Essay: Afspraak voor ERCP

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Afspraak voor ERCP
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 528 words. Download the full version above.

Dag ”””””.
Uur ”””””.

Niet vergeten te vermelden
V’?r het onderzoek
‘ Bloedverdunnende medicatie- op tijd te stoppen
‘ Allergie??n
‘ Zwangerschap
‘ Pre-operatieve vragenlijst

Nog enkele aandachtspunten
‘ Lees deze folder zorgvuldig door
‘ Breng bijgevoegde pre-operatieve vragenlijst mee
‘ Nuchter vanaf 24 uur
‘ Evt aanvraag van huisarts meebrengen
‘ Minstens 1 overnachting

Nuttige telefoonnummers

ERCP
endoscopische retrograde cholangio-pancreaticografie

Geachte heer/mevrouw

U hebt een afspraak gemaakt voor een ERCP, een ‘Endoscopische Retrograde Cholangio- en Pancreaticografie’.

Dit is een onderzoek van de galwegen en afvoergang van de pancreas of alvleesklier. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop die via mond, slokdarm, maag tot in de twaalfvingerige darm gestuurd word waar de galwegen en pancreas-afvoergang uitmonden.
Via dit onderzoek kan men aandoeningen aan de pancreas of galstenen opsporen.

Voorbereiding van het onderzoek
Men dient voor het onderzoek nuchter te zijn. Maag moet leeg zijn. Daarom nuchter vanaf 24 uur, dit wil zeggen niet drinken, eten of roken.

U meld zich op afgesproken uur in het ziekenhuis waar u een kamer krijgt toegewezen.
Verpleegkundige zal een infuus aanbrengen waarlangs eventueel medicatie kan toegediend worden (pijnstillers ‘ kalmeringsmiddel) , waardoor het onderzoek op een vlotte en comfortabel manier kan verlopen.
U dient voor het onderzoek kunstgebit te verwijderen. Eveneens juwelen.

Het onderzoek vindt plaats op de Rx afdeling.

Verloop van het onderzoek
Even vooraf
Het pancreassap en het galvocht zijn twee spijsverteringssappen die belangrijk zijn voor een goede vertering van het voedsel. De afvoergangen van de pancreas(7) en de galblaas(4) monden uit in ‘?n opening gelegen in de twaalfvingerige darm (6): de papil van Vater (8). Een klein spiertje rond deze opening, de sphincter van Oddi, regelt de afvoer naar de dunne darm (9)

Het onderzoek
Pati??nten worden op hun buik op de onderzoekstafel gelegd. Hierna worden ze onder narcose gebracht.
ERCP wordt uitgevoerd door ervaren gastro-enterologen, niet iedere gastro-enteroloog doet dit onderzoek.
Er wordt een flexibele kijkbuis door de mond tot aan de papil van Vater, in de twaalvingerige darm gebracht. Er wordt dan via flexibele buis een slangetje ingeschoven tot in galweg en pancreas-afvoerweg. Er wordt dan contraststof ingespoten zodat men Rx opnames kan nemen. Galstenen worden door ERCP verwijders, door een kleine insnede in de sluitspier(sfinterotomie), de papil van Vater (papilotomie) ‘ zo komen de galstenen door naar de dunne darm, galstenen in de galblaas kunnen niet door ERCP verwijderd worden.

Eventuele vernauwing kan behandeld worden door een stent te plaatsen. Dit is een buisje in plastic of metaal (endoprothese) dat men inbrengt, zodat de gal opnieuw kan afvloeien in de dunne darm. Soms is het voldoende om de vernauwing open te rekken met een ballonnetje.

Na het onderzoek
Na het onderzoek mag pati??nt terug naar de kamer. Hij mag dan enkel water drinken tot nader order van de arts. Daarna dient men een dieet te volgen, meestal vetarm of licht verteerbare voeding.
Parameters worden om de 2 uur genomen. Dagelijks dient eer ook een bloedcontrole te gebeuren (controle levertesten).
Pati??nt kan na onderzoek last hebben van opgeblazen gevoel ‘ buikkrampen en winderigheid. Eveneens last van keelpijn, irritatie door de verdoving.
Door de arts wordt er soms antibiotica gestart.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Afspraak voor ERCP. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/afspraak-voor-ercp/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.