Essay: Crisisjaren : 1930-1940

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 12 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Crisisjaren : 1930-1940
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3379 words. Download the full version above.

De export wordt minder door de crisis. Bedrijven richten zich meer dan eerst op de binnenlandse markt. In 1933 komt er een vereniging: ‘Nederlandsch Fabrikaat’ met de campagne ‘Koop Nederlandsch product.’ Met die campagne bedoelen ze te zeggen dat iedereen Nederlandse producten koopt om zo de economie van Nederland te herstellen. De kijk van de overheid veranderd ook door de crisis, ze voeren zelf campagnes voor de werkgelegenheid. Ze staan advertenties toe in overheidsdrukwerk en ze plaatsen overal affiches. De overheid beschouwt hun reclame als collectieve reclame. De regering geeft een bijdrage aan land en tuinbouw voor het produceren van collectieve reclames over zuivel. ‘Melk goed voor elk.’ En ook voor groenten en fruit. Reclame maken wordt steeds meer als vak gezien. In 1936 verschijnt het eerste handboek voor de reclame.

Bioscoopreclame, luchtreclame, strips en foto’s in advertenties en reclameliedjes worden tegelijkertijd normale zaak. Ook komen er langzaam ‘mascottes’ bij merken te staan, zoals het droste mannetje en het blue band meisje. De voorloper van de affiches en de reclame is Remaco, het is een klein bedrijf van DelaMar.

Reclame in oorlogstijd : 1940 – 1945

Tijdens de oorlog gaan er nog veel bedrijven door met reclame maken, al was het aanbod wel kleiner. In 1944 stond de productie van de reclame wel stil, de economie ook en de kranten waren dunner. De bezetters in Nederland maakte propaganda over de naziorganisaties. Ze hingen deze affiches op door het hele land. Dit kon omdat in 1941 het Nederlandse Buitenreclame bedrijf ‘Remaco’ in de handen was van de Duitsers.

Herstel en verzuiling : 1945 – 1959

Er is veel crisis na de oorlog, veel producten zijn nog op de bon verkrijgbaar. Het is ook een moeilijke tijd voor reclame, er is papiertekort dus er kan niet geadverteerd worden. Lichtreclame is verboden vanwege energiebesparing, etalages mogen ook niet verlicht zijn na half 9 ’s avonds. Door de Marshall-hulp in 1948 versterkt de economie, er kan zo meer reclame worden gemaakt. Reclame voor merkartikelen groeit enorm, ook de opkomst van zelfbedieningswinkels. Er komen veel nieuwe reclamebureaus. Door de Marshall-hulp leren de Nederlandse reclamemakers het begrip ‘marketing’ kennen. Daarin staat de consument en zijn behoeftes centraal, er wordt ook steeds vaker marktonderzoek gedaan.

Verzuiling speelt ook een rol in de reclamewereld, in de protestantse en katholieke tijdschriften mogen bijvoorbeeld geen advertenties met bikini’s of strapless jurken, rokken worden ook langer gemaakt.

Tussen internationalisering en maatschappijkritiek : 1960-1975

In 1967 kreeg Nederland na jaren strijden een nieuwe omroepwet : hierin werd gezegd dat de radio- en televisiereclame wordt toegestaan. Op 2 januari 1967 verschijnt de eerste televisiereclame. Er komt weer kritiek over de reclame. Rond 1970 besloten uitgevers collectieve advertenties te weigeren, maar daar is een klacht tegen ingediend door de Reclame Code Commissie.

Reclame volwassen : 1975-1990

Er worden steeds meer reclames gemaakt met bekende artiesten, zoals : John Kraaijkamp sr, Martine Bijl, André van Duin, Paul de Leeuw en Kees van Kooten. Het Franse bedrijf JC Decaux koopt 50% van de aandelen van het Nederlands bedrijf Publex op. Ze introduceren een nieuwe formule, daarvoor krijgen ze recht om reclame te maken. Er komen reclames op bushokjes, mensen vinden de reclame leuk en binnen 3 jaar heeft het bedrijf contact met dertig steden. In 1980 komt er een wet op misleidende reclame en sinds 1983 is het maken van reclame geen grondrecht meer.

Vernieuwing en globalisering: 1990 – 2002

In 1991 is er een wijziging van de mediawet van 1988. Nu kunnen ook commerciële radio- en televisiestations zorgen voor een toename van de reclamezendtijd. In 1991 en 1994 gaan de inkomsten van reclame erg omhoog. Vanaf 1999 komen de gratis kranten voor de treinreiziger op de markt : de Metro en de Sp!ts. De gratis Boomerang kaarten zijn dan al een paar jaar in omloop.

Er komen ook speciale spaaracties : bijvoorbeeld de flippo’s in de chipszakjes. En er komt ook bus- en treinreclame. Mensen zappen steeds vaker weg voor de reclame. Als de mobiele telefonie opkomt wordt er meer dan ooit reclame gemaakt door de adverteerders. Nu worden ook reclames vermomd in publieksprogramma’s van commerciële zenders: koffietijd en RTL- woonmagazine. Steeds meer mensen beginnen een irritatie op te bouwen aan reclame. Tussen 1993 en 1998 verdubbelt de hoeveelheid klachten bij de Reclame Code Commissie > van 714 naar 1500. Er komen ook steeds meer telecom providers. Samen zorgen zij voor de concurrentie in de Nederlandse economie.

Een goed voorbeeld van de populariteit van reclame is de Kerstman. Coca Cola heeft het bestaan van de kerstman bedacht

In 1930 kreeg een tekenaar : Haddon Sundblom een opdracht om advertenties voor Coca Cola te ontwerpen, voor de kerstperiode. Zijn opdracht was om een gezellige dikke man met een mooie baard te ontwerpen, in rood en wit : de bedrijfskleuren van Coca Cola. Terwijl de tekening van de man eigenlijk alleen voor Coca Cola was bedoeld, is de Kerstman nu beschikbaar voor iedereen in de wereld. Negen jaar later creëerde Robert L. May Rudolph het rendier: als hulp voor de Kerstman.

Welke soorten reclame zijn er?

Voor ieder reclamedoel bestaan er verschillende soorten reclame die een bedrijf kan gebruiken om daar een doel mee te halen.

Productreclame

Hierbij wordt reclame gemaakt voor een product van een hele onderneming. Het kan een vernieuwde versie zijn, of een verbeterde versie. Een bedrijf kan deze soort van reclame gebruiken om een consument op de hoogte te brengen of om bekendheid te creëren bij de klant. Als er een product wordt gepromoot kan er ook gebruikt worden gemaakt van sluikreclame. Sluikreclame is een marketingmiddel waarbij er tijdens een toneelstuk, film, televisieserie of boek reclame wordt gemaakt voor een bestaand commercieel artikel.

Collectieve reclame

Hierbij wordt reclame gemaakt voor de hele productgroep, bijvoorbeeld fietsen. Ze vergroten zo niet de vraag naar hun eigen merk. Het kan dus bijvoorbeeld een reclame zijn over het feit dat fietsend naar je werk gezonder is dan met de auto naar je werk gaan.

Coöperatieve reclame

Hierbij delen de fabrikant en de detailhandelaar de reclamekosten, ook al hebben zij niet hetzelfde doel voor ogen. De fabrikant heeft als voordeel dat hij niet alle kosten hoeft te betalen, deze vorm van advertereren levert een goede relatie op met de detailhandelaren. De detailhandelaar heeft als voordeel dat hij kiest voor een professioneel opgezette reclamecampagne. Er zijn ook nadelen aan deze vorm van adverteren, de detailhandelaar richt zich alleen op plaatselijke winkels, maar deze advertentie wordt op een landelijk niveau geproduceerd, zo kan de detailhandelaar op minder afzet rekenen. Een fabrikant kan als nadeel hebben dat het tijd kan kosten om een detailhandelaar te zoeken, waarmee hij samen wil werken.

Combinatiereclame

Hierbij werken twee bedrijven met hetzelfde doel, zij delen de reclamekosten. Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld mixdrankjes, daar gaan verschillende soorten drank in. Zo kunnen de bedrijven beiden verdienen en hoeven zij minder uit te geven aan de reclamekosten. Een voorbeeld van een combinatie reclame is bijvoorbeeld : Milka Oreo, het zijn twee soorten merken, maar door samen te werken kunnen ze de reclamekosten onderdrukken en zijn ze toch populair. Milka is een goed voorbeeld voor combinatiereclames, ze werken vaak samen met andere soorten snoep.

Ideële reclame

Hierbij is er geen commercieel belang. Er wordt een bericht vertelt door de overheid. Bijvoorbeeld een reclame over belasting aangifte, of het stemmen op de politieke partijen. Non-profit (=bedrijven die geen winst willen maken) organisaties & de overheid gebruiken deze vorm van adverteren. Een voorbeeld van een non-profit bedrijf is ‘Sire’ , Sire betekent : Stichting ideële reclame. Sire brengt maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht, ze willen het bespreekbaar maken. Sire wilt mensen wakker schudden en de mensen aan het denken zetten, zo willen zij bijdragen aan een vitale en betrokken samenleving.

Reclames kunnen ook op verschillende manieren gepresenteerd worden : op posters, billboards, folders, advertenties, op de radio, televisie, de bioscoop, banners op televisiepagina’s, zijkanten van trams, bussen, taxi’s, de achterkant van toegangsbewijzen en reclame op fietsen.

Onder deze groepen reclames vallen ook weer een soort subreclames, je hebt bijvoorbeeld:

-Commerciële reclame > hierbij wordt er dus reclame gemaakt om winst te maken en het product te laten kopen.

-Thema reclame > hierbij staat er een thema centraal en geen product.

-Onbaatzuchtige reclame > dit zijn bedrijven die geld willen inzamelen voor goede doelen, bijvoorbeeld het KWF kankerfonds.

-Agressieve reclame > aanvallende reclames, de boodschap kan agressief overkomen.

-Suggestieve reclame > met de boodschap wordt gespeeld op menselijke gevoelens, door diensten om te zetten in aantrekkelijke behoeftes.

-Misleidende reclame > een reclame waardoor de consument op het verkeerde been wordt gezet. Er wordt met opzet verkeerde informatie gegeven

-Merk- of naamreclame > Er wordt alleen maar een merk gepromoot, geen product.

-Individuele reclame > reclame die door een bepaalde ondernemer onder zijn eigen naam of onder de naam van zijn bedrijf wordt uitgevoerd. De ondernemer verzorgd en regelt zelf de reclame

Reclames zijn dus in te delen in niet commerciële en wel commerciële reclames. Onder commerciële reclames verstaan we sluikreclame, misleidende reclame, merkreclame en themareclame. Onder niet commerciële reclames verstaan we overheidsreclames en onbaatzuchtige reclames

Hoe meet je de resultaten van reclame?

Televisie

De reclame wordt gemeten door de volgende methode : ‘Als er bij een grote inzet aan reclame een grote omzetstijging is, is deze reclame effectief, Als de omzet amper stijgt bij een grote reclame inzet dan veronderstellen de bedrijven dat reclame niet meer geld en klanten binnen kan brengen

Er is ook een Clutter-reels methode, dit is een methode die nagaat hoe effectief een bepaalde reclameboodschap is. Dit gebeurd voordat de reclame de wereld ingezonden wordt. Het bedrijf zoekt dan een groepje mensen die de reclame gaat beoordelen. Er wordt dan gevraagd of de mensen de reclame willen bekijken of beluisteren, dit kunnen verschillende soorten reclames zijn. Dit is een handige methode omdat er kan worden ingegrepen als de reclame niet aanslaat, aangezien een reclame redelijk duur is, is het fijn om er op tijd bij te zijn. Nadat het groepje mensen de reclame heeft bekeken, worden er open vragen over de reclame gesteld, zo kunnen de producenten precies zien, wat de mensen van de reclame vinden.

De Case-study methode is een meer geavanceerde en tijdrovende methode, het is een effectievere methode dan de vorige methode. Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd bij een groep mensen, meestal gaat dit onderzoek via de telefoon. Voor een bepaalde periode wordt er met de mensen gesproken, dit zijn willekeurige mensen. Er wordt dus onderzocht hoe de reclame valt zij de kijkers, zo kan er worden gemeten hoe effectief reclame is. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of mensen nog reclames herinneren hoe de reclames gingen. Het is best een lastige methode omdat er bij een aantal mensen over een bepaalde periode wordt ondervraagd, is het onderzoek vaak erg lang.

Je kunt de effectiviteit van reclame ook meten met neuromarketing research. Zij hebben met MRI-apparatuur koopgedrag bestudeerd. Zij hebben naar 171 commercials met 200 proefpersonen gekeken. Er zijn ook prijzen voor de meest irritante reclames, die zijn ook aan bod gekomen, ook de prijzen voor de leukste reclames en een juryprijs voor een campagne die aantoonbaar effectief is geweest zijn aan bod gekomen.

Bij de resultaten is zichtbaar dat er bij alledrie de categorieën een andere hersenactiviteit zichtbaar is. Bij de prijswinnaars voor de meest irritante reclames: ‘De Loden Leeuwen’ wordt er zelfs woede geactiveerd, bij de prijswinnaars voor de leukste reclames: ‘De gouden loekies’ worden gebieden die visuele input verwerken geactiveerd.

Internet

Bij internet reclame is het allemaal een beetje anders, op het internet kunnen ze gebruik maken van gedragsgerichte targeting. Hierbij kunnen ze de interesse van de gebruiker bekijken en daarop advertenties baseren, zodat de gebruiker hierop sneller ingaat. Dit wordt bepaald door het browsinggedrag, zoals de webpagina’s die de gebruiker bezoekt.

Met E-mailreclame worden alle klanten die ooit hun e-mailadres hebben doorgegeven bij een bepaalde website, op de hoogte gehouden van de nieuwste acties en het nieuws. Door op een link te klikken, kom je bij de website. De aantal klikken worden geteld door een analysesoftware, zo kan de adverteerder bekijken welke mensen op de link klikken.

Bij een banner-reclame, komt er een banner in beeld, als je daarop klikt wordt er een pagina geopend waar je meer informatie over de adverteerder kan vinden. Het aantal advertentievertoningen en het aantal advertentieklikken worden gemeten. Doordat er vaak banners verschijnen, valt het niet zo snel meer op, dit heet ook wel banierblindheid.(=bannerblindheid)

Een pop-up reclame is een opvallende manier van reclame. Er wordt een extra venster geopend naast de pagina die je aan het bekijken bent, op het extra venster is alleen maar reclame te vinden. Naast pop-up is er ook pop-underreclame, dat is reclame dat onder het gebruikte browservenster aanwezig is, dat zie je pas, nadat het browservenster gesloten is. Er zijn nu ook pop-up blockers, daardoor kan er geen pop-up reclame zijn.

Tijdschriften/Kranten

Bij reclame in tijdschriften en kranten wordt er door een bedrijf geld betaald om te advert

Hoe kies je als bedrijf de juiste reclamevorm?

Je kan als bedrijf verschillende vormen reclame kiezen, maar ze zijn niet allemaal even succesvol. Als bedrijf kan je het beste de juiste reclamevorm kiezen door te kijken naar de doelgroep, als het jongeren zijn kan je het beste op Facebook of andere social media adverteren, als het ouderen zijn kan je beter in een krant adverteren.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor weggeef materiaal met het naam van het bedrijf erop, daarmee kun je kiezen voor een gebruiksvoorwerp wat je doelgroep nodig heeft, bijvoorbeeld een ruitenkrabber voor autoliefhebbers, of een pen voor studenten. Gratis monsters zijn ook handig om te geven, zo kun je de consumenten kennis laten maken met het product, zoals parfum.

Je kunt ook workshops organiseren, bijvoorbeeld zelf bonbons maken of een presentatie over een toegankelijk onderwerp. Zo krijgt het bedrijf publiciteit.

Bedrijven kunnen sportclubs sponseren, zo dragen de sporters het logo op hun sportshirts bij het sporten, ook kan er reclame staan op het sportveld.

Als bedrijf moet je dus een goede reclamestrategie maken

1. Probleemanalyse > bekijken waar mensen behoefte aan hebben

2. Reclamedoel > een duidelijk doel voor ogen, naamsbekendheid en merkvoorkeur of het product promoten?

3. Doelgroep > op welke doelgroep ga je je richten? Jongeren, ouderen?

4. Positionering > een herkenbare plaats tussen het aanbod van andere merken en producten

5. Belofte > doen wat je belooft in de reclame

6. Reason why > waarom zouden de klanten deze belofte geloven?

7. Productvoordeel > de voordelen voor de koper, waarom zou de klant dit product moeten kopen?

8. Koopmotivatie > motieven voor klanten om het product te kopen

9. Usp en ubr > Unique Selling Prosposition of Unique Buying reason > waarmee onderscheidt dit product zich van anderen, heeft het merk/product iets speciaals?

10. Reclameslogan > een goede pakkende reclameslogan, zo onthouden de consumenten de zin en kopen ze sneller het product, door de slogan

11. Merkkoppeling > bij merkkoppeling kan de juiste merknaam bij de juiste commercial verbonden worden, het merk moet dan vroegtijdig in de reclame gebruikt worden.

12. Positieve associatie > bedrijven kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen, om bekende sterren in te huren voor de reclame, zo kan het merk geassocieerd worden met de beroemde ster. Dit kan ook met een logo of een soort mascotte,

13. Sociale beïnvloeding > mensen delen de reclame door met elkaar te praten erover, zo kunnen andere mensen ook de reclame leren kennen.

14. Creatie en uitvoering > Goede reclame moet creatief en effectief zijn, het wordt gebaseerd op een goed idee. Humor in de reclames is erg belangrijk, het is belangrijk dat je uitzoekt op welke media je reclame gaat maken.

Je kan een doelgroep bepalen door een doelgroepanalyse via 6 W vragen.

1. Wie zijn onze huidige klanten?

2. Wat doen de klanten met de producten van ons?

3. Waar kopen de klanten de producten?

4. Wanneer kopen de klanten de producten?

5. Waarom kiezen de klanten de producten?

6. Waarom kopen potentiële klanten onze producten (nog) niet?

De 6 principes van een goed reclameidee zijn :

1.Eenvoudig : less is more

2.Onverwacht : verassend, nieuwsgierigmakend

3.Concreet : naar waarheid, goed bedacht

4.Geloofwaardig : het moet er niet nep uit zien

5.Gevoel : Het moet opspelen in de emoties

6.Verhaal : Het moet een goed verhaal zijn

In het Engels vormen deze letters het woord ‘SUCCES’ door de woorden :

Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional, Story.

Als bedrijf moet je dus kijken naar de doelgroep: waar kijkt je doelgroep het meest naar? Kranten? Het internet? Daarop kun je het beste je reclamevorm baseren.

Je ziet nu ook steeds vaker op social media dat de reclame zich baseert op je eigen identiteit, als je bijvoorbeeld in je eindexamen jaar zit, krijg je advertenties over open dagen van hogere scholen.

Zijn er regels op reclame?

Er zijn regels op reclame. Als eerst is er de Nederlandse Reclame Code. Dat zijn regels waaraan een reclame moet voldoen. De regels zijn opgesteld door de Stichting Reclame Code. De reclame code commissie beoordeelt of reclame voldoet aan de Nederlandse Reclame Code.

Er zijn verschillende artikelen waarin wordt vertelt waar de reclame zich aan moet houden. De reclame mag niet tegen de wet ingaan, het algemeen belang beschadigen of mensen misleiden. Het jongere publiek moet ook voor misleiding beschermt worden.

De Nederlandse Reclame Code is gesplitst in twee delen : een algemeen en een bijzonder deel. Het algemene gedeelte> algemene regels. Bij het bijzondere deel gelden de regels alleen voor specifieke producten of onder bepaalde omstandigheden.

De stichting reclame code zorgt ervoor dat er verantwoord en goed reclame wordt gemaakt. De consument moet weer vertrouwen hebben in de reclame, dit moet ook komen door zelfregulering > dat betekent dat het adverterend bedrijfsleven regels maakt waaraan de reclames moeten voldoen, de regels staan in de Nederlandse Reclame code. Een aparte afdeling van de SRC reclamemakers biedt diensten om hen te helpen met het maken van verantwoorde reclame.

De stichting vindt het extra belangrijk dat er goede verantwoordelijke reclames worden gemaakt met het oog op minderjarigen. De reclames moeten zich sowieso al voldoen aan de regels, het mag niet misleiden en niet tegen de wet in zijn, het moet fatsoen hebben.

Er zijn een paar hoofdregels op kinderen en reclame.

1.Kinderen mogen niet op hun goedgelovigheid of onervarenheid worden beïnvloed

2.De reclames mogen niet rechtstreeks vermelden dat de kinderen hun ouders moeten overhalen om het product te kopen

3.Reclame mag geen gebruik maken van het vertrouwen dat kinderen hebben in hun leerkrachten, ouders of anderen

4.Reclame mag geen gevaarlijke situaties voor de kinderen tonen

5.Reclame mag niet zeggen dat het product een fysiek of sociaal voordeel heeft ten opzichte van de andere kinderen

6.De reclame moet duidelijk herkenbaar zijn, opmaak, inhoud, presentatie en de rest.

Reclame over voeding bij kinderen

1. Er mag geen reclame worden gemaakt voor specifieke voeding voor kinderen tot en met 12 jaar

2. Als de reclame voor meer dan 25% gericht is op kinderen t/m 12 jaar, is dat verboden

3. Er mag geen reclame op voedsel worden gemaakt voor kinderen van 7 t/m 12 jaar als het niet aan de volgende criteria voldoet : maximale calorie aantal, het verzadigde vetgehalte, de hoeveelheid zout en de hoeveelheid suiker in de producten

4. Er mag wel reclame gemaakt worden voor dezelfde doelgroep als hierboven als het in samenwerking is met de overheid of een ander bedrijf op het gebied van voeding, beweging en/of gezondheid.

5. Reclame in de winkel zijn uitgezonderd op dit reclameverbod

6. Reclame voor een voedingsmiddel wat hoort bij een soort kinder tv/radioprogramma mag niet worden afgespeeld in de reclameblokken, tijdens en direct na de uitzending.

7. Een bekend persoon voor de mag niet actief meedoen aan de reclame voor een voedselproduct

Reclame over alcohol

1. De reclames mogen zich niet specifiek richten op minderjarigen

2. Er mogen geen mensen worden getoond die jonger lijken/zijn dan 18

3. Er mag geen reclame voor alcohol worden afgespeeld, voor, tijdens, na een programma als meer dan 25% van de kijkcijfers jongeren zijn.

4. Er mag geen reclame over alcohol komen bij jongerenzenders, jongerenwebsites en jongerentijdschriften.

5. Er mag geen reclame over alcohol worden getoond in bioscoopzalen waar films worden afgespeeld voor : families, kinderen of scholen. Het publiek mag niet uit meer dan 25% minderjarigen bestaan.

6. Elke reclame over alcohol moet de slogan ‘Geen 18 geen alcohol’ hebben.

Reclames over kansspelen

1. De website over kansspelen moet vertellen dat kansspelen onder de 18 verboden is.

2. Reclame over kansspelen mag niet gericht worden op mensen onder de 18.

3. Er mogen geen mensen onder de 18 getoond worden die aan het kansspelen zijn op de website of de reclame en waar dan ook.

4. Er mag geen reclame over kansspelen gemaakt worden op specifieke delen van de media voor minderjarigen.

5. Er mag geen reclame over kansspelen gemaakt worden in combinatie met producten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Crisisjaren : 1930-1940. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/crisisjaren-1930-1940/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.