Essay: Hoofdstuk 1

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Hoofdstuk 1
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1161 words. Download the full version above.

Het begin van de 2e wereldoorlog.

Wij hebben het begin van de oorlog op basis van oorzaken onderzocht. We zijn uitgekomen op (aantal) dieperliggende oorzaken en één aanleiding die de emmer deed overlopen.

1. De onrust over het Verdrag van Versailles

De eerste aanleiding voor de 2e wereldoorlog was het verdrag van Versailles in 1919.

Het verdrag van Versailles, ook wel het 14 punten plan genoemd, was ontworpen en bedacht door de Amerikaanse President Wilson. Dit verdrag was bedoeld om nooit meer oorlog te krijgen met Duitsland. Hier volgen de belangrijkste:

1) duitse gebiedsinperking

2) verlies van alle koloniën

3) ontwapening leger Duitsland

4) herstelbetalingen

5) confiscatie duitse goederen in het buitenland t.w.v. 10 miljard goudmark

Er waren nog meer bepalingen maar wij zijn van mening dat die niet het melden waard zijn

omdat ze zeer weinig tot geen invloed hebben gehad op de 2e wereldoorlog.

Omdat niet alleen Hitler maar ook velen anderen Duitsers het niet eens waren met het Verdrag van Versailles kwam er onrust, dit zorgde voor verzet. Hier kon Hitler heel gemakkelijk op inspelen en vervolgens er voor zorgen dat de bevolking achter hem schaarde.

De Duitse bevolking vond ook niet dat ze het verdrag hadden verdient want het was een kleine groep Duitse elite die voor de 1e wereld oorlog zorgde en niet de hele bevolking. Het voelde dat ze de schuld kregen van iets wat een kleine groep had gedaan.

Zo was tijdens de 2e wereld oorlog ook niet elke Duitser aangesloten bij de NSDAP.

http://www.scholieren.com/samenvatting/19468

http://members.home.nl/keesdebrouwer/wereldoorlog_II/13_tijdlijn_1939-1945.htm

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/24939/het-verdrag-van-versailles.html

http://www.greatwar.nl/frames/default-versaillessamen.html

2. De crisis in Duitsland en de opkomst van Hitler

Tijdens het interbellum (tijd tussen de 2 wereldoorlogen) bleek het goed te gaan met Duitsland totdat de crisis toesloeg, veel banen gingen verloren dus vele mensen werden werkeloos. Mensen kregen een slechte uitkeren en gingen zich vervelen waardoor er onrust kwam op de straten. Ook was er hongersnood, ziekten en inflatie. Dit was het moment voor Hitler om toe te slaan en te laten zien wat hij zogenaamd kon verbeteren.

In 1932 keken de de Duitsers grotendeels negatief naar hun economie, ze hadden de economie al weer een beetje opgebouwd maar dat was met behulp van het geld van Amerika. Dit geld kwam dus van iemand die hun heeft geholpen te verslaan. Hitler speelde hier goed op in hij kwam met beloftes die er voor zouden moeten zorgen dat Duitsland weer een zelfstandige grootmacht kon worden. Hitler was dus de ‘’Verlosser’’. Hij bood banen aan zoals wegenbouwer en spoorwegen legger. Dit was voor de vele werkelozen het teken dat Hitler Duitsland uit de goot kon trekken. Ook maakte Hitler voor de hielen likkende bevolking een gezamenlijke vijand: de Joden. Dat ze samen naar een vijand keken zorgde voor eenheid, iets wat Duitsland voor dat moment niet had maar wel nodig had.

Hitler had nog een ander doel dan alleen Duitsland uit de economie trekken, hij wou namelijk er voor zorgen dat de infrastructuur van Duitsland goed op orde was voor de oorlog die hij van plan was te voeren. Die oorlog was namelijk een oorlog op 2 fronten. Dat zorgde er voor dat hij snel troepen moest kunnen verplaatsen. En dat werd mogelijk gemaakt door de aanleg van een uitgebreid spoornetwerk.

http://www.scholieren.com/opdracht/5166

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Duitsland_tijdens_het_Interbellum

3. de bezetting van Rijnland

Rijnland is een gebied langs de Rijn die als buffer tegen Duitsland werd gebruikt na het verdrag van Versailles. Het gebied was ervoor bedoeld om druk uit te oefenen op Duitsland zodat ze de afspraken die gemaakt waren bij het verdrag van Versailles na kwamen. Dit gebied was voor Hitler belangrijk aangezien het de uil van Frankrijk was. Met dit gebied kon Frankrijk dus gelijk zien wat Duitsland van plan was.

Het Duitse leger trok het gebied in met als opdracht verovering. Hitler gaf orders aan het leger dat bij de minste weerstand geijk terug te trekken. Er was geen weerstand bij te pas gekomen omdat het Franse leger het gebied net verlaten had. Dit was zeer gunstig voor Hitler want nu had hij het gebied in handen.

Hitler gaf al aan met de volgende zin:

‘Als de Fransen toen het Rijnland binnengerukt waren, dan zouden wij ons overladen met hoon hebben moeten terugtrekken, want de militaire krachten waar we toen over konden beschikken waren bij lange na niet toereikend om ook maar de minste tegenstand te bieden.’

Dit risico dat Hitler liep gaf al een beetje aan wat voor uitbreidingsdrang hij had.

Deze gebeurtenis zien wij als één van de eerste militaire inspanningen die geleid hebben tot het begin van de tweede wereldoorlog

4. De samenwerking tussen Duitland en Oostenrijk

In het verdrag van Versailles werd bepaald dat Duitsland zich niet meer in Oostenrijk mocht vestigen vanwege samenwerking en snelle toegankelijkheid naar Polen toe. Oostenrijk sloot zich uiteindelijk vrijwillig bij Duitsland aan wat er voor zorgde dat het nu polen had ingesloten.

Hitler vestigde zich toch in Oostenrijk en negeerde het verdrag, dit leed tot zware onderdrukking van de Oostenrijkse joden. Deze mensen moesten nu treinrails school gaan maken en andere klusjes doen door middel van onderdrukking. Op deze beslissing van Hitler besloten Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië een conferentie te starten: De Conferentie van München.

5. De conferentie van Munchen

Op 12 maart 1938 sloot Oostenrijk zich aan bij Duitsland aan wat een grote stap was in het begin van alle landen die zich uiteindelijk (vrijwillig of niet) bij Duitsland aan zouden gaan sluiten. De andere landen in Europa verwachten dan ook dat Duitsland door zou gaan met het overnemen van landen in haar directe omgeving. Met de conferentie van München werd bepaald dat Duitsland tsjecho-Slowakije door middel van agressieve middelen mocht overnemen. Het verdrag moest er voor zorgen dat de uitbreidingsdrang van Duitsland gestild werd en dat er weer vrede in Europa kwam. Dit verdrag werd opgesteld en ondertekend door: Frankrijk, Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië.

6. De aanval op Polen

Duitsland en de Sovjet Unie sloten in augustus 1939 een niet aanvalsverdrag, het molotovribbentroppact. In deze pact hadden de Sovjet Unie en Duitland Polen verdeeld tussen de beide landen. Op 1 september viel Hitler met zijn beweeglijke en goed uitgeruste troepen Polen binnen. Hitler deed dit door middel van: De Blitzkrieg. Dit was een nieuwe en snellere manier van oorlog voeren, dit deden ze met behulp van tanks en vliegtuigen. De aanval verliep snel want Polen had niet verwacht dat het leger van Hitler zo snel en zo goed uitgerust was. Polen werd dus overrompeld. Drie weken later werd Polen ook binnengevallen door de Sovjet Unie. De reactie van Frankrijk en Groot Brittannië was dat ze Duitsland de oorlog verklaarden. Ze wilden Duitsland stoppen verder hun rijk uit te breiden.

Dit was het begin van de Tweede Wereldoorlog ( 1939 tot 1945 )

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Hoofdstuk 1. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/hoofdstuk-1/> [Accessed 10-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.