Essay: De verstandelijk gehadicaptenzorg …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 18, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De verstandelijk gehadicaptenzorg ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 367 words. Download the full version above.

De verstandelijk gehadicaptenzorg richt zich op zorgvragers met een verstandelijke handicap. Deze mensen hebben beperkingen in het intellectueel functioneren. Hierdoor zijn ze minder vaardig in het uitoefenen van werkzaamheden op het gebied van wonen, werken, leren en communicatie (Jedid-Jah Jonker, John Stevens’&’Ingrid Ooms, 2005). Iemand met een verstandelijke beperking heeft een intelligentiequoti??nt tussen de 50-70 (http:// www.nationaalkompas.nl). In de zorg is er sprake van extramuralisering. Mensen met een verstandelijke beperking wonen tegenwoordig steeds meer in kleinere wooneenheden in een woonwijk of dichtbij de instelling (Hermsen, P., Keukens, R., van der Meer, J., 2011).

Een voorbeeld van een locatie waar mensen met een verstandelijke beperking midden in een woonwijk wonen is woonlocatie Sintmaheerdt in Tolbert, onderdeel van De Zijlen. De Zijlen ziet mensen, met en zonder beperking, als uniek en van grote betekenis. Betekenis gaat boven beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen er terecht. Ze krijgen ondersteuning op gebied van wonen, werken en dagbesteding. Het doel is om de cli??nten zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Om de cli??nten zo goed mogelijk te begeleiden kunnen onder anderen logopedisten, fysiotherapeuten, gedragsdeskundigen en verpleegkundigen worden ingeschakeld (http://www.dezijlen.nl/).

Cli??nten wonen in groepen in een appartement, met een gezamelijke woonkamer. Er wordt passend werk- of dagbesteding gezocht samen met de cli??nt. De dagbesteding in Tolbert vindt voor een groot deel buiten de woonlocatie plaats. Ook worden er voor in de vrije tijd activiteiten georganieerd, zoals een disco (http://www.dezijlen.nl/).

De cli??nten hebben niet alleen overdag zorg nodig, maar ook ‘s nachts. Nachtdienstmedewerkers, waaronder verpleegkundigen, bieden ‘s nachts zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van een inluistersysteem. Hierdoor hoeft er niet altijd overal iemand aanwezig te zijn, maar is er toch overal toezicht (http://www.dezijlen.nl/).

Wie woont bij De Zijlen, valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ vergoedt de zorg. Langdurige zorg wordt altijd in natura geleverd via het Zorgkantoor. Daarnaast betaald iedereen een eigen bijdrage. De Zijlen verteld hier meer over in een persoonlijk gepsrek (http://www.dezijlen.nl/).

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De verstandelijk gehadicaptenzorg …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-verstandelijk-gehadicaptenzorg/> [Accessed 28-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.