Essay: …Pleistoceen

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • ...Pleistoceen
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1115 words. Download the full version above.

Wat is Pleistoceen?

Het Pleistoceen is in de geologische tijdschaal een tijdvak van 2,58 miljoen tot 11,7 duizend jaar geleden (Toen begon het Holoceen)

Vroeg

781.000 – 1,8 miljoen jaar geleden

Hoe zag Nederland er vroeger uit in het Vroeg-Pleistoceen?

Het was een steeds kouder wordende periode met korte hete stukjes. Een deel van Nederland was land en een deel was zee. De Noordzee bedekte Nederland tot ongeveer Brede-Arnhem-Deventer. In de loop van tijd trok de Noordzee zich steeds verder terug naar het noord-westen. Op het land kwamen steeds meer bossen in ontwikkeling. Rond 1.8 miljoen jaar geleden werden twee riviersystemen het belangrijkste in Nederland.

Nederland was een grote rivierdelta, met veel vochtige gebieden. In het zuiden van het land werden de Rijn en Maas erg belangrijk. Die rivier gebieden zitten vol met klei en waren ideale fossilisatie plekken.

Wat voor klimaat had Nederland in het Pleistoceen?

Het was over het algemeen heel koud met veel ijs(Glacialen). De periodes tussen de Glacialen in heten interglacialen, dan is het vaak vochtig en warm.

Leven in de Vroege-Pleistoceen:

Het zeeleven ontwikkelde zich in 2 delen. Tijdens de Praetiglien (2,45 tot 2,6 Miljoen jaar geleden) In de zee ontwikkelden zich alleen alleen een kleine hoeveelheid Arctische fauna.

De schelpen van de noordpoolstreken zijn nog te vinden op het strand. Tussen 2,5 en 1,8 miljoen jaar geleden was de zeefauna arm aan soorten. De weekdierfauna werd steeds meer gedomineerd. Tussentijds leefden er op het land apen, herten en zuidelijke mammoeten.

Midden

De middelste periode van het Pleistoceen lag in de ijstijd. Er kwam ongeveer per 100.000 jaar een nieuwe ijstijd. Nederland lag toen ongeveer op de zelfde plek als het nu ook ligt. Nederland was toen net zoals in het vroeg-pleistoceen een rivierenland. Het klimaat in het midden-pleistoceen was vooral droog, maar tussen de ijstijden in was het vooral vochtig. Het midden-pleistoceen is ongeveer 126.000 – 781.000 jaar geleden. In Nederland waren er vooral veel naald en loofbossen.

Laat:

Het klimaat in laat-pleistoceen was vrij warm. Het laat-pleistoceen was ongeveer 11.800 – 126.000 jaar geleden. De fauna die hier in het vroeg en midden-pleistoceen leefden, leefden vanaf toen in de tropen.

De Moderne mens verspreide zich verder over de wereld, eerst vanuit Afrika door Europa en Azië een naar Australië en Oceanië. Uiteindelijk bereikte ze ook Noord en Zuid-Amerika.

De zee stond wereldwijd enkele meters hoger dan nu.

Een enorme hoeveelheid water zat in de koudste periode vast in gletsjers, de zee was daarom ook 120 meter lager.

Etages:

Eburonien:Het is vernoemd naar een oude Belgische stam

Waalien:

Het Waalien is vernoemd naar de rivier de Waal

Bavelien:

Het kent twee glaciale (het Lingeglaciaal en het Dorstglaciaal) en twee interglacialen:Bavel interglaciaal en het Leerdam interglaciaal(tijd tussen glacialen)

Cromerien:

De Rijn en de Maas kregen meet ruimte op het vaste land, waardoor er meer water in de Noordzee kwam.

Elsterien:

Het is vernoemd naar het Duitse:Weisse Elstern. Het Scandinavische landijs bereikte het noorden van Nederland. Er waren veel tunneldalen(u-vormige gaten in de grond). Er werden ook veel pollen van tertiaire plantsoorten gevonden.

Saalien:

Het heeft zijn naam te danken aan de Duitse rivier de Saale. Het

Saalien lag in een ijstijdperiode, oftewel een Glaciaal. Het was extreem koud in het Saalien.

Eemien:

Eemien was het laatste warme tijdperk van het pleistoceen. Kwa klimaat is het vergelijkbaar met nu. Het Eemien ligt tussen het Weichselien en het Saalien. Het heeft zijn naam te danken aan de rivier de Eem.

Weichselien:

Weichselien is de laatste periode van het pleistoceen, waaruit het Holoceen ontstaan is in Noordwest Europa. Het wechselien zijn naam komt van de Poolse rivier Wisla, die in het Duits de Weichse heet. Toen werd Nederland net niet bereikt door de Gletsjers.

https://nl.wikipedia.org/

Holoceen

Wat is Holoceen?

Holoceen is een geologisch tijdperk van ongeveer 11.700 jaar geleden, het is de opvolger van Pleistoceen.

Welke landschappen zijn uit Holoceen ontstaan?

Het Veenlandschap, Rivierkleilandschap

Krijtlandschap/Lösslandschap,Zeekleilandschap en het Duinlandschap

Hoe zijn de verschillende landschappen ontstaan?

Veenlandschap

In het westen van het land was het een indirect gevolg van de zeespiegelstijging. Daarbij ontstonden strandwallen, en werd het achterland afgesloten van de zee.

Er kwam regelmatig water door de standwallen, daaruit ontstonden kwelders.

In het oosten van Nederland ging het ontstaan van het veenlandschap anders, eerst ontstond laagveen. Door de vele beekdalen bleef het regenwater liggen op het laagveen. Het veenlandschap is ontstaan in het Midden-Holoceen.

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/veenlandschap

Krijtlandschap/Lösslandschap

Door de laatste periode van de ijstijd, was het hier in Nederland erg droog en koud, ook stond de Noordzee droog. Het zand vloog door de sterke wind door heel Nederland. De Lössdeeltjes waren heel klein en door de sterke wind konden ze net zo makkelijk met de wind meevliegen, maar omdat Zuid-Limburg meer vegetatie had, bleven ze daar achter.

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/loss

Rivierkleilandschap

Het Rivierkleilandschap is ontstaan omdat tijdens het Holoceentijdperk er een lange tijd rivieren overstroomden. Hierdoor gingen de rivieren langzamer stromen en kregen deeltjes in het water kans om te sedimenteren(iets transporteren via water).

http://www.picozone.nl/uploads/18081/pico/22026/PICO_22026_Rivierkleilandsc.pdf

Zeekleilandschappen

Omdat na het smelten van landijskappen, overstroomde de Noordzee, later nam dat weer af maar het vele klei wat in de Noordzee zat, bleef achter. Daardoor ontstonden moerassen. Door het ontwateren van de moerassen zakte het veen in de grond.

http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/zeekleilandschap

Duinlandschap

Het Duinlandschap is een soort gevolg van zeelandschap. Toen ontstonden er strandwallen. Die strandwallen ontstonden door het zand en klei wat achterbleef. Die strandwallen hielden ook het water uit de Noordzee tegen.

http://www.scholieren.com/werkstuk/18797

Wat zijn de verschillende fases van Holoceen?

Het Holoceen kent 5 fases/periodes: Het Preboreaal, de alleroudste periode van het Holoceen in Nederland. Daarna komt het Boreaal. Het Atlanticum is het midden van het Holoceen. Dit tijdperk is vernoemd naar Atlantische Flora, de planten die langs de Atlantische oceaan groeien. Na het Atlanticum komt het Subboreaal het op een na jongste fase van het Holoceen, en als laatste periode van het Holoceen komt het Subatlanticum.

http://www.expo-oer.nl/Kwartair.html

Zoals in de afbeelding hierboven ook staat, is het Holoceen tijdperk ook verdeelt in drie periodes: Het vroeg,midden en laat Holoceen.

Er is ook nog een fase die Flandrien heet, maar die wordt alleen in Engeland gebruikt als jongste fase van het Holoceen, die is vernoemd naar Vlaanderen.

Weichselien

Weichselien is de laatste periode van het pleistoceen, waaruit het Holoceen ontstaan is in Noordwest Europa. Het wechselien zijn naam komt van de Poolse rivier Wisla, die in het Duits de Weichse heet.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weichselien

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, …Pleistoceen. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-essay-in-here-pleistoceen/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.