Essay: Distributieanalyse 1. Keten visueel + toelichting

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Distributieanalyse 1. Keten visueel + toelichting
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1190 words. Download the full version above.

2. Distributiewijze + trends
3. Distributievormen

1. Keten visueel met toelichting
Het doel is om een beeld te krijgen van de wijze waarop de producten de klanten bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan winkels, websites, telefonisch contact, marktkramen, beurzen, kiosken et cetera. In deze distributieanalyse wordt gekeken naar de manier waarop fastfoodproducten bij de afnemer terecht komen. Hierbij moet gedacht worden aan voedsel dat snel wordt klaargemaakt. Daarnaast is het van belang dat het voedsel snel geserveerd of bezorgd wordt én dat het product relatief laaggeprijsd is.
Leveranciers leveren de producten aan cafés, restaurants, supermarkten, lunchrooms en eetkramen. Vervolgens komen de producten bij de afnemers terecht. Er wordt hier gebruik gemaakt van direct contact door als consument zelf de producten (af) te halen, maar er vindt ook indirect contact plaats. Er kunnen namelijk ook via de telefoon of via websites bestellingen gedaan worden en dan ontvangen afnemers hun producten aan huis door de bezorgers, hierbij kan gedacht worden aan onder andere Domino’s pizza.

2. Distributiewijze en trends
2.1 Distributiewijze

 Hoe komt het product bij de afnemer terecht?
Fastfood komt op verschillende manieren bij de afnemer terecht, enkele voorbeelden zijn:
Fastfoodketens in het openbaar vervoer
Bekende fastfoodketens in het openbaar vervoer zijn bijvoorbeeld: AH to go, Smullers, de Kiosk et cetera. Ongeveer 25 procent van de Nederlanders koopt vaak hamburgers of frietjes met kroket voor onderweg. Bij 20 procent van de consumenten vallen saucijzenbroodjes enorm in de smaak.
Restaurants
Ook restaurants als McDonald’s, Burger King, KFC trekken veel consumenten naar zich toe. Het draait om het snel afhandelen van bestellingen en een snelle en makkelijke hap, zodat de tafel waaraan gegeten wordt weer zo snel mogelijk vrij is voor eventueel nieuwe klanten.
Drive-in De drive-in richt zich ook op het snel afhandelen van bestellingen, wat zeker handig is voor mensen die onderweg snel iets willen eten.
 En welke veranderingen gaan hierin in de toekomst optreden? Oftewel, wat zijn de trends?
2.2 Trends
Het ontstaan van producten
Waar consumenten waarde aan hechten, is waar de inspiratie, producten en ingrediënten vandaan komen. De consument gaat meer letten op de juistheid van producten, bijvoorbeeld omdat veel producten die niet handgemaakt zijn, wel als handgemaakt worden aangeprezen.

Online winkelen
Het koopgedrag van de consument verandert door verschillende apps en het online winkelen.
De markt voor boodschappen is nog niet zozeer getransformeerd door het internet, maar uitvindingen als supermarkten waarbij je online kunt winkelen, moedigen de consument aan om te denken buiten de gebruikelijke retailers.

Interactie en kwaliteit
Interactie wordt belangrijker dan transactie. Aan een product komen kan op verschillende manieren, dat kan in een winkelcentrum, maar ook online via een computer. Tegenwoordig hecht de consument meer waarde aan een goed gesprek met de retailer dan alleen het ontvangen van het product. Ook draait het voor de consument niet alleen om het product, maar meer om de kwaliteit.

 Is het concept onderscheidend van de concurrenten?
Het concept is zeker onderscheidend van de concurrenten, reizigers in het openbaar vervoer kunnen snel een gewenst product kopen, de automaten staan namelijk direct naast de treinen. De reiziger hoeft minder lang te wachten op een product dan bij indirecte concurrenten als Smullers of de Kiosk. De gezonde automaat is ook goed te onderscheiden van directe concurrenten, alle andere automaten, omdat die automaten producten bevatten die langer houdbaar zijn. Dit betekent dat de producten uit de automaat met groente en fruit vers zijn, in tegenstelling tot de automaten met producten als chips en chocola niet.

3. Distributievormen
 Welke vormen van distributie zijn er? Er zijn verschillende vormen van distributie, namelijk:

1. Intensieve distributie: dit houdt in dat het product op zoveel mogelijk verkooppunten verkrijgbaar is, vrijwel overal waar de consument dit verwacht (zoals bij convenience products: goederen die vaak, direct en zonder moeite gekocht worden.)

2. Selectieve distributie: de aanbieder van shopping products (dit zijn goederen die worden vergeleken op geschiktheid, kwaliteit, prijs en stijl) kiest uit alle mogelijke detaillisten een beperkt aantal die voldoen aan alle kwaliteitseisen (waaronder locatie, assortiment, deskundigheid, imago en klantenservice.)

3. Exclusieve distributie: dit houdt in dat de producent slechts één of enkele detaillisten per verzorgingsgebied het recht geeft om zijn product (typisch een specialty product: goederen met unieke kenmerken: hier extra aandacht aan besteden) te verkopen.
De distributiespreiding is dan ook zeer laag.

 De distributievorm die gehanteerd wordt, is die van de selectieve distributie. De automaten worden niet overal waar de consument het verwacht, geplaatst. Dit zou namelijk kunnen betekenen dat de automaten ook in winkelcentra geplaatst worden en dat is niet het geval, daarom valt de intensieve distributievorm af. Ook is het niet zo dat de producent slechts één of enkele detaillisten per verzorgingsgebied het recht geeft om zijn product te verkopen. De distributiespreiding is juist niet laag en daarom valt dus ook de exclusieve distributievorm af.

 Is er ruimte voor verbetering?
De afstand van producent tot consument verkleinen, zou een verbetering kunnen zijn.
“Groentetelers zijn steeds meer producent van eindproduct.”
Bij het bedrijf Ursem-Zuurbier draait het voornamelijk om de klant. Ursem-Zuurbier is lid van de afzetorganisatie The Greenery, via deze organisatie komt het product bij distributiecentra terecht en andere supermarkten terecht. ‘’We groeien altijd mee met onze klanten.’’ Zegt Zuurbier. ‘’ Ons bedrijf is enorm retailgericht, we richten ons op de wensen en behoeften van klanten. ‘’

 Specifieke kenmerken voor het concept m.b.t. distributie:
– Automaten naast de trein om reizigers van gemak te voorzien.
– Gezonde producten die makkelijk mee te nemen zijn voor onderweg.
– En een ruime keuze uit diverse soorten groente en fruit.

SWOT-analyse

Kansen (Opportunity)

Het ontstaan van producten
De consument hecht waarde aan de oorsprong van producten.  Voor de automaten biedt dit een mogelijkheid, er kan namelijk op de verpakkingen van de producten aangegeven worden wie de producent is en waar productie plaatsvond.

Kwaliteit
Tegenwoordig vindt de consument niet alleen het product belangrijk, maar ook de kwaliteit.  Voor de automaat biedt dit een mogelijkheid, omdat deze automaat enkel producten bevat met natuurlijke toevoegingen (onder andere citroenzuur). Hierdoor ligt de nadruk dus op de kwaliteit en niet alleen op het product zelf.

Afstand verkleinen
“Groentetelers zijn steeds meer producent van eindproduct.”  Voor de automaten biedt dit een kans, want er kunnen regionale producten in geplaatst worden, zo verklein je de denkbeeldige afstand tussen producent en consument. Het kan voor de consument aanvoelen alsof het product dichterbij hen staat.

Bedreigingen (Threat)

Online winkelen
Het koopgedrag van de consument verandert onder andere door het online winkelen.  Voor de automaat is dit bedreiging, omdat de automaat fysiek is en online winkelen virtueel.

Interactie
Tegenwoordig hecht de consument meer waarde aan een goed gesprek met de retailer dan alleen het ontvangen van het product.  Voor de automaat is dit een bedreiging, want er is geen fysiek contact tijdens de verkoop.

Bronnen:

Bron 1:
https://www.salusi.nl/slow-food-fast-food/

Bron 2:
http://www.optimalegezondheid.com/gezond-fastfoodbestaat-dat/

Bron 3:
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/25/de-klant-wil-vers-eten-alleen-maar-fast-is-niet-1434048-a344609

Bron 4:
http://www.metronieuws.nl/binnenland/2014/12/kwart-nederlanders-smult-onderweg-vaak-van-fastfood

Bron 5:
https://www.strategischmarketingplan.com/marketing-analyses/distributie-analyse/

Bron 6:
http://www.vmt.nl/Nieuws/Voeding-_en_drankentrends_in_2016-151019161549

Bron 7:
http://foodbrigade.nl/anneke-ammerlakansen-in-2016/#

Bron 8:
http://shoppermarketingupdate.nl/11561/zeven-grote-trends-centraal-in-2016/

Bron 9:
http://www.groentennieuws.nl/artikel/147304/Groententelers-zijn-steeds-meer-producent-van-eindproduct

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Distributieanalyse 1. Keten visueel + toelichting. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/distributieanalyse-1-keten-visueel-toelicht/> [Accessed 11-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.