Essay: 2. Inleiding

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 21 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • 2. Inleiding
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 6124 words. Download the full version above.

Onze praktische opdracht gaat over de verschillen tussen Nederland en Belgi��. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat Iris in Nederland woont en Kim in Belgi�� woont maar ook in Nederland heeft gewoond. Het is voor ons beide dus heel interessant om de verschillen van de twee landen te gaan onderzoeken omdat wij er nooit echt over hebben nagedacht dat er zoveel verschillen zijn tussen deze twee buurlanden. Nog een reden is dat mensen vaak zeggen dat er veel verschillen zijn tussen Nederland en Belgi��. Wij dachten; laten we eens onderzoeken wat dit dan allemaal voor verschillen zijn. Wij waren eigenlijk het meest ge��nteresseerd in het verschil tussen onderwijs omdat Kim in Nederland op school zit terwijl ze in Belgi�� woont. Bij de deelvragen waren we minder ge��nteresseerd in de verschillen tussen de wetten en belastingen omdat dit eigenlijk heel breed is. Verder hebben we heel veel verschillende soorten verschillen onderzocht en vonden we verschillen waarvan we zelf niet weten die er waren.

3. Onderzoeksplan
We zijn natuurlijk begonnen met het verzinnen van een onderwerp. Dit vonden wij eigenlijk best wel lastig omdat we iets wilden kiezen wat voor ons allebei interessant is. Hierna zijn we begonnen met het bedenken van een hoofdvraag en een deelvragen. Het bedenken van de hoofdvraag was best wel makkelijk omdat dit eigenlijk voor de hand lag. Daarna gingen we bepaalde verschillende deelvragen bedenken. Als we deze hebben bedacht gaan we informatie opzoeken. Informatie zoeken doen wij vooral op internet omdat er over ons onderwerp heel veel op internet te lezen is. Hier zullen we ongeveer 3 weken mee bezig zijn. Verder maken we een afspraak met een medewerker van een immigratie/ emigratie bedrijf in Lommel om haar een paar vragen te stellen, deze vrouw heeft er heel veel verstand van dus wij hopen dat ze de informatie die wij hebben van het internet goed kan aanvullen en dat ze ons een beetje wijzer kan maken. De antwoorden van de vragen die we aan de medewerker gaan stellen verwerken we samen met andere gevonden informatie van het internet. We gaan op straat in Belgi�� en in Nederland aan mensen vragen wat de reden is dat ze in Belgi�� of Nederland wonen. Dit zullen we waarschijnlijk bijna aan het einde doen. Dit doen we omdat we benieuwd zijn waarom de mensen nou eigenlijk in het land wonen waar ze wonen en wat hun voornaamste reden is. Dit leek ons een mooie aanvulling van dit onderzoek naar de verschillen tussen Nederland en Belgi��.

4. Hoofdvraag en deelvragen
Hoofdvraag: wat zijn de verschillen tussen Belgi�� en Nederland?

Deelvraag 1.
Waarom zou het aantrekkelijker zijn om in Belgi�� te wonen? En waarom in Nederland?
We gaan mensen in Belgi�� en Nederland ondervragen waarom het voor hun aantrekkelijk is om dit land te wonen.

Deelvraag 2.
Welke verschillen zijn er in het onderwijs?
We gaan bij verschillende scholen op bezoek in Nederland en Belgi��. Op deze scholen gaan wij interviews houden en kijken we zelf naar wat ons opvalt op de scholen in Belgi�� in vergelijking met de scholen in Nederland.

Deelvraag 3.
Wat zijn de verschillen in het verkeer?
We gaan kijken naar verschillende situaties in het verkeer. Zoals de wegenkwaliteit, hoe gevaarlijk de fietsroutes en autoroutes zijn enzovoorts.

Deelvraag 4.
Wat zijn de verschillen in de taal?
We gaan praten met een vrouw van een instantie die gespecialiseerd zijn in emigratie/immigratie.

Deelvraag 5.
Wat zijn de verschillen in de wetten?
We gaan een paar wetten met elkaar vergelijken. We gaan praten met een vrouw van een instantie die gespecialiseerd zijn in emigratie/immigratie en op internet zoeken naar verschillende wetten.

Deelvraag 6.
Wat is het verschil in belastingen?
We kiezen een paar belastingen die we dan met elkaar gaan vergelijken. We kijken welke belastingen aantrekkelijker zijn.

Deelvraag 7.
Wat zijn de belangrijkste cultuurverschillen tussen Nederland en Belgi��?
We gaan boeken bekijken over de leefbaarheid in Nederland en Belgi��. Verder gaan we surfen op het internet over de cultuurverschillen tussen Nederland en Belgi��.

5. Mogelijk antwoord
Hoofdvraag: Wat zijn de verschillen tussen Belgi�� en Nederland?
Wij denken dat er niet heel veel cultuurverschillen zijn, omdat de landen vroeger samen een land waren.
Het onderwijs in Belgi�� is strenger, de kinderen op de basisschool krijgen al elke dag huiswerk en moeten stil in de rij staan voor ze naar binnen mogen. In Nederland krijgen de kinderen op de meeste scholen nog geen huiswerk.
Een voorbeeld van een verschil in het verkeer is het stoplicht bij de Mac Donalds in Lommel. Hier mogen degene die rechtsaf gaan en de fietsers die rechts oversteken tegelijk.
Een verschil in de taal is dat Belgi�� tweetalig is.
In Belgi�� mag je met je zestien al alcoholische dranken drinken en in Nederland moet je hier achttien voor zijn.
In Nederland moet je wegenbelasting betalen, in Belgi�� niet.
Het zou aantrekkelijk zijn om in Belgi�� te wonen doordat de huizen hier goedkoper zijn en je hoeft geen wegenbelasting te betalen.
Het zou aantrekkelijk zijn om in Nederland te wonen door de minder strenge scholen.

6. Deelvraag 1
��� Waarom zou het aantrekkelijker zijn om in Belgi�� te wonen? En waarom in Nederland?

Wij zijn gaan praten met een vrouw die werkt bij keursadviesgroep. Zij heeft erg veel verstand over emigratie en immigratie. Dit is de informatie bij de deelvraag die we van haar hebben gekregen.
Het is aantrekkelijk om in Nederland te wonen omdat er in Nederland meer sociaal contact is. Dit komt doordat de mensen in Nederland vaak dichter op elkaar wonen. Verder vertelt ze dat er in Nederland minder ruimte is zoals bijvoorbeeld een tuin. Ze zegt dat de kosten koper in Nederland erg laag zijn en indien men in Nederland woont en werkt en een hypotheek nodig heeft dat men dan fiscale voordelen heeft.
Het is aantrekkelijk om in Belgi�� te wonen omdat de huizenmarkt qua prijs lager is dan in Nederland. Dit wil zeggen dat je voor hetzelfde geld in Belgi�� meer huis hebt. Men heeft in Belgi�� net zoals in Nederland ook rijtjeshuizen. Het aantal rijtjeshuizen in Belgi�� is wel een stuk minder als het aantal rijtjeshuizen in Nederland. De standaard percelen grond zijn bijvoorbeeld tussen de 500 en de 1000 vierkante meter. De huizen in Belgi�� zijn vaker vrijstaand waardoor men meer ruimte heeft. Dit is vaak een reden waarom Nederlanders naar Belgi�� komen.

We hebben informatie op het internet opgezocht.
Wat Nederland aantrekkelijk maakt zijn bijvoorbeeld de belastingen op loon en inkomsten, deze belastingen zijn in Nederland lager dan in Belgi��. De verzekeringen in Belgi�� zijn duurder dan de verzekeringen in Nederland. Het gas in Belgi�� is duurder omdat in Nederland bijna alles aardgas is.
Wat Belgi�� aantrekkelijk maakt zijn bijvoorbeeld auto���s. Auto���s zijn in Belgi�� goedkoper dan in Nederland. De huizen en de grond zijn goedkoper in Belgi��. Het onderwijs in Belgi�� is vergeleken met Nederland beter aangeschreven. De kosten voor het onderwijs zijn ook lager.

7. Deelvraag 2
��� Welke verschillen zijn er in het onderwijs?

In Nederland worden de klassen groepen genoemd. Na groep 8 ga je naar het voortgezet onderwijs. In Nederland heeft men 4 verschillende niveaus. Ten eerste het praktijkonderwijs. Dit is het laagste niveau. Kinderen gaan naar het praktijkonderwijs wanneer het niet mogelijk is om het vmbo te halen. De kinderen hebben een IQ onder de 80. De leerlingen worden hier opgeleid voor werken, wonen, burgerschap en vrije tijd. Er is geen cursusduur voor het praktijkonderwijs maar het heeft wel een leeftijdsgrens. De leeftijdsgrens is 18 jaar. Ten tweede het VMBO ofwel MAVO, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Deze richting duurt vier jaar. Het is verdeeld in vier sectoren. De sectoren zijn Economie, Techniek, Zorg en Welzijn en Landbouw. Als je je VMBO-diploma hebt stroom je door naar een MBO opleiding. Ten derde de HAVO, het hogere algemeen voortgezet onderwijs. Deze richting duurt vijf jaar. Er zijn vier profielen. De profielen zijn Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij. Het profiel kan invloed hebben op de vervolgstudie. Na de HAVO ga je over het algemeen naar een HBO. Als laatste het VWO, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dit is een zesjarige opleiding. Het VWO heeft dezelfde profielen als bij de HAVO. Na het VWO kan je naar de Universiteit.

In Belgi�� worden de groepen (zoals in het Nederlands) klassen genoemd. Na de 6de klas ga je naar het secundaire onderwijs. Alle studiegroepen duren zes jaar. In Belgi�� heeft men drie verschillende grote studiegroepen. In Belgi�� is er in tegenstelling met Nederland geen brugklas. Ten eerste heeft men in Belgi�� het ASO dit is het algemeen secundair onderwijs. Het ASO is te vergelijken met VWO in Nederland. Dit is de moeilijkste hoofdrichting en het is vooral gericht op het doorstuderen. Ten tweede het TSD dit is het technisch secundair onderwijs. Dit is wat technischer dan het ASO en er zijn meer praktijkvakken. Het is te vergelijken met ongeveer HAVO. Als laatste het BSO dit is het beroeps secundair onderwijs. Dit is vergelijkbaar met het VMBO met een beroepsrichting.

In Nederland kun je bijvoorbeeld van het VMBO naar de HAVO gaan om daar bij wijze van naar het VWO te gaan. In Belgi�� wordt dit in feite omgedraaid. Vanuit klas 6 (groep 8 in Nederland) krijg je in Belgi�� een advies. Het beste is om te beginnen met het ASO (als je niet weet wat te doen en het advies hoger is) om dan indien nodig als het te zwaar is alsnog te zakken. In Belgi�� heeft het in feite een watervaleffect. Je begint hoog en als het te moeilijk is ga je steeds lager. Men zegt dat in Belgi�� op het basisonderwijs meer huiswerk wordt gegeven. In Belgi�� zijn er twee belangrijke talen en men krijgt in Belgi�� in klas 5 al Frans. Frans is in Belgi�� een hoofdvak en dit kun je dus niet laten vallen zoals dat met Frans in Nederland wel is.

8. Deelvraag 3
��� Wat zijn de verschillen in het verkeer?

Dit zijn een aantal dingen die te maken hebben met het verkeer die verschillen in de twee landen.
Belgi��:
– Binnen de bebouwde kom, als er meerdere rijstroken zijn, mag je rechts inhalen
– Als een parkeermeter niet werkt, mag je een parkeerschijf gebruiken
– Je kan niet Wobben ( en verzoek indienen om overheidsinformatie in te mogen zien met en beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur)
Nederland:
– Rechts inhalen binnen de bebouwde kom is verboden.
– Als een parkeer meter niet werkt, moet je een werkende parkeermeter vinden.
– Je mag wel Wobben.

Verder zijn de meeste verkeersegels Europees en zijn ze in alle Europese landen hetzelfde. Overal waar je heen rijdt moet je namelijk de verkeersborden en de verkeersregels begrijpen.
Er zijn wel verkeerssituaties die verschillend zijn. Zo is er in Lommel een kruispunt bij de Mac Donalds waarbij verkeer dat links over wil steken midden op het kruispunt moet wachten tot ze over kunnen steken. Op dit kuispunt zijn al heel wat ongelukken gebeurd.
Ook wordt er in Belgi�� tol geheven voor de vrachtwagens, dit is er in Nederland niet. Veel wegen in Belgi�� zijn ook slechter dan die in Nederland. Dit komt door achterstallig onderheid. Het achterstallige onderhoud komt door keuzes. Vroeger waren andere dingen prioriteit bijvoorbeeld fietspaden en veilige kuispunten. Aan de onderhoudsachterstand van de snelwegen wordt sinds drie jaar wel gewerkt.

9. Deelvraag 4
��� Wat zijn de verschillen in de taal?
Belgi�� heeft eigenlijk een drietal talen. Deze talen zijn Nederlands, Frans en Duits.
Nederland heeft in tegenstelling tot Belgi�� maar een taal het Nederlands.
Het Nederlands ofwel Vlaams (in Belgi��) zou in feite hetzelfde moeten zijn. Vaak wijken er toch wel een paar dingen in de taal af. De taal zou eigenlijk hetzelfde moeten want in het dictee der Nederlandse taal doen zowel Nederlanders als Belgen mee.

Na even zoeken op internet kom je tot de conclusie dat Nederland en Vlaanderen qua taal erg uit elkaar aan het groeien zijn. De overheid wil eigenlijk dat het toch een taal blijft die hetzelfde is. Maar er is weinig sprake van deze eenheid van taal omdat Vlamingen en Nederlands eigenlijk bijna nooit meer naar elkaar luisteren en zich steeds minder van elkaar aantrekken op taalgebied. Het blijkt dat er steeds minder Vlamingen en Nederlanders zijn die Vlaanderen en Nederland beschouwen als ����n taalgebied. Dit komt ook doordat bij bijvoorbeeld een Vlaamse film de stemmen opnieuw in het Nederlands worden opgenomen voor de Nederlanders. Ook in de tijdschriftenmarkt is het Vlaams en het Nederlands een gescheiden iets. Er is bijvoorbeeld een Vlaamse Libelle en een Nederlandse Libelle. Waarom zouden er twee verschillende tijdschriften worden gemaakt als het eigenlijk allebei dezelfde taal is? Verder kan je nog aan veel meer andere merken dat het Vlaams en het Nederlands zich van elkaar scheidt bijvoorbeeld bij tv-programma���s en ga zo maar door.

In Belgi�� is Nederlands voor bijna 60% van de bevolking hun primaire taal. Het Vlaams-Nederlands is bijna hetzelfde als het Nederlands wat in Nederland gesproken wordt alleen heeft het natuurlijk wel wat uitzonderingen in het Vlaams. Deze uitzonderingen komen voornamelijk door wat er is gebeurd tijdens de verfransing van Brussel. Hierdoor is het Brabantse dialect erg veranderd door het Frans. Het Vlaams-Nederlands wordt vooral gesproken in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn een paar belangrijke dialecten in het Vlaams-Nederlands. Deze belangrijke dialecten zin het Limburgs, het Brabants, het Oost-Vlaams en het West-Vlaams.
De taal die ook veel gesproken wordt in Belgi�� is Frans. Ze spreken vooral Frans in de Franse Gemeenschap en in Walloni��. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest praten erg veel mensen ook Frans omdat dit daar van bijna iedereen de moedertaal is. Ook zijn er erg veel Vlamingen die het Frans ook nog spreken als tweede taal naast het Nederlands of Duits.
Als laatste hebben we nog het Duits. Het Duits is de kleinste taal en er is ook maar een bepaalde groep in Belgi�� die Duits spreekt. Het Duits is van bijna niemand in Belgi�� de moedertaal. Slechts 1% in Belgi�� heeft Duits als moedertaal. Maar de mensen die in de Duitstalige Gemeenschap wonen zijn bijna allemaal compleet Duitstalig. Het Duitse Gemeenschap bestond toen het door de Vrede van Versailles werd toegekend aan Belgi�� in de 1919.

10. Deelvraag 5
��� Wat zijn de verschillen in de wetten?
Omdat er veel verschillende soorten wetten zijn, hebben we twee wetten uitgekozen die we tussen beide landen gaan vergelijken.
We beginnen met de wetgeving voor de werkloosheid (de WW-uitkering).
Belgi��
Als je in Belgi�� wil worden toegelaten tot de werkloosheidsuitkeringen moet men aan verschillende voorwaarden voldoen. Het gaat hier om drie belangrijke scenario���s:
1. De werkloosheid na afloop van een bepaalde studie. Als dit scenario het geval is krijg je niet meteen een werkloosheidsuitkering. Dit is in dit geval dan pas na een wachtperiode het geval.
2. De werkloosheid nadat je een periode hebt gewerkt. Als dit scenario het geval is moet men een bepaalde tijd betaald werk hebben gedaan.
3. Werkloosheid na je werkloosheidsonderbreking.
Verder bestaan er bij deze scenario���s nog verschillende voorwaarden voordat je daadwerkelijk je uitkering krijgt:
1. Je moet in Belgi�� wonen.
2. Je bent zelf niet verantwoordelijk voor het verliezen van je eerdere baan.
3. Je hebt geen recht op loon.
4. Je doet geen werk dat voordeel levert en je werkt niet voor een derde.
5. Je bent beschikbaar in de arbeidsmarkt.
6. Je bent nog niet zo oud dat je pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
De voorwaarden gelden voor de gehele duur van je uitkering/ je werkloosheid.
Als je een werkloosheidsuitkering wil moet je een aanvraag doen bij een uitbetalingsinstelling. Ten tweede moet je opzoek naar een andere baan en je moet je dus inschrijven als werkzoekende bij bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsmiddeling. Tenslotte moet je als je werkloosheidsuitkering krijgt elke maand op het einde uw controlekaart inleveren bij je uitbetalingsinstelling.
Nederland
Je word in Nederland werkloos verklaart als je als werknemer je arbeidsuren hebt verloren maar wel beschikbaar bent om werk te doen.
Om in Nederland in aanmerking te komen voor een WW mag je niet ontslagen zijn door je gedrag en mag je niet werkloos zijn terwijl je het had kunnen verwijten. Dit betekent dat een persoon zelf zijn baan heeft opgegeven. Een paar voorbeelden van deze verwijtbare werkloosheid is bijvoorbeeld het opzeggen van je vaste baan voor een nieuw tijdelijk contract wat je aangeboden krijgt of dat je zelf ontslag neemt zonder noodzaak. Het niet naar je zin hebben op je werk is geen noodzaak. Als laatste voorbeeld hebben we het ontslag waarbij men het gewoon goed vindt dat ze worden ontslagen en er verder niet op in gaan. Als je verwijtbaar werkloos bent moet je opnieuw je WW-rechten opbouwen.
Men heeft geen recht op uitkering als een werknemer:
��� Een uitkering ontvangt voor ziekte of arbeidsongeschiktheid
��� Als je buiten Nederland woont of verblijft
��� Als je niet regelmatig in Nederland bent
��� Als vrijheid is ontnomen vanwege rechtens
��� Als men te lang vakantie neemt
��� Als men de AOW-leeftijd heeft
��� Als men zich onttrekt aan tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf
De wetgeving voor werkloosheid in Nederland en Belgi�� zijn dus wel redelijk hetzelfde. Er zijn maar een paar verschillende eisen voor recht op uitkering.

We gaan nu verder met de wapenwet.
Belgi��
De wapenwet in Belgi�� regelt welke wapens er zijn toegestaan voor de burgers. In Belgi�� zijn er ongeveer 2.000.000 wapens op een bevolking van meer dan 11.000.000 inwoners. Tot 9 juni 2006 was het mogelijk om zonder vergunning bepaalde vuurwapens te kopen.
In Belgi�� schakelde men de wapenwet in nadat er een schietincident in Antwerpen had plaatsgevonden. De volledige wet is in juni 2007 tot stand gekomen maar er zijn bij verschillende partijen nog steeds veranderingen gaande.
De regels van de wapenwet in Belgi�� zijn als volgt:
1. Voor elk wapen dat je aanschaft heeft men vergunningplicht.
2. Bij verweer- en oorlogswapens moet een vergunning worden gevraagd bij de lokale politie of bij de gouverneur voor oorlogswapens.
3. Erkende jagers en sportschutters kunnen vergunning plichtige wapens hebben.
4. De wapenvergunningen gelden maximaal 5 jaar lang.
Problemen bij deze wapenwet zijn dat veel mensen hun wapens niet registreren en er dus heel veel illegale wapens in Belgi�� zijn. Voor de overheid is deze wet enorm veel werk. De legale wapenbezitters zijn het niet eens met de nieuwe wet omdat deze wet leidt tot meer illegale wapens.
Nederland
In Nederland heeft de wet meer betrekking tot de regeling van de wapens en de munitie. Deze wet is bedoeld om schadelijk effecten van de wapens te verminderen. In Nederland zijn er vier categorie��n voor wapens die ga ik nu op een rijtje zetten.
1. De niet-vuurwapens. De overheid heeft verboden dat mensen niet-vuurwapens in hun bezit kunnen hebben buiten de overheid zelf.
2. Het gebruik en het bezit van de wapens uit de tweede categorie wordt bepaald door de krijgsmacht en de politie.
3. In de derde categorie worden de wapens beperkt en iedereen heeft in deze categorie een vergunning voor het bepaald wapen wat je hebt nodig.
4. De laatste categorie gaat over de wapens die in huis zijn toegestaan maar publiekelijk zijn verboden.
De wapens zijn toegestaan voor bijvoorbeeld sportschutters. Voor mensen die een goede reden hebben om een wapen te bezitten. De vergunningen voor de wapens moet men bij de politie aanvragen. Als men een vergunning voor wapens wil moet je daarbij een goede motivatie hebben. De meeste vergunningen van de wapens zijn voor de sportschutters en de rest voor de jagers.
Ook de wetgeving voor wapens zijn in Nederland en Belgi�� redelijk hetzelfde alleen zijn ze in Nederland strenger op de vuurwapens en zijn er in Belgi�� door de wet heel veel mensen met illegale wapens.

11. Deelvraag 6
��� Wat is het verschil in belastingen?
Omdat er veel verschillende soorten belasting zijn, hebben we twee belastingen uitgekozen die we tussen beide landen gaan vergelijken.
We beginnen met de Inkomstenbelasting.
Belgi��
Er zijn vier verschillende inkomstenbelastingen in Belgi��;
– Belasting op het totale inkomen van inwoners van Belgi�� (personenbelasting)
– Belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen (vennootschapsbelasting)
– Belasting op de inkomsten van mensen die niet in Belgi�� wonen (BNI)
– Belasting op de inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan vennootschappen (rechtspersonenbelasting)
De belasting die je moet betalen wordt bepaalt door schijven:
Belastingschijf Inkomen Tarief
1 Tot ���8.710 25%
2 ���8.710,01 t/m ���12.400 30%
3 ���12.400,01 t/m ���20.660 40%
4 ���20.660,01 t/m ���37.870 45%
5 Meer dan ���37.870,01 50%

Nederland
In Nederland betaal je inkomsten belasting over:
– Inkomen uit werk
– Financi��le belangen in een vennootschap
– Spaargeld en beleggingen

De hoogte van de belasting die je moet betalen wordt bepaald door schijven.
Belastingschijf Inkomen Tarief
1 Tot ���19.922 18,65%
2 ���19.923 t/m ���33.715 22,25%
3 ���33.716 t/m ���66.421 40,15%
4 ���66.42 of meer 52,00%
Het verschil tussen de inkomsten belasting tussen de twee belastingen zijn dat Nederland maar 4 schijven heeft terwijl Belgi�� er 5 heeft. Ook begint de Nederlandse schijf 1 hoger, waardoor meer mensen het laagste tarief moeten betalen. In de eerste twee schijven ligt het tarief van Nederland lager, maar vanaf de derde schijf ligt het tarief hoger.

Btw
In Belgi�� zijn er drie BTW tarieven.
Het laagste tarief is 6% en dit geldt voor geleverde diensten en alle basisproducten.
Er is ook een tussentarief van 12% en dit geldt voor bepaalde goederen en diensten die gezien vanuit een sociaal of economisch standpunt belangrijk zijn voor de samenleving.
Het hoogste tarief is het meest bekende tarief van 21% dit is voor alle overige goederen en diensten

��� In Nederland zijn er ook drie BTW tarieven
Het laagste tarief in Nederland is 0%. Dit is voor ondernemers die vanuit Nederland zaken doen met het buitenland. Dit gaat meestal over het leveren van goederen.
Het tussen tarief in Nederland ligt op 6%. Dit is voor gangbare producten of diensten. Bijvoorbeeld geneesmiddelen, dagbladen en agrarische producten.
Het hoogste tarief ligt in Nederland ook op 21%.

Het verschil tussen BTW in beide landen is dat Nederland een 0% tarief heeft en Belgi�� niet.

Verder bestaat er een belastingverdrag tussen Nederland en Belgi��. Normaal gesproken als je woont in het ene land en werkt in het andere land, mogen beide landen belasting heffen over je inkomen. Door dit verdrag gebeurt dit als je in Belgi�� werkt en in Nederland woont (of andersom) niet. Nederland en Belgi�� hebben afspraken gemaakt, door deze afspraken wordt bepaalt welk land belasting mag heffen over het inkomen

12. Deelvraag 7
��� Wat zijn de belangrijkste cultuurverschillen tussen Nederland en Belgi��?
In een artikel op het internet vertelt iemand over de cultuurverschillen tussen Nederland en Belgi��. Deze persoon vertelt dat men de cultuurverschillen tussen de twee landen stiekem enorm onderschat. Dit komt doordat veel mensen denken doordat we een taal delen en grenzen aan elkaars land mensen denken dat er weinig tot geen cultuurverschillen zijn.
De belangrijkste cultuurverschillen zijn dat ten eerste de hi��rarchie in Belgi�� sterker is dan in Nederland. Belgen ervaren dat er in Nederland veel minder beperkingen zijn. Als er in Belgi�� een baas is, is dit ook echt de baas. Dat is in Nederland veel minder het geval.
Ten tweede zijn in Belgi�� en Nederland de culturen allebei erg individualistisch. Hier is dan ook weinig verschil in te merken.
Ten derde is Nederland een geori��nteerd land tegenover Belgi��. In Nederland doet men bijvoorbeeld ook aan eeuwige vergaderingen. Belgen zijn veel doelgerichter en vinden al die vergaderingen zonder noodzakelijk eindresultaat eigenlijk maar onzin. In Belgi�� is het veel belangrijker om echt te laten zien wie je bent en wat je in huis hebt. In Nederland is dit veel minder en wordt je vaker geacht om maar gewoon normaal te doen.
Verder zijn er in Nederland veel minder grote en kleine regels dan in Belgi��. Belgen doen om aanvragen en documenten officieel te maken veel met attesten (waarvan Nederlanders niet eens weten wat het betekent) en stempels. In Nederland durven de mensen ook veel meer risico te nemen als in Belgi��.
Ook zegt men dat Nederlanders mondiger zijn als Belgen. Hierdoor is de sociale controle wat groter daar ze ook dichter op elkaar wonen. Belgen zijn over het algemeen wat bescheidener als Nederlanders. Wat betreft eten heb je voorkeuren zoals bijvoorbeeld: kaas, pindakaas, sat�� saus en pickles chips.
Tenslotte nog wat laatste weetjes over verschillen in Nederland en Belgi��.
1. Belgi�� vinden Nederlands vaak arrogant overkomen door een direct antwoord.
2. Belgen staan minder open voor noviteiten en innovatie.
3. Voor Belgen lijkt het af en toe net of Nederlanders ongestructureerd overkomen.
4. Nederlanders doen informeler zaken als Belgen (bijvoorbeeld tutoyeren en kleding).
5. Belgen denken verder vooruit dan Nederlanders.
6. Belgen vinden de humor van Nederlands niet leuk en vaak te grof.

Dit zijn nog wat meningen van mensen op het internet als verschil tussen Nederland en Belgi��.
Nederlanders zijn makkelijker in de omgang dan Belgen. Nederlanders nemen sneller beslissingen als Belgen. Nederlanders zijn betere autorijders. Nederlanders zijn minder trouw in vriendschappen dan Belgen. Belgen leidden hun werknemers beter op. De scholen in Belgi�� zijn beter onderlegd. Belgen leven gestructureerder dan Nederlanders. Belgen geven minder makkelijk geld uit.
De meeste van deze stellingen gaat over het algemeen en geldt dus niet voor elke Belg of elke Nederlander.

13. Redenen om in Belgi��/ Nederland te wonen volgens de mensen
Wij hebben samen een druk punt bezocht in Nederland dat was Eindhoven en een druk punt in Belgi�� dat was Lommel. Hier hebben wij de mensen een belangrijke vraag voor ons po gesteld. Dit hebben wij gedaan omdat wij erg benieuwd waren wat de voornaamste reden van de mens is om in Nederland of Belgi�� te wonen.

We gaan beginnen met Nederland. Hiervoor zijn we naar Eindhoven geweest. We vroegen aan verschillende mensen op straat om een antwoord te geven op de vraag: Wat is de voornaamste reden dat u in Nederland woont (en niet in Belgi��)? We hebben de 5 beste/ meest voorkomende antwoorden op een rijtje gezet.
��� Antwoord 1:
Dit antwoord hoorde we van de meeste mensen en daarom hoort deze zeker in het rijtje thuis.
������Ik woon in Nederland omdat Nederland gewoon mijn afkomst is en ik er niet over na heb gedacht om in een ander land te komen. Verder vind ik het fijn dat ik mijn familie en vrienden hier dicht bij me heb wonen.������
��� Antwoord 2:
Dit is een antwoord die wij hebben gekregen van iemand die eerder in Belgi�� heeft gewoond en nu is verhuist naar Nederland.
������Ik heb altijd in Belgi�� net over de Nederlandse grens gewoond. Na een tijdje kreeg ik een baan aangeboden in Nederland en toen heb ik besloten dat het makkelijk was om naar Nederland te verhuizen omdat ik nu veel dichterbij werk woon. Ondertussen heb ik ook een vriend in Nederland.������
��� Antwoord 3:
Dit is een antwoord van een vrouw die een voorbeeld noemde van een voordeel van het wonen in Nederland.
������ Voor mij is het boodschappen doen in Nederland een stuk voordeliger. Ik heb namelijk een groot gezin en schijnbaar zijn de supermarkten in Belgi�� een stuk duurder dan de supermarkten in Nederland.������
��� Antwoord 4:
������Ik vind het fijn dat er in Nederland maar een hoofdtaal wordt gesproken omdat ik dat veel makkelijk vindt.������
��� Antwoord 5:
Dit antwoord heeft verder geen betrekking tot Belgi�� maar dit noemde mensen wel.
������Ik vind het fijn dat Nederland een veilig en schoon land is. Zo voel ik mezelf hier erg prettig en veilig.������

We gaan nu verder met Belgi��. Hiervoor zijn we naar Lommel geweest. We vroegen aan verschillende mensen op straat om een antwoord te geven op de vraag: Wat is de voornaamste reden dat u in Belgi�� woont (en niet in Nederland)? We hebben de 5 beste/ meest voorkomende antwoorden op een rijtje gezet.
��� Antwoord 1:
Net zoals in Nederland hoorde we bij Belgi�� dit antwoord ook erg vaak.
������Ik kom uit Belgi�� en vind dit gewoon een fijn land om te wonen en ik heb verder nooit nagedacht om te migreren.������
��� Antwoord 2:
������Toen wij een huis zochten was het goedkoper om in Belgi�� een huis te kopen maar het was ook goedkoper om een huis te bouwen dan in Nederland.������
��� Antwoord 3:
������Ik kom oorspronkelijk uit Luyksgestel, ik had ooit gehoord dat het onderwijssysteem in Belgi�� een stuk beter is en ben daar toen meer over te weten gekomen. Ik vond zelf het onderwijssysteem in Belgi�� prettiger dan het onderwijssysteem in Nederland en daarom is dat voor mij een reden geweest om mijn kinderen in Belgi�� op school te doen.������
��� Antwoord 4:
Dit is een persoonlijke mening van een Belg over het leven in Belgi��.
������Ik vind de sfeer in Belgi�� beter omdat de Belgen volgens mij minder snel oordelen over anderen.������
��� Antwoord 5:
Dit antwoord heeft verder geen betrekking tot Nederland maar mensen noemde dit wel.
������Ik vind persoonlijk dat Belgi�� goede voorzieningen heeft en dat is een groot pluspunt om hier te wonen.������

14. Conclusie
Aantrekkelijkheid: Nederland is erg aantrekkelijk vanwege het sociaal contact en de goedkope kosten koper. Verder is heeft men met een hypotheek in Nederland fiscale voordelen. Verder zijn een aantal belastingen en verzekeringen beter en goedkoper. Belgi�� is aantrekkelijk vanwege de lage prijs in de huizenmarkt en meer plaats voor een tuin. Verder zijn de huizen in Belgi�� in het algemeen groter. Verder zijn de auto���s goedkoper en staat het onderwijs goed aangeschreven. Wat wij dachten over de goedkopere in huizen klopt. Verder hebben wij veel nieuwe dingen ontdekt die een bepaald land aantrekkelijk maakt die wij nog niet wisten.

Onderwijs: Het grootste verschil qua het onderwijs in Nederland en Belgi�� is dat Nederland werkt met het praktijkonderwijs, het VMBO, de Havo en het VWO. En hierna een bepaalde vervolgopleiding. In Belgi�� werkt met het ASO, het TSD en het BSO. Dit is heel anders dan in Nederland. Verder zijn de scholen in Belgi�� strenger in bepaalde dingen dan de scholen in Nederland. Wij hadden als mogelijk antwoord alleen maar geweten dat het in Belgi�� strenger is. Verder weten we nu ook dat het een heel ander onderwijssysteem heeft.

Verkeer: Qua verkeer is het in Nederland en Belgi�� bijna hetzelfde. Omdat al ga je de grens over je de verkeersregels en borden wel gewoon moet snappen. Er zijn natuurlijk dingen die in het ene land anders zijn dan in het andere land. Bijvoorbeeld sommige verkeerssituatie vindt je wel in het ene land maar niet in het andere land. De wegen in Belgi�� worden vaak wel als ���slechter��� beschouwd. Dit heeft als voornaamlijkste oorzaak dat Belgi�� meer aandacht besteed aan andere zaken die dit land belangrijk vindt. Bij het verschil in verkeer konden wij eigenlijk maar een situatie verzinnen. Volgens de bronnen is er ook daadwerkelijk weinig verschil tussen het verkeer in Nederland en Belgi��. Van te voren wisten we niet echt wat we van de verkeersverschillen moesten verwachten. We gaven namelijk alleen een voorbeeld van een ���rare��� verkeerssituatie. Maar het blijkt dat er dus toch nog wat verschillen zijn tussen het verkeer in Nederland in Belgi��.

Taal: Het belangrijkste verschil in de taal is dat Belgi�� drie verschillende hoofdtalen heeft en Nederland heeft maar ����n hoofdtaal. Wij dachten dat Belgi�� een tweetalig land was maar Belgi�� heeft dus drie hoofdtalen.

Wetten: In beide landen kom je in aanmerking voor de werkeloosheidsuitkering als je geen werk hebt door een reden waar je zelf geen schuld aan hebt. Bijvoorbeeld als je ontslagen bent doordat er teveel personeel is. In beide landen moet je aan een aantal voorwaarden doen om in aanmerking te komen. Deze zijn in beide landen ongeveer hetzelfde op een paar kleine dingen na. In de wapenwet is in allebei de landen niet veel verschil. Er zijn in allebei de landen bepaalde voorwaarden voor wanneer je een wapen in bezit mag hebben. Uit allebei deze wetten is weinig verschil te merken maar we hebben natuurlijk maar twee wetten onderzocht. In ons mogelijke antwoord op deze deelvraag hadden we het over de alcoholwet die verschillend is in Belgi�� en Nederland omdat dit eigenlijk de enige wet is waarvan we wisten dat deze anders was. Nu weten we dat er meer verschillend zijn in de wetten.

Belasting: In de belasting zie je een paar verschillen. Zo is de inkomstenbelasting in Belgi�� verdeeld over vijf schijven en in Nederland over drie. Ook zijn de schijven in Belgi�� weer kleiner, wat waarschijnlijk ook de reden is dat Belgi�� vijf schijven heeft. De eerste schijf in Belgi�� heeft een hoger tarief dan die in Nederland, maar vanaf de derde schijf heeft Nederland een hoger tarief. De BTW tarieven zijn in beide landen redelijk gelijk. Alleen heeft Nederland een 0-tarief die Belgi�� niet heeft, maar Belgi�� heeft weer een 12-tarief wat Nederland weer niet heeft. De zaken waarover je belasting betaalt per tarief is ongeveer hetzelfde in Nederland en Belgi��. Er is tussen Nederland en Belgi�� ook een belastingverdrag. Dit houdt in dat als je in het ene land werkt en in het andere land woont je geen twee keer inkomstenbelasting hoeft te betalen. Als mogelijk antwoord hadden wij dat je in Belgi�� geen wegenbelasting moet betalen. Net zoals dat we bij de wetten twee andere wetten hadden onderzocht hebben we nu twee andere belastingen onderzocht omdat er natuurlijk heel veel wetten en belastingen zijn in een land. Ook over dit onderwerp wisten we vrij weinig. Maar zijn nu meer te weten gekomen over de verschillen in de belasting.

Cultuurverschillen: Tussen Nederland en Belgi�� zijn stiekem wel veel cultuurverschillen maar dit zijn eigenlijk alleen maar kleine verschillen er zijn niet echt bepaalde grote cultuurverschillen tussen de twee landen. Wij dachten eigenlijk dat er niet heel veel cultuurverschillen zijn omdat het vroeger samen een land was maar dit is toch wel zo.

15. Eigen mening
Kim: Het begin van het onderzoek ging het best stroef. Het duurde vrij lang voordat we een onderwerp hadden gekozen en de hoofd- en deelvragen hadden bedacht. Toen we dit eenmaal hadden zijn we aan de slag gegaan. We hebben informatie gezocht en hebben met een vrouw van een migratie organisatie gepraat en hier hebben we ook wat informatie van gekregen. Aan de hand van deze informatie hebben we nog verschillende dingen opgezocht en aan het po toegevoegd. De samenwerking verliep goed en we hielden ons aan de gemaakte afspraken. We hebben vaak tegelijk aan het po gewerkt zodat je elkaar makkelijk kon helpen als je ergens vastliep. Het was een leerzame opdracht. We hebben verschillen gevonden die we nog niet wisten en ook niet verwacht hadden dat die er waren. We werden goed begeleid, al we vragen hadden konden we altijd naar de leraar toe en gaf ook goede tips. Het was ook fijn dat we een handleiding hadden voor het po. Hierin stond stap voor stap wat je moest doen zodat je niks vergat. Het was alleen een beetje onhandig dat de leraar zo vaak afwezig was wegens omstandigheden, omdat het niet echt meer duidelijk was wat nou wanneer moest zijn. Dit is gelukkig wel weer allemaal goed gekomen.

Iris: Ik vond net zoals wat Kim zegt dat het we het moeilijk vonden om een onderwerp te vinden. Uiteindelijk hebben we met een beetje hulp van de leraar toch nog een interessant onderwerp kunnen vinden. Het informatie zoeken ging eigenlijk allemaal heel goed. Het enige wat ik lastig vond was het opzoeken over de verschillende belastingen en wetten omdat dit eigenlijk oneindig is. We hebben dit proberen op te lossen door twee dezelfde wetten in beide landen met elkaar te vergelijken. Maar op deze manier was het wel moeilijk om een algemene conclusie te kiezen. Ik vond verder dat de samenwerking heel goed ging. Vaak hebben we in onze tussenuren samen aan ons po gewerkt. Verder hebben we de deelvragen verdeeld en de ander controleerde de deelvraag dan nog een keer. Ik heb erg veel van dit onderzoek geleerd omdat ik nu veel meer weet over Belgi�� en zelfs over Nederland weet ik veel meer. Ik vond ook net zoals Kim de handleiding erg fijn want zo konden we precies zien wat we nog moesten doen enzovoort. We hebben op het laatst wel veel meer moeten doen dan in het begin omdat we in het begin nog niet zoveel hadden gedaan.

16. Bronnenlijst
Omdat wij verder geen afbeeldingen en tabellen hebben gebruikt in ons onderzoek hebben we alleen een bronnenlijst met de linkjes van de informatie die we hebben gevonden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Talen_in_Belgi%C3%AB
http://nederl.blogspot.nl/2013/03/nederlands-en-vlaams.html
http://www.goeievraag.nl/maatschappij/samenleving/vraag/46402/nederland-belgie-verschillende-cultuur
http://culturematters.com/wat-zijn-de-belangrijkste-cultuurverschillen-nederland-belgie/
http://www.nrc.nl/next/2012/08/13/waarom-zijn-de-wegen-in-belgie-zo-vreselijk-slecht-12353477
https://forum.flitsservice.nl/verkeersbeleid/verschillen-tussen-be-en-nl-t54664.html
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/verdragen/het_belastingverdrag_tussen_nederland_en_belgie/
http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen
http://www.belastingschijven.net/belastingschijven-2016/
http://www.belastingschijven.be/
http://www.belgium.be/nl/werk/werkloosheid/volledige_werkloosheid/voorwaarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werkloosheidswet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenwet_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_wapens_en_munitie

17. Logboek
Datum Tijd Activiteit Locatie
03 ��� 03 – 2016 15:45 ��� 16:45 Plannen Thuis
11 ��� 03 – 2016 9:10 ��� 10:00 Hoofdvragen/deelvragen bedenken Lokaal
05 – 04 – 2016 11:40 ��� 12:25 Info zoeken Stiltelokaal
27- 4 -2016 12:30 ��� 13.30 Informatie Thuis
3 ��� 4 – 2016 13:00 ��� 15.00 Praten met een medewerken van keursadviesgroep Lommel Keursadviesgroep
9-5-2016 11:10 ��� 12:00 Informatie verwerken Stiltelokaal
9-5-2016 14:00- 15:00 Informatie zoeken/verwerken Thuis
10-5-2016 11:40 – 12:25 Informatie zoeken/verwerken Stiltelokaal
17-5-2016 11:40 ��� 12:25 Informatie zoeken/verweken Mediatheek
19-5-2016 12:00 ��� 12:50 Informatie zoeken/verwerken Stiltelokaal
21-5-2016 15:00 ��� 17:00 Eindhoven mensen ondervragen Eindhoven
27-5-2016 10:20 ��� 11:10 Opmaak/informatie Mediatheek
27-5-2016 15:00 ��� 17:00 Lommel mensen ondervragen Lommel
28-5-2016 12:00 ��� 14:00 Conclusie bedenken/uitwerken Thuis
29-5-2016 13:00 ��� 15:00 Eigen mening/po afronden Thuis

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, 2. Inleiding. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/2-inleiding-2/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.