Essay: Essay: Asocierea probabilitatilor cu fiecare valoare estimata a cash flow-urilor…

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 11, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Asocierea probabilitatilor cu fiecare valoare estimata a cash flow-urilor...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 523 words. Download the full version above.

Asocierea probabilitatilor cu fiecare valoare estimata a cash flow-urilor a presupus ca trebuie sa se tina cont de incertitudinea specifica fiecarui cash-flow ce se poate obtine din exploatarea proiectului de investitii, rezultand o distributie a probabilitatilor cash flow-urilor din viitor ce se vor obtine. Daca distributia este mai restransa, atunci nivelul cash flow-ului ce trebuie realizat va fi mai aproape de cel asteptat si astfel riscul investitiei va fi mai mic.
Pentru a masura riscul unei investii trebuie de fapt sa se cuantifice variabilitatile cash flow-urilor din viitor ce se pot obtine si respectiv rentabilitatea acestuia. Daca evolutia urmeaza o lege de distributie normala, atunci pentru a estima riscul ce defineste un proiect de investitie pot fi utilizati indicatori statistici ca dispersia (‘2)si abaterea medie patratica(‘)
Atunci cand se decide sa se investeasca intr-un mediu incert pe langa maximizarea averii viitoare se tine cont si de riscul investitiilor care urmeaza sa fie realizate.
Cu ajutorul CAPM-ului se estimeaza rata de rentabilitate care poate fi o referinta in ceea ce priveste rata de actualizare folosita in estimarea cash flow-urilor prezente rezultate dintr-un proiect de investitii, respective pentru a afla valoarea obtinuta in plus prin adoptarea sa (VAN)
CAPM se foloseste doar pe o singura perioada, iar proiectele de investitii, in realitate, au in vedere mai multe perioade de timp, ceea ce atrage schimbari la nivelul riscului pe care investitotul l-a luat asupra sa si a variabilelor modelului de estimare pentru rata de actulizare(care implica prima de risc a pietei, coeficientul beta si rata de rentabilitate fara risc).
Incertitudinea intermediara poate fi data de reexaminarea asteptarilor investitorilor in ceea ce priveste valoarea cash flow-urilor viitoare, atunci cand se presupune ca CAPM se verifica pe perioadele diferite de viata a investitiei
Atunci cand se doreste sa se investeasca din perspective proiectului de investitii pe care societatea le are in stapanire este nevoie sa se cuantifice riscul de care ar trebui sa se tina cont in estimarea ratei de actualizare si a VAN-ului portofoliului de investitii. Cand portofoliul de investitii din posesia investitorului este diversificat , o parte din riscul proiectului de investii poate fi inlaturat(riscul specific), insa exista si o parte ce nu poate fi eliminate prin divesificare (riscul sistematic). Aceast risc depinde de factorii de risc macroeconomici sau caracterisitici pietei de capital unde se desfasoara investitia si marimea lui depinde de covarianta dintre randamentu proiectului de investitii si randamentele investitiilor ce compun portofoliul pietei.
Caracteristicile investitiei reale , dar si strategia ce o aplica fiecare firma in functie de domeniul de activitate limiteaza diversificarea investitiilor la nivelul unei firme.
Principala preocupare a managementului firmei este maximizarea averii si nu a face un portofoliu de investitii diversificat in contul actionarilor, dar actionarii pot face acesta operatiune cu ajutorul tranzactiilor pe piata de capital.
Concluzionand, valoarea actualizata neta (VAN) mai mare decat zero cu ajutorul investitiilor create de managementul firmei este analizata din punctul de vedere al riscului sistematic si se presupune ca pentru a elimina riscul specific acestora actionarii sunt capabili sa-si diversifice portofoliul investitiilor.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Asocierea probabilitatilor cu fiecare valoare estimata a cash flow-urilor…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/essay-asocierea-probabilitatilor-cu-fiecare-valoare-estimata-a-cash-flow-urilor/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.