Essay: de overwinning van de unie werd afgeschaft…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • de overwinning van de unie werd afgeschaft...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 445 words. Download the full version above.

de overwinning van de unie werd afgeschaft. De grote verantwoordelijke voor deze overwinning was natuurlijk Abraham Lincoln. Lincoln die commandant en president was van de unie (de noordelijke kant van de Verenigde staten) werd in 1809 geboren te Hogdenville een dorpje gelegen in Kentucky.. Abraham Lincoln werd in 1860 tot president van de Verenigde Staten benoemt. Lincoln was een voorvechter voor gelijke rechten, toch was dit niet zijn hoogste doel. Lincoln wilde boven alles de unie redden tegenover het zuiden. De afschaffing van slavernij was ook een tactische zet. Veel slaven vluchtte namelijk naar het noorden en namen dienst in het leger, Lincoln bedacht slim dat er een hoop onrust zou ontstaan tussen de vechtende Afro-Amerikanen als hij niet zou vechten voor de afschaffing van slavernij.  De Zuidelijke Staten vonden Lincoln een bedreiging omdat hij een punt achter slavernij wilde zetten. Hierdoor scheidde de zuidelijke staten zich af en vormde de Geconfedereerde Staten van Amerika. Zo als u weet won de Unie uiteindelijk de oorlog, en werd de slavernij afgeschaft. Dit komt allemaal op de naam te staan van Abraham Lincoln. Lang heeft hij er alleen niet van kunnen genieten. Vijf dagen na de overgave van het zuiden werd hij door de zuidelijke patriot John Wilkes Booth vermoord. Door de dood van Lincoln kwam er een opvolger genaamd Andrew Johnson. Johnson zette de lijn van Lincoln voort maar slaagde er niet in om het congres met zich mee te krijgen. Deze slechte relatie ontstond toen Johnson de Zuidelijke Staten het recht gaf om een eigen bestuur te kiezen. Dit waren vaak ex-geconfedereerde, die al snel beperkingen/regels aan de Afro-Amerikanen oplegden.

Het congres was hier sterk op tegen en wilde de zuidelijke staten pas eigen rechten geven als er gegarandeerd kon worden dat er gelijke rechten ingevoerd zouden worden. Tot die tijd zou het noorden militair toezicht houden om te zorgen dat de rechten van de Afro-Amerikaan gewaarborgd bleven. Na het aftreden van Andrew Johnson kwam er een nieuwe president genaamd Ulysses S. Grant. Grant was daarvoor al de geschiedenis ingegaan als de succesvolste leger generaal van Abraham Lincoln. Grant kenmerkten zich door 1870 het 15e amendement aan te nemen en zo zwarte mannen stemrecht te geven. Verder gebeurde er in de tijd van Grant niet veel waardoor de positie van de Afro-Amerikaan verbeterde. Toen Grant in 1877 aftreed ging het fout voor de Afro-Amerikaan. Het militaire toezicht werd in de zuidelijke staten naar huis gestuurd. Waardoor er in de Zuidelijke Staten de ‘Jim-Crow’ wetten werden ingevoerd, vanaf nu ging het bergafwaarts met de rechten van de Afro-Amerikaan.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, de overwinning van de unie werd afgeschaft…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-overwinning/> [Accessed 12-06-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.