Essay: Essay: Ben jij een kloon of ben je echt?!

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Ben jij een kloon of ben je echt?!
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 858 words. Download the full version above.

Ben jij een kloon of ben je echt? Hopelijk is dat een vraag die we elkaar nooit hoeven te stellen. Het is toch vreselijk om te weten dat er over een paar jaar stiekem iemand met jou DNA zit te knoeien en daarvan een ander persoon kan maken die qua lichaam compleet identiek aan jou is? En om te weten dat er mensen over een paar jaar gekloond gaan worden, omdat andere mensen hun organen nodig hebben? Stel je eens voor dat je op straat loopt en plotseling ‘jezelf’ tegen het lijf loopt.. Met het zogenaamde klonen zal dit in de toekomst mogelijk worden.
Eerst zal ik kort uitleggen hoe klonen precies in zijn werkt gaat. Klonen is een kunstmatige wijze van reproductie, waarbij een identieke genetische kopie van een organisme wordt geproduceerd. Een kloon is een genetisch identieke nakomeling van ‘?n ouder. De meeste planten en eencelligen zijn altijd klonen, omdat ze zich voortplanten door sporen of deling. Bij mensen ligt dat anders, want in de natuur horen zij zich geslachtelijk voort te planten.1
Je lichaam is uit cellen opgebouwd. Daarin zit alle informatie opgesloten. Informatie als de kleur van je ogen en haar, je lengte enz. Als voorbeeld nemen we een schaap. Men pakt heel precies de informatie (de kern) uit een cel van dat schaap. Die informatie stoppen ze in een lege eicel van datzelfde schaap, waarna de eicel in de baarmoeder wordt ingenesteld. Daarna gaat de eicel groeien en na een aantal maanden bevalt de schaap van zijn eigen kloon.
Bestaat verantwoord klonen? Hoewel klonen zo gemakkelijk lijkt, is het niet zonder gevaren. Want de kans dat de kloon mislukt of een erge ziekte heeft is groot. Dit is al gebeurd bij het schaap Dolly, die al op jonge leeftijd is overleden. D??t kwam omdat het DNA van het moederschaap al zes jaar oud was toen Dolly werd gekloond. In die zes jaar zijn er al allerlei mutaties opgetreden in het DNA.
Een volgend nadeel van klonen is dat de kans op plagen en ziekten aanmerkelijk vergroot wanneer het genetisch materiaal van een grote groep dieren, inclusief mensen, identiek wordt. Dit wordt echter niet veroorzaakt door te laat ontdekte genetische afwijkingen. Met andere woorden, als de uniciteit te veel wordt verlaagd door klonen, is de kans op plagen en ziekten groter. Een enkel griepje zou een massaslachting kunnen veroorzaken. De genetische verscheidenheid die voor de overleving van het menselijk ras van grote waarde is, mag daarom niet verloren gaan. Klonen bevordert juist een onnatuurlijke homogeniteit.1
Klonen brengt behalve deze technische problemen ook nog ethische kwesties met zich mee. Het idee dat God de wereld heeft geschapen is een tegenpool van het ‘cre??ren’ van mensen door klonen. Niet dat ik zo gelovig ben, maar ik vind dat mensen op de natuurlijke manier op de wereld gezet moeten worden, en dat ze niet door technische snufjes worden ‘gefabriceerd’.
Zijn er voordelen van klonen? Voor onvruchtbare mensen, homokoppels en alle andere mensen die zelf geen kinderen op de wereld kunnen zetten zou klonen een alternatief kunnen zijn. Ze zouden dan zichzelf kunnen klonen. Dit lijkt wel een redelijk idee, maar voor het kind is het alleen maar moeilijk. Allereerst is de kans groot dat het kind (de kloon), zoals ik al had gezegd, niet gezond ter wereld komt en bijvoorbeeld een arm mist, of juist een arm teveel heeft. Daarnaast, als er ook maar een klein foutje wordt gemaakt met het overbrengen van het DNA is de kans groot dat de cellen zich omzetten in kankercellen. En, als we ervan uit gaan dat alles goed gaat, zal het kind zichzelf natuurlijk nog niet direct beseffen dat het een kloon is. Het is waarschijnlijk dat het kind erachter komt dat hij/zij een kloon is van ‘?n van de ouders. In dat geval is er geen ouder-kind relatie. Het kan zijn dat het kind zich geen kind voelt van zijn ouders, of dat de ouders zich geen ouders voelen. Het is moeilijk om hierover een uitspraak te doen, omdat klonen heel nieuw is, en er nog nooit ouders zijn geweest met een kloon van zichzelf.
Naast kloneren met het doel om onvruchtbare mensen of homo’s een alternatief te bieden, kunnen er ook organen, afkomstig van klonen, gegeven worden aan mensen die ze hard nodig hebben. Zo hoeven ze minder lang te wachten op een orgaan, en kunnen er meer levens bespaard worden. Maar gaat de waarde van de mens hiermee niet verloren? Gaan we dan net als bij een machine de kapotte, versleten ‘onderdelen’ vervangen? Ik denk dat, dat onmenselijk is, wij zijn mensen en geen machine.
De dilemma’s van het klonen worden steeds meer besproken tegenwoordig. Hoe het nu verder zal gaan kan ik niet zeggen, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar ik vind dat klonen verboden moet worden. Tot nu toe heeft het niet veel succes opgeleverd en een heleboel mislukkingen. Niemand weet wat de toekomst ons zal brengen, maar ik hoop dat klonen out of the picture zal blijven.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Ben jij een kloon of ben je echt?!. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-ben-jij-een-kloon-of-ben-je-echt/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.