Essay: Bouw Berlijnse Muur

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Bouw Berlijnse Muur
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 814 words. Download the full version above.

Nikita Chroesjtsjov, de nieuwe leider van de Sovjet-Unie nadat Jozef Stalin was overleden (1953) vond dat er een einde moest komen aan het leeglopen van de DDR (Oost-Berlijn). Hij besloot dat er een scheiding moest komen tussen Oost-Berlijn (onder leiding van de Sovjet-Unie) en West-Berlijn (onder leiding van Amerika, met de landen Frankrijk en Engeland). In 1945 werd er al een kleine scheiding gemaakt tussen de bezettingszones (blokkade van Berlijn), dat gebeurde met slagbomen, palen, obstakels en linten tussen bomen. Dit was om alvast aan te geven waar de definitieve Berlijnse muur zou gaan komen. Ook werd er op de grens tussen Oost- en West-Europa het IJzeren Gordijn geplaatst. Dit was om het verkeer tussen Oost- en West-Europa te blokkeren. In de ochtend van 15 augustus 1961 werden Oost-Berlijn (DDR) en West-Berlijn (BDR) echt officieel van elkaar gescheiden. De scheiding tussen Oost- en West-Berlijn bestond eerst alleen nog maar uit prikkeldraad. Later werd het prikkeldraad vervangen door een 160 kilometer lange betonnen muur. Deze muur had 20 bunkers en met 300 uitkijktorens werd deze Berlijnse muur goed bewaakt, aan de Oostkant van de muur stond ook nog hele strenge bewaking. In de muur zaten er in totaal 6 grensovergangen (zie figuur 1), Checkpoint Charlie is daar van de meest bekendste.

Ontsnappingen Berlijnse Muur
Vanaf dat de Berlijnse muur stond tot de val van de Berlijnse muur (1961-1989) waren er altijd wel mensen die naar de andere kant van de muur wilde gaan. De grens scheidden allemaal families en gezinnen, die elkaar wilde zien. Ook kon je in West-Berlijn goed terecht als je goed opgeleid was, veel mensen wilde dus van Oost naar West-Berlijn. In de Berlijnse muur zaten wel poorten waardoor je naar de overkant kon, een bekende poort is: Checkpoint Charlie. Als je in het westen van Berlijn woonde had je een visum nodig om de grens over te gaan. De mensen die in het Oosten van Berlijn woonden konden veel moeilijker naar de overkant, er was geld voor nodig, een uitnodiging uit het Westen en een expliciete toestemming. Omdat het zo moeilijk was om toestemming te krijgen om naar de andere kant van de muur te gaan gingen veel mensen ontsnappen. Ze bedachten allerlei manieren om te ontsnappen, bijvoorbeeld: door huizen gaan die net op de grens stonden, onder de muur door graven, vliegen over de muur, klimmen over de muur. Bijna 200 mensen werden gedood door bewakers toen ze probeerden over te steken naar de westkant van de muur. Aan de westkant van de Berlijnse muur was veel graffiti gezien (zie figuur 2), aan de Oostkant zie je dat niet omdat de muur daar streng bewaakt werd.

Val van de Berlijnse muur

In de DDR (Oost-Berlijn) ging het steeds minder goed er kwam een nieuwe leider (Michail Gorbatsjov) met nieuwe plannen waar niet iedereen het mee eens was en ze zaten in de schulden. Gorbatsjov wilde meer openheid (glasnost) en hervormingen (perestrojka), ook hierdoor ging het steeds slechter met de DDR (Oost-Berlijn). De meeste mensen wilden graag naar het buitenland toe vluchten of naar de Westkant van de muur gaan. In mei 1989 gebeurde er iets bijzonders: aan de grens van Oostenrijk en Hongarije werden sommige grensovergangen geopend, een kleine opening van het IJzeren Gordijn dus. Dit nieuws verspreidde zich erg snel en het werd al snel druk in Hongarije, in het IJzeren Gordijn vielen ook op andere plekken al gaten. Op 9 november 1989 was het ook een hele bijzondere avond, de DDR politicus G”nter Schabowski had tijdens een persconferentie op tv aangegeven dat de DDR de grenzen van de muur zouden gaan openen. Dit kwam doordat een journalist aan hem vroeg wanneer de grenzen werden geopend, hij gaf als antwoord daarop: ‘sofort, unverz”glich’ (= onmiddellijk). Alle Oost-Duitsers stormde daarna meteen naar de muur, bij de grensovergang Bornhomer Stra”e werd het erg druk, eerst was er verwarring bij de bewakers. Later werd de boodschap duidelijk en ging om 23:52 uur de grensovergang Bronhomer dan ook als eerste open. Later gingen ook de andere grensovergangen open en hiermee was de Berlijnse muur gevallen. Ook werd hiermee de koude oorlog be”indigd. Veel mensen sloopten de Berlijnse muur omdat ze al jaren gescheiden moesten leven (zie figuur 3).

Is er sprake van een actieve rol van de Verenigde Staten en/of de Sovjet-Unie?
Er is sprake van een zeer actieve rol van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie omdat West-Berlijn door de Verenigde Staten werd bestuurd en Oost-Berlijn door de Sovjet-Unie werd bestuurd. Tussen West- en Oost-Berlijn waren er veel verschillen, West-Berlijn was Kapitalistisch en Oost-Berlijn was Communistisch. Omdat je bij West-Berlijn beter terecht kon als je goed was opgeleid, gingen veel mensen van Oost- naar West-Berlijn verhuizen. Dit wilde Oost-Berlijn niet omdat Oost-Berlijn anders helemaal leegstroomde. Deze gebeurtenis wilde Oost-Berlijn tegenhouden, daarom werd de Berlijnse muur gebouwd tussen de Verenigde staten en de Sovjet-Unie.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Bouw Berlijnse Muur. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/bouw-berlijnse-muur/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.