Draadloos netwerk - Essay Marketplace

Draadloos netwerk

Hoofdvraag: Hoe werkt een draadloos netwerk?
Door een Acces point worden de gegevens via radiogolven door de lucht verzonden. Vaak zit een access point ingebouwd in een ander Wi-Fi product. Een draadloze router en een draadloze modem hebben dus een ingebouwd access point.
Deze radio golven ontvang je met een Wi-Fi ontvanger op je computer of laptop. Veel laptops zijn uitgerust met een ingebouwde Wi-Fi kaart. Anders kun je bijvoorbeeld een Wi-Fi usb adapter gebruiken.
Sub vraag: Wat is een Acces point?
Een access point is een draadloos toegangspunt. Het zorgt ervoor dat je je kan verbinden met een Wi-Fi verbinding. Dit is het enige wat een access point doet, het zendt een draadloos signaal uit waarmee je met een laptop, tablet of ander apparaat kunt verbinden. Een access point sluit je met een UTP kabel op de router aan.

sub vraag: Wat is een router?
De router is het middelpunt van je netwerk. Het geeft alle apparaten in het netwerk een IP adres en zorgt dat je de juiste informatie krijgt en ontvangt.
Een router sluit je aan op het modem. Het modem regelt de toegang tot het internet, de router regelt het lokale netwerkverkeer in je woning of kantoor.
Vaak heeft een router 4 netwerkaansluitingen (een switch) waarop je met een netwerkkabel pc’s of andere netwerkapparaten kunt aansluiten. Een draadloze router is voorzien van een ingebouwd access point.
Sub vraag: Wat is een modem?
Het modem zorgt er voor dat het signaal dat het huis binnen komt wordt omgezet naar een signaal dat gebruikt kan worden voor internetmodem staat dus aan de basis van je internetaansluiting. Zonder modem is het dus onmogelijk om internet te ontvangen.
Sub vraag: Waar staat Wi-Fi voor?
Oorspronkelijk was de naam: Wi-Fi(wireless fidelity) afgeleid van de term hifi (high fidelity) afkomstig van de audiotechnologie, dus letterlijk vertaald betekend het draadloze getrouwheid. Maar tegenwoordig word het gebruikt als Logo.

Sub vraag: hoe werkt TCP-IP?
TCP-IP is een verzamelnaam voor een aantal netwerkprotocollen die grotendeels plaatsvinden tussen netwerkcommunicatie van twee of meerdere computers. Het internet is onbetrouwbaar en pakketjes gegevens kunnen zomaar verloren gaan, maar TCP houdt in de gaten of het pakketje data in de juiste volgorde aankomt, als er van de ontvanger geen bevestiging is ontvangen dan zal het TCP-protocol het opnieuw sturen.
Lagen
De TCP/IP-protocolstack wordt verdeeld in vijf lagen
1. De applicatie laag bestaat uit protocollen zoals: HTTP, FTP, DNS, RTP. In de applicatie laag vind je internettoepassingen als e-mail POP3, SMTP en FTP. Deze toepassingen hebben meestal een client-server.
2. De transport laag zorgt voor het overbrengen van informatie tussen processen die zich op de hosts bevinden. Elke internetapplicatie is voor wat betreft de transport laag gebouwd op ofwel TCP- ofwel UDP-protocol. Als volledig foutvrije uitwisseling is vereist wordt TCP gebruikt, als de snelheid belangrijker is wordt UDP gebruikt.
3. De netwerklaag zoekt naar de meest geschikte manier om Data te versturen, hierbij word niet gekeken naar de Data zelf.
4. De Datalinklaag bestaat uit protocollen zoals ethernet IEEE 802.3. IEEE 802.3 is een netwerkstandaard waarmee computers in een LAN met elkaar communiceren. Tegenwoordig wordt ethernet ook in het WAN van internetproviders gebruikt. Ethernet is wijdverspreid en ondertussen zijn er al verschillende varianten van uitgebracht. Bovenop de ethernet laag draaien protocollen, waarvan TCP/IP het bekendste en meest gebruikte is
5. De Fysieke laag maakt de connectie tussen netwerken mogelijk.
Geschiedenis
Ontdekking van radiogolf
In 1820 ontdekte de Deen Hans Christian Oersted het eerste verband tussen elektriciteit en magnetisme. In 1873 kwam James Maxwell met een theorie die erop is gebaseerd dat een veranderend elektrisch veld een veranderend magnetisch veld opwekt, dat op zijn beurt weer een veranderend elektrisch veld opwekt. Dit was de basis voor de ontwikkeling van de Wi-Fi technologie.
Eerste draadloze netwerk
Norman Abramson was een professor van de universiteit van Hawa??. Hij ontwikkelde ‘s werelds eerste draadloze computer communicatie netwerk in 1971 genaamd: ALOHANET. Het systeem bestond uit zeven computers ingezet op vier eilanden die met de centrale computer op Oahu konden communiceren zonder gebruik te maken van telefoonlijnen (in die tijd was dat bijzonder).

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.