Essay: Als de officier van justitie genoeg bewijsmateriaal... - Essay Marketplace

Essay: Als de officier van justitie genoeg bewijsmateriaal…

Als de officier van justitie genoeg bewijsmateriaal heeft kan hij overgaan tot een rechtszaak.
In Nederland heb je onafhankelijke rechters, ze mogen ook de overheid niet voortrekken.

De onafhankelijkheid van rechters is gewaarborgd.
Dit komt door:
– Een rechter wordt voor het leven benoemd. Hij kan niet ontslagen worden.
– Rechters hebben een salaris dat vaststaat in de wet.
– De hoeveelheid rechters bij een rechtszaak staat vast.

De hulp van de rechters zijn griffiers of gerechtssecretarissen.
Hun werk is: Het schriftelijk vastleggen van wat wordt gezegd tijdens een zitting. Dit heet het proces-verbaal. Ook maken ze de vonnissen van de rechter op.

Er zijn drie soorten rechtsinstanties:
1. Arrondissementsrechtbanken, berechten van overtredingen en misdrijven. Meerdere rechters: Politierechter, Kinderrechter, Kantonrechter, Meervoudige kamer.
2. Gerechtshof, hier worden mensen berecht die bij de arrondissementsrechtbank in hoger beroep zijn gegaan. Het gerechtshof heeft een meervoudige kamer van 3 rechters.
3. Hoge raad, spreekt recht wanneer er sprake is van Cassatie. Ze onderzoeken of de rechtbank wel goed heeft gehandeld, is dit niet zo, dan wordt er een nieuwe rechtbank aangesteld om de zaak te onderzoeken.

Er zijn 4 voorwaarden om een schuld vast te stellen:
1. Dader is een mens of een rechtspersoon
2. Een ten laste gelegd feit is geheel bewezen
3. Een feit is strafbaar
4. De dader is strafbaar

Dagvaarding: Op een dagvaarding staat heel objectief aangegeven wat er wanneer gebeurd is en door wie. Ook staat erop waar en wanneer de zitting plaatsvindt.

De Rechtszaak bestaat uit 8 stappen:
Stap 1: De opening, controle van de persoonsgegevens van de verdachte
Stap 2: De aanklacht, officier leest de aanklacht voor en er is een toelichting op de dagvaarding
Stap 3: Het onderzoek, het verhoor van getuigen et cetera
Stap 4: Het verhoor van de verdachte, verdachte legt een verklaring af
Stap 5: Het requisitoir, de officier wil bewijzen dat de verdachte schuldig is en begint eisen te stellen.
Stap 6: De pleidooi, verdediging van verdachte
Stap 7: Het laatste woord, vaak spijt betuiging verdachte
Stap 8: Het vonnis, de uitspraak van de rechter

Het vonnis kunnen 3 uitspraken zijn:
– Schuldig met rechtsvervolging
– Schuldig zonder rechtsvervolging
– Onschuldig met vrijspraak

Rechtshulp:
– Advocaat
– Bureau voor rechtshulp
– Rechts- of wetswinkel

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.