Essay: De Klan is tegen:

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De Klan is tegen:
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 803 words. Download the full version above.

– Andere huidskleur dan blank

De slavernij is afgeschaft na de Amerikaanse Burgeroorlog, hierna kwam ook de KKK in beeld deze vonden dat er nog steeds een verschil moest zijn in huidskleur. Volgens de Klan heeft het zwarte ras een aangeboren minderheid. Met het ophangen en vermoorden van een andere huidskleur proberen de leden hun doel te bereiken: de zwarte bevolking uit Amerika drijven. Zwarten kregen tevens ook de schuld van economische malaise en de criminaliteit.

– Rassenmenging/Nationalisme.

Trouwen buiten het ras (interracial marriages) moet verboden worden van de Klan, het is slecht voor het blanke ras. Als het aan de Klan lag ontstond er een ideale natie met een eervol eigen volk dat vreedzaam samenleeft.

– Homoseksualiteit.

De haat tegen homoseksuelen werd vrij geuit, de homoseksuelen werden echter niet gestraft op het feit dat ze daadwerkelijk op hetzelfde geslacht vielen maar omdat ze dit openbaar uitten. Dit moet voor zichzelf gehouden worden. Ook tegenwoordig in het jaar 2015 zijn er nog veel mensen tegen homoseksualiteit. Ook worden ze gezien als satanistisch.

– Welvaart.

Doordat er een crisis aan de gang was nadat de oorlog was afgelopen heerste er flik veel armoede. De Amerikaanse overheid steunde ook landen in het buitenland. Hier waren de aanhangers van de KKK vel op tegen omdat ze vonden dat hun eigen land voorrang heeft op het geld in plaats van het buitenland. Iedereen moest voor zichzelf opkomen.

– Drugsgebruik.

Door het groeiende gebruik van drugs in de hele wereld ging de samenleving hieraan grotendeels aan kapot vonden vele, de overheid betaalde de verslaafden nog steeds uitkeringen die weer regelrecht werden gebruikt voor het kopen van hard of softdrugs. De Klan is van mening dat voor deze mensen het recht op een uitkering moet worden ontzegt. Degene die van een uitkering mogen profiteren zijn de goede mensen, zonder problemen.

– Katholieken.

Hier bestaat nogal een misverstand over. De KKK was voorheen niet anti Rooms-katholiek maar gaf wel aan protestanten de voorkeur. Er waren dus ook katholieken aangesloten bij de KKK. Later keerde de Ku Klux Klan zich echter radicaal tegen Rooms-katholieken, ze hingen het ware geloof niet aan. Ook nu nog is de KKK anti katholiek (want dat is niet 100% Amerikaans).

– Conservatisme.

Men wil terug naar het Amerika van 200 jaar geleden, zwarten worden onderdrukt en

als minderwaardig gezien het gezin is belangrijk. Trouwen en scheiden gaat tegenwoordig

te gemakkelijk, er word te gemakkelijk over seks gesproken (pornografie word verboden). Het moderne denken word dan ook gezien als de oorzaak van AIDS, het toestaan van abortus, kindermisbruik, pedofilie, polygamie en incest. Zij zijn de oorzaak van het denken in deze moderne tijd. Ook moderne muziek moet worden tegengegaan, het blanke ras moet zijn eigen muziek hebben, muziek uit buitenland is niet toegestaan. Het nieuwe Amerika moet weer zijn zoals de founding fathers het gesticht hebben.

Daarbij moet het christelijk geloof en de bijbel de basis zijn voor de manier waarop samengeleefd moet worden. De wet moet opgesteld zijn naar bijbelse principes.

(vreemd is dan echter wel dat men hardere straffen voor criminelen wil (zoals de doodstraf) om de veiligheid te doen ‘terugkeren’.

Ook zijn veel leden van de Klan tegen de verwijdering van de confederatie vlag van Amerika, op zaterdag 18 juni 2015 zijn ze hier weer tegen gaan protesteren omdat Volgens de KKK en de NSM staat de vlag voor de trots van de zuidelijke staten en voor het blanke ras dat zij zeggen te willen beschermen.

De Klan is onder andere voor:

– Thuisscholing. White Pride Homeschool, Raising Healthy Minded Children for a Bright Future, op de site van de KKK staat hier veel uitleg over, waarom ze dit hebben opgericht en wat het verschil is. Kort samengevat: de nieuwe generatie leert hier de belangrijke dingen uit het leven, laat zich niet beïnvloeden door de ideeën van de buitenwereld en richt zich specifiek op de instelling van de KKK.

– ‘Borderwatch’ Dit spreekt voor zich, grenscontroles. De Klan wilt dat deze sterker worden verdedigd omdat er onder andere veel Mexicanen de grens over komen om geluk te zoeken in de VS. Ook zouden de immigranten ervoor zorgen dat de samenleving wordt verstoord en en minder banen komen voor de bewoners van de VS, deze zouden door de laaggeschoolde immigranten worden ingenomen. Hierdoor krijgt de Klan steun van veel Amerikanen die voor het ergste vrezen.

– Protestantisme

‘’De aanhangers van de Ku Klux Klan pretenderen christenen te zijn. De bijbel zou hun leidraad zijn en de basis waarop de Grondwet en andere wetten zijn gebaseerd. De eerste Ku Klux Klan-leden waren Amerikanen van Engelse en Schotse afkomst, landen waar het protestantisme de hoofdgodsdienst was. Hoewel de Klan zich associeert met het protestantisme hebben de kerken duidelijk afstand genomen van de beginselen van de Ku Klux Klan’’.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De Klan is tegen:. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-klan-is-tegen/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.