Essay: Satiretegninger har eksisteret i flere tusinde år og har igennem årene spillet en kæmpe rolle i verdenshistorien

Essay details:

 • Subject area(s): Danish essays
 • Reading time: 6 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 24, 2020
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Satiretegninger har eksisteret i flere tusinde år og har igennem årene spillet en kæmpe rolle i verdenshistorien
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1978 words. Download the full version above.

Satiretegninger har eksisteret i flere tusinde år og har igennem årene spillet en kæmpe rolle i verdenshistorien. Satiretegninger er ikke blot tegninger, satiretegninger er tegninger der lever af provokation blandt diverse personligheder, kulturer, levemåder osv. I dag sætter flere satiretegnere deres liv på spild når de fører blyanten. Som generalsekretæren for organisationen ‘Tegnere for Fred’ siger: ’’Satiretegnernes levevilkår er et meget præcist barometer på mængden af demokrati i de respektive lande’’.

I forbindelse med terrorangrebet d. 13 november 2015, er der efterfølgende blevet lavet flere satiretegninger. En af disse er satiretegningen til ære for Frankrig (bilag 1), som blev udgivet dagen efter terrorangrebet i Paris, d. 14 november 2015 af bladtegneren Steve Benson.

Når vi ser på det denotative niveau ses i forgrunden den amerikanske Frihedsgudinde, der med armen hævet et automatgevær og bære en militærrygsæk på ryggen. Øverst ses en masse sort røg og i røgen i venstre hjørne ses en taleboble som siger: ”Jeg kommer.” I baggrunden ses Eiffeltårnet hvorudfra der også er røg.

På det konnotative niveau ses den Amerikanske Frihedsgudinde, som skal symbolisere USA. Hun marcherer ned fra hendes piedestal hen over vandene mod Eiffeltårnet, som her skal symbolisere Frankrig. Frankrig står altså i flammer, hvilket betyder at Frankrig er hårdt ramt af terror, og at USA er på vej for at hjælpe. Vandene deler tegningen i to, som et symbol på, at selvom vi er milevis fra hinanden geografisk, er der stadigvæk hjælpe at hente.

De mange forskellige farvekontraster er med til at gøre billedet mere livagtigt. Især den hvide farve er meget fremtræden, den hvide farve er med til især at fremhæve den amerikanske Frihedsgudinde, som i denne sammenhæng skal symbolisere lys, godhed, uskyld og renlighed. Hun kæmper for godhed og for de uskyldige, der blev ramt under terrorangrebet i Frankrig. Samtidig er den amerikanske Frihedsgudinde en gave fra Frankrig fra 1886 på grund af det sammenhold Frankrig og USA fik igennem Den Amerikanske uafhængighedskrig, hun er en symbol på at USA kæmper for Frankrigs frihed. Friheden til at kunne gå frit på gaden uden at frygte det næste terrorangreb. Ud over den hvide farve er den sorte farve også en stor del af billedet, her kommer den sorte farve til udtryk i form af røg der stiger fra Paris, og flyver ud til hele verden, som derved skal symbolisere ondskab, frygt, ulykke, vrede, sorg og død. Som tidligere nævnt, er dette målet for IS. De ønsker, at hele verden skal frygte dem. De ønsker at have magten, hvilket de også får igennem den frygt, de skaber. Den sorte røg er et tydeligt billede på, at når et land bliver ramt af terror, så bliver alle ramt, da røgen fylder hele tegningen ud og dermed viser, at det påvirker hele verden. En anden farve tegningen har er den grønne farve som Frihedsgudinden har. Hun er grøn, hvilket er videnskabeligt, da hun er lavet af kobber, og derved ruster. Men alligevel har den grønne farve en betydning. Den betyder nemlig venlighed, generøsitet, loyalitet og intelligens, som især skal være et bevis på, at USA er loyale.

På tegningen ses også nogle varme farver i baggrunden bag Eiffeltårnet, som altså forestiller Frankrig. Den røde farve symbolisere både positive og negative ting. Den symbolisere bl.a. alle de forfærdelige øjeblikke under terroraktionen i form af blod, krig, aggression og vold. Frankrig blev udsat for noget af det mest forfærdelige et land kan opleve, et blodbad. Samtidig skal den røde farve også symbolisere kærlighed; medfølelse for de uskyldige ofre og de pårørende, de står tilbage med en følelse af had og en masse spørgsmål; hvorfor os? Den røde farve symboliserer den næstekærlighed vi har til hinanden, selvom vi ingen personlig relation har til hinanden. På tværs af landegrænserne, religion, traditioner osv. så støtter vi hinanden og viser at vi sympatisere med hinanden. Når ét land rammes, så rammes alle.

Den anden varme farve, der er fremtræder i kontrast til den røde, er den gule farve. Gul symbolisere optimisme, håb og glæde. Dette betyder, at vi må stå sammen og forsøge at skabe et håb for fremtiden. Vi skal være optimistiske og se fremad og forsøge at leve hver dag, som var det den sidste. Den røde og gule farve fremtræder bag ved Eiffeltårnet af den grund, at det var i Paris terrorangrebet forgik, og det er dér alle disse følelser er opstået og det dér, at det er vigtigt at bevare troen, håbet og kærligheden.

Når vi ser på tekstlige niveau siger den amerikanske Frihedsgudinde: ”Jeg kommer”. Her forankre teksten konteksten i tegningen. Eftersom vi i allerede har en klar ide om, at denne tegning handler om at USA viser sin støtte til Frankrig. Og at ’’jeg’’ i denne sammenhæng symbolisere hele USA. Der argumenteres igennem patos, fordi ’’Jeg kommer’’ appellere til franskmændenes her-og-nu følelse. Denne tegning er som nævnt tidligere tegnet dagen efter terrorangrebet. Franskmændene er derfor i dybt sorg og meget berørte af situationen og formålet med teksten er derfor at vise medfølelse over for franskmændene nuværende situation og dermed også vise, at de ikke er alene.

Men det er ikke blot formålet med teksten, det er også formålet og ideen med selve tegningen. Tegningen skal vække nogle følelser hos modtageren, følelsen af medlindehed og fællesskabsfølelsen. Følelsen af, at vi står sammen uanset hvem det næste offer bliver. Man kan derfor også argumentere for, at man altså kende til terrorangrebet i Paris, og delvis til historien bag den amerikanske frihedsgudinde, for at forstå budskabet og meningen med sådan en tegning.

Det er dog ikke kun terrorangrebet i Paris, der er blevet lavet satiretegninger til. Det er også tilfældet ved terrorangrebet i Bruxelles, som skete kun kort tid efter; d. 22. marts 2016. Tegningen (bilag 2) er udgivet på en blogger side: ’’Poistyopoydalta.blogspot.dk’’, hvor kunstneren af satiretegningen er ukendt.

Når vi her ser på det denotative niveau ses statuen Manneken Pis i grønne nuancer, som som står og tisser på og ’’rækker fuck’’ til en maskeret mand. Øverst i højre hjørne står der skrevet ”Tiens! Cadeau de la Belgique!”, som på dansk betyder: ’’Værsgo! En gave fra Belgien’’. Og nederst på billedet står: ’’soutien aux amis belges’’, som på dansk betyder: ’’Som en støtte til mine belgiske venner’’.

På det konnotative niveau ses i stedet en Manneken Pis, som i denne sammenhæng skal symbolisere USA idet, at Manneken Pis er farvet i de samme grønlige nuancer, som den amerikanske frihedsgudinde. Han står og tisser på og ’’rækker fuck’’ til en terrorist (formentlig IS). Der findes flere teorier omkring, hvorfor Bruxelles vartegn blev en tissende dreng. En af teorier er, at der var brand i Bruxelles, hvor drengen forsøgte at slukke branden ved at tisse på branden. Det forårsagede, at branden ikke blev så stor, og han blev derfor et symbol. Hvis man skal tro på denne teori, kan dette have en stor betydning i forbindelse med tolkningen af denne satiretegning. Her tisser Manneken Pis (USA) på en IS terrorist, som et symbol på at USA forsøger at hjælpe Bruxelles i kampen mod terror og de forsøger at gøre skaden mindre, ved at støtte Bruxelles på bedste vis.

Ligesom på satiretegningen fra Paris, så er den hvide farve meget fremtræden. Den hvide farve danner ligesom rammen om billedet, også her betyder den hvide farve igen; lys, godhed, uskyld og renlighed. Her er det igen et symbol på at USA, viser sin støtte over for de uskyldige ofre og deres pårørende. Også her kommer de mørke farver til udtryk, bl.a. igennem terroristen, der bærer en sort elefanthue for at skjule hans ansigt. Til sammenligning med satiretegningen fra Paris betyder de mørke farver også ondskab og frygt i denne tegning. Ondskab i form af den terror, sorg og al den ødelæggelse som terroristerne lever af. Modsat satire tegningen for Paris, fremtræder her også denne svage lilla nuance, som symbolisere magt, sorg, arrogance og bange følelser. Hvilket er en godt billede på, hvad Manneke Pis forsøger at udtrykke. Han forsøger at vise en form for magt og arrogance over for terroristerne. Men bag den hårde facade, findes der stadig en følelse af sorg og det at være bange.

Når vi ser på de gestuelle koder, ser terroristen meget forskrækket ud, som om, at han ikke havde forventet denne enorme støtte fra USA. Manneken Pis gestuelle kode, ses i form af at han ’’rækker fuck’’ og tisser på terroristen. Her ses det tydeligt, at han er træt af terrorister og ønsker at gengælde, hvad de har gjort mod både Bruxelles og USA.

Det tekstlige niveau, kommer til udtryk igennem 2 citater. Øverst i højre hjørne ser vi en taleboble med teksten: ’’Værsgo! En gave fra Belgien’’. Denne tekst er med til at afløse billedet, eftersom det giver billedet en helt ny betydning. Vi har hele tiden haft følelsen af, at Manneke Pis, har været et symbol på USA. Men pludselig udvides betydningen for tegningen, da Manneke Pis også kan være et symbol på det mest indlysende, nemlig byen Bruxelles. Ser vi i stedet på teksten nederst på billedet: ’’En støtte til Belgien’’, så ryger pludselig tilbage til tanken om, at Manneke Pis skal symbolisere USA, eftersom vi hele tiden har haft følelsen af at Manneke Pis tisser på og ’’rækker fuck’’ til terroristerne for at vise Belgien deres støtte. Det tekstlige niveau er altså med til at give tegningen flere betydninger, dog er budskabet det samme; tegningen skal provokere terroristerne, vise at vi ikke er svage, og at vi står sammen i kampen mod terror.

Derudover bliver der også brugt humor i begge satiretegninger, man ser pludselig den ellers fine Frihedsgudinde som en kriger. Typisk er det ikke kvinder der er krigere, men for at få lidt humor ind i denne satiretegning, har Steve Benson valgt at gøre noget lidt anderledes. Og normalt ser man ikke en lille dreng (Manneke Pis), stå og ’’række fuck’’, men dette er altså med til at give billedet liv og humor.

Fælles for begge satiretegninger er, at både det amerikanske og europæiske indgår, og som på begge tegninger især kommer til udtryk igennem den amerikanske frihedsgudinde. Det fælles budskab, er altså selvom Amerika og Europa er delt i to, så holder vi stadig sammen og støtter op om hinanden trods de geografiske omstændigheder. Samtidig skal tegningerne vise verdens lande, at vi sammen er stærke, og hvis vi kæmper sammen, vil kampen mod IS blive væsentlig nemmere.

Begge satiretegninger skal symbolisere og bringe det budskab, at vi kæmper sammen, ingen skal stå alene. Det er os, der har magten. De skal frygte os, og ikke omvendt. Modtageren til disse satiretegninger, er ikke kun Bruxelles, Frankrig og USA, de skal nå ud til alle de lande, som har den overbevisning, at vi skal stå sammen i kampen mod terror.

 

 

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Satiretegninger har eksisteret i flere tusinde år og har igennem årene spillet en kæmpe rolle i verdenshistorien. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/danish-essays/satiretegninger-har-eksisteret-i-flere-tusinde-ar-og-har-igennem-arene-spillet-en-kaempe-rolle-i-verdenshistorien/> [Accessed 23-01-22].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.