De techniek die centraal staat bij de magnetische zweeftrein. - Essay Marketplace

De techniek die centraal staat bij de magnetische zweeftrein.

Bij de huidige magnetische zweeftrein worden 3 deelonderwerpen met ieder z’n eigen techniek toegepast. Het zweven, de voortstuwing en de besturing. Dit alles met behulp van magnetisme.
Het zweven:
Om het enorme gewicht van de trein los te krijgen van de ondergrond wordt gebruik gemaakt van magnetisme. In het onderstaande plaatje is een dwarsdoorsnede gemaakt van de trein.

De primaire spoelen in de trein zijn grote elektromagneten. Door deze spoelen wordt een grote stroom gestuurd. De 8-vormige secundaire spoelen zijn in de baan van de zweeftrein geplaatst. Deze spoelen zijn niet aangesloten op een stroombron. De primaire elektromagneten liggen een paar centimeter beneden het midden van de 8-vormige spoelen. Als de trein nu in beweging is, beweegt de elektromagneet langs de spoel in de baan. De spoel ‘ziet’ hierdoor een veranderend magneetveld en daardoor wordt er een stroom in de spoel ge??nduceerd.
Hierdoor ontstaat er een resulterend magneetveld in de secundaire spoel. Het resulterende magneetveld van de spoel zorgt ervoor dat de onderste helft de elektromagneet in de trein afstoot, terwijl de bovenste helft de elektromagneet in de trein aantrekt. Beide krachten zijn dus omhoog gericht, waardoor de trein opgelicht wordt.
Zoals gezegd functioneert dit dus alleen als de trein in beweging is. Indien de trein stilstaat functioneert dit niet (aangezien het magneetveld dan niet verandert). De trein staat daarom aan het begin op wielen. Deze wielen brengen de trein op gang totdat de ge??nduceerde stroom in de spoelen voldoende groot is om de trein te dragen. De wielen worden dan als een soort landingsgestel ingetrokken.
De voortstuwing
De trein kan bij voldoende snelheid dus blijven zweven. Maar hoe wordt de trein nu voortbewogen als de wielen ingetrokken zijn? Bestudeer onderstaande figuur maar eens.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde voortstuwingsmagneten in de baan. Zoals gezegd induceert de magneet in de trein een magneetveld in de 8-vormige spoelen. Het systeem detecteert dit ge??nduceerde magneetveld en zorgt ervoor dat de voortstuwingselektromagneten dusdanige polen krijgen dat deze de magneten in de trein aantrekken. Deze magneten veranderen dus voortdurend van pool. Hierdoor kan de trein voortgestuwd worden. In onderstaand figuur is een bovenaanzicht weergegeven van de trein, met daarin de magneten en de voortstuwingsmagneten in de baan.

De sturing
Naast het zweven van de trein en het voortstuwen is er ook nog een mechanisme nodig om ervoor te zorgen dat de trein netjes in de baan blijft, een soort stuurmechanisme. Het besturen van de trein gebeurt met behulp van de 8-vormige spoelen in de zijwand van de baan.
Indien de trein zich bijvoorbeeld richting de linkerzijwand beweegt, dan zal (door de sterker wordende inductie) de afstotende kracht tussen de magneet van de trein en de ge??nduceerde spoel groter worden. Aan de rechterzijde zal deze kracht juist minder groot worden, waardoor er netto een corrigerende kracht naar rechts op de trein uitgeoefend wordt. Deze netto kracht zorgt ervoor dat de trein dus altijd naar het midden van de baan wordt gedrukt.
ere…

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.