Essay: Wat is de Marketingmix?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Wat is de Marketingmix?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 745 words. Download the full version above.

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het wordt door marketeers vaak toegepast bij de uitvoering van de strategie en kan daarom een belangrijk onderdeel zijn van het marketingplan.
De onderdelen van de marketingmix hebben een onderlinge wisselwerking en afhankelijkheid. Ook worden ze van buitenaf (extern) en intern be??nvloed.

De verschillende deelgebieden van de marketingmix moeten op de juiste manier afgestemd worden waardoor een optimale combinatie ontstaat. Dit de taak van de marketeer.
Waaruit bestaat de Marketingmix’? Product
‘ Prijs
‘ Plaats
‘ Promotie

Product – Marketingmix
‘ Alle factoren die van invloed zijn op het kernproduct, tastbare product en uitgebreide product of dienst.
‘ Voorbeelden:
‘ Kernproduct — ‘wat koopt de afnemer’? men koopt geen televisie maar een vorm van vermaak of tijdverdrijf
‘ Tastbaar product — de verpakking, de kwaliteit, e.d.
‘ Uitgebreide product — extra services zoals bijvoorbeel thuisbezorgen van de televisie

‘ Prijs – Marketingmix
‘ Alle factoren die van invloed zijn op de prijs. Voorbeelden hiervan:
‘ Welke prijs hanteren we’? Zijn er kortingen mogelijk’? Zijn consumenten bereid een hogere prijs te betalen?
Promotie – Marketingmix
‘ Alle factoren die van invloed zijn op de communicatie en het bereiken van de doelgroep. Voorbeelden:
‘ Reclame — tv, radio, internet, magazines, dagbladen, e.d.
‘ Persoonlijke verkoop — persoonlijk presenteren
‘ Sales promotion — kortlopende speciale acties
‘ Public relations — opbouwen van een goed imago door bijvoorbeeld sponsoring
‘ Direct marketing — mailings, post, telefoon, fax, email, e.d.
Plaats – Marketingmix
Binnen de ‘P’ van plaats gaat het om alle factoren die van invloed zijn op de verbinding tussen de aanbieder en het product.

promotie .
Het belangrijkste bij ons onderzoek is promotie. Daarom gaan we het onderdeel promotie nog extra toelichten.
Wat is Promotie ‘ marketingmix?
De p van Promotie omvat de communicatiestrategie; dit is de manier waarop het bedrijf communiceert. Hierin worden beslissingen genomen op welke manier het bedrijf in contact wilt komen met de klant. Promotie is dus een beschrijving van te nemen stappen om met de klant te communiceren.
Waarom Promotie ‘ marketingmix?
Bij het uitvoeren van activiteiten moet een onderneming in contact te komen met klanten, want zonder contact kent niemand de onderneming. Door in dit contact een bepaalde boodschap over te brengen probeert een onderneming in te spelen op de specifieke wensen en behoeften van een klant. Op deze manier probeert een onderneming zich te onderscheiden van de concurrentie.
Waaruit bestaat de promotiemix?
Binnen de ‘P’ van Promotie gaat het om alle factoren die van invloed zijn op communicatie en het bereiken van de doelgroep. Soms spreekt men over een marketingcommunicatieplan. Boodschap ‘ Doelgroep ‘ Doel ‘ Medium

Bij een goede promotiemix wordt er met de volgende 5 punten rekening gehouden:
‘ 1.Boodschap
‘ 2.Communicatiedoelstellingen
‘ 3.Doelgroep
‘ 4. Kiezen voor een medium
‘ 5. Budget
Bij het sponsoren van het Honda rallyteam moet er ook rekening worden gehouden met de bovenste 5 punten. 1 er moet een boodschap worden gekozen, bijvoorbeeld tijdelijke acties, bezoekadres, etc. Er zijn verschillende soorten communicatiedoelstellingen die gebruikt kunnen worden. Op de volgende bladzijde vindt u een opsomming.

Awareness bouwen
Awareness bouwen is belangrijk voor nieuwe producten en bedrijven die nog onbekend zijn bij een markt. Doel van de promotie:
1) effectief bereiken van klanten
2) voordelen voor klant duidelijk maken

-Verstrekken van informatie
In andere situaties is het alleen nodig om klanten te informeren. Door informatie te verstrekken help je ze bij het maken van een keuze. zo kan je de voordelen t.o.v. concurrenten duidelijk te maken.

-Interesse cre??ren
Soms is een potenti??le klant al bekend met een bepaald product/dienst of bedrijf (awareness) maar koopt men (nog) niet. De klant dan ook het product daadwerkelijk laten kopen is een belangrijke uitdaging. Het cre??ren van een behoefte is erg belangrijk. De potenti??le klant moet begrijpen dat ze een bepaalde behoefte heeft, voordat ze iets koopt. Vaak worden menselijke eigenschappen zoals emoties, angsten, humor, en passie gebruikt om iemand te overtuigen. Rally sport is voor veel bezoekers een emotioneel geladen evenement dus een mooie kans om in te spelen op de klant met reclame.

Band versterken
Een aankoop is niet het eind doel, klanttevredenheid en herhaalaankopen is belangrijk voor een onderneming. Nadat een aankoop is gedaan kan de marketeer promotie inzetten om een sterke relatie met de klant op te bouwen. De klant is dan eerder bereid om een herhalingsaankoop te doen. Wanneer een onderneming het Honda rally team sponsort kan het haar klanten meenemen naar rally evenementen voor het behoud en tevredenheid van klanten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Wat is de Marketingmix?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/wat-is-de-marketingmix/> [Accessed 06-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.