Essay: Studiu privind inspectia fiscala exercitata asupra... - Essay Marketplace

Essay: Studiu privind inspectia fiscala exercitata asupra…

Studiu privind inspectia fiscala exercitata asupra societatilor comerciale cu raspundere limitata

Cap. II Notiuni generale privind inspectia fiscala

1.1 Conceptul si obiectul inspectiei fiscale

Sistemul fiscal romanesc este unul declarative, pornind de la actiunea voluntara a contribuabilului de a calcula, de a declara si de a achita obligatiile sale fata de stat.
Verificarea exactitatii calculelor , declaratiilor si a platilor facute de catre contribuabil se face prin intermediul procedeelor specifice ale controlului fiscal.
In context, obiectul controlului fiscal, indifferent de forma sa, consta cel putin in:

B. Stabilirea diferentelor de plata la buget si a accesoriilor aferente.

2.2 Tipuri de inspectie fiscala

Aplicarea procedurilor si a metodelor de lucru, in circumstante date privind declansarea inspectiei fiscale conduce la definirea a doua forme de baza ale acesteia:
a) inspectia fiscala programata, in care contribuabilul este selectat conform obiectivelor controlului stabilite prin programele de inspectie fiscala. Se poate efectua in doua forme in functie de obligatiile fiscale verificate:
– Inspectia fiscala generala cand se verifica modul de indeplinire a tuturor obligatiilor fiscale;
– Inspectia fiscala partiala, cand se verifica una sau mai multe obligatii fiscale stabilite in tematica.
b) inspectia fiscala inopinata care imbraca forma verificarilor incrucisate, cand la baza declansarii sale stau sesizarile facute de terti cu privire la existenta unor deficiente sau exista cereri din partea altor organe fiscale sau institutii cu atributii colaterale domeniului fiscal.

2.3 Etape in inspectia fiscala
2.3.1 Pregatirea inspectiei fiscale

In cadrul acestei etapei pregatitoare au loc:
A ) Selectarea contribabililor care vor fi supusi inspectiei fiscale
Selectarea contribuabililor care urmeaza a fi verificati se realizeaza de catre organul fiscal territorial competent, in a carui raza teritoriala acesta are domiciliul sau sediul.
Procedura de selectie nu poate fi contestata de catre contribuabil. Principiile care stau la baza selectiei sunt:
– Principiul eficientei inspectiilor fiscale;
– Principiul uniformitatii impunerii;

B) Colectarea informatiilor generale relative la contribuabilul selectat

Eficienta inspectiei fiscale depinde, in cea mai mare masura, de modul de colectare a informatiilor privind contribuabilul si de analiza acestora.Principalele surse de informatii privind contribuabilul sunt:
1. Caracteristicile sectorului de activitate;
2. Documentele intocmite cu prilejul inspectiilor fiscale precedente
3. Dosarul fiscal al contribuabilului;
4. Elemente furnizate de catre terti.

C.) Avizul de inspectie fiscala

Inspectia fiscala incepe prin comunicarea catre contribuabil a intentiei organului de control fiscal de realizare a inspectiei ficale.
Avizul de inspectie fiscala trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
1) baza legala a inspectiei fiscala
2) data de incepere a inspectiei fiscale;
3) obligatiile fiscale si perioadele care vor fi supuse inspctiei fiscale;
4) dreptul contribuabilului de a solicita amanarea inspectiei fiscale;
5) alte informatii menite sa asigure o buna desfasurare a inspectiei fiscale(Cartadrepturilor si obligatiilor contribuabilului.

2.3.2 Inspectia fiscala propriu-zisa

Desfasurarea propriu-zisa a inspectiei fiscale consta in efectuarea urmatoarelor activitati:

1. Stabilirea locului inspectiei fiscale

Inspectia fiscala se poate desfasura fie la sediul contribuabilului sau la locul unde se genereaza veniturile supuse impozitarii.
Astfel, inspectia fiscala se poate exercita:
a) la sediul contribuabilului, in spatiile oferite de catre acesta.
b) La sediul organului fiscal;
c) In orice alt loc stabilit de comun accord cu contribuabilul, atunci cand variantele precedente nu sunt posibile.

2. Durata inspectiei fiscale

Durata de desfasurare a inspectiei fiscale este diferentiata in functie de marimea contribuabilului:
– pentru micii contribuabili care nu au sedii secundare durata maxima admisa este de 3 luni;
– pentru micii contribuabili care au sedii secundare si pentru marii contribuabili, durata maxima a inspectiei fiscale este de 6 luni.
Inceputul acestui interval este reprezentat de data primei prezentari a echipei de inspectie fiscala la contribuabil. Marturie in acest sens stau mentiunile facute la debutul inspectiei fiscale in Registrul Unic de Control.
Sfarsitul intervalului este reprezentat de data la care contribuabilul ii sunt communicate concluziile echipei de inspectiei fiscala.

3.Interventia la fata locului

La fata locului, interventia echipei de inspectie fiscala presupune trei etape importante:

a) Prezentarea echipei de inspectie fiscala la sediul contrbuabilulului

La prima interventie la fata locului se executa urmatoarele categorii de lucrari:
-prezentarea membrilor echipei de inspectie fiscala la conducerea a entitatii verificate, ocazie cu care are loc legitimarea acestora si comunicarea catre contribuabil a ordinului de serviciu;
– stabilirea cu certitudine a identitatii si a calitatii interlocutorului desemnat, respectiv a faptului daca persoanele de contact sunt adecvate sau nu;
– stabilirea cu certitudine a identitatii si a calitatii interlocutorului desemnat, respective a faptului daca persoanele de contact sunt adecvate saunu;
– vizitarea spatilor de lucru;
-stabilirea elementelor tehnice ale verificarii;
-verificarea preliminara care consta in exminarea registrelor de contabilitate.

b) Desfasurarea propriu-zisa a inspectiei fiscale

In acesta etapa se pun in practica procedurile specifice inspectiei fiscale. Cele mai importante procedee utilizate sunt:
– verificarile incrucisate
– verificarile reciproce;

c) Discutia finala cu contribuabilul

Inpectia fiscala se incheie printr-o discutie finala intre contribuabil si reprezentantii organului fiscal.
Discutia consta in:
– Comunicarea concluziilor finale si discutarea acestora cu contribuabilul vor fi realizate de preferinta la locul de desfasurare a inspectiei fiscale.
– Ascultarea contribuabilului, acesta avand dreptul de a-si exprima punctul de vedere si de a fi ascultat.
– Informarea contribuabililor privind caile de atac impotriva actelor de control
– Solicitarea echipei de inspectie fiscala adresata contribuabilului de a da o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte faptul ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile necesare si ca acestea s-au returant fara deteriorari.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.