Wat zijn vooroordelen? - Essay Marketplace

Wat zijn vooroordelen?

De sociale psychologie definieert vooroordelen als ���vijandige of negatieve attitudes ten aanzien van leden van bepaalde groeperingen die uitsluitend gebaseerd zijn op het feit dat zij lid zijn van de desbetreffende groep��� (Aronson, Akert & Wilson, 2011). Ondanks vooroordelen naar positieve ��n negatieve gevoelens kunnen verwijzen, wordt het in onze samenleving voornamelijk gebruikt in een negatief perspectief. Een vooroordeel verkleind zich echter tot een gedachte of een gevoel. Een vooroordeel heeft zeker niet altijd impact op het gedrag. Wanneer een persoon op basis van zijn of haar vooroordelen onderscheid maakt tussen verschillende mensen, echter wel ten onrechte, spreken we van discriminatie.

Wij mensen hebben een hokjesgeest. Om de wereld om ons heen te begrijpen delen we deze op in hokjes, we ���categoriseren��� met een mooi woord. Dit is een appel, dat een peer, daar beneden zitten vissen, daarboven vliegen vogels. We categoriseren omdat dit vele voordelen heeft. Want zodra je een object gecategoriseerd hebt, bijvoorbeeld als peer, dan weet je wat je ermee kan doen, en of het goed of slecht is. Dat doe je door je kennis over peren in het algemeen toe te passen op het object dat je zojuist als peer gecategoriseerd hebt. Die kennis krijgen we door eigen ervaringen, maar ook door wat we van anderen leren. Zo weet je er ineens heel veel van. Reuze handig.������ Aldus Dani��l Wigboldus, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit.

Wat zijn stereotypen?
De begrippen ���vooroordeel��� en ���stereotypen��� worden in de volksmond vaak door elkaar gehaald; wat ook niet zo gek is, want ze liggen ook erg dicht bij elkaar. De definitie van het begrip ���stereotype��� is eigenlijk een algemeen beeld dat mensen hebben van een persoon op basis van kennis die ze hebben geassocieerd met een bepaalde groep (Wigboldus, Hoe houden onze hersenen ons voor gek?, 2014). Hoewel deze begrippen zo dicht bij elkaar liggen, zijn er echter genuanceerde verschillen. Een vooroordeel is meestal een negatief gevoel of gedrag. Onder het begrip ���stereotype��� verstaan wij echter een generalisatie van een groep mensen, dit kan zowel positief als negatief zijn.
Door stereotypering plaatsen wij, mensen, iemand of iets in een hokje op basis van de kenmerken die degene of het voorwerp heeft. Ze representeren de karakteristieke aspecten van (sociale) groepen, of van individuen uit de groep. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de karakteristieke verschillen tussen de velerlei groepen (Nelson, 2009). Stereotypen geven niet zo���n genuanceerd beeld, want ze gaan namelijk voorbij aan de individuele verschillen tussen mensen en dingen. Iedereen en alles wordt als het ware over ����n kam geschoren. Stereotypering heeft echter wel een importante functie in onze samenleving. Het gebruiken van hokjes voor mensen en dingen helpt ons met het scheppen van orde in de wereld om ons heen.

Dani��l Wigboldus, sociaal psycholoog stelde in zijn college bij de Universiteit van Nederland ook dat wij eigenlijk alles om ons heen in hokjes plaatsen. Iets wat we nog nooit eerder hebben gezien, bijvoorbeeld een ander soort tafel, wordt door ons, door een aantal karakteristieke aspecten geplaatst in het hokje ���tafel���. Daaropvolgend voegen wij nog een aantal andere algemene aspecten daar aan toe, die dan ook gelden voor dat hokje ���tafel���. Bijvoorbeeld je kan er aan werken, iets op neerzetten en eten. Dit doen wij ook graag bij mensen. Puur om de wereld om ons heen wat simpeler te maken. (Wigboldus, Hoe houden onze hersenen ons voor de gek?, 2014)
Door bijvoorbeeld het stereotype dat gothics meestal depressief, eenzaam en alleen zijn, plaatsen wij deze mensen op grond van hun zwarte kleding en make-up in het hokje ���gothic��� en verbinden we vervolgens de kenmerken depressief, eenzaam en alleen aan de desbetreffende persoon. ��Het stereotype is dus ���gothics zijn depressief��� en het vooroordeel is dan ���o, zij heeft zwarte kleding aan en draagt donkere make-up, dus zij is gothic���. Vooroordelen kunnen ontstaan uit de hokjes die wij gebruiken bij het indelen van de mensen. Het negatieve gedrag van ����n persoon uit de groep wordt dan veralgemeend naar de hele groep.

Wat is sociale categorisering?
In dit kader is het ook relevant om het begrip ���sociale categorisering��� te adstrueren: dit is namelijk het indelen van mensen in ���hokje��� aan de hand van gemeenschappelijke overeenkomsten. Het denken in hokjes en dus het proces van sociale categorisatie maakt het voor ons een stuk makkelijker om mensen wat betreft gedrag en uiterlijk te peilen. Mede door de manier van mensen in verschillende categorie��n onder te verdelen is het voor ons als mensen veel makkelijker op nieuwe informatie te verwerken van een bepaald persoon. Het proces sociale categorisatie vormt de ondergrond van de menselijke sociale interactie. (Wigboldus, Waarom is hokjesdenken juist goed?, 2014)

Van kinds af aan leren wij als mens al om categorisatie toe te passen. Bij het leren van een taal, leren ouders ons al aan om etiketten te plakken op personen en voorwerpen. Alle planken op vier poten krijgen het label ���tafel��� en alle huizen krijgen het label ���huis���, ondanks deze tafels en huizen van elkaar verschillen. Deze verschillen worden echter genegeerd; een huis wordt in het hokje ���huis��� gepropt en de plank op vier poten wordt in het hokje ���tafel��� gepropt. Dit doen wij om de wereld om ons heen te simplificeren. We delen de voorwerpen in een bepaalde categorie op grond van bepaalde kenmerken, waarna de kennis over deze categorie onmiddellijk wordt geactiveerd. Na het categoriseren van een tafel weten we bijvoorbeeld dat je er aan kan eten of werken. (Wigboldus, Waarom is hokjesdenken juist goed?, 2014)

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.