300: Deze film gaat over de Spartanen... - Essay Marketplace

300: Deze film gaat over de Spartanen…

300: Deze film gaat over de Spartanen die de perzen wilden tegenhouden in Thermopylae om een oorlog te vermijden tegen de perzen, die met veel meer waren. De 300 Spartanen vochten samen met Athene voor de vrijheid van heel Hellas (Griekenland). De raad en het orakel van Sparta wilden dit echter niet laten doorgaan omdat het orakel een negatieve afloop had voorspeld. De voorspelling van het orakel was heilig dus het leger mocht koning Leonidas niet ondersteunen. Koning Leonidas was de raad en het orakel van Sparta echter te slim af en liet een groep van 300 sterke mannen samenstellen. Ze waren onafhankelijk van het leger, wel hadden ze allemaal een strenge Spartaanse opleiding hadden gekregen. Hij was zeker dat de Spartanen wel konden winnen tegen het veel grotere Perzi??. Zo vertrokken ze naar de Thermopylae. Het plan van koning Leonidas was om de Perzen even tegen te houden, om Griekenland voor een paar dagen te beschermen. De Spartaanse koning had het plan om zijn veel kleinere leger in een spleet tussen twee rotsen op te stellen (Thermopylae: plaats 1).  In die tijd kon Hellas zich voorbereiden op een grote (waarschijnlijk ‘?n van de grootste) Perzische oorlog. Enkele dagen konden de Spartanen en de Atheners de perzen tegen houden. Ze hadden velen verslagen: olifanten, wilde dieren, grote groepen soldaten. Het leek er op dat ze het veel grotere Perzische leger met de 300 streng opgevoede mannen van Sparta en honderden soldaten van Athene konden verslaan. Maar door een oude gehandicapte Spartaanse soldaat, die Leonidas eerder had af gewezen omdat hij zijn schild niet op de juiste plaats kon houden, werden ze langs alle kanten ingesloten door de Perzen. Hij had hen namelijk het geitenpad getoond om hen langs achteren aan te vallen. Vanaf Leonidas het bericht ontvangen had dat de Perzen hen aan het insluiten waren, deelde hij dat mee aan al de personen die in de Thermopylae aanwezig en aan het vechten waren. De atheners vonden koning Leonidas een gek omdat hij verder wou doorzetten met zijn plan en daarom vertrokken de atheners naar huis. E??n van zijn beste vrienden en de aanvoerder van de Spartaanse driehonderd werd door Leonidas verplicht om ook mee te gaan naar huis omdat hij ‘?n oog kwijt was geraakt in de strijd. Na die beruchte dag werd de opstelling in de Thermopylae opgedoekt en kon je wel zeggen dat de grootste Perzische oorlog was uitgebroken. (Les3: 16)

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.