Essay: Algemene voor- en nadelen

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Algemene voor- en nadelen
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 757 words. Download the full version above.

De Europese Unie begon de samenwerking na de Tweede Wereldoorlog en was om te beginnen bedoeld om met name tussen Frankrijk en Duitsland een betere relatie en een betere samenwerking te beginnen en te houden. Of harder gezegd, om te voorkomen dat Duitsland zich in zijn eentje klaar zou kunnen gaan maken voor een nieuwe oorlog. Daarnaast was een Europese samenwerking een voorwaarde van Amerika voor Marshallhulp.

Wat als een serieus nadeel van de Europese Unie kan worden beschouwd, is het gevoel wat verschillende burgers krijgen over hun identiteit. Door het ontstaan van de Europese Unie hebben verschillende burgers het gevoel gekregen een deel van hun identiteit te zijn verloren. Zo kunnen bepaalde Nederlanders zo trots zijn om Nederlander te zijn, dat ze het vervelend vinden om nu meer een Europeaan te zijn dan een Nederlander.

Door iedereen wordt dit anders opgevat, want je kan het ook als een voordeel zien. Zo wordt het gevoel versterkt dat we er niet alleen voor staan. Men voelt meer de samenhang van de landen en er is minder racisme naar burgers uit verschillende landen in samenwerking met de Europese Unie toe.

De Europese Unie staat vooral voor makkelijkere en vrije handel tussen verschillende landen wereldwijd en heeft daarom ook veel verschillende handelsakkoorden gesloten met landen buiten de Europese Unie. Door het sluiten van handelsakkoorden met derde landen, verschillende handelsorganisaties en andere landen, zijn er minder invoerheffingen en handelsbarrières. Invoerheffingen zijn belastingen die moeten worden betaald bij import in een land vanuit het buitenland. Hiermee worden prijzen van producten hoger, waardoor consumenten eerder producten uit eigen land halen. Met behulp van handelsovereenkomsten tussen landen kunnen invoerheffingen worden voorkomen en komt de mogelijkheid voor landen om hun producten goedkoper aan te bieden in het buitenland, om zo eerlijkere concurrentie te krijgen.

Hoewel handelsovereenkomsten dus positieve effecten kunnen hebben voor eigen land, zijn ook veel mensen bang voor eventuele negatieve gevolgen van deze akkoorden. Zo kunnen handelsovereenkomsten ervoor zorgen dat derde landen hun producten goedkoper op de Europese markt kunnen aanbieden dan Europese producenten zelf, waardoor Europese producenten hun producten minder snel verkopen. Dit wordt versterkt door het feit dat in derde landen goedkoper geproduceerd kan worden door hun soepelere regels (kinderarbeid, slechte omstandigheden in fabrieken), dan in Europese landen. Zij kunnen deze producten hierdoor al goedkoper aanbieden en wanneer daar bijkomt dat ze geen invoerheffingen meer hoeven te betalen, kunnen Europese producenten worden benadeeld.

Afbouwen van invoerheffingen

Er worden vanuit Europa veel producten geïmporteerd en geëxporteerd en de internationale handel is voor veel landen in de Europese Unie dan ook een belangrijke bron van inkomsten. Het is daarom belangrijk dat het handelen zo makkelijk en goedkoop mogelijk kan gaan. Door middel van handelsakkoorden van de Europese Unie kunnen invoerheffingen worden afgebouwd en kunnen regels die handel bemoeilijken worden afgeschaft of aangepast. Hoewel het sluiten van een vrijhandelsakkoord voor de Europese Unie dus verschillende positieve effecten kan hebben, duurt het meestal erg lang voor er een akkoord ook echt kan worden gesloten.

Handel is een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Dit betekent dat de Europese lidstaten zelf niet over hun handelsbeleid kunnen beslissen, maar dat dit allemaal via de Europese Unie gebeurt. De Europese Commissie kan voorstellen indienen op het gebied van handel en handelsakkoorden, maar heeft toestemming nodig van de Raad om met de onderhandelingen over een handelsakkoord te beginnen. In samenwerking met de lidstaten treedt de Europese Commissie tijdens onderhandelingen op als vertegenwoordiger van de hele Europese Unie. Als er uiteindelijk overeenstemming is bereikt over het akkoord, moet dit worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Het sluiten van een akkoord is dus een langdurig proces. Daarnaast zijn er uiteraard veel belanghebbenden in het proces betrokken, waarvan sommigen het met een bepaald handelsakkoord eens zijn, en anderen tegen. Ze proberen allemaal hun invloed uit te oefenen om ervoor te zorgen dat een handelsakkoord er juist wel of niet komt. Hierdoor duurt het vaak lang voor er een uiteindelijke beslissing kan worden genomen.

Niet alleen kost het dus veel tijd (tijd is geld) en moeite voor een handelsakkoord, ook zal elk land er mee te maken kunnen krijgen dat een bepaald handelsakkoord wordt gesloten waar het land niet volledig achter staat. Hierdoor is er toch kans op conflicten tussen landen tijdens belangrijke beslissingen. Dit probeerde de Europese Unie in eerste instantie tegen te gaan, maar krijgt hier op deze manier dan toch mee te maken.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Algemene voor- en nadelen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/algemene-voor-en-nadelen/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.