Essay: Asigurarea sanatatii este un obiectiv... - Essay Marketplace

Essay: Asigurarea sanatatii este un obiectiv…

Asigurarea sanatatii este un obiectiv esential al unui sistem sanitar. Realizarea unui nivel ridicat de sanatate si distribuirea echitabila a serviciilor de asistenta medicala este un scop important al acesteia. Sistemul sanitar al fiecarei tari trebuie sa implice respectul pentru individ (confidentialitate si autonomie) si orientarea bolnavului prin servicii prompte si dotari de calitate, deci sa corespunda astept??rilor populatiei.
Sistemele de sanatate sunt definite prin modul de finantare dominant, iar cele folosite ??n Europa sunt urmatoarele: sistemul Bismarck, sistemul national de sanatate tip Beveridge, sistemul centralizat de asigurari de sanatate tip Semasko, sistemul privat de asigurari de sanatate.
??n tara noastra s-a creat un sistem de finantare a actului medical compus din resurse publice si private, pentru a se baza pe sanse egale pentru servicii medicale si asigurarea unei echit??ti ??n problema platilor serviciilor prestate. Sistemul de sanatate ??n Rom??nia este revizuirea modificat?? a modelului Bismarck, av??nd influente model din Semasko si Beveridge.
Toate sistemele de sanatate se straduiesc sa satisfaca nevoile populatiei ??n materie de sanatate si de servicii medicale, cererea de sanatate trebuie sa reflecte nevoile reale ale populatiei, oferta de ??ngrijiri medicale si utilizarea serviciilor sa fie satisfacatoare. Sanatatea poate avea coindicatori (speranta de viata, morbiditatea, mortalitatea), fiecare stat din Europa si-a dezvoltat propriile mecanisme de finantare, toate sistemele se sprijina pe o combintie de surse de finantare, dar majoritatea sunt controlate de stat (direct sau indirect), sistemele de sanatate din Uniunea Europeana sunt finantate prin contributii publice si contributii directe. Obiectivul principal
al sistemelor este: de a repartiza costurile serviciilor medicale ??ntre persoanele bonave si sanatoase, a modera costurile ??n functie de resursele de care dispune fiecare stat, nici un sistem de sanatate nu este exclusiv de stat, ingrijirile medicale primare combina medicina liberala privata cu medicina public’?n majoritatea tarilor Uniunii Europene, tarile Uniunii Europene au un consens, un mecanism de solidaritate conform caruia sanatatea nu poate fi abandonata mecanismelor pietei.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.