Essay: -Deelvraag: welke standpunten hebben de politiek over de studiefinanciering?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 8 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 27, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • -Deelvraag: welke standpunten hebben de politiek over de studiefinanciering?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2381 words. Download the full version above.

De studiefinanciering zoals het altijd was, is niet meer, maar waarom? , wie heeft dit besloten? heeft het veel invloed op het leven van studenten? gaat het studeren weer iets worden alleen voor de rijkere?

Er zijn veel verschillende antwoorden op en meningen over deze vragen, van de studenten ,de ouders en natuurlijk vanuit de tweedenkamer. de verschillende standpunten van de politieke partijen staan hier op een rijtje zo dat het duidelijk word hoe en waarom het leenstelsel toch is ingevoerd.

De Nederlandse Politiek.

De Nederlandse politiek kent linkse-en rechtse partijen. de benaming links en rechts is eigenlijk erg simpel bedacht, in de tijd dat de 2e kamer en de partijen begonnen te ontstaan heten de partijen links van de voorzitter de linkse partijen, en de partijen die rechts van de voorzitter zaten werden de rechtse partijen genoemd.

Links staat voor vooruitstrevendheid en progressie. Zij hebben graag een grote overheid die veel invloed heeft op de burgers, onder-andere door een zorgstaat te zijn: de overheid regelt dat de zorg goed is in het land. ze willen ook minder verschillen tussen rijk en arm door iedereen gelijke kansen te geven dus ook in het studeren. Ook is links erg voor democratie, democratie in het bestuur, maar het liefst ook in het bedrijfsleven zo dat de overheid de bedrijven bezit en de winst word verdeeld over de werknemers.

De rechtse partijen willen daarentegen zo weinig mogelijk bemoeienis van de staat, zij staan voor politieke, geestelijke en economische vrijheid. De overheid moet zorgen voor toezicht op orde en recht. zij willen juist geen democratie in het bedrijfsleven, dit belemmert de vrijheid namelijk. De rechtse partijen noemen we ook wel behoudend of conservatief. Natuurlijk is het niet allemaal zo zwart-wit want, naast links en recht is er ook nog een midden. Deze partijen ( CDA, SGP en CU) zijn niet uitgesproken links of rechts, zij zijn het in sommige kwesties met de rechtse partijen eens, en in andere met de linkse kant van de politiek.

In Nederland zijn vaak vooral de rechtse en midden partijen aan de macht, deze zitten vaker in het kabinet en hebben dus meer macht.

Op 28 mei 2014 hebben in Nederland de politieke partijen VVD, PvdA, GroenLinks en D66 een akkoord gesloten over de studiefinancieringen. zij hebben besloten de regelingen helemaal om te gooien in verband met bezuinigingen en er een sociaal leenstelsel van te maken. Hieronder staan de standpunten en de argumenten van de verschillende partijen+ hun achtergrond.

D66

De D66 oftewel ‘Politieke Partij Democraten 66’ werd opgericht op 14 oktober in 1966, de partij stond met name voor een nieuwe manier van politiek bestuur.. tegenwoordig is de D66 veelal bezig met persoonlijke vrijheid, en met de samenwerkingen in de EU. de voormalige voorzitter Alexander Pechtold is als lijsttrekker verkozen in 2006. de D66 bezit op het moment 12 zetels in de tweedenkamer. D66 vind goed onderwijs een van de belangrijkste onderwerpen en zet zich daar naar eigen zeggen onverminderd voor in

De D66 is dan ook een absolute voorstander van het sociale leenstelsel, zij vinden dat studeren een investering is in je eigen toekomst, je eigen toekomst dus je eigen kosten. Maar ook vind de D66 dat het deels bij de overheid vandaan moet komen, het is namelijk met veel goed opgeleide Nederlanders ook goed voor het land zelf, dit zit in het sociaal leenstelsel door middel van de lage rente en het lange afbetaal-termijn. Ook is de D66 er blij mee dat de langstudeerboete nu van de baan is, de langstudeerboete houdt in dat je over bijvoorbeeld een vier-jaarige HBO studie niet langer dan 5 jaar mag doen, je hebt dus een jaar “uitloop” maar als na dat jaar nog geen diploma is behaald komen bovenop de kosten voor het studiejaar zelf nog een boete van 3.000,- euro per extra jaar studeren. D66 vind dit onzin en vind dat studeren voor iedereen bereikbaar moet zijn.

PVV

De PVV is de ‘nieuwste’ partij in de tweedenkamer. De partijleider van de PVV is de welbekende Geert Wilders, Wilders heeft deze partij zelf opgericht. Hij bezat al een zetel in de 2e kamer bij de VVD maar na wat onenigheid in 2004, is hij opgestapt en starten hij zijn eigen partij in 2005. Deze noemde hij groep Wilders, in 2006 veranderde hij de partij naam naar: ‘Partij voor de vrijheid’ ook wel PVV. De PVV bezit op het moment 12 zetels in de tweedenkamer, en het aantal zal hoogstwaarschijnlijk veel hoger worden met de volgende verkiezingen, de PVV is namelijk erg populair onder de jongeren in Nederland.

De PVV is net als de D66 ook voor het sociaal leenstelsel, hun standpunt luidt dat de samenleving in de toekomst van studenten investeert, dus kunnen de studenten dat zelf ook doen. ze zeggen dat door het sociaal leenstelsel ook het onderwijs kan worden verbetert, je betaalt als student dus voor je eigen goede onderwijs. Dit komt door dat de winst die ze uit het leenstelsel willen halen, gaan gebruiken voor beter onderwijs, Voor onder andere: meer begeleiding, kleinere groepen en betere leraren en zo een grotere kans op slagen die de student zelf heeft betaalt.

Voor dat het sociaal leenstelsel werd ingevoerd betaalde de overheid bijna 75% van de studie, de rest betaalde de student. Nu zou deze ongelijkheid er niet meer zijn, en doordat de student zelf betaalt is de student ook gemotiveerder om alle studie punten te halen en binnen de studietijd te slagen. voor de student met ouders die weinig verdienen is er natuurlijk wel een oplossing, namelijk de aanvullende beurs, deze word per maand op de rekening van de student gestoord het gaat om gemiddeld 335,- euro per maand deze is sinds het sociaal leenstelsel 100,- euro om hoog gegaan ten opzichte van de aanvullende beurs bij de basisbeurs.

VVD

Op 24 januari 1948 werd de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) opgericht. De partij was er voor de liberalen in die tijd en Individuele vrijheid is dus hun streven. De VVD kreeg in 2012 onder leiding van Mark Rutte de meeste stemmen bij de tweedenkamer verkiezingen, en is dus een van de coalitiepartijen, ze bezit op het moment 41 zetels en samen met PVDA (38 zetels) vormen zij een meerderheid in de tweedenkamer. de VVD is een rechts-liberalepartij die al sinds 1948 bestaat, de VVD staat in het algemeen voor vrijheid en voor de werkende mensen in het land.

De VVD heeft een grote vinger in de pap gehad bij het sociaal leenstelsel akkoord vind dat een studie belangrijk is voor kinderen en het de kinderen een kans geeft het beroep te beoefenen waar ze gelukkig mee kunnen worden. Onderwijs wat kennis en vaardigheden meegeeft, en genoeg keuzes voor de kinderen met verschillende niveaus en verschillende interesses, zorgen er voor dat kinderen zijn bijna verzekerd zijn van een goede leuke opleiding en een baan die bij hen past.

Natuurlijk is dit ook voordelig voor de rest van het land zoals bijvoorbeeld de economie, als iedereen binnen de studie tijd zijn studie afrond en een baan vind, stijgt de welvaart en economie in Nederland. Iedereen profiteert zo van goed onderwijs en een hoogopgeleide beroeps bevolking.

linkse partijen cu sp

PVDA

De PVDA ook we Partij van de Arbeid is opgericht op 9 februari in 1946 door Willem Drees. Tijdens de Industriële revolutie werden arbeiders ronduit slecht behandeld, vaak waren zei in dienst bij een fabriekseigenaar die alleen gaf om Winst, er was een arbeiders overschot en de arbeidsomstandigheden waren slecht. Wilde je werk, dan moest je ongeveer 12 uur per dag keihard aan de slag, 7 dagen per week en dat voor een ontzettend laag loon waarvan je met een beetje mazzel net je gezin van kon voeden en misschien je kinderen naar school te laten gaan. Nam je deze barre omstandigheden niet voor lief, dan deed iemand anders het wel voor je, was je dus werkeloos en had je geen geld meer om je kinderen naar school te laten gaan, zo dat ook zij later onopgeleid werk moesten vinden. In deze tijd kwamen de arbeiders in opstand, zij richten en succesvolle partij op de SDAP (sociaal democratische arbeiders partij) onder leiding van Jelle Troelstra. deze partij stond voor de rechten van de arbeiders. na de 2e wereld oorlog werd de SDAP de PvdA. Tegenwoordig is de partij met 38 zetels en samen met de VVD een van de coalitie partijen. de PvdA staat onder leiding van Diederik Samsom met ongeveer 50000 leden in heel Nederland.

De Basisbeurs is nu een sociaal leenstelsel, hierdoor word er tot 1 miljard euro ‘verdiend’ om vervolgens direct in het onderwijs te investeren. het leenstelsel is er dus niet om te bezuinigen, maar om het onderwijs voor de studenten zelf prettiger en beter te maken. het zou er voor moeten zorgen dat de studenten sneller en efficiënter hun bachelor gaan halen en daarna wellicht hun master. Een geslaagde HBO of WO’er verdient ongeveer twee keer zoveel als iemand die een mbo-diploma heeft. dit betekent dat de studieschuld die word

gemaakt dik word terug verdiend en om dat er een afbetaal termijn is van 35 jaar,

lost een student gemiddeld 1% en maximaal 4% van zijn jaarinkomen af aan

studieschuld, zo is er zelfs genoeg geld over om een hypotheek te afsluiten.

Groen Links

Groen Links is op 24 november 1990 opgericht. De voorlopers van Groen Links zijn de CPN (communistische partij van Nederland) PPR (Politieke partij Radicalen) en de PSP( Pacifistisch Socialistische partij) deze partijen waren erg voor de milieubewuste plannen dus het ‘groen’ en voor het vooruitstrevende en kansgelijkheid ‘links’. Dit is dus precies zo als Groen Links nu is.

Groen Links bezit op het moment 4 zetels in de tweedenkamer en de lijsttrekker is sinds 12 mei dit jaar Jesse Klaver.

Zonder Groen Links die mee zou werken aan het akkoord was er geen meerderheid in de eerstenkamer, om dat er dan een tekort was om het door te voeren. Groen Links was dan ook juist degenen die twijfelde. Groen Links wilde eerst overtuigt worden dat het sociaal leenstelsel zoals er gezegd werd echt om het verbeteren van het onderwijs zou gaan, en niet voor de bezuinigingen die de regering hier mee ook zou creëren. Jesse Klaver zei dan ook: “Dit kabinet gebruikt het leenstelsel als een bezuiniging op studenten, dat is voor GroenLinks onacceptabel. De studenten van vandaag spelen een cruciale rol in de kenniseconomie van morgen. We moeten in hen investeren, niet met het stelsel een extra drempel creëren om te gaan studeren.”

bron(https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-tegen-kabinetsplannen-leenstelsel-onderwijs)

Maar omdat er door middel van het sociaal leenstelsel toch wel veel meer geld dan zonder het sociaal leenstelsel vrij komt om in het onderwijs te investeren, is Groen Links alsnog akkoord gegaan.

SP

De Socialistische Partij (SP) is opgericht in 1972 op 22 oktober. De SP was van het begin af aan al erg van het doen hun motto in die tijd was dan ook ‘Niet lullen maar poetsen.’ hiermee wilden ze duidelijk maken dat het niet alleen bij discussiëren over de problemen moet blijven, maar dat er ook daadwerkelijk iets aan gedaan moet worden. Emile Roemer is op het moment partijleider en heeft 15 zetels in de tweedenkamer behaald.

Midden

SGP

De SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) is een van de oudste nu nog bestaande regering partijen. SGP is dan ook al opgericht in 1918 op 24 april door het bijeen brengen van de toen nog bestaande christelijke partijen ARP (Anti-Revolutionaire partij) RKSP (Rooms-Katholieke Staats Partij) en CHU (christelijk Historische Unie) de bedoeling van de samenvoeging was besturen volgens gereformeerde normen. tegenwoordig zit de SGP nog steeds in de tweedenkamer maar met slechts 3 zetels en staat onder leiding van Maarten van Leeuwen.

De SGP was vanaf het moment dat het idee op de baan kwam al vel tegen. De student die te lang over zijn studie doet moet aangepakt worden, en de studenten die hun studie wel gemotiveerd en binnen de 4 jaar afronden moeten hier niet de dupe van worden. De SGP vind juist dat de student een beetje motivatie moet krijgen, geen dikke studieschuld. Een tegen voorstel van de SGP is dat de studenten die maximaal een jaar studie vertraging hebben, een soort bonus of korting kunnen krijgen. Zo dat de student een soort steuntje in de rug heeft om niet een eeuwige student te worden, en de leerlingen te motiveren, dit idee is helaas niet doorgevoerd.

CDA

Het CDA ook wel Christen Democratisch Appel is opgericht op 11 oktober 1980 met als partij voorzitter Piet Bukman, Dries van Acht maakt in 1979 duidelijk als voorzitter wat voor een partij het CDA is met de woorden ‘wij maken geen buiging naar links en wij maken geen buiging naar rechts. Het CDA is dus een midden partij.In de praktijk wijkt het wel een beetje af en is de partij ietsjes meer gericht naar de rechtse kant. het CDA heeft op het moment 13 zetels in de tweedenkamer en staat onder leiding van Sybrand van Haersma Buma sinds de verkiezingen in 2012.

Het CDA is fel tegen de invoering van het sociaal leenstelsel. Zij vinden dat er in het sociaal leenstelsel veel meer nadelen dan voordelen zitten ten opzichte van de basisbeurs. Zo zeggen ze namelijk dat dankzij de studiefinanciering (basisbeurs), studenten met alle verschillende achtergronden een kans kregen om te studeren. Ze zeggen dat Nederland hierdoor op het moment veel hoogopgeleide heeft en zo een welvarend land is. Ze zijn bang dat veel meer leerlingen na hun middelbare school er nu voor gaan kiezen om meteen te gaan werken in plaats van studeren, zo dat ze de studie later meteen kunnen betalen, veel van hen, zo denkt het CDA, gaat dan uiteindelijk niet studeren, “van uitstel komt afstel” zo luidt het gezegde. Het zou ook goed kunnen dat de ouders hun kinderen niet met zo een hoge schuld willen opzadelen, en zij er voor kiezen de studie van hun kind te betalen, dit zou leiden tot een grote afname van de koopkracht voor hen. Er zijn natuurlijk ook ouders die de studie van hun kind niet gaan betalen, en de student zelf niet graag met zo een schuld zit, er is een grote kans dat veel studenten zelf een baantje gaan zoeken bij hun studie, vaak zorgt dit er dan ook voor dat de studenten het jaar niet halen, dus studie vertraging, dit kost de overheid volgens het CDA meer dan dat het hen oplevert.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, -Deelvraag: welke standpunten hebben de politiek over de studiefinanciering?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/deelvraag-welke-standpunten-hebben-de-politiek-over-de-studiefinanciering/> [Accessed 20-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.