De moord op Willem van Oranje. - Essay Marketplace

De moord op Willem van Oranje.

1.Ik heb voor deze gebeurtenis gekozen omdat het een belangrijk onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis en ik me er verder in wil verdiepen. Dit onderwerp heeft heel veel historische gevolgen, bijvoorbeeld het gevolg dat Nederland uiteindelijk een Republiek werd. Willem van Oranje was misschien wel de belangrijkste man in de Nederlandse geschiedenis.

2/3.Willem van Oranje was geboren op 24 april 1533 en werd vermoord op 10 juli 1584. Hij is ook wel bekend als Willem de Zwijger en Vader des Vaderlands. Toen Willem opgroeide werd hij Luthers opgevoed, maar later ook katholieks. In 1572 werd hij stadhouder van de twee belangrijkste stadsstaten in die tijd namelijk Holland en Zeeland. Toen Filips || koning was ging Willem wel eens tegen hem in en verzette zich tegen Filips ||. Filips kon dit niet waarderen. Toen Margaretha van Parma werd vervangen door Hertog Alva deed Filips Willem van Oranje in de ban. Iedereen mocht hem vermoorden en daar ook nog eens voor beloond worden. De oorzaak van de moord op Willem was dat hij de protestanten steunde en Filips vond dat niet goed. De moord op Willem was voor sommige mensen positief, maar voor sommige mensen ook negatief. De mensen die het goed vonden waren vooral katholiek, omdat Willem protestants was waren veel mensen het niet eens dat hij stadhouder moest zijn. De protestanten vonden dat juist wel goed en Willem was daarom ook een belangrijke man in de leiding van de opstand tegen de Spanjaarden. In 1584 werd Willem vermoord door Balthasar Gerards in Het Prinsenhof te Delft. Na zijn dood werd hij Vader des Vaderlands genoemd. De Nederlanden moesten op zoek naar een nieuwe koning maar dat was nog wel een lastig werkje. Ze besloten een republiek op te richten en werden door de Spanjaarden pas erkent als een republiek na de Vrede van Munster.

4.De personen die met deze gebeurtenis te maken hebben zijn: Willem van Oranje, Filips ||, Karel V, Balthasar Gerards, Hertog van Alva, Jean Jaureguy. Willem van Oranje heeft er natuurlijk mee te maken omdat de moord op hem is gepleegd. Hij was stadhouder van Holland en Zeeland en na wat conflicten met Filips || werd hij vogelvrij verklaard en vermoord door Balthasar Gerards. Fillips || was de koning van Spanje en was degene die wilde dat Willem van Oranje werd vermoord omdat hij zich verzette tegen Fillips en zijn standpunten. De relatie tussen Willem en Filips was slecht en zij konden niet goed met elkaar overweg omdat zij andere standpunten hadden. Karel V gaf advies aan zijn zoon Filips om met Willem het bestuur over te nemen en Willem in ere te houden. Ook bereidde Karel Wilem van Oranje voor op het koningschap. Balthasar Gerards is degene die de moord op Willem van Oranje heeft gepleegd en hiervoor ook is gestraft. Hij was rooms-katholieks en is na de moord op Willem van Oranje ge��xecuteerd. De hertog van Alva heeft een klein beetje wat te maken met de moord op Willem omdat hij zo streng was maakte hij het verzet tegen de Spanjaarden alleen nog maar moeilijker voor het Nederlandse volk en Willem zelf. Jean Jaureguy heeft al eerder in 1582 Willem van Oranje proberen te vermoorden, maar dit was mislukt. Hij probeerde het in Antwerpen.

5.Ik ben Balthasar Gerards en ben geboren in 1557 in het Franse dorpje Vuillafans, ik ben katholiek opgevoed en vond de protestanten maar niks. In de regio waar ik naar school ging was Willem van Oranje de stadhouder, ik vond hem een beetje raar. Hij steunde de protestanten in Nederland die zorgde voor een opstand tegen Spanje. Ik hoorde in 1581 dat Filips || Willem van Oranje vogelvrij had verklaard en dat ik een beloning zou krijgen als ik hem zou vermoorden. Ik deed het voor twee belangrijke dingen. De eerste reden was dat ik daar 25.000 oranje kronen voor zou krijgen, mijn ouders en mijn familie zijn niet de rijkste en kunnen dat geld goed gebruiken. De tweede reden voor mij is dat ik hem gewoon niet kan aanstaan, hij is stadhouder van veel gewesten en een belangrijke man geworden in het Nederlandse bestuur. Maar het feit dat hij als grote edelman het protestantisme steunt kan ik niet aanzien. Ik bereidde me voor om hem te vermoorden. Even later werd mij verteld dat er een succesvolle aanslag is gepleegd op Willem van Oranje, maar dit was een leugen. De aanslag die was gepleegd was mislukt en Willem was er met alleen een klein wondje aan zijn oor vanaf gekomen. Ik kwam op het idee om met mijn neef op veldtochten te gaan om zo dichter bij ���de verrader��� te komen, dit werkte echter niet en ik wilde weg gaan bij mijn neef. Toen ik van hem weg was weggegaan reisde ik af naar Delft, waar Willem op dat moment verbleef. Ik verbleef in een kamer van een herberg de Diamant. Ik noemde mezelf Francois Guyon om niet herkend te worden als mezelf. Ik stuurde een brief naar Willem waarin stond dat ik in dienst wilde werken voor hem en dat ik een aanhanger was van het protestantisme. Even later hoorde ik dat ik voor hem mocht werken maar dit was in Frankrijk. Ik reisde naar Frankrijk, ik deed daar mijn werk. Op de weg terug had ik van het geld dat ik gekregen had van het werk twee pistolen gekocht. Toen ik terug was in Delft zei ik tegen een van Willem zijn knechten dat ik hem wilde spreken en hij zei dat hij mij na zijn middag maaltijd te woord zou staan. Ongeveer rond half 2 komt Willem van Oranje daar van de trap afgelopen. Ik stond al een kwartier achter een kast te wachten, waar ik niet gezien mocht worden omdat het anders te opvallend was. Toen hij bijna voor mij stond greep ik mijn kans. Ik pakte mijn pistool en schoot hem in zijn borst en in zijn zij. Het klusje was geklaard dacht ik en ik rende zo snel als ik kon naar buiten. Toen ik de stadsmuur over wilde klimmen werd ik gepakt door een paar mannen. Ik werd gemarteld en in een cel gegooid. Er werd aan mij gevraagd waarom ik de moord had gepleegd en wie er nog meer bij betrokken is, maar ik zei niks tegen ze. Ze sloegen mij met stokken, ze staken fakkels aan en hielden ze tegen mijn huid aan. Het was afschuwelijk, maar ik mocht niks verklikken. Er werd besloten dat ik zou worden ge��xecuteerd, met een beruchte tactiek namelijk de vierendeling. Ik dacht terug aan dingen van vroeger, bijvoorbeeld waarom ik Willem zo graag wilde vermoorden. Nu ik er in de cel over nadacht, dacht ik dat het allemaal de moeite waard was. Ik kon het niet hebben dat iemand met zulke idee��n zo een belangrijke man in het Nederlandse bestuur was. Ook steunde hij de protestanten, waar ik ook al zo een haat aan heb. 13 juli de dag dat de moordenaar van Willem van Oranje zou worden ge��xecuteerd. Vele mensen stonden op het grote binnenplein, allemaal krijgen zij te zien hoe ik in vier delen zou worden gescheurd.

6.De betekenis van de gebeurtenis in de tijd zelf was dat het heeft gezorgd dat de Nederlanden een Republiek werd. Na de moord op Willem van Oranje ging men op zoek naar een nieuwe koning maar er waren ook mensen die zeiden dat het beter was dat ze helemaal geen koning hadden en als Republiek verder gingen. Het volk was er klaar mee dat er een leider aan de macht stond, zij hadden liever een republiek waar het volk beslist.

7.Door de mensen die toen hebben gestreden voor hun vrijheid hebben wij nu ook vrijheid. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij naar niemand hoeven te luisteren je eigen godsdienst en meningen mag hebben. Wij moeten de mensen die toen niet de vrijheid hadden die wij nu hebben heel erg dankbaar voor zijn.

8.Ik vond het een interessant en leerzaam onderwerp. Door deze opdracht ga je dieper in een onderwerp in en leer je veel dingen die je nog niet wist. De moord op Willem van Oranje is daarom een interessant onderwerp en het heeft veel belangrijke gevolgen. De opdracht duurde wel heel lang om te maken omdat wij er ook bijna geen tijd voor hadden in de les.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.