

– Verzekering

Totaal exploitatiekosten:

€0,-

€17.580,-

€0,-

€ 512,-

€ 396,-

€21.600,-

Netto winst:

Gewaardeerd loon: € 34.680,-

€ 30.000

Economisch resultaat: € 4.680

Bijlage:

A. Kosten instagram/facebook promotie

B. Vennootschap Onder Firma contract

– Duur van de vennootschap

De duur van de vennootschap is minimaal één jaar. Wanneer dit jaar volgens plan is gelopen en we financieel door kunnen gaan, wordt de duur langer.

– Namen en bijdrage

Detlef van Brenkelen

Rodeena El Bousaksaki

Menno Fekkes

Anke Kranenburg

Sara Musters

Lise Voermans

Iedereen heeft een gelijkwaardige inbreng.

– Vertegenwoordigen

We zijn allemaal vertegenwoordigers van het bedrijf, we zullen allen de informatie die gegeven staat op onze site en in onze voorwaarden aanhouden.

– Winst- en verliesverdeling

We hebben onze vergoeding berekend in de begroting. Winst- en verliesverdeling gaat via de zakelijke rekening.

– Beëindiging van de VOF

Wanneer we de VOF zullen beëindigen zullen we het geld uit de zakelijke rekening gelijk verdelen. Mochten we verlies hebben, moeten we ook deze kosten gelijk verdelen.

-Het eventueel toe of uittreden van een vennoot

Een vennoot mag ten alle tijden uittreden. Deze krijgt dan geen geld of vergoeding mee. Wanneer er een nieuw vennoot bij komt krijgt deze niet bij beëindiging van het contract maar 75% uitgekeerd. Bij verlies betaald de nieuwe vennoot gelijkwaardig mee.

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

C. Inventaris

2 x bureau

2 x Computer

2 x ergonomische bureaustoel

1 x printer

Schrijfwaren (pen, papier etc.)

D. Algemene voorwaarden Uptravel

Voorwaarde voor deelname aan een vakantie met UpTravel

Voor de reiziger

Alle reizen die UpTravel organiseert zijn bedoeld voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Om mee te kunnen reizen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk: de reiziger dient zelfstandig te zijn op het gebied van persoonlijke verzorging, zoals eten, drinken en douchen . Ook moet de reiziger met redelijke mate sociaalvaardig zijn.

Jongvolwassenen met een te zware verstandelijke beperking, een meervoudige handicap of mensen die erg veel dagelijkse zorg nodig hebben, moeten wij als UpTravel helaas uitsluiten van deelname aan onze vakantie. Zijn er twijfels of heeft u hierover vragen kunt u altijd contact opnemen.

Uitsluiten van reizigers

Het uitsluiten van reizigers indien daar aanleiding toe is behoud UpTravel zich het recht voor om bepaalde reizigers niet te laten vertrekken of vervroegd naar huis te doen afreizen. De redenen hiervoor kunnen zijn: onaangepast gedrag waardoor het vakantieplezier van andere reizigers vermindert of verdwijnt. Gedrag waardoor contacten met politie en justitie onvermijdelijk zijn. Onvolledige informatie op het aanmeldingsformulier over gezondheid, handicaps, medische begeleiding en hulpmiddelen. Niet hebben voldaan aan de financiële verplichtingen behorend bij de geboekte reis. Het niet beschikken over de juiste grensdocumenten. Wanneer UpTravel genoodzaakt is om een reiziger voortijdig naar huis te sturen, is zij ook genoodzaakt om hiervoor de extra gemaakte kosten voor vervoer en begeleiding naar huis, aan de reiziger of zijn wettelijk vertegenwoordiger door te belasten.

Boekingsvoorwaarden

Aanmeldingsformulier

Belangrijk bij het boeken van een reis is dat alle gegevens en kenmerken van de reiziger medegedeeld wordt, die van belang kunnen zijn voor de reisuitvoering. Bijzonderheden over gedrag en medische zaken moeten vermeld worden op het aanmeldingsformulier. Belangrijk is dat deze informatie zorgvuldig en volledig wordt ingevuld, omdat op grond hiervan wordt beoordeeld of deelname aan de gekozen reis mogelijk is. Als namelijk blijkt dat de informatie niet klopt, onvolledig is of niet naar waarheid is ingevuld, kan UpTravel deelname aan de reis weigeren. Het aanmeldingsformulier wordt alleen in behandeling genomen indien het is ondertekend door de meerderjarige reiziger en een wettelijke vertegenwoordiger.

Minimum aantal deelnemers per reis

Bij UpTravel geldt dat per reis het minimale aantal van 28 reizigers moet zijn, met een maximaal van 40 reizigers. Indien er minder deelnemers hebben geboekt dan het minimale aantal reizigers, behoud UpTravel zich het recht om de reis te annuleren. Hierdoor kan het voorkomen dat de oorspronkelijke vertrekdatum wijzigt. Indien dit van toepassing is zal de reiziger uiterlijk 21 dagen voor vertrek bericht ontvangen.

Voorwaarde voor Deelname aan een vakantie met Uptravel

Reiskeuze

De reiziger (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) is verplicht bij de reiskeuze een goede afweging te maken of de reis wel past bij het en/of verstandelijk vermogen van de reiziger. Wanneer UpTravel hier bepaalde twijfels over heeft, behoudt zij zich het recht om in overleg met de reiziger en vertegenwoordiger een andere reiskeuze te maken of niet mee te laten gaan indien andere reismogelijkheden ook geen mogelijkheid bieden.

Op aanvraag

Indien je een reis “op aanvraag boekt”, dan wordt deze beschouwd als een definitieve boeking en is de boekingsovereenkomst bindend; deze kan niet meer kosteloos geannuleerd worden.

Factuur en reisdocumenten

De reiziger dient zelf de bevestiging/factuur en de reisdocumenten te controleren. De reiziger zorgt er ook voor dat de factuur op tijd betaald wordt en dat de reisdocumenten ruim op tijd worden aangeboden aan de organisatie.

Annuleringsvoorwaarden

Het annuleren van een reis kan alleen schriftelijk. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging wordt de reis geannuleerd met de onderstaande voorwaarden. Dit betekent dat er kosten zijn verbonden aan een annulering. De onderstaande voorwaarden geven weer hoe de kosten zijn verdeeld over het annuleringstraject. Naast deze kosten moet de reiziger eventuele verschuldigde reserveringskosten en de kosten voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering bekostigen.

Hier volgen de voorwaarden voor de annuleringskosten:

• bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;

• bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 35% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;

• bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom;

• bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom.

Reissom

Deze reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen zoals deze bij UpTravel bekend zijn. Hieronder volgt wat wel en niet inbegrepen is in de reissom:

INBEGREPEN in de reissom: • Alle overnachtingen • Alle maaltijden • Vervoer van de opstapplaats naar de bestemming v.v. • Vervoer tijdens de vakantie • Kosten voor Reisbegeleiding • Reisverslag • Excursies • Gezamenlijke consumpties

NIET INBEGREPEN in de reissom: • Groepsgeld • Persoonlijke uitgaven • Extra consumpties • Annuleringsverzekering • toeristenbelasting €2,50 p.p.p.n

Voorwaarden m.b.t. de reis

Accommodaties

Wij als UpTravel hebben met uiterste nauwkeurigheid accommodaties geselecteerd met de gemakken die horen bij de vakantiecategorie die voor jou van toepassing is. Zo kunt je altijd genieten van een onbezorgde vakantie. Wij hanteren de sterrenclassificatie zoals is vastgesteld in het desbetreffende land. Deze kan eventueel afwijken van de Nederlandse kwalificatie.

Aansprakelijkheid t.a.v. de accommodatie

De reiziger is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan de accommodatie en/of inventaris, ongeacht of deze schade het gevolg is van nalatigheid of daden van de reiziger zelf of derden. Bij ernstige misdragingen kan de begeleiding en/of accommodatieverschaffer genoodzaakt zijn passende maatregelen te nemen. Voor deze maatregelen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten kan UpTravel geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Diëten en allergieën

Wanneer je aan een dieet gebonden bent of een allergie voor iets hebt, geef dit dan bij boeking aan ons door. Wij kunnen het dieet daarentegen niet garanderen. Eventuele meerkosten voor het aangevraagde dieet worden aan je doorberekend.

Reisdocumenten

Welke reisdocumenten je nodig hebt verschilt per bestemming. Meestal volstaat een geldig paspoort of Europese identiteitskaart, soms is een visum nodig. Bij elke reis wordt vermeld welke documenten vereist zijn. De reiziger is zelfverantwoordelijk voor geldige reisdocumenten. Indien je ten tijde van vertrek niet beschikt over de juiste documenten, kan je geweigerd worden op de reis. Kosten die hier eventueel uit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.

Onvolkomenheden

Vanzelfsprekend doen wij als UpTravel er alles aan om onze reizen tot volle tevredenheid uit te voeren. Indien je tijdens de reis tegen problemen aan loopt meld de klacht dan direct bij jouw begeleider zodat men tijdig of direct een oplossing kan bieden. Als de klacht door de begeleider niet naar tevredenheid wordt opgelost, verzoeken wij je direct contact op te nemen met ons noodnummer. Wij staan 24 uur per dag voor je klaar! Mocht de klacht door onze begeleider of middels ons noodnummer naar wens zijn opgelost, dien je samen met de begeleider een officieel klachtenformulier in te vullen welke je binnen één maand na terugkomst van jouw vakantie kunt indienen. Een klacht die niet tijdig wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen.

Overmacht

Voor werkonderbrekingen, stakingen etc. die lokaal of regionaal worden georganiseerd, kan UpTravel geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien deze een negatieve invloed hebben op jouw vakantie. In dergelijke overmacht situaties staan wij als UpTravel dan ook machteloos. We zullen er natuurlijk wel alles aan doen om het toch door te laten gaan.

Over de Begeleiding

Mensen met een verstandelijke beperking kennen vaak een aantal beperkingen waardoor zij (nét) niet zelfstandig op vakantie kunnen. UpTravel neemt een stukje begeleiding op zich. Onze reisbegeleiders bestaande uit 6 gediplomeerde ergotherapeuten en 2 vrijwilligers zullen er alles aan doen om je een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Om een vakantie zo goed mogelijk te begeleiden. De kosten voor de begeleiders zijn inbegrepen in de reissom.

De begeleiders dragen o.a. zorg voor:

• Persoonlijke opvang: leggen van contacten, bij heimwee, ziekte, etc.

• Praktische opvang: talen spreken.

• Reisuitvoer: regelen en uitvoeren van het dagelijks programma, zorgen voor een goede sfeer, voorkomen/oplossen van problemen

Medicijnbeheer

Wij werken als ergotherapeuten dus dit houdt in dat wij geen wettelijke bevoegdheid hebben om de medicatie bij te houden en uit te delen. Dit dienen de reizigers dus zelf te doen.

Foto-/Videomateriaal

De leukste vakantiefoto’s gebruiken we onder andere in onze brochure en op onze website. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, verzoeken wij je dit binnen 14 dagen na aanmelding schriftelijk te melden of via e-mail [email protected]

Noodnummers

Wij zijn 24 uur per dag te bereiken voor de reizigers, maar ook voor de thuisblijvers. We zijn van 08.00 uur tot 20.00 uur te bereiken op het telefoonnummer: 06 66 75 48 76. Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op het nummer: 06 18 76 53 25.

Tot slot

Met het invullen en opsturen van het inschrijfformulier, verklaar je akkoord te gaan met alle voorwaarden zoals vermeld in bovenstaande algemene informatie en boekingsvoorwaarden. Na het invullen is het dan ook niet mogelijk op een herroeping te doen op de voorwaarden. UpTravel laat daarom ook weten de voorwaarden eerst goed te lezen voordat de reiziger besluit het aanmeldingsformulier op te sturen.

Bronnenlijst

Bronnen: http://wouterkleinsman.nl/facebookmarketing/7-redenen-waarom-je-facebook-power-editor-moet-gebruiken-voor-adverteren/

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-van-verstandelijke-beperking

https://business.instagram.com/success/#insights

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingsteller

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461bev/table?dl=5052

https://www.rabobank.nl/bedrijven/verzekeringen/verzekerdstarten?utm_campaign=be-speciaal_voor-startende_ondernemers&utm_source=ikgastarten.nl&utm_medium=link&utm_content=in_article_advertorial_image_/verzekeren/verzekeringen-voor-jouw-bedrijf/wat-kosten-verzekeringen

https://www.frankwatching.com/archive/2015/10/01/adverteren-op-instagram-dit-is-hoe-het-werkt/

https://business.instagram.com/blog/pixels-and-print-the-power-of-the-platform/

https://www.facebook.com/business/help/201828586525529

https://business.instagram.com/blog/sight-sound-and-mobilization/

Bron: https://business.instagram.com/advertising/#precise-targeting

https://www.ondernemersplein.nl/regel/bedrijfsverzekeringen/

https://www.modual.me/?gclid=EAIaIQobChMI19_yx9nG2AIVL7ftCh19rQNzEAAYAiAAEgIozPD_BwE

Website kosten

https://www.computerstore.nl/product/795326/hp-pavilion-all-in-one-24-r050nd.html?tid=pla-379368540923&ref=370509&gclid=EAIaIQobChMI5LfeudzG2AIVlArTCh2x8gn5EAQYASABEgL7XPD_BwE

Zakelijke complete pc

https://www.officecity.nl/bureaus-en-tafels/kantoor-hoekbureaus/hoekbureau-conect.html

Bureau

https://www.officecity.nl/kantoor-stoelen/ergonomische-bureaustoelen/bureaustoel-se7en-netbespanning.html

Ergonomische bureaustoel

https://www.anvr.nl/Zelf%20je%20eigen%20reisonderneming%20starten/eigenreisondernemingstarten.aspx

https://www.nji.nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Probleemschets-Cijfers

http://www.dolfijnvakanties.nl/

http://eigenondernemingstarten.com/vennootschap-onder-firma-vof

https://flowreizen.nl/Home

https://trackstravel.nl/

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Voor ondernemen in de zorg. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/voor-ondernemen-in-de-zorg/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.