Essay: Ontwerpen vandaag de dag vereist een multidisciplinaire aanpak... - Essay Marketplace

Essay: Ontwerpen vandaag de dag vereist een multidisciplinaire aanpak…

Stelling:
Ontwerpen vandaag de dag vereist een multidisciplinaire aanpak.
Tegenwoordig is het werk van een architect een complexe bezigheid. De opdrachtgever stelt de ontwerper op de proef met ingewikkelde bouwprogramma’s met een vastgelegd budget . Dure en schaarse bouwgrond vraagt om steeds ingenieuzere oplossingen. Waarbij het ontwerp ook nog aan de maatschappelijke en ecologische voorwaarden moet voldoen. Gerenommeerde architectenbureaus geven op hun website aan dat zij hun ontwerpen multidisciplinair zullen aanpakken. Bijvoorbeeld KCAP Architects en Planners hebben door hun ‘multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpopgaven ruime ervaring opgebouwd in grootschalige stedenbouwkundige projecten en masterplannen’. Het team van KCAP is samengesteld uit architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Maar ook andere architectenbureaus werken met soortgelijke teams. Hun werkwijze is vaak gebaseerd op multidisciplinair en gelijktijdig werken aan een bepaald thema, typologie, compositie en context. Door deze werkwijze kan het ontwerp van verschillende kanten benaderd worden en kunnen de verschillende disciplines elkaar aanvullen in het ontwerpproces. Dit vormt dan de basis voor de testen en de scenario ontwikkeling.
De klimaatverandering vereist ook een verandering in de architectuur. Opdrachtgevers vragen om energiezuinige ontwerpen. Hiervoor zijn vele oplossingen denkbaar, zoals: de thermische schil (hoge isolatiewaarden en driedubbele beglazing) , warmte terugwinning (balansventilatie of warmteterugwinning uit douchewater), warmte opwekking (door warmtepomp) of de plaatsing van zonnepanelen. Deze oplossingen vragen om specifieke kennis en ook zal hier rekening mee moeten worden gehouden tijdens het ontwerp. Of bijvoorbeeld zal er gekeken moeten worden hoe de bebouwing gelegen is ten opzichte van de zon.
Bouwmaterialen zijn aan verandering onderhevig en hebben veel impact op de omgeving en zijn bovendien vervuilend. Er wordt onderzoek gedaan naar bouwmaterialen bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hier worden materialen en structuren ontwikkeld die minder milieuvervuilend z ijn of die zelfs het fijnstof uit de lucht kunnen halen of omgevingsgeluiden op kunnen nemen. Ook wordt het duurzaam gebruik van beton onderzocht. Beton is een veel gebruikt bouwmateriaal dat functioneel en veilig is. De poreusheid van beton kan worden gebruikt als ondergrond voor luchtzuiverende vegetatie. Dit schept weer heel nieuwe gebruiksmogelijkheden voor beton. Architecten kunnen dit gebruiken in hun ontwerp maar ook dit vereist weer een heel specialistische kennis.
Stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten werken vandaag de dag samen en bundelen hun kennis om aan de wensen van de opdrachtgever te kunnen voldoen. De eisen van die tegenwoordig worden gesteld zowel op budgettaire, maatschappelijke, ecologische gronden kunnen niet meer door een discipline worden voorzien.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.