“Afspanning Den eik”

Hoofdstuk 1 – Voorstelling “Afspanning Den eik”

Deze bachelorproef is tot stand gekomen door een samenwerking tussen een student in het bedrijfsmanagement met afstudeerrichting financie– en verzekeringswezen en de kmo Scheyck.

1.1 Een beetje geschiedenis

1.2 Wie zijn ze en wat doen ze?

Afspanning Den eik is een brasserie gelegen tussen de grote Merode bossen. Het perfecte startpunt voor een gezellige wandeling doorheen de natuur of het ideale eindpunt om in het zonnetje te vertoeven na een stevige wandeling. Afspanning Den Eik staat bekend om zijn uitgebreid gamma van verschillende bieren en trappisten, alsook het lekkere eten dat zij te bieden heeft. Niet enkel de smaakpapillen worden hier beloond, ook het oog wil wat. Naast Afspanning Den Eik is het klompenmuseum gelegen, dit sinds 1988. Het klompenmuseum is een eerbetoon aan de klompenmakers die in de 19de en de 20ste eeuw Laakdal en omstreken van schoeisel voorzagen. Het museum biedt een overzicht van de ambachtelijke en de mechanische klompenmakerij.

1.3 Natuur en gelegenheid

Het natuurgebied de Merode ligt tussen de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant en heeft een rijke adellijke en literaire geschiedenis. Het pronkt met zijn prachtige landschappen en lokt wandelaars en fietsers van over heel België. De bosrijke gebieden zijn ideaal om in te wandelen en waardevol voor tal van planten en dieren.

De Merode bossen bestaan uit 3 bosrijke gebieden. Hertberg, Varenbroek en Helschot zijn drie gebieden die vroeger in het bezit waar van de familie De Merode. Ze zijn gelegen in het zuidoosten van de provincie Antwerpen, grotendeels op het grondgebied van de gemeenten Westerlo en Herselt.

In 2000 verkocht prins De Merode ongeveer 1500 hectare van zijn eigendommen. Het grootste deel hiervan was bebost natuurgebied. Om het uiteenvallen van dit gebied te voorkomen, kocht de Vlaamse Landmaatschappij in januari 2004 het volledige gebied over van de familie De Merode.

Hoofdstuk 2 – De verzekeringsportefeuille

De verzekeringsportefeuille van Scheyck bvba is op gedeeld in 4 categorieën.

• Brand en technische verzekeringen

• Burgerlijke aansprakelijkheid

• Arbeidsongevallen

• Autoverzekeringen

• Rechtsbijstand

2.1 Brand en technische verzekeringen

Een van de belangrijkste verplichte verzekeringen is de brandverzekering. De brandverzekering, ook woningverzekering genoemd, beschermt u en uw woning tegen heel wat voorkomende schadegevallen. Er zijn drie verschillende soorten dekkingen: de basisdekkingen, de aanvullende dekkingen wanneer u een schadegeval hebt (kosten expertise, reddingskosten, verhaal van derden, … ) en de optionele of facultatieve dekkingen die u extra kan opnemen in uw brandverzekering (dekking diefstal en vandalisme). Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, blikseminslag, natuurrampen, …

De brandverzekering van Scheyck bvba is opgedeeld in 5 waarborgen en risico.

• Gebouw – huurder uitbater niet bewoner

• Inboedel (inhoud privé-gebruik)

• Materiaal

• Koopwaar

• Rechtsbijstand

2.1.1 Gebouw – huurder uitbater niet bewoner

Het gebouw wordt “casco” gehuurd. De huurder moet verplicht een eigen brandverzekering nemen op het gebouw dat hij huurt.

Casco huren gaat over de manier van afwerking. Uw woning is volledig klaar behalve de volgende zaken: vloer en betegeling, binnendeuren, keuken en sanitaire toestellen. We spreken hier niet enkel over de ruwbouw. Volgende voorzieningen zijn ook afgewerkt: bv stopcontacten, lichtschakelaars, volledige verwarmingsinstallatie , verluchtingsbuizen in badkamer en toilet, etc..

Het voor het gebouw verzekerde bedrag werd geschat door een erkend expert. Dit voor de afschaffing van het systeem van de evenredigheidsregel. Zo is gebouw verzekert ten belope van zijn waarde op het moment van het schadegeval, zelfs als deze het verzekerde bedrag overschrijdt.

2.1.2 Inboedel (inhoud privé-gebruik)

Aangezien het gebouw casco gehuurd wordt, moet de huurder de aangebrachte verfraaiingen extra opnemen in de brandverzekering. Bij extra verfraaiingen spreken we over de keuken, de toog, … Alle extra aangebrachte dingen die vast staan.

De inboedel is verzekerd in eerste risico. Dit wil zeggen dat er door de maatschappij een vast bedrag wordt bepaald waarvoor de verzekeringnemer verzekert dient te zijn. Indien de verzekeringnemer hiermee toestemt wordt er geen evenredigheidsregel toegepast bij schadedossiers.

2.1.3 Materieel

De inhoud van de zaak. We spreken hier over de tafels, stoelen, borden, glazen, bestek, …

2.1.4 Koopwaar

Ook het koopwaar dat aangekocht is, is mee opgenomen in de polis. We spreken hierover de stock die de onderneming ter beschikking heeft.

Bv. Drank, eten, …

2.1.5 Rechtsbijstand

De rechtsbijstand helpt u bij uw burgerlijk verhaal tegen derden, … tegen een derde, een geschil met uw brandverzekeraar of uw strafrechtelijke verdediging.

2.2 Burgerlijke aansprakelijkheid

“Diegene door wiens fout of nalatigheid schade wordt veroorzaakt aan iemand anders, is verplicht de opgelopen schade te herstellen of te vergoeden.”

Verplichte verzekering. Hierbij dekt de onderneming zich in voor de 3 volgende waarborgen.

• Waarborg uitbating

• Waarborg rechtsbijstand

• Waarborg objectieve aansprakelijkheid brand-ontploffing

2.2.1 Waarborg uitbating

Hierdoor bent u ingedekt wanneer er door de onderneming (personeel, goederen en dieren, …) schade wordt berokkend aan derden, inclusief klanten.

2.2.2 Waarborg rechtsbijstand

De rechtsbijstand helpt u bij uw burgerlijk verhaal tegen derden, … tegen een derde, een geschil met uw brandverzekeraar of uw strafrechtelijke verdediging.

Hier wordt een forfaitair tarief op basis van een vaste premie toegepast.

2.2.3 Waarborg objectieve aansprakelijkheid brand-ontploffing

Dit is een belangrijke verplichte verzekering voor horeca zaken. De objectieve BA houdt in dat het slachtoffer dat schade ondervindt, veroorzaakt door brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, de uitbater van deze inrichting verantwoordelijk kan stellen en schadevergoeding kan vragen voor de geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout begaan heeft.

De wet beperkt deze objectieve BA tot 15 miljoen euro voor de lichamelijke schade en tot 750.000 euro voor de materiële schade. Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.

2.3 Arbeidsongevallen

De Belgische wetgeving verplicht elke werkgever een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers.

Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt alle werknemers met een arbeidscontract (bedienden, arbeiders, personeel, jobstudenten, …)

• die op het werk of op weg van en naar het werk een ongeval hebben:

• een vergoeding voor de medische kosten;

• een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;

• een bepaald bedrag in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.

2.4 Autoverzekering

Dit is een verplichte verzekering bij aankoop en het gebruik van een voertuig. De onderneming heeft hierbij volgende waarborgen opgenomen.

• BA Auto

• Top Omnium

• Top Bijstand

• Top Bestuurder

2.4.1 BA Auto

De verzekeraar BA auto stelt elk slachtoffer van een verkeersongeval schadeloos – met uitzondering van de verantwoordelijke bestuurder – zelfs als het gaat om een voetganger, een passagier, of een fietser die verantwoordelijk is voor een ongeval.

De vergoeding dekt

• lichamelijke en morele schade van derden

• alsook schade aan goederen

De BA-autoverzekering is dus een aansprakelijkheidsverzekering waarbij de verzekeraar tussenkomt om derden die het slachtoffer zijn, schadeloos te stellen.

2.4.2 Top Omnium

Hier wordt een opdeling gemaakt tussen een ‘kleine omnium’ en een ‘grote omnium’.

De waarborg Multirisk of ‘Kleine Omnium’ vergoedt u zonder vrijstelling in geval van brand, glasbreuk, inbraak, schade door storm, hagel of overstroming, aanrijding met een dier of diefstal van het voertuig. In het laatste geval krijgt u tot 20 dagen lang een vervangvoertuig ter beschikking. Als uw voertuig dan niet teruggevonden is, wordt u vergoed. Bij schade kunt u bovendien altijd zelf uw hersteller kiezen.

Bij de waarborg Stoffelijke schade heeft u een absolute dekking van alle schade aan uw voertuig, wie deze schade ook veroorzaakt. De waarborg Stoffelijke Schade kan u toevoegen aan uw Multirisk. U heeft altijd de vrije keuze van hersteller maar er is een opdeling qua vrijstelling.

A. Vaste Vrijstelling

Met deze vrijstelling kent u op elk moment het exacte bedrag van de vrijstelling.

B. Flexi Vrijstelling

Als goede bestuurder (BM -2 tot 0) kunt u kiezen voor de enige vrijstelling die zich aanpast aan de omstandigheden van het ongeval.

*U hebt een aanrijding met een voetganger of een ander voertuig (in fout of niet) en de tegenpartij bevestigt dat schriftelijk? Dan wordt de vrijstelling met de helft verminderd of zelfs op 0 EUR gebracht!

*U hebt schade, maar niet als gevolg van een aanrijding met een voetganger of voertuig? Of er is geen tegenpartij gekend? Dan wordt een vrijstelling in functie van de waarde van uw voertuig toegepast.

2.4.3 Top Bijstand

Top Bijstand is een volledige bijstandsverzekering voor uw voertuig (herstelling ter plaatse, takeldienst, vervangwagen…), maar ook voor uw gezin (organisatie van uw hospitalisatie, betaling van de repatriëringskosten…)

Deze kan worden opgesplitst in 2 opties.

• Optie eerste voertuig: deze kan de verzekeringnemer op zijn eerst voertuig nemen. Zo heeft hij een volledige bijstandsverzekering voor het voertuig en personen.

• Optie tweede voertuig: deze kan enkel opgenomen worden indien de verzekeringsnemer al een eerste voertuig met bijstandsverzekering heeft. Hier geld enkel de bijstand voor het voertuig, de personen vallen onder de bijstand van het eerste voertuig. De verzekeringsnemer zal hier ook een verlaagde premie moeten betalen.

2.4.4 Top Bestuurder

De verzekering Top Bestuurder vergoedt de lichamelijke letsels van alle toegelaten bestuurders die met uw voertuig rijden indien deze persoon in fout is of dat de aansprakelijke derden niet gekend zijn.

2.5 Rechtsbijstand

2.5.1 Rechtsbijstand “op maat” voor zelfstandigen en firma’s

De onderneming kiest hier voor een aparte rechtsbijstand “op maat” voor zelfstandigen en firma’s. Hier is de onderneming, vertegenwoordigers en personen in dienst, in het kader van beroepsactiviteiten, verzekert tegen mogelijke proceskosten en kosten van juridische bijstand.

De basisdekking omvat:

1) volgende waarborgen:

• burgerlijk verhaal

• strafrechtelijke verdediging

• disciplinaire verdediging

• burgerlijke verdediging

• contractuele geschillen met verzekeraar B.A.-uitbating

• samenloop contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid

2) volgende waarborguitbreidingen:

• insolventie van derden

• strafrechtelijke borgstelling

• voorschot op schadevergoeding

• voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.

• voorafgaandelijke plaatsbeschrijving

3) facultatieve waarborgen:

• arbeids- en sociaal recht

• administratief recht

• fiscaal recht

2.5.2 Rechtsbijstand voertuigen

In een aparte rechtsbijstand kan men alle voertuigen in opnemen. Dit wordt aanzien als een ‘overkoepelende rechtsbijstand’ en zal uiteindelijk in premie goedkoper uitkomen dan voor elk voertuig een apart te nemen. Dit maakt het niet alleen overzichtelijk maar ook goedkoper over de hele lijn wat dus wel een voordeel biedt.

Rechtsbijstand bij voertuigen dient voornamelijk voor het aanwenden van een advocaat bij schadedossiers waar de partijen niet overeenkomen.

Hoofdstuk 3 – Facultatieve waarborgen en verzekeringen

Een onderneming kan er voor kiezen enkel de verplichte verzekeringen op te nemen, maar hij doet er soms ook goed aan enkele facultatieve waarborgen / verzekeringen bij op te nemen. Deze keuze is volledig aan hem.

Bij het analyseren van de verzekeringsportefeuille van de onderneming Scheyck bvba heb ik gemerkt dat zij enkele gunstige waarborgen / verzekeringen niet hebben opgenomen. Een van de veel voorkomende waarborgen / verzekeringen bij zelfstandigen is de waarborg bedrijfsschade en diefstal in de brandverzekering en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).

3.1 Waarborg bedrijfsschade in de brandverzekering

De waarborg bedrijfsschade is een extra waarborg op te nemen in de brandverzekering. Wanneer u het slachtoffer bent van een schadegeval gedekt door uw brandverzekering kan zijn dat u niet meer instaat bent uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren en dit kan uiteindelijk uitlopen tot een eventueel faillissement. Tijdens de periode van wederopbouw en de heropstarting moet uw onderneming haar financiële verbintenissen blijven nakomen en haar vaste lasten blijven betalen, terwijl haar omzet gedaald is. De verzekering bedrijfsschade biedt u financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagd wordt.

Elke onderneming hoopt hier nooit de dupe van te zijn, maar helaas komt dit toch wel eens voor. Door de tussenkomst van deze waarborg kan de onderneming blijven bestaan en kunnen fatale gevolgen vermeden worden.

De onderneming Scheyck is gelegen in een bosrijk gebied waar toch het een en het ander kan voorvallen.

Bv. Een boom valt om bij hevige storm. Alle schade wordt gedekt, maar “Afspanning Den Eik” moet 2 maand sluiten. Momenteel vallen zij zonder inkomens, maar de vaste kosten stoppen niet.

Mijn advies hieromtrent is dat de onderneming deze waarborg opneemt in hun verzekeringsportefeuille aangezien de gevolgen zeer zwaar kunnen doorwegen door gewoon weg brute pech. Beter voorkomen dan genezen.

3.2 Waarborg diefstal in de brandverzekering

Ook de waarborg diefstal is een extra waarborg op te nemen in de brandverzekering. Diefstal is deze tijd een meer voorkomend feit dan vroeger en de verzekeringnemer kan zich hier best voor indekken. Meestal gaan ze er vanuit dat ze dit toch nooit zullen nodig hebben, tot het er van komt en dan valt er helaas niets aan te doen. De waarborg diefstal dekt niet alleen de gestolen goederen maar ook de schade die veroorzaakt is door inbrekers bij (poging tot) diefstal.

Wanneer de verzekeringnemer een alarmsysteem of anti-inbraakdeuren laat plaatsen door een erkende firma zal hij hiervoor ook een verminderde premie betalen.

Gezien de schatting die in de brandverzekering is aangegeven dat ‘Afspanning Den Eik’ toch wel een heleboel waardevolle spullen in huis heeft die gestolen kunnen worden. Zij verkiezen hier om deze waarborg niet op te nemen in hun brandverzekering terwijl vele ondernemingen dit wel doen en hier later dan ook geen spijt van hebben wanneer zij het slachtoffer zijn van inbraak. Mijn advies hieromtrent is dan ook om te overwegen deze waarborg op te nemen in hun brandverzekering.

3.3 Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

3.3.1 Wat is een VAPZ en voor wie zijn ze bedoeld?

Dankzij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kunnen de bedrijfsleiders zelf hun wettelijk pensioen aanvullen. En bovendien genieten ze van extra fiscale en sociale voordelen.

Een VAPZ is interessant aangezien het gemiddeld wettelijk pensioen in België relatief laag is. Vooral voor zelfstandigen. De cijfers spreken voor zich… Het gemiddeld zelfstandigenpensioen bedraagt maandelijks 840 euro, maar een kwart van de zelfstandigen krijgt minder dan 500 euro. Niet evident om zo een deftig pensioen op te bouwen. Vandaar dat veel zelfstandigen aanvullende verzekeringen afsluiten om hun levensstandaard ook na hun pensioen te behouden. Deze zijn niet alleen voordelig voor later maar ook nog eens fiscaal interessant.

3.3.2 Fiscale voordelen

De overheid biedt tal van extra voordelen als u kiest voor een VAPZ:

• Belastingvermindering: mits naleving van de wettelijke voorwaarden kunt u de gestorte premies aftrekken als sociale bijdrage, met andere woorden als beroepskost binnen de limieten van het wettelijk plafond. Dit aanzienlijke fiscale voordeel varieert volgens uw marginale belastingvoet (het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van uw inkomsten).

• Minder sociale bijdragen: mits naleving van de wettelijke voorwaarden betaalt u minder sociale bijdragen omdat uw belastbare basis daalt (met een vertraging van 3 jaar – zodra uw sociale bijdragen berekend zullen worden op de inkomsten van het lopend jaar en niet op die van 3 jaar geleden zal dat vertragingseffect verdwijnen).

• 0% verzekeringstaks op uw gestorte premies.

• Cumuleerbaar voor een nog groter fiscaal voordeel: u kunt het VAPZ combineren met pensioensparen en langetermijnsparen. Als u als bedrijfsleider werkt, kan het bedrijf daarnaast een groepsverzekering en/of Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor u onderschrijven.

3.4 Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Een zelfstandige zijn loon wordt bepaald door de arbeidsactiviteiten die hij uitvoert. Concreet, wanneer hij niet werkt of in staat is te werken komt er niets binnen. Dit in tegenstelling tot een arbeider of bediende, wanneer deze arbeidsongeschikt is krijgt hij automatisch een uitkering van zijn ziekenfonds. Deze uitkering ligt helaas veel hoger dan die voor een zelfstandige.

De aldus uitbetaalde ziekte uitkeringen zijn meestal niet genoeg om de levensstandaard van uzelf en uw gezin op hetzelfde niveau als voor de arbeidsongeschiktheid te houden. Een bijkomende verzekering tegen het risico van inkomensverlies bij gevolg van ziekte of ongeval is dan ook noodzakelijk.

Het risico van inkomensverlies na ziekte of ongeval kan je verzekeren door een polis gewaarborgd inkomen af te sluiten. Door deze verzekering krijgt de zelfstandige een maandelijkse rente uitbetaald ter compensatie van het verlies aan inkomen als gevolg van ziekte of een ongeval. Deze maandelijkse rente zal worden uitbetaald gedurende de hele periode dat hij arbeidsongeschikt is, tijdelijk of blijvend.

Hoofdstuk 4 –

2016-1-19-1453213558

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.