Essay: Benodigdheden voor het ontwerpen van gebouwen

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Benodigdheden voor het ontwerpen van gebouwen
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1454 words. Download the full version above.

Een vergunning
Waarom een vergunning?
Volgens de wet zijn alle gemeenten verplicht om bestemmingsplannen vast te stellen voor al hun grondgebied. In dit bestemmingsplan staat beschreven wat de gemeente met hun grond gaat doen: waarvoor wordt de grond gebruikt? Verder staat in het bestemmingsplan beschreven aan welke regels het bouwen op deze grond moet voldoen. Bijvoorbeeld: aan welke bouwhoogte moet de gemeente zich houden en welke afstand moet er bewaard worden ten opzichte van buren.

Voor veel bouw- of verbouwplannen zijn vergunningen nodig. Kleine bouwplannen, zoals een carport, uitbouw of tuinhuisje, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) zonder vergunning worden uitgevoerd. Van andere verbouiwngen, zoals het bouwen van een dakraam aan de achterzijde van een huis, moet melding gemaakt worden bij de gemeente. Voor activiteiten die in strijd zijn met het bestemmingsplan, is meestal een omgevingsvergunning nodig. Wanneer voor een plan meerdere van deze vergunningen nodig zijn hoeft slechts ‘?n aanvraag te worden ingediend

Wanneer er sprake is van een verbouwing die in strijd is met het bestemmingsplan van de grond, dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Sinds de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (2010) vallen alle verbouwingen, sloopwerkzaamheden, monumenten, ruimte, natuur en milieu, onder deze omgevingsvergunning.
Een omgevingsvergunning kan bij elke gemeente online via het omgevingsloket aangevraagd. Worden. Dit werkt als volgt:
Het aanvragen van een omgevingsvergunning bij het Omgevingsloket
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning wordt er eerst bekeken of er voor de uit te voeren werkzaamheden een vergunning nodig is. Dit wordt de zogeheten ‘vergunningscheck’ genoemd. Soms is er geen vergunning nodig, maar is er wel een meldplicht en moet er een melding van de verbouwing worden ingediend bij de gemeente, Deze aanvraag/melding kan op twee manieren worden gedaan:
1. Schriftelijk Bij het omgevingsloket kan een formulier worden ingevuld. Deze kan worden uitgeprint en worden opgestuurd naar de desbetreffende gemeente.
2. Digitaal. Er kan ook digitaal worden aangevraagd. Hiervoor is e-herkenning nodig, deze digitale sleutel bestaat in verschillende betrouwbaarheidsniveau ‘s. Sinds 1 april 2014 is voor een omgevingsvergunning een e-herkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.
!!!! Dit zou ik er uithalen, of je moet er wat meer over vertellen!!!

Via het online formulier kan de benodigde informatie worden ingevuld en kan de aanvraag bij de gemeente worden ingediend. Op het formulier staat aangegeven welke documenten en gegevens moeten worden bijgevoegd om de aanvraag compleet te maken. Voorbeelden van deze bijlagen zijn o.a. bouwtekeningen, berekeningen en specificaties van de uit te voeren werkzaamheden. Tijdens het invullen van deze aanvraag is het mogelijk dat de gemeente meekijkt. Op deze manier kan bekeken worden of alles klopt en of de verbouwing haalbaar is.
Vervolg
Bovengenoemde aanvraag wordt gepubliceerd op internet, in het eigen gemeentelijk blad of een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad. Hierdoor wordt iedereen op de hoogte gesteld van de plannen. Dit biedt mensen de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen deze aanvraag.

De gemeente controleert ondertussen of aan alle voorwaarden van de aanvraag is voldaan en laat binnen de daarvoor gestelde termijn weten of de omgevingsvergunning wordt verleend. Bij eenvoudige aanvragen beslist de gemeente binnen acht weken. Bij complexere aanvragen moet rekening worden gehouden met een termijn van zes maanden. Beide termijnen kunnen met zes weken worden verlengd.
Bezwaar
Wanneer de aanvraag wordt afgewezen, krijgt de aanvrager de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dit gaat niet via het omgevingsloket, maar via de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk en binnen zes weken bij de gemeente worden ingediend.

Ontwerp programma’s
De programma’s die worden gebruikt om gebouwen te ontwerpen zijn onder andere :
1. AutoCAD;
2.Google Sketch-up;
3. Envisioneer;
4. Vectorworks.
AutoCAD

AutoCAD is een CAD-programma,. CAD staat voor computer-aided design. In het nederlands kunnen we zeggen: met behulp van computers ontworpen en getekend. Het programma AutoCAD wordt op diverse technische vakgebieden gebruikt. Zo wordt het tekenprogramma gebruikt voor bouwkunde en architectuur. Daarnaast wordt het programma gebruikt voor civiele techniek, landmeetkunde en ruimtelijke ordening. Er zijn voor al deze vakgebieden aparte uitvoeringen van het programma. AutoCAD is het door architecten meest gebruikte tekenprogramma om een gebouw te ontwerpen. Het programma wordt zoveel gebruikt omdat men hierdoor erg precies kan tekenen. Het programma zorgt ervoor dat maten erg precies worden gemeten en worden weergegeven op de tekening. Dit zorgt voor een kwalitatief erg goed resultaat. Een nadeel van AutoCAD is dat het een vrij duur en ingewikkeld programma is. Het maken van een bouwtekening met AutoCAD kost daardoor veel tijd. Voor niet al te ingewikkelde bouwtekeningen kun je daarom beter een ander programma gebruiken.
Google Sketch-up
Met Google Sketchup kun je eenvoudig en snel bouwtekeningen maken. Wanneer je start met dit programma krijg je een duidelijke handleiding te zien die je stap voor stap helpt het programma beter te begrijpen. Daarnaast word je ook begeleid bij het tekenen waardoor je al snel door hebt hoe alles werkt. Tijdens het tekenen geeft Sketchup advies over de diepte, de kleur en de structuur van het model. De patronen in het materialenmenu geven je de mogelijkheid om je modellen kleur en structuur te geven. Daarnaast kan je met dit programma een foto van een gebouw over je 3D model gebouw leggen. Via een verzamelplaats voor modellen (3D warehouse) kan je het model aanmelden voor een plaatsing in Google Earth.
Envisioneer
Envisioneer is een programma waarmee je gratis simpele bouwtekeningen kan maken en deze vervolgens om kan laten zetten naar pdf of vector bestanden. Dit programma is met name geschikt voor eenvoudige en hobby-matige klussen. Je kunt met dit programma heel gemakkelijk bouwtekeningen via de mail naar andere klussers sturen.
Vectorworks
Vectorworks is een tekenprogramma dat mogelijkheden biedt, in 2-en 3D, voor het gehele ontwerpproces van een gebouw. In Vectorworks kan je naast tekenen ook alledaagse elementen zoals ramen, deuren, meubels, aan je model toevoegen. De ingebouwde database en geintegreerde rekenblad van dit programma zorgt ervoor dat het programma materiaallijsten voor de (ver)bouw van het huis kunnen worden opgesteld. Daarnaast kunnen ook de prijzen voor het (ver)bouwen van het huis worden berekend.
Een maquette
Wat is een maquette?
Een maquette is een driedimensionaal model op schaal. Een maquette wordt gebruikt om mensen een beter beeld te geven van een gebouw dan dat ze door een tekening krijgen. Daarnaast wordt een maquette ook gebruikt om het ontwerp te controleren op eventuele fouten.

Hoe maak je een maquette?
Maquettebouw is een mooi presentatiemiddel voor een bouwproject. Er zijn verschillende manieren waarop een maquette gemaakt kan worden. Vroeger werd een maquette gemaakt met de hand. Aan de hand van een bouwtekening werd ieder onderdeel nauwkeurig op schaal nagemaakt.
Tegenwoordig wordt de 3D printer steeds vaker ingezet als hulpmiddel voor het maken van een maquette.
Met behulp van de 3D printer wordt het bestand van een 3D tekening omgezet in een ‘print baar’ product. De printer gebruikt bij het printen een poeder, dat laag voor laag, het model opbouwt. Door toevoeging van gekleurde verhardingsvloeistof krijgt het product zijn, gekleurde, vaste structuur. Grotere modellen worden in delen gemaakt en worden later samengevoegd.

Het voordeel van een maquette maken met een 3D printer ten opzichte van het maken van een maquette met de hand is dat het werken met een 3D printer sneller gaat dan met de hand. Ook lukt het met een 3D printer beter om voorwerpen naadloos of met meer details aan te leveren. Daarnaast is er bij deze methode de mogelijkheid om op het laatste moment veranderingen aan te brengen in het ontwerp.

Is een maquette altijd nodig?
Het maken van een maquette brengt hoge kosten met zich mee. Daarom is het belangrijk om je bij ieder bouwproject af te vragen is of een maquette nodig is.
Als er een gebouw in de buurt staat waarop het ontwerp lijkt is het verstandig om eerst eens bij het bestaande gebouw te kijken.
Dit geldt niet alleen voor de buitenkant maar natuurlijk ook voor de binnenkant. Ook het gebruik en de werking van bepaalde materialen kan worden bekeken bij een bestaand gebouw.
Bij de bouw van ‘?n huis wordt over het algemeen geen maquette gemaakt.

Bij grote projecten is het een uitkomst om een maquette te bouwen. Door middel van de maquette is voor de opdrachtgever beter te zien hoe het gebouw er uit komt te zien, hoe de indeling van het gebouw er uit zal zien en of het gebouw in de omgeving past.

Conclusie
Het bouwen van een maquette kan op verschillende manier gedaan worden, met de hand of met de 3D printer. Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de 3D printer.
Of er een maquette gemaakt wordt ligt aan het project. Bij kleine projecten wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van een maquette. Bij grote, ingewikkelde projecten wordt er wel een maquette gemaakt.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Benodigdheden voor het ontwerpen van gebouwen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/benodigdheden-voor-het-ontwerpen-van-gebouwen/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.