Oerknal - Essay Marketplace

Oerknal

Vragen:

Wat is de oerknal? ayahuasca

De oerknal wordt ook wel de big bang genoemd. De theorie die hierover gaat beweert dat het hele heelal heel dicht op elkaar zat. Het was een kleine hete bol van materie. Deze bol is 18 miljard jaar geleden ontploft. Door de ontploffing werd de materie overal naartoe geslingerd. Het is niet bekend wat de oorzaak van deze ontploffing was.

Wanneer heeft de oerknal plaats gevonden? xanthe

Dat was 13,7 miljard jaar geleden.Het heelal was toen geconcentreerd in een oneindig klein punt, met een oneindige grote dichtheid en temperatuur. Dit punt noem je een singulariteit De singulariteit begon toen enorm snel uit te zetten en tegelijkertijd af te koelen.

Wanneer en wie heeft de oerknal ontdekt? Yasmine

In 1927 deed de Belgische pirester Georges Lemaitre een opmerkelijke ontdekking. Hij haalde de Friedmann0lemaitr0Robertson vergelijking uit de vergelijkingen van Einsteins algemene realtiviteitstheorie en stelde voor dat, op basis van de recessie van een spiraalnevel, het universiom begon met een explosie van een primitieve atoom wat later de Oerknal of Big Bang werd genoemd. Edwin Bubble ontdekte in 1929 dat het heelal uitdijde.

http://www.spacepage.be/artikelen/het-heelal/theorie/de-oerknal-evolutie-en-einde-van-het-heelal/geschiedenis-van-de-big-bang

Wat gebeurde er na de oerknal? ayahuasca

Hoe komen natuurwetenschappers aan de kennis over de oerknal? Yasmine

Men zoekt eerst verschillende informatiebronnen, zoals metingen van de beweging van de zonnestelsels, oude en nieuwe. Daarna kan men, in het geval van de aarde en het heelal het principe van het actualisme toepassen. Dat houdt in dat verschijnselen die nu op de aarde voorkomen ook in het verleden voorkwamen. Oftewel de natuurwetten zijn in de loop van de tijd hetzelfde gebleven. Ook gaat men er van uit dat de verschijnselen, hier vlakbij of op de aarde hetzelfde zijn als ergens anders in het heelal. Het heelal is isotroop en homogeen.

Hoe weten we zeker dat de oerknal echt gebeurd is? xanthe

Enkele minuten na de oerknal ontstonden er atoomkernen uit de losse nucleonen. Het ontstaan de atoomkernen wordt ook wel nucleosynthese genoemd. De atoomkernen ontstonden uit protonen en neutronen. We kunnen tegenwoordig uitrekenen welke atoomkernen er bij welke omstandigheden ontstaan. Ook kunnen ze bekijken in welke verhoudingen de atoomkernen ontstaan. Ook kloppen de voorspellingen die ze hebben gemaakt over de verhouding tussen de lichte elementen en deze zijn bijna hetzelfde als de verhoudingen die we hebben waargenomen in het heelal.

Ook hebben ze in de twintigste eeuw ontdekt dat de sterrenstelsels die weg van ons zijn, die bewegen van ons af. Ook vonden ze een verband tussen de snelheid waarmee ze van ons af bewegen en de afstand van de sterrenstelsels. Er geldt namelijk hoe veder een ster weg staat, hoe sneller hij zich van ons verwijdert.

Dit betekent echter niet dat de aarde het middelpunt is van het heelal, het is namelijk zo dat welk punt in het heelal je ook kijkt, dit verschijnsel zich voordoet. Het heelal dijt uit als een geheel.

Uit het feit dat het heelal uit dijt kunnen we afleiden dat het heelal ooit oneindig klein was en nu steeds groter wordt.

Van alle kanten uit de ruimte komt straling en de intensiteit hiervan is in elke richtig ongeveer gelijk. Deze straling vult het volledige Universum. De enige verklaring die ze hier voor hebben kunnen vinden is de Oerknaltheorie. Volgens de Oerknaltheorie is de straling ontstaan bij het vormen dan de atomen. Dit gebeurde 379.000 jaar na de oerknal. De straling was toen vele malen groter. Maar het heelal dijt uit en dus word de straling als het ware verdund. En dit komt ook weer overeen met de Oerknaltheorie.

Wat was er voor de oerknal? ayahuasca

Er is niet duidelijk uit een theorie te halen wat er voor de Oerknal was. Velen denken dat er uit het niets, iets (oerknal) is ontstaan. ………………………….???

Wat heeft de oerknal achtergelaten voor ons? xanthe en yasmine

De mensen die in de Oerknal geloven, kunnen beweren dat door de Oerknal er leven op aarde bestaat. Het begon met kleine minileventjes zoals bacteriën en andere organismen en het groeide met de jaren mee. Uiteindelijk leven er nu verschillende soorten organismen op aarde van dieren, planten, mensen en ga zo door.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.