Essay: Muhammad membangunkan negara Islam Madinah

Essay details:

 • Subject area(s): Malay Essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: January 28, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Muhammad membangunkan negara Islam Madinah
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 909 words. Download the full version above.

Madinah adalah negeri yang baru dibentuk dan tidak mempunyai sebarang warisan. Ini adalah implikasi sebenar kehidupan penduduk Madinah pada masa lalu yang selalu dihiasi dengan peperangan antar suku yang tidak pernah berhenti, sehingga Islam tiba di tengah-tengah mereka. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa kondisi masyarakat Madinah tidak dapat diprediksikan dan menunjuk bahawa negara tersebut tidak dapat dimobilisasi dalam waktu dekat. Nabi telah menggunakan pelbagai strategi untuk memperbaiki keadaan Madinah dan menyelesaikan masalah-masalah kompleks negara ini dan strategi-strateginya adalah sebagai berikut:

1. Membangun Masjid

Langkah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas beliau tiba di Madinah adalah membangun masjid. Beliau membangunkan Masjid pertamanya di Quba pada sebuah tanah yang dimiliki oleh kedua-dua anak yatim, yang bernama Suhail dan Sahl. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi bukan untuk pembangunan masjid sahaja, tetapi juga sebagai tempat tinggal. Masjid inilah kemudian dikenali sebagai Masjid Nabawi.

Masjid tersebut berfungsi sebagai tempat melaksanakan ibadah sholati, pusat pengajaran agama dan kegiatan pendidikan, dan juga untuk mengadili perkara-perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah, dan pertemuan. Oleh itu, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintahan saat itu.

Selepas masjid ini dibangunkan, orang Islam tidak berasa takut lagi untuk melaksanakan sholat dan kegiatan-kegiatan agamanya. Mereka tidak takut lagi dihalau oleh orang musyrik dan orang yang membenci agama Islam. Sejak itu, pelaksanaan sholat berlancar dengan sempurna dan tanpa masalah. Selain itu, panggilan untuk melaksanakan sholat juga telah dikumandangkan. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama mengumandangkan panggilan sholat. Dia diberi kepercayaan untuk melaksanakan sholat kerana suaranya sangat merdu. Hari demi hari, masjid Madinah dipenuhi dengan ramai orang kerana pendatangan para jamaah yang melaksanakan sholat dengan Nabi Muhammad saw.

Pembangunan masjid Madinah bukan sahaja sebagai tonggak pendirian komuniti Islam, tetapi juga merupakan titik permulaan pembangunan kota. Jalan raya di sekeliling masjid tertata rapi sehingga tempat itu menjadi pusat perdagangan dan pusat kota. Nabi Muhammad saw sangat memerhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan jambatan dan sarana jalan. Beliau bekerjasama dengan orang-orang Islam untuk membangunkan jambatan yang menghubungi satu lembah dengan lembah yang lain supaya masyarakat setempat dapat berinteraksi dengan masyarakat yang lain.

Pembangunan-pembangunan ini di kota Madinah menyebabkan masyarakat dari wilayah-wilayah lain melawat kota baru ini untuk tujuan perdagangan dan tujuan-tujuan lainnya. Hal ini menyebabkan kota Madinah menjadi kota terbesar di jazirah Arabia.

2. Menciptakan Persaudaraan Baru

Sejak ketibaan Nabi Muhammad saw. di Madinah, beliau selalu melakukan perbuatan-perbuatan positif untuk memperbaiki bukan sahaja kehidupan masyarakat muslimin khususnya, tetapi juga kehidupan masyarakat bukan muslim. Selain itu, Nabi juga menciptakan persaudaraan baru antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar untuk memperkuatkan barisan orang Islam di kota Madinah.

Demi mencapai matlamat tersebut, Nabi Muhammad saw. mengajak kaum muslimin untuk bersaudara dengan satu sama lain demi Allah. Beliau bersaudara dengan Ali ibnu Abi Thalib. Kaum Muhajirin yang lainnya dipersaudarakan dengan kaum Anshar yang lain. Selepas itu, Nabi Muhammad saw. telah menciptakan suatu persaudaraan baru, iaitu persaudaraan berdasarkan agama. Ini menggantikan persaudaraan yang biasa iaitu persaudaraan berdasarkan darah. Dalam persaudaraan tersebut, kaum Anshar dapat menyaksikan sikap sopan santun dalam kaum Muhajirin. Kaum Anshar merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara mereka kerana mereka datang ke Madinah tanpa membawa harta kekayaan, saudara-mara, dan sebagainya.

Sejak permulaan hubungan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar, suasana di Madinah menjadi semakin aman dan damai. Itu kerana selepas itu, kaum Muhajirin banyak melakukan kegiatan pertanian dan perdagangan. Antaranya adalah Abdurrahman bin ‘Auf yang menjadi pedagang dan Abu Bakar, Umar, dan Ali yang menjadi petani. Nabi selalu memberi ajaran kepada orang Islam supaya berusaha keras dalam mencari nafkah yang halal demi kehidupan mereka di Madinah.

3. Perjanjian Dengan Masyarakat Yahudi Madinah

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. adalah bermusyawarah dengan kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka bekerjasama untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan sebagai undang-undang. Rancangan ini mengandungi peraturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Anshar, dan juga masyarakat Yahudi yang sedia hidup bersama-sama dengan umat Islam. Undang-undang ini kemudian dikenali sebagai Piagam Madinah yang ditubuhkan pada tahun 623 M.

Butir-butir perjanjian itu adalah sebagai berikut:

Kaum Muslimin dan kaum Yahudi mesti hidup secara damai, bebas untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agama mereka sendiri.

Apabila salah satu pihak bertempur oleh musuh, mereka wajib membantu pihak yang terlibat.

Umat Islam dan Yahudi diwajibkan untuk membantu satu sama lain dalam melaksanakan tanggungjawab mereka untuk faedah bersama.

Muhammad Rasulullah adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Apabila terdapat pertikaian antara orang Islam dan orang Yahudi, penyelesaiannya akan dikembalikan kepada keadilan Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin tertinggi di Madinah.

2.4 Bincangkan TIGA (3) langkah utama yang dilakukan oleh Muhammad SAW dalam membangunkan negara Islam Madinah.
 
Dengan menyerahkan semua pertikaian yang tidak diselesaikan oleh musyawarah kepada Nabi, berarti masyarakat yang dibina oleh Nabi di Madinah telah berkembang dan boleh dikatakan, berfungsi sebagai suatu negara iaitu negara Madinah. Dalam negara baru ini, Nabi telah dilantik sebagai ketua negara dan diberi kuasa untuk memimpin dan melaksanakan ketatanegaraan yang dipersetujui bersama.

Piagam Madinah ini adalah titik tolak dalam pembentukan negara demokratis kerana terdapat butir-butir dalam perjanjian tersebut yang memberikan kebebasan kepada penduduknya, termasuk masyarakat bukan Muslim yang melaksanakan perintah agama tanpa gangguan. Tetapi dalam perkembangan seterusnya, piagam itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh orang-orang Yahudi, bahkan mereka melanggar undang-undang yang dipersetujui. Oleh itu, piagam Madinah tidak dapat dilaksanakan dan hanya memerlukan sedikit masa.

Kesimpulannya, Nabi Muhammad saw patut dijadikan sebagai model utama dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Beliau, dengan sendirinya mengubahkan keadaan negara Madinah secara perlahan-lahan walaupun terdapat banyak masalah-masalah kompleks dalam negara tersebut.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Muhammad membangunkan negara Islam Madinah. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/malay-essays/muhammad-membangunkan-negara-islam-madinah/> [Accessed 19-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.