Essay: Argumentatie aanwijzing voor regelgeving

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Argumentatie aanwijzing voor regelgeving
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 872 words. Download the full version above.

Kijkend naar de toetsingscriteria beginnend bij de aanwijzing voor de regelgeving, effectiviteit

van een regeling, staan wij positief tegenover de wijziging van de wet, bedoeld in artikel 11.7

lid a telecommunicatiewet. Om de effectiviteit van een regel, zoals bedoeld in aanwijzing 9,

te meten moet er gekeken worden naar meerdere aspecten, als volgt:

1. De uitvoerbaarheid

2. Te verwachten mate van naleving

3. Mogelijkheid tot handhaving

De uitvoerbaarheid van deze wet ligt bij elke site zelf, die gebruik wilt maken van cookies om

te kunnen functioneren, de enige aanpassing is het om toestemming vragen van de

gebruiker na duidelijk geformuleerde doeleinden van hun gegevens kenbaar te maken, wat

voor elke site uitvoerbaar is.

De te verwachten mate van naleving van dit wetsvoorstel ligt in onze optiek hoog, aangezien

het slechts om een kleine wijziging gaat en er voor de betrokken partijen geen overdreven

nadelig effect kan ontstaan zolang zij zich ook aan de overige regelgeving houden. In

tegenstelling tot onlangs gebeurd is door een website waar huisartsen zich hebben verenigd,

zijn er persoonlijke gegevens gedeeld met derden doormiddel van ‘tracking cookies’. Na een

waarschuwing van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) werd de software die ‘tracking

cookies’ plaatste vervangen.10

Over de mogelijkheid tot handhaving kunnen wij zeggen dat deze eveneens positief uitvalt,

aangezien websites die gebrekkig zijn in principe gebannen kunnen worden uit het bereik

van de Nederlandse burger door de overheid dit te laten doen. De Autoriteit Consument en

Markt is de toezichthouder namens de overheid.11ACM treedt niet op tegen elke cookie die

zonder toestemming is geplaatst door een website. Maar treedt op als er sprake is van

ernstige risico’s voor de privacy. Bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke gegevens niet

verwijderd kunnen worden omdat er verborgen cookies zijn geplaatst. ACM handhaaft deze

kwestie door een bestuurlijke boete op te leggen tot 450.000 euro per overtreding. 12

Argumentatie interactionisme

Hiernaast kijken wij naar de argumentatie op basis van het interactionisme (3 visies op het

recht) en kunnen wij deze toespitsen op de praktijk. Volgens het interactionisme zijn

rechtsregels geen absolute normen, maar juist flexibel. Dit past volgens ons binnen de

wetswijziging die als flexibel gezien kan worden. Men kan na deze wetswijziging nog steeds

gebruik maken van cookies voor websites, maar de gebruiker van deze website dient wel

zorgvuldig geïnformeerd te worden over de eventuele gevolgen die deze met zich

meebrengen.

Daarnaast is het zo dat omstandigheden binnen het interactionisme een grote rol spelen.

Deze omstandigheden kunnen positief opgevat worden over dit onderwerp aangezien men

kan stellen dat voor het gebruik van websites en daarmee het goed functioneren van

websites cookies een noodzakelijk onderdeel zijn, waar men over het algemeen geen leven

10 ‘Thuisarts.nl volgde bezoekers met tracing cookies’, de Volkskrant 27 oktober 2015, volkskrant.nl.

11 ‘Toezicht op Cookies’, Acm.nl (zoek op cookies).

12 ‘ACM gaat nieuwe cookieregels actief handhaven’, 11 maart 2015, Acm.nl (zoek op boetes Cookies)

9

meer kan indenken zonder het gebruik van internet en dus websites maakt dit het gebruik

van cookies dus noodzakelijk.

Argumentatie Fuller

Vervolgens kijken we naar de argumentatie op basis van de 8 eisen van Fuller, in het

specifiek de eis: een wet moet een algemene strekking hebben.

Bij deze eis kunnen we voorop stellen dat qua grammaticale betekenis die ontleend kan

worden aan het bovengenoemde artikel 11.7a de wet algemeen bindend is voor een ieder

die een website onderhoud, waarvan gebruikers gebruik kunnen maken en die gebruik

maakt van cookies.

Weerleggingsargumenten

Als eerste tegenargument is er gekozen voor het volgende: ‘de wet heeft geen algemene

strekking omdat niet een ieder een website onderhoudt’.

Waarop de volgende weerlegging van toepassing is, elk persoon(binnen Nederland, zonder

opgelegde sancties) staat het vrij om gebruik te maken van het internet en indien gewenst

een website op te richten met de bijbehorende verantwoordelijkheden en plichten, hierdoor

heeft de wet alsnog een algemene strekking.

Voor het tweede tegenargument is gekozen voor: ‘de omstandigheid dat cookies

noodzakelijk zijn voor het functioneren van websites is niet waar aangezien een website

geen kennis behoeft te hebben van zijn gebruikers, opdat hun privacy niet hoeft te worden

ingebroken’.

Hierop is de volgende weerlegging gebaseerd, niet elke vorm van cookies is direct

noodzakelijk, toch zou zonder het gebruik van cookies een website niet in staat zijn te

onthouden wat in een winkelmandje gestopt word op een webshop, welke taal gebruikt word

voor het lezen van artikelen etc. Hierom zijn bepaalde cookies wel degelijk noodzakelijk, met

hoofdzaak de functionele cookies. Daarnaast kan het voor websites als nuttig ervaren

worden om hun doelgroep in die mate te kennen dat zij hun online feed hierop kunnen

aanpassen, waarbij hun privacy ondermijnen niet het doel is van de partijen.

Dan het laatste tegenargument: ‘de mogelijkheid tot handhaving komt in het geding omdat

het over zoveel verschillende websites gaat, wat de kosten voor handhaving te hoog laat

oplopen’.

De weerlegging van dit tegenargument is dan als volgt, vanwege de verwachte mate van

naleving komt de mogelijkheid tot handhaving niet in het geding aangezien er niet zoveel

websites zullen zijn die weigeren de wet na te leven, daarnaast kan de benadeelde burger

elke site die niet voldoet aan de nieuwe richtlijn melden bij de overheid voor eventuele

verdere consequenties.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Argumentatie aanwijzing voor regelgeving. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/argumentatie-aanwijzing-voor-regelgeving/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.