Essay: De definitie van doping is: stoffen en methoden die verboden …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De definitie van doping is: stoffen en methoden die verboden ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 645 words. Download the full version above.

De definitie van doping is: stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Om dit te verduidelijken heeft het WADA een lijst van bepalingen opgesteld in het dopingreglement:

Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);

(Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);

(Poging tot) gebrekkige medewerking;

Gebrekkige informatieverstrekking;

(Poging tot) manipuleren;

(Poging tot) bezit;

(Poging tot) handel;

(Poging tot) toediening;

(Poging tot) medeplichtigheid;

(Poging tot) verboden samenwerking;

Voor minder valide sporters geldt het verbod op ‘boosting’.

Een overtreding van een of meer van deze bepalingen leid bij ontdekking dus tot diskwalificatie. Het WADA stelt jaarlijks een lijst op van verboden stoffen en methoden en een lijst van toegestane geneesmiddelen en publiceert deze. Een stof komt op de lijst als hij aan twee of meer van de volgende criteria voldoet:

(mogelijk) prestatiebevorderend;

(mogelijk) schadelijk voor de gezondheid;

In strijd met de ‘Spirit of sport’

De ‘spirit of sport’ wordt per sport bepaald door elf dingen;

Ethiek, ‘fair play’ en eerlijkheid: fair play houdt in dat de sporter de regels ook alles om de sporter heen op economisch, medisch, politiek en mediagebied eerlijk moet gaan. Vaak begint dopinggebruik niet bij sporters zelf maar bij een van deze factoren om de sporter heen.

Gezondheid: de sport moet veilig zijn voor de gezondheid van de mens en de wat sporters tijdens het sporten doen moet ook de veiligheid van henzelf en andere sporters niet in gevaar brengen.

Uitmunten in prestatie: dit moet naast plezier hebben het uiteindelijke doel zijn van de topsporter.

Karaktersterkte en ontwikkeling: het is belangrijk dat topsporters mentaal sterk zijn en zelfvertrouwen hebben om te kunnen presteren onder de druk en de media te woord te kunnen staan

Vreugde en plezier. het belangrijkste is dat de sporter plezier heeft in zijn sport.

Teamwork: teamwork is niet alleen bij teamsporten belangrijk, maar heeft ook betrekking tot de staf om de sporters heen. Ze er allen vol voor gaan voor het beste resultaat.

Toewijding en inzet. volgens sommigen de belangrijkste kenmerken van een topsporter, anderen zeggen dat topsporters met deze aanleg worden geboren. De ‘spirit of sport’ gelooft niet in aangeboren talent.

Respect voor regels en wetten. sporters moeten zich aan de regels en wetten houden om schorsingen of andere straffen te voorkomen. De meest voorkomende overtreding van de regels en wetten is dopinggebruik.

Respect voor jezelf en andere deelnemers. Dit zorgt ervoor dat je geen regels overtreedt omdat je ‘je naam moet hooghouden’. Ook leert het je andere deelnemers te respecteren en dus niet te beledigen of pijn te doen

Moed. De sporter moet moedig zijn zodat hij met tegenslagen en pijn door blessures kan omgaan.

Gemeenschap en solidariteit. deze worden door sport teweeggebracht en zijn onmisbaar voor het voortbestaan van sport. Het is een van de belangrijkste redenen dat sport leuk is.

Veel van deze ‘doping’ zijn eigenlijk medicijnen, daarom zijn ze vaak toegestaan als ze zijn voorgeschreven door een dokter. Veel verboden stoffen komen voor in ons ‘supermarkt voedsel’ om deze reden moeten sporters goed op hun voeding letten om niet ten onrechte te worden gediskwalificeerd. Om de sporters te helpen bij het kiezen van voedingssupplementen is er een lijst van supplementen die zijn geanalyseerd en toegestaan door de dopingautoriteit.

Deze definitie van doping is dus correct maar niet echt makkelijk om te hanteren. Het woordenboek geeft een makkelijker hanteerbare definitie, namelijk: stimulerende middelen die personen innemen om beter te kunnen presteren. Deze definitie gebruiken is handiger dan telkens alle stoffen opzoeken op de dopinglijst, maar is niet helemaal juist. Sporters worden namelijk ook geschorst voor het gebruik van drugs zoals cocaïne. Deze drugs zijn geen stimulerende middelen die zorgen voor betere sportprestaties, maar toch staan ze op de dopinglijst.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De definitie van doping is: stoffen en methoden die verboden …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-definitie-van-doping-is-stoffen-en-methoden-die-verboden-zijn-door-het-wereld-anti-doping-agentschap-wada-om-dit-te-verduidelijken-heeft-het-wada-een-lijst-van-bepalingen-opgesteld-in-het-dopin/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.