Essay: De Zoeloe Cultuur

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • De Zoeloe Cultuur
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 680 words. Download the full version above.

Tegenwoordig wonen er ongeveer 12 miljoen Zoeloes. De meeste van hen wonen in Zuid-Afrika in de provincie Kwazulu Natal. Zo’n provincie waar veel Zoeloes leven wordt ook wel Zoeloeland genoemd. Zoeloes staan bekend als een machtig krijgersvolk. Hun taal Zoeloe behoort tot de Bantoetalen.

Geschiedenis
Vroeger waren de Zoeloes een grotere groep, de Nguni. In de 16e eeuw emigreerden ze vanuit centraal Afrika naar Zuid-Afrika, naar de regio Natal. Ze bouwden nederzettingen van gras in een bijenkorfachtige vorm. De Zoeloes geloofden dat ze direct afstammeling van hun leider Zoeloe waren, na de dood van Zoeloe noemden ze zichzelf abakwaZoeloe, wat mensen van Zoeloe betekent. Tegenwoordig noemen de Zoeloes zich Abantsundu, dat ‘bruine mensen’ betekent. Aan het begin van de 19e eeuw waren de Zoeloes onder leiding van de machtige en gewelddadige Shaka de sterkste militaire macht van zuidelijk Afrika geworden. Ze overvielen en vermoordden veel volkeren en ze roofden hun land, bezittingen en vrouwen. Rond 1830 kwamen ze in aanraking met de groeiende invloed van Europese kolonisten. De Britten wilden zuidelijk Afrika in hun macht krijgen. Door de toenemende spanning tussen de Zoeloes en de Europeanen brak er in 1878 een oorlog uit. De Zoeloes jaagden de Britten weg, maar later konden de Zoeloes niet tegen de wapens van de Britten op. Nadat de Britten de Zoeloes hadden verslagen werd Zuid-Afrika een Britse kolonie. In 1910 werd het land onafhankelijk. In de nieuwe staat werd het Afrikaans de overheersende taal. De blanken hadden alle macht en rijkdom in handen. De zwarte inwoners werden als tweederangsburgers behandeld en kregen niks te zeggen van de politieke besluitvorming. In 1948 kwam er een racistische regering aan de macht die de Apartheid invoerde. Allerlei wetten maakten de Zoeloes en de overige niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika officieel tot minderwaardige burgers. De verschillende etnische groepen werden gedwongen om gescheiden te leven van elkaar. Gedurende de Apartheid probeerden de Zoeloes zich tevergeefs tegen de blanke overheersing te verzetten. Na de democratisering van Zuid-Afrika en de afschaffing van de Apartheid kreeg het land in 1994 de eerste zwarte president: Nelson Mandela. De Zoeloes streven sindsdien naar een vorm van zelf-besturing binnen Zuid-Afrika. Dit heeft de afgelopen jaren veel geweld tot gevolg gehad.

Klimaat
De plek waar de meeste Zoeloes leven is in de provincie Kwazulu Natal. Het bestaat uit verschillende geografische gebieden met dus ook verschillende klimaten. Het bestaat uit het laagland langs de kust van de Indische oceaan, vlaktes in het centrale gedeelte en er zijn twee berggedeeltes: de Drakensbergen en de Lebombobergen. Van november tot februari is het zeer vochtig in de provincie. Er is een subtropisch klimaat met veel zon en een hoge vochtigheidsgraad, met af en toe wat regen. De zomers zijn warm en de winter zijn mild. Landinwaarts wordt het een stuk kouder, op de Drakenberg kan zelfs in de winter nog een beetje sneeuw vallen.

Bevolking
In Kwazulu Natal wonen ongeveer 12 miljoen Zoeloes. De Zoeloes hebben nauwe banden met andere groepen Nguni en de Xhosa. De culturen van deze volkeren lijken erg op elkaar. De Zoeloes spreken de Kwazoeloe-taal (een vermenging van verschillende andere talen). Al eeuwen lang houden mannen en vrouwen zich bezig met verschillende ambachten en kunsten. De Zoeloe-vrouwen zijn nog het meest bekend vanwege hun kralenkettingen en manden, terwijl de mannen houtsnijwerken en voorwerpen van dierenvellen maken. Poëzie is voor de mannen lange tijd een belangrijke kunstvorm geweest. De verzen gaan vooral over de koningen en de nationale helden. Tegenwoordig gaat de inhoud meer over de politiek, de geschiedenis van de Apartheid en het huidige leven van de Zoeloes. Het vertellen van verhalen en het bespreken van raadsels zijn al eeuwen belangrijke vormen van vermaak geweest.

Toerisme
Je kan als toerist met een groep een Zoeloe dorp bezoeken, je kan dan rondleiding door het dorp en je krijgt een traditionele dans te zien. Natuurlijk is er verder in de provincie Kwazulu Natal veel meer te zien, zoals de stad Durban of het Ismangaliso Wetland Park, waar zich koraalriffen, moerassen en bosgebieden bevinden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, De Zoeloe Cultuur. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/de-zoeloe-cultuur/> [Accessed 05-08-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.