Essay: De rol van de overheid in Nederland betreft DNA-materiaal

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De rol van de overheid in Nederland betreft DNA-materiaal
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 689 words. Download the full version above.

Er zijn genoeg punten waarop wij kunnen zeggen dat deze stelling in onze ogen niet goed is voor de Nederlandse staatburgers en dus de Nederlandse samenleving. Allereerst willen wij kijken naar de privacy van deze burgers. Burgers kunnen deze afname van DNA-materiaal zien als een inbreuk op hun privacy. Zij kunnen zich behoorlijk wat zorgen gaan maken over wat de overheid met hun persoonlijke gegevens wilt gaan doen. Ook al vertelt deze overheid jouw als burgerzijnde dat deze informatie alleen wordt gebruikt voor zaken als het helpen van de politie bijvoorbeeld, maar toch ga je als burger (vaak uit angst) kijken wat erachter zit en wat ze ermee kunnen doen.
Het DNA-materiaal valt in verkeerde handen
Ook zijn wij van mening dat de kans groot is, en wat tevens ook de grootste angst is van de burgers, dat dit materiaal in verkeerde handen komt. En deze gedachte kan behoorlijk wat zorg baren bij de burgers. Want bij afname van dit materiaal moet je niet alleen denken aan speeksel en dergelijke, maar ook aan vingerafdrukken etc. En dit was vroeger wellicht niet zo���n groot probleem, maar tegenwoordig met de technologische groei vormt dit langzaam maar zeker een probleem. Er zijn beveiligingsapparaten met oogscanners, vingerscannners die toegang geven tot vele persoonlijke zaken zoals vermogen. En de achterliggende gedachte hiervan dit maakt de schrik niet kleiner bij de burgers.

De toepassing van DNA-materiaal en de risico���s

Daarnaast staat het toepassen van DNA-materiaal vooral bij forensisch onderzoek in een beginfase. En zo���n proces met nieuwe technieken krijgt veel te maken met tegenslagen. Er kunnen dus fouten worden gemaakt. Niet te vergeten dat het werken met DNA-materiaal door mensen wordt uitgevoerd en mensen maken maken nou eenmaal fouten.de mensen zelf kunnen hieraan niks doen, want fouten maken is menselijk maar het laat wel de nodige risico���s met zich meebrengen. Deze fouten kunnen leiden tot grote gevolgen. Mannen en vrouwen of jongeren kunnen ten onrechte verdacht worden gesteld en ook hieraan lijdt hun privacy. Want de omgeving van deze mensen komt onder druk te staan, daarbij kun je denken aan familie en vrienden. Want ook die worden erbij betrokken. Ze worden bijvoorbeeld verhoord en moeten zo meewerken aan een zaak tegen een eigen familielid.

Verder wordt DNA-materiaal gebruikt in onderzoeken naar ziektes en voornamelijk erfelijke ziektes. Aan de ene kant begrijpen wij dat dit goed is, omdat men ziektes kan bestrijden en zelfs kan voorkomen en medicijnen kunnen ontwikkelen voor deze ziektes. Maar aan de andere kant kunnen ook hier fouten voor komen. Zo kunnen foute diagnoses worden gesteld en hierdoor kunnen mensen depressief raken bijv. Als ze denken dat ze door een foute diagnose niet lang meer te leven hebben. In het ergste geval kunnen ze zelfmoord plegen en ook hier lijdt de omgeving van het slachtoffer.
Het belang van DNA-materiaal in de huidige Nederlandse maatschappij
Verder is het zo dat men denkt dat DNA-materiaal doorslaggevend kan zijn in onopgeloste zaken. Maar al zou er DNA gevonden worden, dan zou dat tegenwoordig niet voldoende zijn. De reden hiervoor is dat de rechter vaak meer dan ����n bewijsmiddel nodig heeft. En dan looop je ook het risico dat de kosten hoog oplopen. De technieken die worden gebruikt bij het werken met DNA-materiaal brengen vele kosten met zich mee en zoals eerder gezegd kan het onderzoek op niks uitlopen en ben je als overheid zijnde veel geld kwijt en daar zullen de burgers ook niet blij mee zijn.

Wij zijn ook van mening dat DNA-materiaal vooral in deze beginfase nog niet van groot belang is in onze maatschappij, er zijn beperkte DNA gebieden waar wij op dit moment mee aan de slag kunnen. DNA-materiaal kun je niet overal toepassen en ook niet altijd toepassen. De kans dat je in een stad m.b.v. DNA-materiaal een verdachte kunt vinden en ��berhaupt kann opsporen is klein in tegenstelling tot het platteland. Dus de politie zelf vindt tot nu toe DNA-materiaal een handig hulpmiddel, maar is voor hen niet (voorlopig) doorslaggevend bewijs.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De rol van de overheid in Nederland betreft DNA-materiaal. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-rol-van-de-overheid-in-nederland-betreft-dna-materiaal/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.