Essay: 1.9 Hoe werkt hulpverlenen?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 11 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 29, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • 1.9 Hoe werkt hulpverlenen?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3261 words. Download the full version above.

Stage verslag leerjaar

2016-2017

1e jaar HBO Medische Hulpverlening

Hogeschool Utrecht

Student: Cora Meijer

Student nr: 1696720

Klas: BMH 1B

Stage plaats: De Kulenburg, Achter de Raaf 2, 4105 DH te Culemborg

Werk begeleider(s): Patricia van Doesburg, Sjakeline Kosterman.

SLB: Corrie Timmermans

Stageperiode: 4 November 2016 t/m 5 januari 2017 (102 uur)

Inhoudsopgave:

– Inleiding. Blz. 3

– Hoofdstuk 2, En dan stage. . Blz 4

• Mijn motivatie.

• Afspraken.

– Hoofdstuk 3, Beschrijving van de instelling. Blz. 5

• Organisatie.

• De Kulenburg.

• Mijn plaats in de organisatie. Blz. 6

– Hoofdstuk 4, Leerproces aan de hand van mijn leerdoelen. Blz. 7

• Voorbeelden leersituaties. Blz. 8

• PO1-1e check

• PO1-2e check Blz. 9

• PO1-3e check

– Hoofdstuk 5, Is de hulpverlening wat voor mij? Blz.10

• Wat zijn mijn sterke en zwakke punten?

• Eindconclusie.

– Bijlagen:

• Introductie/motivatiebrief

• CV

• Overeenkomst zorgstage

• PO1-1e check

• PO1-2e check

• PO1-3e check

• PO2

• PO3

• Clientverslag 1

• Clientverslag 2

Inleiding

Tussen 4 november 2016 en 5 januari 2017 heb ik 102 uur stage gelopen bij zorgcentra de Betuwe op locatie het verzorgingshuis “de Kulenburg” te Culemborg. Ik heb mijn stage op afdeling 2 gelopen onder begeleiding van Patrica van Doesburg, Lina … en Sjakenline Kosterman. Ik heb tijdens mijn stage op de afdeling veel geleerd over onder andere de basiszorg. Het was over het algemeen een leuke leer periode waar het af en toe wat aan uitdagingen ontbrak. Dit had vooral te maken met de “beperkingen” waar de stage vooral om draait namelijk ADL. Het verzorgen of vervangen van bv. katheterzakken hoort hier niet bij. Ook werd er vanuit mij stage leerplaats de lat steeds weer hoger gelegd door mij meer dingen alleen te laten doen, zoals cliënten met een lichamelijke beperking alleen naar bed brengen mbv. de sta-lift.

Ik heb tijdens mijn stage gewerkt aan een aantal leerdoelen. Het ene leerdoel ging mij soms beter af dan het andere. Het was plezierig om leerdoelen te hebben, hierdoor kon ik mijzelf gerichter verbeteren.

In dit verslag leg ik uit welke leerdoelen ik mijzelf opgelegd heb, en of ik ze behaald heb. Ik verduidelijk dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook mijn verbeterpunten zal ik in dit verslag aangeven en verduidelijken. En als laatste zal ik aangeven of ik mijzelf geschikt vind als Medische Hulpverlener.

Hoofdstuk 2, En dan stage.

Mijn motivatie

Ik heb voor de Kulenburg gekozen omdat het dicht bij is, en de website mij enorm aansprak. Vooral de visie: de cliënt leidt zoveel als mogelijk het leven dat hij/zij gewend is te leven voordat hij/zij bij Kulenburg kwam wonen sprak mij erg aan. Nadat ik gebeld had om te vragen of er plaats was, verzekerde de stageplaats coördinator Manuela van Os, me dat ik gebeld zou worden, en uiterlijk 11 november zou kunnen beginnen.

De 2e verdieping wonen mensen met een meer medisch behoevende achtergrond. Hier kan ik als Medische Hulpverlener in opleiding, misschien wat vanuit de praktijk leren.

Afspraken

Op 3 november heb ik een kennismakingsgesprek gehad met Sjakeline Kosterman. Het gesprek verliep erg plezierig en ik was meteen zeer gemotiveerd om te beginnen. Ik heb de volgende gegevens mee genomen naar dit gesprek,

• Introductiebrief

• CV en sollicitatiebrief

• Vaardighedenlijst

• Stageovereenkomst (3x)

• PO1 lijst

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

Ik loop stage op de volgende dagen in November: 4, 7, 16, 18, 19, 25, 26, 29 van 7.00h tot 13.00h.

De dagen in december bespreken we later.

De toegang van de Kulenburg voor 8.00 word geregeld met een pas, Omdat ik te weinig uur aanwezig ben is het voor mij niet handig om een toegangskaart te krijgen, de tijd om de kaart aan te vragen is langer dan het gebruik ervan, bovendien kan ik aan bellen.

Ik krijg wel toegang tot een TAG (indien voorradig) om bij de cliënten binnen te kunnen komen.

Ik heb twee jasjes mee gekregen welke ik tijdens de stage dien te dragen, na de stage lever ik deze weer in. Het is niet toegestaan nagellak of sieraden te dragen. Mijn haar moet vast gedragen worden. Tijdens het wassen van cliënten word er een schort en handschoenen gedragen. De Kulenburg is een tijdje terug uitgekozen voor een audit. Hierin is uitgekomen dat de hygiëne te wensen overlaat. Hierdoor word er extra goed op hygiëne gelet.

Ik laat een stage overeenkomst achter zodat ze deze kunnen doornemen, op mijn eerste stage dag zullen ze deze ondertekenen.

Op 4 november zal ik mij melden bij Patricia van Doesburg, zij zal mij aan een begeleider voor die dag koppelen. Zij zal mij laten zien hoe het reilt en zeilt in de Kulenburg.

Ik heb het telefoonnummer van Sjakeline Kosterman gekregen, zo kan ik mij afmelden als ik verhinderd ben.

Ook heb ik mijn leerdoelen al aangestipt met Sjakeline kosterman. Ik had ze al in mijn sollicitatie brief verwerkt. Ze gaf aan dat deze instelling een aantal jaar terug uitgekozen is voor een audit, en hier niet goed uitgekomen is. Ik zit hier dus op de juiste plaats om iets te leren over hygiëne.

Als ik vragen heb kan ik ze op de afdeling aan iedereen stellen, zij zullen mij dan helpen.

Hoofdstuk 3, Beschrijving van de instelling

Organisatie

De Kulenburg is onderdeel van Zorgcentra de Betuwe. Deze organisatie bevat alles wat nodig is om nog lang in uw eigen, vertrouwde huis blijven wonen. Zorgcentra De Betuwe kan u daarin ondersteunen. Door te zoeken naar slimme, praktische oplossingen, zodat cliënten het leven kunnen blijven leiden dat ze gewend zijn. Dat kan thuis maar ook in een van de negen locaties.

De Kulenburg.

Na een lange en intensieve renovatie is Kulenburg in juni 2014 weer heropend. Het is een mooie, moderne locatie in het centrum van Culemborg geworden.

Het vernieuwde Kulenburg biedt in de vorm van ‘appartement-wonen’ een thuis aan 58 cliënten. Er zijn zowel plaatsen voor mensen met dementie als voor cliënten met lichamelijke aandoeningen. De cliënten hebben allemaal een eigen appartement, dat compleet is aangepast aan de eisen van deze tijd. Woon/zorg visie

De visie van het nieuwe Kulenburg kenmerkt zich door:

• Het huis is het thuis van de cliënt. De cliënt leidt zoveel als mogelijk het leven dat hij/zij gewend is te leven voordat hij/zij bij Kulenburg kwam wonen.

• De cliënt behoudt regie over zijn/haar eigen leven; het team van verzorgenden speelt daar samen met het netwerk van de cliënt op in.

• Het restaurant is ook toegankelijk voor buurtbewoners, familie, verwanten en passanten; dit bevordert het samenzijn en samen doen.

Ieder appartement heeft een badkamer met douche, toilet en wastafel. De cliënten voeren huishoudelijke zaken zo veel mogelijk zelf uit. Als dat niet lukt, kan onze huishoudelijke dienst hierin ondersteunen. Elk appartement is voorzien van een alarmsysteem.

De Kulenburg is onderverdeeld in 3 etages. In het verleden was de verdeling op de 1e etage is de zorg voor ouderen die zelfstandig nog het een en ander kunnen. Op de 2e etage is de somatische afdeling. Op de somatische afdelingen van verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven mensen met diverse lichamelijke, aandoeningen. Op een somatische afdeling gaat men er van uit dat de cognitieve functies (o.a. het geheugen) niet beperkt zijn. Veel voorkomende ziektebeelden zijn:

• Niet aangeboren hersenletsel (NAH), vaak door ongevallen veroorzaakt

• Amputaties

• Dwarslaesies

• Cerebro Vasculair Accident (CVA of beroerte)

• COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

• ALS (Amyotrofe laterale sclerose)

• MS (Multiple Sclerose)

• ziekte van Parkinson.

Op de 3e etage zijn mensen die continue zorg nodig hebben de psychogeriatrie afdeling. Dat bevat het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd, voornamelijk alle vormen van dementie. Door gebrek aan kamers is de verdeling op de 1e en 2e etage in elkaar overgevloeid. De 3e etage is nog steeds een “gesloten” afdeling.

Mijn plaats in de organisatie

Ik mocht meelopen op de 2e verdieping. Op deze afdeling lopen minimaal 1 verpleegkundige en 2 verzorgende en een aantal stagiaires. De verpleegkundige heeft over het algemeen het overzicht en deelt de medicijnen uit. Er zijn een aantal cliënten wie als eerste gewekt en geholpen worden. Vanaf daar houd zij overzicht zodat er niet opeens 3 mensen staan om dezelfde cliënt te helpen.

De werksfeer is erg informeel en gezellig. De stagiaires worden Boventallig geplaatst, maar wel volledig in het team opgenomen. Als ze daar aan toe zijn krijgen ze eigen verantwoordelijkheden en taken te verrichten. Mocht er iets niet duidelijk zijn is er altijd ruimte voor overleg of uitleg. Alle collega’s staan voor je klaar als je een vraag hebt of iets wilt weten. Het enige wat je hoeft te doen is te vragen. Ik kreeg altijd duidelijke feedback en tips om bepaalde vaardigheden te doen.

Elke morgen Voor 7.00h is er overdracht van de nachtdienst, hierbij zijn alle afdelingen aanwezig. Hier worden de bijzonderheden van de nacht besproken, bv. of iedereen goed geslapen heeft, of er cliënten ziek geworden of gevallen zijn. In de agenda staat wat er moet gebeuren die dag, denk hierbij aan stagiaires, arts afspraken, fysio, pedicure, kapper bezoek ed. In een aparte map staat wanneer wie die ochtend mag douchen en bij wie de bedden verschoont moeten worden. Als we de eerste bewoners aan het ontbijt hebben komt de 2e verzorgende helpen. Er zijn 2 telefoons aanwezig die in contact staan met de zenders die de cliënten dienen te dragen. Op het moment dat de cliënt daar op drukt, komt er op de telefoon een melding wie belt en waar die persoon zich bevind.

Een aantal beroepen waar we veel mee te maken hebben zijn: huishouding, de levensmiddelen leverancier, de taxi, logopediste, arts, fysiotherapeut, medewerker technische dienst en verschillende vrijwilligers (voor bv. bloemschikken en zingen). Daarnaast is op de begane grond een receptie, restaurant en kapper aanwezig.

Voor elke cliënt is een zorg map (zorgleefplan) aangemaakt. Hierin staan de gegevens van de cliënt, alle afspraken die gemaakt zijn en worden de bijzonderheden van de dag bijgehouden.

Hoofdstuk 4, Leerproces aan de hand van mijn leerdoelen.

In dit onderdeel van mijn stageverslag, kijk ik terug op mijn leerdoelen. Heb ik mijn leerdoelen behaald? Hoe heb ik dit leerdoel behaald? En wat is er zoal goed of slecht gegaan tijdens mijn leerproces?

Mijn 1e leerdoel was:

Na 48 uur (8 dagen) wil ik een cliënt kunnen ondersteunen bij zijn of haar dagelijkse levensbehoeften (wassen/douchen, aankleden en haren kammen).

Als ik terug kijk op dit leerdoel, kan ik zeggen dat ik dit leerdoel bereikt heb. Het was in het begin allemaal nog wat “onwennig”. Ik heb nog niet eerder vreemde mensen geholpen met wassen en aankleden. Maar toen ik mij eenmaal over die drempel heen kon zetten werd het al wel wat makkelijker. Op school hadden we een aantal dingen geleerd over wassen met washandjes, maar iemand douchen is toch wel anders. Ook iemand die volledig verlamt/verkrampt is, is wat anders dan iemand die volledig meewerkt. Ik kan nu vrijwel iedereen zelfstandig helpen bij zijn/haar dagelijkse levensbehoeften.

Hoe heb ik dit leerdoel behaald?

Ik heb de eerste dagen meegekeken met mijn stagebegeleidster. Ze legde mij uit hoe ik dingen moest doen, en welke individuele behoeften, welke bewoner prefereerde. Ik begon met cliënten die zelfstandig wat meer konden, en ben later naar de meer behoeftige cliënten gegaan. Soms deden we de ADL samen zodat ze mij tegelijk kon observeren en uitleggen hoe ik het beste iets kon doen. Het wende allemaal erg snel en ik kon al snel mijn draai vinden. Als er wat was waar ik moeite mee had of niet wist hoe het moest, kon ik dat altijd aan mijn collega’s vragen. Tijdens mijn stage heb ik een keer gevraagd of een van mijn collega’s mij wilden observeren tijdens mijn handelingen, zodat zij mij feedback kon geven. Daar heb ik als ik daar wat mee kon naar gehandeld. Uiteindelijk kan ik vrijwel iedere bewoner op de afdeling zelfstandig helpen.

Mijn 2e leerdoel was:

Na 24 uur (4 dagen) ben ik in staat om te signaleren wanneer een handeling volgens de richtlijnen hygiëne is of niet.

Als ik terugkijk naar dit leerdoel, kan ik zeggen dat ik dit behaald heb. Ik werk nu volgens het hygiëne protocol.

Hoe heb ik dit leerdoel behaald?

Omdat deze instelling een aantal jaar terug uitgekozen is voor een audit, en hier niet goed uitgekomen is, stond van begin af aan de hygiëne centraal. Van begin af aan werd mij uitgelegd, en getoond hoe ik dingen hygiënisch moest gaan doen. Op elke kamer is een zak met vuilniszakken, schoonmaak doekjes, een schort en verschillende maten handschoenen aanwezig. Ook zeep en wegwerp papieren doekjes zijn aanwezig op elke kamer. Mijn haar moest in een staart, geen nagellak en nagels kort. Mijn ‘werkjasje’ mocht ik niet thuis al aantrekken, maar pas op de afdeling. Handen wassen voor en na alle handelingen. Deze maatregelen waren mij vanuit school wel bekend, maar werden hier aangescherpt. Mijn collega’s waren hierin een goed voorbeeld voor mij. Ze hebben mij geduldig en duidelijk uitgelegd hoe en waarom ik juist op die manier moest handelen. Ik kan nu wel zeggen over mijzelf dat ik hygiënisch kan werken.

Voorbeelden leersituaties

In dit onderdeel van mijn stageverslag beschrijf ik een aantal praktijk voorbeelden die van invloed zijn geweest op mijn leerproces.

 Zo heb ik bijvoorbeeld in de eerste dagen wel eens in het keuken/eetkamer gedeelte gestaan, met het was-schort om, omdat ik de cliënt naar de eetkamer begeleidde. Het is natuurlijk logisch dat dat was-schort niet in de eetkamer hoort. En al helemaal niet met het bereiden van eten. Het maakte mij bewust van de details waaraan ik moet denken als het om de hygiëne gaat. En dat een besmetting als je je hoofd er niet bij houd, snel uit de hand kan lopen.

 Bij het gebruik van de sta-lift Was ik nog wat onzeker. Ik heb daarbij gevraagd of mijn collega mij hierin nog wat wilde begeleiden. Ze heeft me daarin begeleid, maar het mijzelf laten doen. Het sturen/manoeuvreren van de lift was nog wat klungelig, hierin heeft mijn collega tips gegeven om het voor mijzelf wat makkelijker te maken. Hierdoor ben ik wat zekerder geworden in het gebruik met de sta-lift, en kan ik hem nu ook alleen gebruiken. De sta lift dient niet gebruikt te worden als vervoersvoorwerp, maar alleen om mensen over zeer korte afstand (draaibreedte) van stoel naar bed of vice versa te verplaatsen.

 Verder vind ik het lastig om in te schatten wanneer ik wel of niet bij een gesprek aanwezig mag zijn. Op de afdeling heeft een van de cliënten een katheter gekregen zonder dat de contactpersoon op de hoogte was gebracht. In hoeverre gaat dit over verzorging of is dit privé? Ik heb met Sjakeline afgesproken dat ik in principe overal bij mag zijn (dit zijn leermomenten), en als het niet gepast is of privé dan zal ze mij wegsturen.

PO1-1e check

Ten tijde van mijn PO1-1e check had ik nog niet veel uur gewerkt, alle handelingen die op de lijst staan heb ik nog niet kunnen doen. Een aantal handelingen beheerste ik niet en een aantal handelingen nog niet volledig. Ook waren er een aantal handelingen die ik al wel beheerste.

PO1-2e check

Ten tijde van mijn PO1-2e check had ik al wat meer uren erop zitten. Ik voer nu de meeste handelingen alleen uit. Een aantal handelingen doe ik samen met mijn begeleider. Een aantal handelingen doe ik nog niet op tempo, Hierin mis ik nog routine en soms het vertrouwen dat ik het wel kan of goed doe. Ik vraag ook veel makkelijker hulp van mijn begeleider of een van de andere helpende. Ik let dan goed op en luister naar de tips zodat ik het de keer erop ook zo kan doen. Ook heb ik een aantal keren gevraagd of ik bij een aantal medische handelingen mocht assisteren. Bijvoorbeeld bij het vervangen van een suprapubische katheter, ik mocht dan weliswaar alleen dingen aangeven, maar toch was dit een zeer leerzame ervaring. Ze heeft duidelijk aangegeven waar op gelet moet worden, zodat ik bij de ADL verzorging ook kan letten op eventuele problemen die hier mee te maken kunnen hebben.

PO1-3e check

Ten tijde van mijn PO1-3e check was mijn stage al bijna te einde. Ik kan nu alle handelingen alleen en op tempo uitvoeren.

Hoofdstuk 5, Is de hulpverlening wat voor mij?

In dit gedeelte van mijn verslag ga ik in op de vraag of de hulpverlening wel wat voor mij is. Hiervoor gebruik ik mijn sterke en zwakke punten.

Wat zijn mijn sterke en zwakke punten?

Ik vond het af en toe erg lastig om afstand te nemen van de cliënten. Zeker na een aantal dagen, waarin ik de cliënten beter ging leren kennen. Mijn sterke punt was dan ook gelijk mijn zwakke punt. Ik vond de cliënten “te lief” waardoor ik het gevaar liep, dat ik ze over mij heen liet lopen. Ik moet duidelijk mijn grenzen aan geven.

Ik ben een erg zorgzaam persoon, dit uit zich doordat ik graag mensen wil helpen. Ik doe dan dingen voor ze die ze misschien ook zelf wel kunnen. Ik moet het eerst de cliënt laten proberen, vervolgens kan ik altijd nog helpen mocht het niet lukken.

Ik heb geen 7.00h tot 13.00h mentaliteit. Als het eens wat later werd dan moesten mijn begeleiders mij vaak naar huis sturen. Ik wil mijn taken graag afgerond hebben voordat ik naar huis ga. Dit is wederom een sterk/zwak punt.

Wat Ik bij mijn volgende stage zou kunnen verbeteren is …

Eindconclusie.

Op de vraag of de hulpverlening wat voor mij is? Kan ik ja invullen. Ik vond het heerlijk de mensen te kunnen helpen. Het gaf mij erg veel voldoening als ik een cliënt piek fijn het ontbijt voor kon zetten. Ook de wetenschap dat als de cliënt weer terug zou gaan naar zijn/haar kamer, dat alles er netjes en fris uit zou zien, stemde mij erg tevreden.

Noteer in dit verslag:

1. Je motivatie om te kiezen voor deze instelling/werkplek (en wat eventueel is veranderd in je motivatie) in relatie tot je leerdoelen;

2. Hoe je de zakelijke aspecten hebt geregeld: afspraken, contract, afspraken rond begeleiding, etc.

3. Een beschrijving van de instelling en jouw positie als stagiaire daarbinnen, door de gegevens uit het PO2-verslag te verwerken in een beknopt verhaal met goed lopende zinnen.

4. Een weergave van je competentieontwikkeling, door de PO 1-metingen (start-, tussen- en eindprofiel) met elkaar te vergelijken. Doe dit in een beschrijving waaruit duidelijk wordt hoe je aan je SMART leerdoelen hebt gewerkt om dit resultaat te bereiken. Ga daarbij ook in op de beide evaluaties door de cliënt/ zijn vertegenwoordiger en de beoordelingen van de werkbegeleider.

5. Geef ook antwoord op de vraag of, en zo ja waarom, de hulpverlening een geschikt beroep voor jou kan zijn.

6. Een overzicht van je sterke en minder sterke kanten, op basis van je ervaringen als ADL-ondersteuner en de PO’s.

7. Een samenvattende eindconclusie over wat voor jou het belang is geweest van deze stage en de opdrachten daarbij.

Voeg als bijlagen toe aan het procesverslag:

1. Je introductie/motivatiebrief, je Curriculum Vitae

2. Je overeenkomst zorgstage.

3. PO1: de 3 checklists met je start-, tussen- en eindprofiel en de beoordelingen en feedback van de werkbegeleider in de instelling.

4. PO2: de ingevulde checklist met ondertekening van je werkbeleider.

5. PO3: de twee persoonlijke leerdoelen volgens SMART met ondertekening van je werkbeleider.

6. Twee door de cliënt of diens vertegenwoordiger ondertekende cliënt verslagen van een evaluatiegesprek over jouw zorgverlening gedurende de stage.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, 1.9 Hoe werkt hulpverlenen?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/1-9-hoe-werkt-hulpverlenen/> [Accessed 01-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.