Essay: Tineretul in miscare (youth on the move) - Essay Marketplace

Essay: Tineretul in miscare (youth on the move)

‘Tineretul in miscare ‘ este una dintre cele sapte initiative ce au ca rol realizarea obiectivelor din cadrul Strategiei de la Lisabona.Aceasta initiativa a Comisiei Europene are ca scop educa??ia ??i formarea de calitate, integrarea cu succes pe pia??a for??ei de munc?? ??i o mai bun?? mobilitate a tinerilor .Toate aceste lucruri sunt realizate prin intermediul unor programe , in principal sustinute cu ajutorul Fondurilor Europene ,ce ajuta atat studentii , cat si tinerii ce au terminat studiile , sa capete cunostintele si experianta necesara inceperii carierei profesionale.
Pentru a facilita si usura tranzitia tinerilor catre piata muncii au fost implementate mai multe programe atat la nivel national cat si european .
Erasmus
Unul dintre aceste programe UE de mobilitate destinate universitatilor, care este prezent si in cadrul universitatii in care studiem este ERASMUS. Prin acest program, studentii pot beneficia de o experienta inedita ce poate avea o durata de la cateva luni pana la un an de studiu intr-o alta tara.Programul pune la dispozitie un anumit numar de locuri pentru care se ofera o bursa de studiu in strainatate, fiecare student aplicand pentru o universitate din domeniul sau de pregatire.
Erasmus+
In momentul de fata, in cadrul ERASMUS+ se deruleaza un program ce vizeaza un stagiu de practica la Agentia UE pentru Drepturile Fundamentale, stagiu ce, pentru a deveni si mai atractiv, va fi platit. Bursa lunara de care stagiarii vor beneficia va fi de 1000 de euro. Cei ce vor lua parte la acest proiect vor beneficia de asemenea si de decontarea cheltuielilor de calatorie la inceputul si la finalul stagiului.
Astfel, participantii vor avea parte de un schimb de experiente foarte interesant, vor vedea cum functioneaza ADF-ul, ce inseamna un job la care trebuie sa te prezinti zi de zi si nu in ultimul rand, vor putea pune in practica toate lucrurile invatate de-a lungul anilor de studiu.
MOOC
Un alt obiectiv al acestei initiative a Comisiei Europene este acela de a moderniza sistemul de invatamant superior, de a implementa noi metode moderne de invatare, de a stimula tinerii sa urmeze studii superioare si sa nu le abandoneze.
In vederea realizarii acestui lucru, fosta pre??edint?? a Irlandei, Mary McAleese a format asa numitul GRUP UE LA NIVEL INALT, grup ce da sfaturi cu privire la formarea profesorilor ce predau in cadrul unei universitati, ajuta la formarea de noi gandiri cu privire la modul de predare,incercand astfel sa ofere studentilor o cat mai buna pregatire care sa le fie de folos odata ce vor patrunde pe piata muncii,sa aiba competente cat mai bune.
Massive open online courses, sau mai pe scurt MOOC este un alt obiectiv al grupului la nivel inalt ce presupune accesul la cursuri online ce pot fi accesate gratuit, acesta fiind un nou mod de a putea avea acces la invatamant superior chiar de acasa. 11 state membre au lansat deja cu ajutorul Comisiei Europene primul MOOC paneuropean.
Un progres foarte mare ce s-a realizat in ceea ce priveste aceasta modernizare a invatamantului superior il constituie procesul de la Bologna ce a fost semnat si de catre tara noastra.
Acest proces ajuta la o larga mobilitate a studentilor avand ca rol eliminarea ‘granitelor’ dintre studenti. Ceea ce vreau sa spun este faptul ca prin acest proces s-a creat un cadru comun pentru invatamantul superior din Europa, notele putand fi echivalate dintr-o tara in alta, diplomele recunoscute. Astfel, studentii pot migra cu o mai mare usurinta dintr-o tara in alta.
Daca numarul tinerilor cu studii superioare ar inregistra o crestere, atunci si rata somajului ar trebui sa inregistreze o scadere. Descurajarea tinerilor de a urma o facultate poate veni si din faptul ca si cei care au studii superioare isi gasesc cu greu o slujba care sa fie platita asa cum ar trebui, sau chiar si un loc de munca in domeniul pe care acestia sunt specializati.
Pentru a incerca sa diminueze aceasta problema, ministrii educatiei au adoptat agenda europeana pentru modernizarea invatamantului superior prin care se incearca o colaborare mai stransa intre universitati si companii, facilitand astfel gasirea mai rapida a unui loc de munca pentru absolventii uneni facultati.
Clasificarea universitatilor are si ea un rol foarte important deoarece tinerii isi pot alege astfel cu mai multa usurinta facultatea la care vor sa studieze, dandu-si seama de performantele facultatii pe care o aleg, de cat de buna este alegerea pe care doresc sa o faca sau nu.
In 2011 a avut loc un astfel de workshop si in Bucuresti, in Aula Bibliotecii Centrale, ce s-a intitulat ‘Modernizarea invatamantului superior din Romania: clasificarea universitatilor’, intalnire in care s-a prezentat agenda de modernizare a invatamantului superior din tara noastra.
Obiectivul de promovare a spiritului antreprenorial al tinerilor a fost realizat cu succes in Romania prin programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.
Acest program a avut debutul in anul 2011 si datorita succesului pe care l-a inregistrat acesta s-a prelungit pana in anul 2020. Toti tinerii care nu au mai avut nicio afacere pana in momentul de fata si vor sa isi construiasca propria afacere, pot beneficia de o suma de 10.000 de euro, nerambursabila.(conditiile pentru a participa la accesarea creditelo nerambursabile de pana la 10.000 de euro sunt stabilite in OUG nr. 6/2011). Numarul beneficiarilor din diecare an este si el destul de mare si anume, cel putin 550 de beneficiari.
Din punctul meu de vedere,consider ca ar trebui sa existe mai multe proiecte de acest gen care sa stimuleze cu adevarat tinerii, aceste lucuri favorizand crearea de noi locuri de munca,dezvoltarea tarii si nu in ultimul rand diminuarea ratei somajului.
Convergen??a preg??tirii universitare cu via??a activ??
Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea abilit’?ilor de munc?? ale studen??ilor ??n vederea integr??rii cu succes pe pia??a muncii. Prin intermediul asigur??rii condi??iilor necesare particip??rii studen??ilor la stagii de practic?? de un ??nalt nivel calitativ ??n cadrul unor ??ntreprinderi/institu??ii cu renume, studen??ii s?? ‘?i ??nsu??easc?? competen??ele de munc?? ??i experien??a necesare unei tranzi??ii facile spre pia??a muncii.Pentru o mai bun?? tranzi??ie de la educa??ie la via??a activ??, acest proiect ??i-a propus crearea de oportunit’?i pentru studen??i de a participa la activit’?i de ??nv’?are prin munc?? ??i dezvoltarea sistemului de asistare ??i orientare ??n carier?? a studen??ilor.
Parteneriatele cu organiza??iile din mediul economic au asigurat realizarea corel??rii dintre con??inutul curriculei ??i preg??tirii universitare cu dinamica cerin??elor exprimate la nivelul pie??ei muncii.
POSDRU
Initiativa ‘Oportunitati pentru tineret’
Principale obiective ale acestei Ini??iative sunt s?? le ofere sprijin ??omerilor tineri, orient??ndu-se, ??n special, c??tre persoanele care au abandonat cursurile ??nainte de a-??i finaliza studiile liceale, pentru a le ajuta s?? se ??ntoarc?? la ??coal?? sau s?? urmeze un program de formare profesional?? care s?? le permit?? s??-??i dezvolte competen??e c??utate pe pia??a muncii, dar si spre absolven??i, pentru a-i ajuta s?? dob??ndeasc?? prima experien’? profesional??.
Un parteneriat ??ntre Comisie, autorit’?ile na??ionale, partenerii sociali ??i societatea civil??, cu
fonduri europene mai bine direc??ionate,este o prima actiune ce ajuta tinerii s?? ob??in?? locuri de munc??.
In tara noastra s-au instituit sisteme prin care s?? garanteze c??, ??n termen de patru luni de la
terminarea ??colii, tinerii lucreaz?? sau urmeaz?? alte cursuri.
Comisia europeana au stabilit un cadru pentru stagii de ??nalt?? calitate, care le va permite tinerilor s??
descopere ce oportunit’?i au ??n Europa, cum le pot valorifica ??i ce avantaje pot avea stagiarii.
In plus ,5 000 de tineri au beneficiat de ini??iativa ‘Primul t??u loc de munc?? EURES’, care i-a ajutat s?? g??seasc?? un loc de munc?? ??n alt?? ??ar?? din UE.
Primul tau loc de munca EURES
Un alt proiect ce este realizat tot pentru a ajuta tinerii sa intre pe piata fortei de munca se numeste ‘Primul tau loc de munca EURES’, program ce si-a inceput activitatea in 2012.
Scopul este acela de a ajuta tinerii din inteaga Uniune Europeana sa-si gaseasca un job intr-o alta tara decat in tara sa natala. Astfel, tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani pot beneficia de orientare profesionala, prin acest loc pe care il pot obtine vor putea avea si o experienta ce ii va ajuta cu siguranta pe viitor, isi vor putea deschide astfel noi orizonturi.
Programul Marie Curie
Un alt program ce contribuie la realizarea acestui obiectiv, dar care vizeaza de aceasta data cercetarea
este programul Marie Curie care incurajeaza tinerii cercetatori sa-si depaseasca limitele, sa-i aduca pe cei mai buni cercetatori din intreaga lume in Europa.
Cea mai mare suma ce a fost pusa la dispozitie prin intermediul fondului pentru actiuni Marie Curie s-a inregistrat anul trecut, aceasta fiind de 227 de milioane de euro.(conform Reprezentantei Comisiei Europene).
Comisarul european responsabil cu Fondul Marie Curie, Androulla Vassiliou, a declarat faptul ca beneficiarii acestor burse realizeaza cercetari revolutionare,de mare amploare, ce pot schimba viata a milioane de oameni, ultimele cercetari fiind realizate in scopul de a gasi un leac impotriva hepatitei C si a malariei.
Datorita facilitatilor pe care le ofera candidatilor si prestigiului pe care a reusit sa si-l formeze in timp, cercetatori din intreaga lume sunt motivati sa vina si sa lucreze in UE, ceea ce inseamna ca programul reuseste sa-si atinga scopul sau, acela de a duce cei mai buni cercetatori din intreaga lume in UE.
IMM-urile si Marie Curie
In anul 2009, a avut loc un alt proiect in cadrul aceluiasi program, si anume Marie Curie. De aceasta data erau incurajate IMM-urile care, daca achizitionau echipamente de cercetare puteau beneficia de fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.
Obiectivul acestiu program era acela de a imbunatatii cooperarea dintre mediul academic/non-profit si cel industrial. Una dintre conditiile pe care trebuia sa le indeplinesti pentru a putea participa la acest proiect este foarte interesanta si anume faptul ca IMM-urile trebuiau sa realizeze parteneriat pentru elaborarea proiectului cu cel putin o universitatea sau un centru de cercetare non profit dintr-o alta tara. Doar in acest mod IMM-urile puteau obtine finantarea.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.