Essay: Date despre stat, regim politic

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 16 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 2, 2018
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Date despre stat, regim politic
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 4870 words. Download the full version above.

III. Date despre stat, regim politic

1. Tipul statului – republică federativă prezidențială Conform constituției din 1988 .

2. Tipul de regim politic – Sistemul politic brazilian este bazat pe principiul separării puterilor în stat al lui Montesquieu, puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească fiind independente și având aceeași importanță[46].

3. Principalele instituții ale statului:

– Șeful statului – președintele Republicii cumulează funcția de șef al statului cu cea de șef al guvernului. Este ales pentru o perioadă de patru ani și poate fi reales consecutiv. Actualul președinte al Braziliei este Michel Temer, numit în locul Dilmei Rousseff, eliberată din funcție ca urmare a votului de neîncredere al Senatului

– Guvern – puterea executivă este exercitată de șeful statului

– Legislativ, puterea judecătorească – Puterea legislativă este reprezentată de Congresul Național, împărțit în două camere — Camera Deputaților cu mandat de patru ani și Senatul Federal, ai cărui membri au un mandat pe o perioadă de opt ani

Congresul Național se intruneste anual in două sesiuni de 4 luni si jumatate. Constituția conferă Congresului puterea de a se pronunța în chestiuni care implică guvernul federal, în special cele legate de politicile fiscale și de administrarea uniunii. Congresul ratifică, de asemenea, tratatele internaționale negociate de executiv, autorizează președintele să declare război și decide dacă guvernul federal poate interveni sau nu în afacerile statelor. În cazul în care președintele exercită veto asupra unui proiect de lege al Congresului sau a oricăror dispoziții ale acestuia, Congresul are 30 de zile pentru a respinge votul cu majoritate absolută.

Camera Deputaților este formată din reprezentanți ai statelor aleși la fiecare patru ani prin vot universal direct. Numărul deputaților este proporțional cu populația fiecărui stat, însă nici un stat nu poate fi reprezentat în cameră de mai mult de 70 de deputați sau de mai puțin de opt deputați. Acest sistem oferă o proporție disproporționată de putere politică statelor din nord-est și nord și subreprezentă grav statul puternic populat din São Paulo.

4. Principalele partide politice din Brazilia

 Partidul Muncitorilor (PT), orientare centru-stanga cu factiuni de centru si extrema stanga;

 Partidul Mișcării Democrate (PMD), orientare centru

 Partidul Democrației Sociale (PSD) orientare centru – centru stanga;

 Democrații (DEM) centru dreapta cu aripa de dreapta

5. Partide extremiste: Partidul Comunist – de extrema stângă

Partidul Patriota – de dreapta – extrema dreapta

Partidul Muncitorilor Socialiști Uniți- de extrema stângă

și există aripi extremiste in partidele intregistrate(PT)

6. Succesiunea la guvernare – alegeri la 4 ani prin vot universal

7. Institutii responsabile cu securitatea: aparare, interne servicii de informatii/contrainformatii

Pornind de la sistemul administrativ există instituții federale și statale precum și institutii civile și militarizate de impunere a legii.

Administrația federală controlează, de asemenea, trei organizații diferite de poliție, toate de natură civilă, pentru îndatoriri specifice, în timp ce guvernele municipale pot, opțional, să constituie forțe de securitate autonome, pentru misiuni de complexitate inferioară. Ramurile executive ale guvernelor, la cele trei niveluri, se ocupă de toate organizațiile de poliție braziliene, fără intervenția administrativă din partea autorităților judiciare .

4. Forțele de securitate a orașului (Gărzi municipale)

Destinate pentru protecția proprietății orașului, patrularea spațiilor controlate de oraș, cum ar fi parcurile și școlile publice, sprijinul pentru agenții de inspecție a orașului și punerea în aplicare a regulamentelor municipale (locuințe, salubritate, comerț etc.) și, ocazional, zone.

5. Agenții de securitate

organizații publice care se ocupă de probleme legate de securitate, dar, în Brazilia, nu sunt împuternicite cu prerogative tipice ale poliției.

6. Servicii de informații și Securitate din Brazilia

Agenția de Informații a Braziliei (ABIN), cu statut federal, este o organizație civilă de securitate, responsabilă de contraterorism, contra-spionaj și alte fapte relevante pentru securitatea internă și internațională a Braziliei, care operează atât intern, cât și în străinătate.Principala funcție a ABIN este de a investiga amenințările reale și potențiale ale societății și guvernului brazilian și de a apăra statul democratic de drept, suveranitatea braziliană și eficacitatea puterii publice.

Siguranţă şi criminalitate

Principalul factor de risc în această ţară este nivelul extrem de ridicat al criminalităţii, nivel care o situează pe locul 4 mondial. Criminalitatea este cu precădere caracteristică oraşelor mari, Sao Paulo şi Rio prezentând un grad crescut de risc. Rata cea mai crescută a criminalităţii se înregistrează în Bahia cu 5.440 víctime în 2013 (36,1 de morți la 100.000 de locuitori), urmat de Alagoa și Ceara. Rio de Janeiro şi Sao Paulo sunt, de asemenea, profund afectate de acest fenomen. Tipurile de infracţiuni frecvente sunt furturile, înşelăciunile, tâlhăriile, traficul de fiinţe umane, traficul de droguri, turiştii fiind în mod special predispuşi a le cădea victime. Actele criminale comise în Brazilia sunt cu 1,6 mai multe față de cele comise în Mexic (30.632 victime) și de 5 ori mai multe față de cele din Irak (9.742, potrivit ”ONG Iraq Body Count”). În acest clasament, Brazilia ocupă cel de al patrulea loc în lume, după SUA, Rusia și China.

În Rio de Janeiro, crima organizată este controlată de reţele de traficanţi de droguri care operează, mai ales, în cartierele sărace (cunoscute ca favelas). Armele de foc sunt folosite frecvent în luptele dintre forţele de ordine şi traficanţii de droguri care controlează favelele. De asemenea, membrii forţelor de ordine sunt deseori ţinta unor atacuri. Din această perspectivă, menţionăm că forțele de ordine din Brazilia au omorât în ultimii cinci ani 11.197 de persoane. În această perioadă au fost uciși 490 de polițiști.

Furturile de vehicule sunt cele mai frecvente în São Paulo, 228.000 în 2013 (o medie de 26 de cazuri înregistrate la oră), cu 13% mai mult față de 2012.

IV. Potential militar și de apărare:

1. Fortele armate:

Armata natională: efective la pace/razboi; structura (forte terestre, aeriene, navale), inzestrare, principalel e unitati /baze dispunere, conducere, etc

Noua organizare a armatei braziliene are o structura relativ nouă, abia in 1999 reușindu-se unificarea categoriilor de forțe în cadrul unui agenții centrale. Structurile de conducere sunt :

 Statul Major al Forțelor Armate (Estado-Maior das Forças Armadas – EMFA), cu responsabilități în domeniul planificării și coordonării forțelor, interpretează opiniile despre politicile inter categorii de arme și se apropie cel mai mult cu funcționarea ca minister al apărării. Este condus de un general de patru stele numit prin rotație din cadrul categoriiilor de forțe;.

 Consiliul Național de Apărare (Conselho de Defesa Nacional-CDN);

 Înaltul Comandament al Forțelor Armate (Alto Comando das Forças Armadas-ACFA). ACFA este implicată în probleme curente ale armatei fiind alcătuit din miniștrii celor trei servicii, șefii de personal și șeful EMFA.

Forțele armate ale Braziliei sunt a treia ca mărime din America, după Statele Unite și Columbia , și cele mai mari din America Latină .

Efective:

 Personal activ 318,450 [1] (2014) ( clasat pe locul 14 mondial )

 Rezervă personal 1.340.000 [1] (2014) ( clasat pe locul 5 mondial)

Forțele armate braziliene includ trei categorii de forțe militare cu rang de ministere:

 Forțele terestre (inclusiv Aviația Forțelor Terestre braziliane )

Sunt

 Sunt structurate în opt comandamente militare responsabile una sau mai multe regiuni militare.

 Comandamentul Militar de Est; LMC, (HQ:Rio de Janeiro) – Reg 1 și 4 Mil.

 Comandamentul militar de Sud – Est; CMSE), (HQ:São Paulo) – Reg. 2Mil.

 Comandamentul Militar de Sud; CMS, (HQ:Porto Alegre) – Reg 3 și 5 Mil.

 Comandamentul militar Northeastern; CMN), (HQ:Recife) -Reg 6,7 și 10 Mil.

 Comandamentul Militar de Vest; OCP, (HQ:Campo Grande ) – Reg.9 Mil.

 Comandamentul Militar de Nord; CMN), (HQ:Belém) – Reg.8 Mil. –

 Comandamentul militar Amazon; CMA, (HQ:Manaus ) – Reg.8 Mil.

 Comandamentul militar Planalto; CMP), (HQ:Brasília ) – Reg.11 Mil.

 Regiuni militare

 Teritoriul brazilian este împărțit în douăsprezece regiuni militare. Fiecare regiune militară oferă sprijin logistic pentru unitățile operaționale din zona de responsabilitate. Actualele regiuni militare sunt:

 Regiunea 1Militară – include statele Rio de Janeiro si Espírito Santo (HQ: Rio de Janeiro)

 Regiunea 2Militară include statul São Paulo (HQ: São Paulo)

 Regiunea 3 Militară include statul Rio Grande do Sul (HQ: Porto Alegre)

 Regiunea 4 Militară include statul Minas Gerais (HQ: Belo Horizonte)

 Regiunea 5 Militară include statele Paraná si Santa Catarina (HQ: Curitiba )

 Regiunea 6 Militară include stateleBahia si Sergipe (HQ: Salvador )

 Regiunea 7 Militară include statele Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco si Alagoas (HQ: Recife)

 Regiunea 8 Militară include statele Maranhão, Pará si Amapá (HQ: Belém )

 Regiunea 9 Militară include statele Mato Grosso si Mato Grosso do Sul (HQ: Campo Grande)

 Regiunea 10 Militară – include statele Ceará si Piauí (HQ: Fortaleza )

 Regiunea 11 Militară – include statele Goiás,Tocantins si Districtul Federal (HQ: Brasília)

 Regiunea 12 Militară include statele Amazonas, Acre, Roraima si Rondônia (HQ: Manaus)

Forte principale:

Brigăzi:

1x Bg.I. Pșt. cu:

3 x B.Pșt (I)

1x B.Art.Pșt.

1x Bg. F.O.S, cu:

1x B. F.O.S., x 12 detașamente FOS

1x Batalionul Commando

1x Batalionul de operații psihologice.

1 x Brigada Infanterie ușoară (Air Assault) (Airmobile), cu:

3 Batalioane din Infanteria Aeriană ușoară

1x Regimentul de Cavalerie ușoară (val.batalion).

1x Brigadă de Infanterie ușoară, cu:

3 Batalioane ușoare de infanterie

1x Regiment mecanizat de cavalerie (Art.) (pe roți) (val.batalion).

1x Brigada Infanterie de frontieră (pt zone mlastinoase), cu:

3 Batalioane de Infanterie de Frontieră.

2x Brigăzi de cavalerie (Tc.) blindate, fiecare cu:

2x Regimente de cavalerie (Tc.) blindate (mărimea batalionului)

2x Batalioane de infanterie blindate

1x Escadron cavalerie blindată (roti).

4x Brigăzi mecanizate (roti), fiecare cu:

3x Regimente mecanizate (mărimea batalionului)

1x Regimentul de Cavalerie blindată (mărimea batalionului).

6x Brigăzi de infanterie (pt zone de junglă), fiecare cu:

3 – 4 Batalioane de infanterie (pt zone de junglă)

1x Escadron mecanică sau junglă de cavalerie.

5x Brigăzi de Infanterie ușoară (motorizate), fiecare cu:

3x Batalioane de infanterie motorizate

1x Escadron de cavalerie mecanizată.(Tc.)

4 x Brigăzi mecanizate (pe roți), fiecare cu:

3x Batalioane de infanterie mecanizate

1x escadronă de cavalerie mecanizată.

1x Brigăzi de Infanterie de Munte (motorizate), fiecare cu:

3x Batalioane de Infanterie de Munte

1x Escadron de cavalerie mecanizată.

4x Brigăzi de artilerie divizionară, fiecare cu:

3 – 5 Batalioane de artilerie de câmp sau rachete (Agrupemente, în armata braziliană).

4x Brigăzi de geniu de construcții, fiecare cu:

3x până la 5x batalioane de ingineri de construcții

1x escadronă de cavalerie mecanizată.

2x Brigăzide Artilerie de Apărare antiaeriană, cu:

5x Batalioane de Artilerie Antiaeriană

1x Comandament de aviație al Foțelor terestre (brigadă), cu:

4x batalioane de aviațieale FT (antitanc, recunoaștere, multifuncțional, transport, utilități).

Structura detaliată a FT pe comandamente poate fi accesată aici https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Brazilian_Army_-_CoOpTer_12%2C5.png

Date tehnice pentru forțele terestre.

Efective:

Personal:219,663 activi (2014) [1][2][3]

1,340,000 reserviști (2014)[1]

Tehnică:

Tancuri – 469 M60A3 TTS Patton]], Leopard 1A1 și Leopard 1A5 / GR)

Vehicule blindate – 1765 (AV-VBL 4×4, 6×6 Cascavel, Urutu 6×6, Guarani 6×6, M113 și M577)

Piese de artilerie – 1,257 (Aruncătoare 120mm, ASTROS II, M101, M102, M114, 105mm Mod 56, L118, Oerlikon 35mm și Bofors 40 mm)

Artilerie autopropulsată – 184 (M108, M109 și Gepard) (AA)

Sisteme de rachete AA – 160 (9K38 Igla și RBS 70)

Alte vehicule militare – 20.000 (camioane, vehicule ușoare, autobuze și bărci)

În plus, Comandamentul Aviației braziliene operează 90 de elicoptere.

Elicoptere de transport – EC 725 Caracal

Elicoptere de atac și de observare – HB350 Esquilo, AS550 Fennec și AS565 Panter

Elicoptere multi-misiune și de salvare – AS532 Cougar și Sikorsky S-70A

AS532 Cougar 9

AS550 Fennec 32

AS565 Panther 33

EC725 Caracal 16 (in curs de livrare)

S-70/UH-60L Black Hawk 3

 Marina (inclusiv Corpul marin brazilian și aviația navală braziliană )

Marina maritimă braziliană (portugheză: Marinha do Brasil) este categorie de forțe a forțelor armate braziliene, responsabilă de efectuarea operațiunilor navale. Marina maritimă braziliană este cea mai mare marină din America de Sud și America Latină și cea de-a doua cea mai mare marină din America, după Statele Unite ale Americii

Principalele comandamente ale marinei braziliene sunt:

“Comando de Operacies Navais” (Comandamentul de operațiuni navale)

“Comando da Força de Superfície” (Comandamentul flotei de suprafață)

“Commando da Força de Submarinos” (Comandamentul flotei de submarine)

“Commando da Força Aeronaval” (Comandamentul Aviației Navale )

“Comando da 1ª Divisão da Esquadra” (Comandamentul Diviziei 1 a Flotei)

“Comando da 2ª Divisão da Esquadra” (Comandamentul Diviziei 2 a Flotei)

“Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais” (Comandamentul general al Pușcașilor Marini)

Districte navale [edita]

1º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Rio de Janeiro-RJ)

2º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Salvador-BA)

3º Distrito Naval da Marinha do Brazilia (Natal-RN)

4º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Belém-PA)

5º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Rio Grande-RS)

6º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Ladário-MS)

7º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Brasilia-DF)

8º Distrito Naval da Marinha do Brasil (São Paulo-SP)

9º Distrito Naval da Marinha în Brazilia (Manaus-AM)

Baze navale

Începând cu anul 2009, bazele navale principale utilizate sunt:

În Rio de Janeiro:

Bază de submarine “Almirante Castro e Silva”,

Baza navală principală din Rio de Janeiro, principala bază navală

Șantierul naval “Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro”,

Bază de aviație navală “Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia”,

Baza corpului marin “Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador”,

Baza corpului marin “Baza de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores”;

Baza corpului marin “Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti”;

În Bahia:

Baza navală și șantier de reparații “Base Naval de Aratu”,

În Rio Grande do Norte:

Bază navală “Base Naval de Natal”,

Baza navală și șantier de reparații “Base Naval Almirante Ary Parreiras”,

În Para:

Baza navală și șantier de reparații “Base Naval de Val-de-Cães”,

În Mato Grosso do Sul:

Baza de aviație navală fluvială, bază navală fluvială și șantier de reparații “Base Fluvial de Ladário”,

În Amazonas:

Bază navală fluvială și șantier de reparații “Estação Naval do Rio Negro”,

În Rio Grande do Sul:

Bază navală “Estação Naval do Rio Grande”.

Date tehnice pentru forțele navale.

Efective:

Personal:60.000 activi (2011) din care 16.000 pușcași marini

Tehnică:

Începând cu anul 2012, armata braziliană avea aproximativ 100 de nave , altele cu construcție, achiziție și modernizare.

Portavionul Sao Paolo a fost disponibilizat in 2017 si nu sunt premise pentru inlocuirea lui mai devreme de 2025

Submarine – 4 de clasa Tupi (3) și Tikuna (1) – submarine disel electrice de atac

Sunt de asemenea in curs de achizitie 4 submarine diesel de clasă Scorpène gata de livrare incepând cu 2018

Începând cu anul 2011, aviației navală operează aproximativ 85 de aeronave. Toate aeronavele, cu excepția celor A-4 Skyhawks utilizate de pe portavion, sunt elicoptere.

 Forțele Aeriene

Potrivit Flight International și Institutului Internațional de Studii Strategice, Forțele Aeriene braziliene au o forță activă de 77.454 de militari și operează în jurul a 627 de aeronave . Forțele Aeriene braziliene sunt cea mai mare forță aeriană din emisfera sudică și cea de-a doua cea mai mare din cele două Americi după Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Avioane de luptă

AMX-A/T – 48 – atac la sol 43 modernizate varianta A1 M

EMB-314 (A-29)Super Tucano – 31 atac și contrainsurgență

F-5E/EM – 43 supersonic de vânătoare

Mirage 2000C 10

Misiuni speciale

C-130E (SAR) 1

C295 (SAR) 2

EMB-110 (EW) 5

EMB-110 (MPA) 17

EMB-110 (SAR) 1

EMB-145 (AEW) 5

EMB-145 (Recce) 3

Learjet 35 (Recce) 6

P-3AM (MPA) 6

Tanker

KC-130H 2

KC-390 28*

KC-767 2

Transport

C-130E/H/M 15

C295 10

Cessna 208 32

EMB-110 53

EMB-120 20

EMB-145 6

Combat helicopter

AS332 7

AS350 29

AS355 4

Bell 205 3

Bell 206 1

EC725 16

Mi-24 9 3

S-70/UH-60L 16

UH-1H 27

Training aircraft/helicopters

AMX-T 8

EMB-312 104

EMB-314 61

F-5F/FM 3

Mirage 2000B 2

P-3AM Orion 1 (patrulare maritimă)

– Armament nuclear

În anii ’70 și ’80, în timpul regimului militar, Brazilia avea un program secret destinat dezvoltării armelor nucleare. Programul a fost desființat în 1990, la cinci ani după încheierea regimului militar, iar Brazilia este considerată liberă de arme de distrugere în masă.

– Efective dispuse în afara teritoriului national

Brazilia a participat cu 2200 militari până în octombrie 2017 la Misiunea de Stabilizare a Organizației Națiunilor Unite din Haiti (MINUSTAH) care a sprijinit Forța Națiunilor Unite desfășurată acolo (impreună cu militari din Uruguay, Chile, Argentina și alte state).

În perioada 2011-2013, operațiunea Agatha a reprezentat consolidarea Sistemului Amazon de Supraveghere (SIVAM), o rețea complicată de radare, senzori meteorologici, comunicații digitale prin satelit și control trafic aerian – software avansat disponibil personalului militar brazilian. (Forțele Aeriene braziliene -FAB), care au implementat noi tactici și metode de luptă pt UAV RQ-450.

2. Structuri ale ministerului de interne (politie, jandarmi, ISU etc)

Forțe de poliție statală

1 Poliția civilă: responsabilitățile sunt, în principal, ancheta penală, sprijin pentru autoritățile judiciare, taxe de inspecție administrativă, cum ar fi controlul comerțului cu explozivi; Înmatriculări de vehicule; plus eliberarea cărții de identitate naționale și a permiselor de conducere.

2. Poliția militarizată: fiecare stat federat are, de asemenea, Corpul său de Poliție Militarizată, responsabil cu munca de patrulare în uniformă și de prevenire a criminalității; poliția pt cazurile de urgență și urgențele civile, efectuate de pompierii militari.

3. Forțele federale de poliție

Departamentul de Poliție Federal (DPF) – cu statut civil, este desemnat ca Poliție Judiciară pentru a investiga toate crimele care ar putea interesa Administrația Națională, cum ar fi traficul ilegal de droguri și comerțul cu arme, terorismul, traficul de ființe umane și orice alte infracțiuni îndreptate împotriva guvernului federal sau ofițerilor federali

Direcția federală de Poliție a Autostrăzii (DPRF) – patrulează autostrăzile , prevenind infracțiunile și încălcările normelor de circulație și protejând astfel conducătorii auto de furtul de mărfuri.

Departamentul federal de poliție a căilor ferate (DPFF)

Forța națională de siguranță publică (FNSP)

3. Structuri speciale , agenţii de intelligence /CI

4. Industria de aparare

5. Programe de inzestrare

La începutul anilor 2000, cu stabilitate economică reînnoită, Forțele Aeriene au suferit o reînnoire extensivă a inventarului său prin mai multe programe de achiziție, cea mai ambițioasă dintre acestea fiind achiziționarea a 36 de noi aeronave de interceptare să înlocuiască Mirage III îmbătrânit.

În 2007, Institutul de Studii Avansate al Forțelor Aeriene braziliene a început dezvoltarea de unui proiect 14-X, un avion hipersonic scramjet preconizat să zboare la 30 km de altitudine la 3 km / s, corespunzând vitezei de 10 Mach . În martie 2012 programul s-a schimbat în 14-X S fiind sugerată viteza de 7 Mach

Începând cu 5 ianuarie 2010, după activitățile de lobby ale ofițerilor și comandanților forțelor aeriene, sa raportat că raportul final de evaluare al forțelor aeriene braziliene a plasat NG Saab Gripen înaintea celorlalți concurenți. Factorul decisiv a fost aparent costul total al noilor avioane de luptă, atât în ceea ce privește costul unitar, cât și costurile de exploatare și întreținere, precum și preferința personală a piloților de testare.

La 29 iulie 2015, guvernul brazilian a confirmat că a ajuns la un acord cu Suedia pentru a finanța achiziționarea unui lot de 36 Gripen NG

În septembrie 2015, Brazilia a finalizat achiziționarea cu 36 de miliarde de dolari SUA în 2009 a 36 de avioane de luptă Saab Gripen E care vor fi livrate între 2019 și 2024. În Brazilia se înființează o linie de asamblare pentru a construi 15 aeronave cu ingineri și tehnicieni din Brazilia încep formarea în Suedia.

6. Vanzări de armament

Brazilia este al patrulea cel mai mare exportator mondial de arme ușoare din lume, în fața Israelului, a Austriei și a Rusiei, potrivit Studiului privind armele de calibru mic, principalul studiu realizat de IHEID la Geneva. SUA este de departe cel mai mare exportator mondial.

În cazul sistemelor mari de armament Brazilia ocupa poziția 28 în 2015 cu o valoare de 41.000.000 dolari.

Banca Braziliană de Dezvoltare a acordat, între 2009 și 2011, împrumuturi în valoare de 71 milioane de euro (aproximativ 40 de milioane de dolari) societăților producătoare de armament si materiale de securitate, iar agenția braziliană de promovare a exporturilor și investițiilor APEX a luat măsuri pentru creșterea numărului “materialelor de securitate și numărul companiilor exportatoare”, inclusiv firmele braziliene din cadrul expozițiilor internaționale, cum ar fi târgul de apărare și securitate din America Latină.

Cu acest sprijin, companiile se extind către noi piețe, în principal în Africa și Asia. Se știu puține despre destinația armelor făcute în Brazilia și nu există o dezbatere publică care să cuprindă problema. În această industrie, norma este lipsa de transparență.

Datele care indică o extindere a vânzărilor nu sunt disponibile, chiar și pentru Ministerul Apărării din Brazilia.

7. Pregătirea populatiei pentru aparare

– Conform legislației serviciul militar obligatoriu este între 18-45 ani iar serviciul de voluntariat între 17-45 ani.Un procent din ce în ce mai mare din militari sunt profesioniști cu experiență de lungă durată;

– Durata serviciului obligatoriu este de 10-12 luni; Fmeilor li s-a permis să slujească în forțele armate începând cu începutul anilor 1980, când armata braziliană a devenit prima armată din America de Sud care a acceptat femeile în rândul armatei; femeile servesc în Forțele Navale și Forțele Aeriene numai în cadrul rezervei (Corpul rezervelor de femei -2012)

V. Alianţe din care face parte, orientarea acestora

Brazilia este ce mai mare putere regională în America Latină, lider în țările în curs de dezvoltare și o putere mondială emergentă. [5]

Este membră a Mercosur , bloc subregional compus din 5 state membre suverane alături de: Argentina; Paraguay; Uruguay și Venezuela (suspendată din decembrie 2016); și un stat în curs de aderare, Bolivia (din 17 iulie 2015). Scopul său este de a promova comerțul liber și circulația fluidă a bunurilor, a oamenilor și a monedei.

După anii 90 Brazilia a jucat rolul de pivot în realizarea uniunii sud americane prin înfiintarea Union of South American Nations – USAN , o organizație regională interguvernamentală care cuprinde 12 țări sud-americane după cum urmează :

Membrii Comunității Andine a Națiunilor (CAN): înființată în 1969

Bolivia

Columbia

Ecuador

Peru

Membrii Mercosur: înființată în 1991

Argentina

Brazilia

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Alti membri: din 2004

Chile

Guyana

Surinam

VI. Analiza din perspectiva geopolitica:

– Statul în cadrul marilor teorii geopolitice

Brazilia este o națiune în dezvoltare chiar dacă ultimii ani audeterminat scăderea PIB. . Spre deosebire de alte zone ale lumii, nu are conflicte sângeroase sau religioase, iar ultimul conflict de frontieră a avut loc la începutul secolului al XIX-lea.

Are o geografie strategică, densitate scăzută a populației, simetrie socială, abundență de resurse naturale și este îndepărtată de centrele tradiționale de putere ale lumii, precum și de vecinii săi din America Latină. Cu toate acestea, Brazilia este cea mai populată națiune latino-americană, cu 200 de milioane de locuitori și mii de kilometri de granițe terestre și maritime. Aceste granițe, alături de rezervele mari de gaze naturale și de petrol și Amazonul “verde” (zonele terestre și fluviale din bazinul Amazonului) și Amazon “albastru” (zone de coastă din Brazilia, unde se află hidrocarburi importante și alte resurse), sunt puncte strategice, precum și preocupări pentru Forțele Armate și națiune.

Noua strategie națională de apărare rezultată constă în trei elemente principale pe care Brazilia speră să le dezvolte. Acestea sunt:

1) tehnologii avansate,

2) un program spațial;

3) o capacitate nucleară pașnică.

Projecto Nacional își propune pe lângă extinderea finanțării pentru instalațiile militare, aeronautice, marine și nucleare, să își consolideze activitatea și să-și integreze mai bine eforturile cu universitățile naționale.

în ceea ce privește contractele militare multiple se dorește ca Brazilia nu fie doar o țară care “cumpără” hardware, ci și să încheie acorduri de joint venture cu responsabilități de producție și transfer tehnologic. Atât programele spațiale, cât și programele nucleare sunt în mod inexorabil legate de dezvoltarea tehnologiilor avansate.

Brazilia consideră că națiunile care se doresc relevante pe scena internațională beneficiază de un nivel mai înalt de respect dacă au capacități nucleare. De aceea consideră că trebui să se concentreze asupra dezvoltării acestui domeniu în trei scopuri: 1) submarine nucleare (fără arme nucleare); 2) utilizări medicale și agricole; și 3) energie. Centralele nucleare ar putea contribui la completarea dependenței naționale de barajele hidroelectrice care fac țara susceptibilă și dependentă de modelele de precipitații sezoniere.

Pe frontul extern, Brazilia pare să fi fost departe de problemele majore, păstrând decenii de relații de prietenie cu țările vecine și un rol global de lider în soluționarea pașnică a controverselor. Brazilia nu are intenții expansioniste. Obiectivele sale sunt de a consolida apărarea și securitatea strategică și cooperarea intra-latino-americană .

Evenimentele recente au atras atenția brazilienilor asupra subiectului de relații internaționale, de obicei ignorat. Rezultatele alegerilor din țările vecine, situate la așa-numita arcadă andeană, au orientat sistematic interesele cetățenilor brazilieni și ale companiilor din străinătate .

– Pozitionarea statului in cadrul regiunii, spatiului geopolitic,

Cel mai mare stat din america de sud membră a Organizației Tratatului de Cooperare Amazoniană (ACTO) este o organizație internațională care are ca scop promovarea dezvoltării durabile a Bazinului Amazonian. Statele membre sunt: Bolivia, Brazilia, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam și Venezuela.

– ambiţii teritoriale sau de acces la unele resurse vitale/căi de comunicații,

Între Brazilia și Uruguay există o disputa de graniță asupra insulei Braziliera / Brasiliera din râul Quarai / Cuareim; contrabanda cu arme de foc și narcotice continuă să fie o problemă de-a lungul frontierei Uruguay-Brazilia;

Organizațiile columbiene ilegale-care se ocupă cu narcoticele și desfîsoară activități paramilitare penetrează regiunea de graniță a Braziliei cu Venezuela

Conflictul dintre forțele armate regulate din Columbia și forțele armate revoluționare din Columbia (FARC) s-a extins și în interiorul pădurii tropicale a Amazonului, nu foarte departe de granița cu Brazilia, în Venezuela și Ecuador,ambele state mobilizând contingente, aparent pentru a asista FARC, după ce Venezuela a acordat grupului statutul de forțelor beligerante (conform Dreptului internațional umanitar).

Ministerul Apărării și Agenția de Informații a Braziliei (ABIN) au încercat în acest context să-și mobilizeze capacități de colectare a datelor mai aproape de frontiera sensibilă (inclusiv escadrilele Air Force Elint), ;

– analiza relaţiilor internaţionale

Are relații diplomatice bune cu toate marile statele ale lumii

Brazilia și Uniunea Europeană au stabilit relații diplomatice în 1960. Uniunea Europeană și Brazilia au legături strânse istorice, culturale, economice și politice. La primul summit UE-Brazilia, în 2007, Brazilia a intrat într-un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, consolidându-și legăturile .

Brazilia Israel – Se bucură de un grad de cooperare în domeniul armamentului, deoarece Brazilia este un cumpărător-cheie al armamentului israelian și al tehnologiei militare. De asemenea, Brazilia este cel mai mare partener comercial al Israelului în America Latină.

Brazilia este stat membru cu drepturi depline al Aliaților Caucus, membru al mai multor organizații multilaterale, precum G20, Organizația Statelor Americane, Organizația Statelor Ibero-Americane, Grupul de la Rio și Organizația Națiunilor Unite

Brazilia ONU Republica Federativă a Braziliei este membru fondator al Organizației Națiunilor Unite și participă la toate agențiile sale specializate Brazilia se numără printre cei douăzeci de contribuitori de top ai operațiunilor de menținere a păcii ale Organizației Națiunilor Unite și a participat la eforturile de menținere a păcii în Orientul Mijlociu, fostul Congo belgian, Cipru, Mozambic, Angola și mai recent Timorul de Est și Haiti. Brazilia a fost aleasă în mod regulat ca membru nepermanent în Consiliul de Securitate de la prima sa sesiune din 1946 și este acum printre statele membre ale ONU cele mai alese ale CSONU, cu cele mai recente pentru perioada 2010-2012.

Relațiile Brazilia-Rusia au cunoscut o îmbunătățire semnificativă în ultimii ani, caracterizată printr-o creștere a comerțului și cooperării comerciale în segmentele militare și tehnologice. Astăzi, Brazilia împărtășește o importantă alianță cu Federația Rusă, cu parteneriate în domenii precum spațiul și tehnologiile militare și telecomunicațiile.

Relațiile diplomatice dintre Brazilia și Spania nu au fost întotdeauna excelente în ciuda asemănărilor culturale dintre cele două țări. Principalul motiv pentru aceasta este reprezentat de efortul redus al guvernului spaniol de a răspunde crizelor vizelor care implică refugiați politici din Haiti și Republica Dominicană.

Detalii și la paragraful alianțe

Nota:

– pot fi inserate si alte puncte/subpuncte

– vor fi trecute toate sursele bibliografice

– in ceea ce privesc fortele armete pot fi trecute si date de pe wikipedia dar cu citarea și a surselor folosite de documentariștii wikipedia

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Date despre stat, regim politic. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/date-despre-stat-regim-politic/> [Accessed 28-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.