Essay: Hoe kunnen we meten hoe welvarend een land is? - Essay Marketplace

Essay: Hoe kunnen we meten hoe welvarend een land is?

Welvaart is een belangrijk onderdeel in de wereld. Hoe hoger de welvaart, hoe beter het met het land gaat. Er zijn veel methodes om welvaart te meten; hier geef ik een paar voorbeelden van. Ook leg ik uit hoe het meten van welvaart in zijn werking gaat, en of er ook nadelen zijn aan sommige methodes.

BNP per inwoner
BNP staat voor Bruto Nationaal Product. Het BNP van een land is de waarde van alle goederen en diensten die door een land worden geproduceerd. We gebruiken deze factor vaak om welvaart te meten, door te kijken naar bijvoorbeeld het BNP per hoofd. Dat is dus per inwoner van het bepaalde land waar je de welvaart van meet. Door te kijken hoeveel inkomsten, werkeloosheid, en ruilhandel er is in een land zie je vaak al hoe welvarend een land is. In veel landen verschillen deze factoren. Zo is de welvaart in Nederland dan die in bijvoorbeeld Burkina Faso.

Hoewel het gebruiken van Het BNP om welvaart te meten heel handig en makkelijk is, zijn er ook een aantal nadelen. Zo is de dollar niet overal evenveel waard. In Mexico zou je veel meer kunnen kopen met ‘?n dollar dan in Amerika. Hiervoor is koopkracht bedacht.
Ook kan een land een aardig gemiddelde hebben bij veel onderwerpen in welvaart, maar achter dit gemiddelde kan armoede zitten. Grote verschillen in ontwikkelingskansen en inkomen zorgen daarvoor. Dit noem je sociale ongelijkheid. Je hebt ook het begrip ‘regionale ongelijkheid’. Dit is het verschil in inkomen en ontwikkelingskansen in ‘?n land. Er kan bijvoorbeeld een hele goede economie zijn aan de Noordelijke kant dan aan de Zuidelijke kant van het land.

BBP
BBP staat voor Bruto Binnenlands product. Het Bruto Binnenlands Product is een cijfer waaraan we onze welvaart en welvaartsgroei aan afmeten. Het BBP is de totale geldwaarde van in een land geproduceerde diensten en ook goederen. Dit wordt meestal gemeten gedurende een bepaalde periode; vaak is dit een jaar. Maar is het BBP nog wel toepasselijk voor de 21ste eeuw? Het BBP is langzaam verwijderd van de echte insteek van het cijfer. Het betekent niet dat als een land een hoge BBP heeft, het land een hoge welvaart heeft. De echte welvaart wordt preciezer gemeten met andere factoren. Zie hier een kort filmpje over het meten van welvaart met het BBP.
http://goo.gl/O4RqKQ

Koopkracht
De koopkracht van een land (of per hoofd) geeft aan hoeveel goederen een huishouden kan kopen. Deze goederen worden gekocht met het besteedbaar inkomen.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.