A. Schrijf een duidelijke motivatie waarom je gekozen hebt voor dit onderwerp. - Essay Marketplace

A. Schrijf een duidelijke motivatie waarom je gekozen hebt voor dit onderwerp.

Ik heb voor het onderwerp orthodontie gekozen, omdat ik mij later misschien wil specialiseren in orthodontie. Door dit onderwerp te kiezen, kom ik nog meer te weten omdat je informatie erover gaat zoeken. Na dit project kan ik misschien wel een conclusie trekken of ik de specialisatie wel of niet bij mezelf vind passen.
Ik vind het erg fijn om op het gebied van esthetiek wat te kunnen betekenen voor de patiënten in de praktijk. Maar ook voor de patiënten die bijvoorbeeld een overbeet hebben, en daar last van hebben met eten, of andere problemen waarbij ze bij een orthodontist terecht komen.

B. Wat houdt het specialisme in ?
Een orthodontie-assistent biedt ondersteuning aan een orthodontist bij de voorbereidingen, uitvoeren en het afronden van orthodontische behandelingen. De assistent van een orthodontist zorgt voor de instrumenten en de materialen en kan een deel van de handelingen die nodig zijn uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van afdrukken, het maken van foto’s, het geven van poetsinstructies, het verwisselen van de ijzerdraadjes bij een vaste beugelbehandeling en het plaatsen en verwijderen van beugels. Dit doet een orthodontie assistente allemaal in opdracht van de orthodontist en onder controle van de orthodontist.

2. Patiënten
A. Voor welke patiënten is deze afdeling/praktijk ?
Een orthodontische behandeling kan op elke leeftijd plaats vinden. Als de conditie en het onderhoud van het gebit maar goed is. Voor jonge patiënten is de beste behandelperiode tussen de tien en vijftien jaar te doen. De kaakgroei nog kan dan nog worden beïnvloed en er kan gebruik worden gemaakt van de ruimte die vrijkomt tijdens het wisselen.
Het heeft namelijk geen zin om een melkgebit recht te gaan zetten. Die tanden en kiezen vallen er toch weer uit.

Patiënten worden doorverwezen naar een orthodontist wanneer :
– de tanden te ver naar voren of te scheef staan
– te weinig of te veel ruimte in het gebit
– tanden of kiezen passen niet goed op el- niet optimaal kunnen kauwen
Vooral de esthetiek van een regelmatig gebit en een mooie glimlach zorgen ervoor dat velen naar de orthodontist gaan.

Rechte tanden zijn belangrijk voor de gezondheid. Een regelmatig gebit met rechte tanden zorgt ervoor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Sommige tandposities kunnen leiden tot ernstige schade aan het tandvlees, vergroeide kaken tot een asymmetrie in het gezicht. Bovendien kunnen vooruitstekende tanden bij een val makkelijker beschadigen. De gezondheid staat dus voorop, de aantrekkelijke glimlach is een zeer prettig bijkomstigheid.

3. Verwijzing
A. Waarom vindt de verwijzing plaats naar deze afdeling / praktijk ?
Er kan een verwijzing plaats vinden naar een orthodontist wanneer :
– de tanden te ver naar voren of te scheef staan
– te weinig of te veel ruimte in het gebit
– tanden of kiezen passen niet goed op elkaar
– niet optimaal kunnen kauwen
Vooral de esthetiek van een regelmatig gebit en een mooie glimlach zorgen ervoor dat velen naar de orthodontist gaan.

De verwijzing vindt dus eigenlijk plaats om esthetieke redenen, redenen die de gezondheid in de weg kunnen staan of tot pijnlijke afwijkingen kunnen lijden.

B. Door wie vindt de verwijzing plaats naar deze afdeling / praktijk ?
De tandarts kan een verwijzing naar de specialist (orthodontist) geven. Maar ook zonder verwijzing is iedereen welkom bij de orthodontist voor een advies. De orthodontist is de specialist, met extra opleiding, die een advies kan geven over eenvoudige en ingewikkelde problemen, want hij is hierin gespecialiseerd.

C. Hoe en wanneer vindt de verwijzing plaats naar deze afdeling / praktijk ?
Een verwijzing vindt vaak plaats in overleg met de tandarts. De verwijzing vindt plaats om esthetieke redenen, redenen die de gezondheid in de weg staan of tot pijnlijke afwijkingen kunnen lijden. Als een kind uitgewisseld is, is hij of zij eigenlijk klaar voor een beugel. Volwassen kunnen ook nog een beugel krijgen, alleen speelt de groei van de kaak hier niet meer een rol. Als je een verwijzing hebt gekregen, moet je vaak zelf contact opnemen met de orthodontist. Dan maak je een afspraak om langs te komen voor een eerste bezoek.

Het is voor een orthodontische behandeling belangrijk dat het gebit, tandvlees en kaakbot in een zo goed mogelijke conditie verkeert en dat de mondhygiëne optimaal is. Als dit niet het geval is kan het soms gewenst zijn dat de orthodontist de hulp van de tandarts of een parodontoloog inroept om deze zaken te verbeteren. Ook mondhygiënisten kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de kwaliteit van het gebit, tandvlees, kaakbot en de mondhygiëne te optimaliseren.

4. Behandelingen
A. Welke behandelingen vinden er plaats ?
Tijdens het eerste bezoek (consult) zal een orthodontist het gebit en het gezicht goed bekijken en aandachtig luisteren naar de wensen van de patiënt. Tijdens dit eerste bezoek wordt er dus niet direct een beugel geplaatst. De orthodontist zal informeren over de mogelijkheden die er zijn, de eventuele noodzaak tot behandelen bespreken en aangeven wanneer de behandeling het beste kan beginnen. Hij geeft ook een voorlopige indicatie van de te verwachten kosten. Na afloop van dit eerste gesprek wordt meestal een tweede afspraak gemaakt voor een “uitgebreid onderzoek”. Soms adviseert de orthodontist dat het beter is nog even (af) te wachten. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld een jaar later, volgt dan een nieuwe oproep. Het kan ook zijn dat in overleg wordt besloten dat behandeling niet nodig of niet zinvol is.

Als tijdens een eerste consult duidelijk is dat een beugelbehandeling waarschijnlijk wenselijk is, dan kan de orthodontist een uitgebreid onderzoek adviseren. Er wordt dan meer informatie van de patiënt verzameld om tot een goede diagnose en behandelplan te komen.
Meestal bestaat deze nadere informatie uit het maken van gebitsmodellen, röntgenfoto’s en kleurenfoto’s van iemands mond en gezicht. De orthodontist gebruikt dit materiaal om het probleem goed in kaart te brengen (diagnose) en om een gedetailleerd behandelplan op te stellen.

Als de orthodontist aan de hand van alle verkregen informatie een goed beeld heeft van de patiënt, de gebitsafwijking en zijn wensen, dan zal er een gezamenlijk gesprek plaatsvinden. In dat gesprek legt de orthodontist uit wat er precies aan de hand is en met welke beugel(s) hij de tanden en kaken wil gaan corrigeren. De orthodontist geeft uitleg over de wenselijkheid van de behandeling. Bovendien geeft hij inzicht in de duur van de behandeling, de kosten en de eventuele alternatieven. Als er een ingrijpende behandeling wordt voorgesteld, kan de patiënt bedenktijd krijgen. Dan kan hij of zij thuis nog eens over het behandelingsvoorstel nadenken. Uiteraard kun je ook bij een andere orthodontist vragen om een second opinion.
Wanneer de orthodontist en de patiënt het eens zijn over de voorgestelde orthodontische behandeling, dan worden er afspraken gemaakt om de beugel te maken.

De beugelbehandeling bestaat uit twee fasen. In de eerste, de actieve fase, worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd met behulp van een beugel. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Dat kan met behulp van een vaste beugel die erop gericht is om de tanden zelf recht te zetten. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Ook zijn er combinaties mogelijk. Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en kan de beugel waar nodig worden bijgesteld of aangepast. In de tweede fase, ook wel retentiefase genoemd, wordt het resultaat dat bereikt is zo goed mogelijk vastgehouden met een retentiebeugel. Na de behandeling kunnen tanden namelijk nog wat verschuiven naar de oude positie.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.