Essay: 300: Deze film gaat over de Spartanen…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • 300: Deze film gaat over de Spartanen...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 420 words. Download the full version above.

300: Deze film gaat over de Spartanen die de perzen wilden tegenhouden in Thermopylae om een oorlog te vermijden tegen de perzen, die met veel meer waren. De 300 Spartanen vochten samen met Athene voor de vrijheid van heel Hellas (Griekenland). De raad en het orakel van Sparta wilden dit echter niet laten doorgaan omdat het orakel een negatieve afloop had voorspeld. De voorspelling van het orakel was heilig dus het leger mocht koning Leonidas niet ondersteunen. Koning Leonidas was de raad en het orakel van Sparta echter te slim af en liet een groep van 300 sterke mannen samenstellen. Ze waren onafhankelijk van het leger, wel hadden ze allemaal een strenge Spartaanse opleiding hadden gekregen. Hij was zeker dat de Spartanen wel konden winnen tegen het veel grotere Perzi??. Zo vertrokken ze naar de Thermopylae. Het plan van koning Leonidas was om de Perzen even tegen te houden, om Griekenland voor een paar dagen te beschermen. De Spartaanse koning had het plan om zijn veel kleinere leger in een spleet tussen twee rotsen op te stellen (Thermopylae: plaats 1). ┬áIn die tijd kon Hellas zich voorbereiden op een grote (waarschijnlijk ‘?n van de grootste) Perzische oorlog. Enkele dagen konden de Spartanen en de Atheners de perzen tegen houden. Ze hadden velen verslagen: olifanten, wilde dieren, grote groepen soldaten. Het leek er op dat ze het veel grotere Perzische leger met de 300 streng opgevoede mannen van Sparta en honderden soldaten van Athene konden verslaan. Maar door een oude gehandicapte Spartaanse soldaat, die Leonidas eerder had af gewezen omdat hij zijn schild niet op de juiste plaats kon houden, werden ze langs alle kanten ingesloten door de Perzen. Hij had hen namelijk het geitenpad getoond om hen langs achteren aan te vallen. Vanaf Leonidas het bericht ontvangen had dat de Perzen hen aan het insluiten waren, deelde hij dat mee aan al de personen die in de Thermopylae aanwezig en aan het vechten waren. De atheners vonden koning Leonidas een gek omdat hij verder wou doorzetten met zijn plan en daarom vertrokken de atheners naar huis. E??n van zijn beste vrienden en de aanvoerder van de Spartaanse driehonderd werd door Leonidas verplicht om ook mee te gaan naar huis omdat hij ‘?n oog kwijt was geraakt in de strijd. Na die beruchte dag werd de opstelling in de Thermopylae opgedoekt en kon je wel zeggen dat de grootste Perzische oorlog was uitgebroken. (Les3: 16)

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, 300: Deze film gaat over de Spartanen…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/300-deze-film/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.