Betreffende de diagnose en oorzaken - Essay Marketplace

Betreffende de diagnose en oorzaken

Aanmeldingsklacht

Laura is in handen van een loverboy en is fysiek en mentaal beschadigd. Zij heeft bescherming, veiligheid en behandeling nodig.

Relevante voorgeschiedenis

Laura was vroeger een vrolijk meisje, maar had wel leerproblemen en ging hierdoor naar het speciaal basisonderwijs. Na het speciaal basisonderwijs ging ze naar het VBMO op een reguliere school. Hier werd zij gepest. Laura ontmoette een jongen, genaamd Jelle, op een feestje. Jelle bleek een loverboy te zijn. Laura heeft mogelijk als prostituee gewerkt. De ouders namen contact op met de politie en Veilig Thuis en zo kwam Laura terecht bij de Jutters. Hier verbleef zij een half jaar. Toen Laura weer thuis kwam, had zij meteen weer contact met mogelijke loverboys. Een tijdje later raakte Laura spoorloos verdwenen. Haar ouders hadden haar opgegeven als vermist. Op een gegeven moment stuurt Laura een WhatsApp-je naar haar moeder waarin stond dat haar leven kapot is en dat zij haar maar moesten vergeten. Laura werd na drie weken door de politie in Almere gevonden. Laura is emotioneel en lichamelijk ernstig beschadigd.

Hulpvraag volgens de ouders

– Help ons Laura veilig te krijgen en bescherming te bieden.

– Help ons Laura alvast voorlopig onder toezicht te stellen en haar uit huis te plaatsen.

– Help ons aan een gezinsvoogd, zodat zij ons kan begeleiden in de opvoeding.

– Help ons om te gaan met de problematiek van onze kinderen.

– Help ons de aandacht tussen Laura en Thomas te verdelen.

– Help ons de band met onze kinderen opnieuw op te bouwen.

– Help ons om Laura weerbaarder te maken tegen Jelle.

– Help ons Laura voor haar achttiende jaar uit het loverboy circuit te krijgen.

Hulpvraag volgens het kind/de jeugdige

– Help mij naar een veilige plek.

– Help mij om tot rust te komen.

– Help mij om een nieuw nummer aan te vragen.

– Help mij weerbaarder te maken tegen mensen die misbruik van mij willen maken.

– Help mij om de band met mijn familie weer op te bouwen.

– Help mij om nieuwe vriendschappen op te bouwen.

– Help mij om afstand te leren nemen en houden van Jelle.

Probleemomschrijving

Laura is in handen van de loverboy Jelle. Laura heeft seks voor geld en wordt mogelijk mishandeld. Laura is emotioneel afhankelijk van Jelle en zij kan hem niet loslaten. Laura wordt bijna achttien en komt dan in het legale prostitutie circuit terecht. Hierna kan de politie niets meer doen.

Hypothesen rondom ontstaan

•Laura werd gepest op de middelbare school. Hierdoor was zij extra kwetsbaar, dit maakte haar een makkelijk doelwit voor loverboys.

•Doordat Laura leerproblemen heeft en mogelijk een licht verstandelijke beperking heeft, kan zij situaties niet goed inschatten. Dit maakte haar een makkelijk doelwit voor loverboys.

•Laura had weinig vrienden en was daardoor eenzaam en extra vatbaar voor affectie. Dit maakte haar een makkelijk doelwit voor loverboys.

•Wendy kwam als enige op voor Laura toen zij gepest werd, Wendy zou een lovergirl kunnen zijn.

(Verheij, Westermann, Maurer, 2014: 283-284)

Betreffende de behandelingsdoelen en hulpaanbod

Behandelingsdoelen

•Laura verbreekt vanaf 10 april (de dag dat Laura thuis komt) het contact met Wendy en Jelle. Dit doet zij door hen op social media te verwijderen, hun contactgegevens te blokkeren, samen met een SPH’er een nieuw nummer aan te vragen en in de instelling haar telefoon in te leveren.

•Op 10 april verzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter om een voorlopige ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing aan te vragen.

•Binnen drie maanden wordt er door de rechter een uitspraak gedaan over een ‘gewone’ OTS. Dit is voor maximaal een jaar.

•De kinderrechter geeft Fier de opdracht om de VOTS uit te voeren. Fier wijst op 10 april een gezinsvoogd aan voor de familie Alblas. Dit is iemand die werkzaam is bij Fier. Dit wordt gecontroleerd door de Raad voor de Kinderbescherming.

•Laura wordt binnen één dag (op 10 april) opgenomen in een (crisis)opvang Asja van Fier. Dit wordt gecontroleerd door een SPH’er van Centrum Jeugd en Gezin Leiden.

•Laura wordt door het ziekenhuis op de dag dat zij is thuis gekomen (10 april) gecontroleerd op haar verwondingen, soa’s en zwangerschap.

•Na één jaar is Laura weerbaar gemaakt tegen pesten, loverboys en algemene misbruik. Dit bereikt Laura door een weerbaarheidstraining door middel van sport bij Fier te volgen.

•Katie en Lodewijk vragen binnen vier maanden een Eigen Kracht-conferentie aan bij de eigen kracht centrale. De Eigen Kracht-conferentie vindt één maand later plaats met vrienden en familieleden van Laura bij Fier.

•Na één maand heeft Laura, samen met een SPH’er, een intakegesprek gehad bij Verbeek praktijk voor intelligentieonderzoek in Den Haag (www.intelligentie-onderzoek.nl, 4 april 2016).

Behandelings-/begeleiding strategieën

•Laura afschermen van de buitenwereld, zodat zij niet de mogelijkheid heeft om weg te lopen.

•Laura binnen één dag doorverwijzen naar Fier Leeuwarden om Laura in veiligheid te brengen en behandeling aan te bieden.

•Informatie verstrekken aan Laura en de ouders over Laura haar problematiek

•Informatie verstrekken aan Laura en haar ouders over Fier.

•De cursus ‘Beter omgaan met pubers’ in Leiden aanbieden aan de ouders.

•Laura en haar ouders een luisterend oor bieden.

•Laura en haar ouders structuur aanbieden.

•Laura een veilig gevoel geven.

•Laura de cursus negatief zelfbeeld online laten doen (e-health programma) (Neef, 2015).

Prognose

Laura heeft haar gevoel van veiligheid teruggevonden, doordat Laura afstand heeft genomen van Jelle en Wendy en bij Fier in behandeling is geweest. Laura is uit het loverboycircuit gestapt. Door de cognitieve gedragstherapie die zij bij Fier heeft gekregen, heeft Laura een positiever zelfbeeld. Laura is weerbaar gemaakt tegen pesten, loverboys en algemene misbruik, nadat zij de weerbaarheidstraining bij Fier heeft gevolgd. Het sociaal competentiemodel, heeft ervoor gezorgd dat Laura de basisvaardigheden heeft aangeleerd. Wanneer zij de basisvaardigheden onder de knie heeft kan Laura uiteindelijk weer thuis wonen. Door de Eigen Kracht-conferentie is het sociale netwerk van Laura meer betrokken bij de problemen rondom Laura en het gezin. Het maatjesproject van Humanitas, waar Laura aan mee doet wanneer zij weer thuis is, leert haar om vriendschappen op te bouwen en hier gaat zij leuke dingen doen.

(Verheij, Westermann, Maurer, 2014: 285)

Aanvullende gezondheidszorginstanties/hulpverleningsinstantie

– Ziekenhuis: Laura wordt door het ziekenhuis gecontroleerd op haar verwondingen, soa’s en zwangerschap.

– Jutters: informatie over Laura, in de tijd dat zij verbleef bij de Jutters, opvragen.

– Veilig thuis: informatie opvragen van het onderzoek naar Laura, die heeft plaatsgevonden toen Laura vijftien was.

– Fier: opvang waar Laura naartoe gaat.

Behandelingsduur en eventuele afspraken over nazorg

Laura verblijft één jaar bij Fier. Tijdens haar verblijf bij Fier volgt Laura bij Fier een weerbaarheidstraining door middel van sport. Eén keer in de week komt er een SPH’er van Fier bij Laura thuis wanneer zij weer thuis woont. Deze kijkt hoe het met Laura gaat, of Laura met problemen kampt en hoe de situatie thuis verloopt. Zodra de SPH’er het gevoel heeft dat er iets mis dreigt te gaan, schakelt zij Centrum Jeugd en Gezin Leiden in. Laura wordt aangemeld bij Humanitas Leiden, om in aanmerking te komen voor een maatjesproject. Laura wordt aangemeld bij een lotgenotengroep voor slachtoffers van loverboys. De ouders van Laura melden zich aan bij een lotgenoten groep voor ouders van slachtoffers van loverboys. Zij gaan één keer in de twee weken naar een bijeenkomst. Hier kunnen zij hun ervaringen delen.

(Verheij, Westermann, Maurer, 2014: 293)

Betreffende afspraken over informatie

Informeren van de jeugdige

•Laura wordt op de hoogte gesteld van de procedures van het eerste gesprek.

•Laura wordt geïnformeerd over haar problematiek en mogelijke oplossingen hiervoor en wat voor soort hulp haar wordt aangeboden.

•Laura krijgt informatie over de begeleidingsstrategieën en de behandeling die wordt ingezet en waarom deze wordt ingezet.

•Er wordt aan Laura vertelt wat haar rechten en plichten zijn, die van haar ouders en hulpverleners.

•Er wordt vertelt hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.

Informeren van ouders/wettelijk vertegenwoordigers

De ouders krijgen gratis advies over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen in alle leeftijden. De ouders worden in contact gebracht met gespecialiseerde hulp en krijgen hier informatie over (www.cjgleiden.nl, 5 april 2016).

(Verheij, Westermann, Maurer, 2014: 295)

Betreffende de evaluatie

Evaluatie vindt na drie weken en na een half jaar plaatst bij Fier, om te kijken hoe het met Laura gaat.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.