Essay: Essay: Efectele secundare ale anestezicelor

Essay details:

 • Subject area(s): Romanian essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 22, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Efectele secundare ale anestezicelor
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 820 words. Download the full version above.

Ca orice substan’? chimic’?i anestezicele produc modific??ri asupra organismului.
Unele din efectele anesteziei se manifest?? imediat dup?? administrarea substan??ei injectabile anestezic??, ??n timpul opera??iei sau a procedurii, dar ??i dup?? o anumit?? perioad??, mai ales post operator, de accea primele 48 de ore dup?? anestezie sunt considerate critice.
Efectele secundare pot fi variate ca intensitate ??i grad de risc, put??nd fi de la simple p??n?? la complexe, ??n cazuri extreme rezultand chiar decesul.
Efectele secundare variaz’?n func??ie de tipul anesteziei, cantitatea de substan??e folosit??, durata ??i complexitatea procedurii sau a interven??iei chirurgicale, dar ??i ??n func??ie de pacient (v??rst??, greutate, sex, ras??, afec??iuni pe care acesta le prezint?? anterior interven??iei ), toleran??a la anestezic, etc.
Faptul ca anestezia general?? are efect asupra ??ntregului corp implic?? o cre??tere a ??anselor efectelor secundare comparativ cu efectele secundare sim??ite ??n cazul unei anestezii locale sau par??iale. Riscurile obi??nuite asociate acestui proces pot pleca de la dureri de cap sau dureri ??n g??t p??n?? la lucruri mai grave precum afectarea nervilor sau cedarea anumitor organe.
Efectele secundare cele mai ??nt??lnite sunt:
‘ grea’? foarte frecvent, poate ap??rea ??n primele c??teva zile post-operator ??i sunt datorate unor factori cum ar fi medicamentele, mi??carea ??i tipul de chirurgie.
‘ vom?? apare de obicei post operator din cauza medicamentelor, dar sunt cazuri c??nd voma se manifest?? intra-operator pentru c?? proprietarul nu a respectat indica??iile medicului ??i a hr??nit animalul ??nainte de interven??ie.
‘ dureri ??n g??t apar c??nd a fost folosit?? anestezia inhalatorie ??i se datoreaz?? intub??rii.
‘ confuzie este obi??nuit’?n primele 24 de ore post-operator, uneori prelungindu-se datorit?? v??rstei ??naintate ??i a proces??rii mai lente a anestezicelor.
‘ dureri musculare provocate de miorelaxantele administrate.
‘ prurit care apare ??n utilizarea anumitor narcotice, fiind un efect secundar comun.
‘ hipotermie apare datorit?? substan??elor anestezice folosite, este un efect post-operator care trebuie tratat cu seriozitate, pacien??ii trebuie s?? fie ??nc??lzi??i.
‘ frisoane apar datorit?? hipotermiei care se instaleaz?? dup?? anestezie.
‘ hiperexcitabilitate datorat?? anestezicelor de acea, animalele post-operator trebuie ferite de zgomote puternice, trebuie ??inute ??n locuri ferite de lumin’?i stres.
‘ datorit?? faptului c?? semnalele c??tre creier sunt oprite, pacientul mai poate avea probleme cu vederea, aceasta fiind ??nce??o??at?? sau dubl??, c??teva ore dup?? opera??ie.
Aceste efecte secundare pot fi comb??tute relativ u??or de c??tre medicul veterinar prin administrarea de medicamente, ??n func??ie de simptome (antivomitive, antiinflamatoare, analgezice, antialergice, vitamine etc), post-operator ??i de c??tre proprietar prin supravegherea animalului.
Anestezia general?? poate cauza complicatii mai grave, inclusiv:
‘ delir postoperator sau disfunc??ii cognitive ??n unele cazuri, confuzia ??i pierderile de memorie poate dura mai mult de c??teva ore, chiar zile ceea ce ridic?? noi probleme.
‘ delir acest lucru poate dura c??teva zile dup?? opera??ie. Ocazional, pacien??ii pot deveni confuzi, dezorienta??i.
‘ accident vascular cerebral se poate produce ??n timpul opera??iei sau post-operator ??i se depisteaz?? de obicei mai greu datorit?? simptomelor mascate de simptomatologia obi??nuit?? post-operatorie
‘ hipertermie malign?? unii pacien??i pot prezenta aceast?? reac??ie grav??, poten??ial mortal?? care poate ap??rea ??n timpul interven??iei chirurgicale, cauz??nd o febr?? galopant’?i contrac??ii musculare puternice
‘ convulsii apar la anumite rase de c??ini ??i la unele pisici; dac?? nu sunt tratate rapid acestea pot duce p??n?? la moartea animalului
‘ leziuni ale nervilor apar foarte rar mai ales ??n interven??iile chirurgicale executate de medici care au o preg??tire slab’?i o cunoastere a anatomiei nu foarte bun??, cauz??nd durere temporar?? sau permanent??, paralizie, sl??biciune muscular??.
‘ halucina??ii ??n cazuri rare.
‘ o toxicitate sistemic?? poate ap??rea ??n cazuri rare mai ales dac?? se dep’?e??te doza recomandat?? de anestezic. Aceasta poate afecta serios func??ionarea inimii, a sistemului respirator, modificarea tensiunii arteriale sau a altor func??ii ale organismului.
‘ ??oc hipovolemic datorat hemoragiilor intra-operatorii.
‘ modific??ri ale tensiunii arteriale ??i ale frecven??ei cardiace, infarct miocardic datorit?? administr??rii de doze necorespunz??toare de substan??e, sau datorit?? predispozi??iei pacientului.
‘ pneumonie de aspira??ie, afec??iune foarte greu de tratat ulterior poate ap??rea dac?? pacientul nu a fost ??inut la diet?? cel pu??in 12 ore pre-operator.
‘ colaps traheal apare ??n anestezia inhalatorie dac?? nu se scoate corespunz??tor sonda endotraheal??.
‘ reac??ii alergice sau ??oc anafilactic poate ap??rea mai frecvent ??n practica veterinar?? pentru c?? se determin?? mai rar alergiile la animale.
‘ moartea sau agravarea unei boli datorate ??n special anesteziei sunt foarte rare, ??ntotdeauna sunt legate de complica??ii legate de actul chirurgical. Moartea apare la aproximativ 1 din 200.000 pacien??i s??n??to??i, care primesc o anestezie generala.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Efectele secundare ale anestezicelor. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/romanian-essays/essay-efectele-secundare-ale-anestezicelor/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.