Guide: Essay: De architectuur van de Incas in Peru.

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 10, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: De architectuur van de Incas in Peru.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 1120 words. Download the full version above.

Inleiding

Ons onderzoek gaat over de architectuur van de Inca’s in Peru. De Inca’s waren een volk gevestigd in Zuid-Amerika; tijdens hun heerschappij spreidde het rijk zich vanuit Cuzco uit naar het westen van Zuid-Amerika. Het Incarijk bestond vanaf de 13e tot ongeveer de 16e eeuw. De Inca’s waren zeer goed in bouwen en daar gaan wij het dan ook over hebben. Ons onderzoek heeft vier deelonderwerpen, namelijk:

– de kenmerken van de architectuur
– de werkwijze
– het doel/het gebruik
– groot bouwwerk

Wij zullen hier nu verder op in gaan.

De kenmerken van de architectuur

Wat kenmerkend is aan de architectuur van de Inca’s zijn rechthoekige blokken, die in lagen werden neergelegd. Ook werd er gebruik gemaakt van uitgehakte stenen, die niet allemaal dezelfde grootte hadden, maar wel perfect in elkaar werden gelegd. De stenen werden zelfs zo op elkaar gestapeld, dat er geen cement nodig was. Een ander opvallend kenmerk is het trapezium, dat werd gebruikt in deuren, ramen en poorten. Deze twee kenmerken zorgden voor hele stevige gebouwen. De Inca’s maakten zoveel bouwwerken, doordat iedereen tussen de 15 en de 50 jaar moest werken voor de ‘overheid’. Ze moesten dan gebouwen, huizen en wegen bouwen. Zo werden er in korte tijd veel en grote gebouwen gebouwd.

De werkwijze

Voordat de Inca’s begonnen met bouwen maakten ze maquettes. Deze konden simpelweg van klei zijn, maar ze konden ook veel gedetailleerder zijn en heel soms werden ze zelfs uit natuursteen gehakt. Als de maquette klaar was, kon er begonnen worden met bouwen. Welke bouwtechniek de Inca’s hadden is nog steeds onbekend. Ze bouwden namelijk in de bergen en ze hadden geen metalen werktuigen. Voor hun woonhuizen was dit ook niet nodig, dit waren hutjes van adobe (in de zon gedroogde klei) met strodakje. Hoe de grote werken zijn gebouwd is een stuk minder onduidelijk. Onderzoekers denken dat de stenen werden verplaats door middel van een ‘rolsysteem’ met boomstammen en touwen. De stenen kwamen waarschijnlijk op hun plek door gebruik van een hellend vlak, en door te trekken met touwen. De stenen werden bewerkt met zand of ander hard materiaal, waarbij ze gebruik maakten van wrijving. Maar hoe alles precies in zijn werk ging blijft onbekend.

Het doel/gebruik
De Inca’s bouwden om verschillende doelstellingen. Achter elk bouwwerk zat een verhaal; of het nou politiek, religieus of iets anders was. De Inca’s wilden doormiddel van hun bouwwerken macht uitstralen en de anderen laten zien dat ze een sterk volk waren. Hierom moesten de huizen ook groot gebouwd worden en de muren gemaakt worden van massieve, onregelmatig uitgehakte stenen die perfect in elkaar pasten. Daardoor waren de huizen goed beschermd tegen aardbevingen.
De kolossale bouwwerken hadden vooral een politieke doelstelling. De Sapa Inca (dit is de goddelijke keizer van het Incarijk) stimuleerde ambachtslui en Mita-plichtigen om hun techniek te perfectioneren. De Inca’s bouwden verder op de kunst van de vorige volkeren maar zij bereikten wel een nog hoger niveau. Het ging de Sapa Inca er uiteindelijk om, te tonen hoe machtig hun rijk was. Toen de Sapa Inca stierf werd er ook een gouden standbeeld voor hem gemaakt en werd de Sapa Inca begraven in zijn paleis die ook met gouden panelen was versierd.
Nog een belangrijk doelstelling was geloof. De Inca’s waren heel erg bijgelovig. Ze namen nooit een risico zonder dat eerst aan de goden te vragen; de goden waren hun alles. Zo vonden de Inca’s het nodig dat er ook iets aan de goden werd geschonken, omdat de goden natuurlijk hen veel hadden geholpen. Dus bouwden ze tempels. De Coricancha in Cuzco is een goed voorbeeld, deze was ge??erd aan de Zonnegod . Binnen was de tempel waren er ‘kapellen’ gevestigd, deze waren gewijd aan de maan, de sterren, de donder, de bliksem en de regenboog. Aan de oostzijde was een plaat met massief goud geplaatst: deze stelde de Zonnegod voor.

Groot bouwwerk: Machu Picchu
De verloren stad Machu Picchu bevindt zich in de Andes, ongeveer 2440 meter boven de zeespiegel. Machu Picchu vormt ‘?n geheel met de omliggende natuur. De Inca’s respecteerden de Natuur, die ze Pachmama noemden, heilig en bouwden daarom in vrede met de natuur.

De stad Machu Picchu ligt tussen twee steile bergen ingesloten: tussen de Machu Picchu en tussen de Huayna Picchu. De Inca’s geloofden dat deze plaats door de Kosmos was uitgekozen om er een heilige stad tussen te bouwen. Ook ligt Machu Picchu vlak bij de woeste Vilcanota-rivier. Machu Picchu is gebouwd in de typische Inca-stijl, kenmerken hiervan zijn onder andere rechthoekige gebouwen met maar ‘?n verdieping, de deuren en ramen zijn in de vorm van een vierhoek en er zijn zowat geen ronde vormen. De verschillende gedeelten van de stad waren met elkaar verbonden door verschillende doorgangen, paden en trappen, die het mogelijk maakten om de stad, die op een steile helling lag, te beklimmen.

In de tijd van de Inca’s woonden er ongeveer 1200 mensen in de ongeveer 200 huizen. Het stadsdeel was in de vorm van een U rondom een plein gebouwd. Aan de noordkant staan religieuze gebouwen en in het zuiden liggen de huizen en werkplaatsen. In het noordelijke gedeelte staan alle tempels. Hier woonden ook priesters en de Inca-koning met zijn vrouw. Deze stad is een schitterend voorbeeld van de Inca-architectuur: een natuurlijke vesting, beschermd door hele steile hellingen, omringd door hoge bergpieken, en toegankelijk op maar ‘?n plek.

Machu Picchu is een van de steden van de Inca’s die de Spanjaarden bij hun veroveringen nooit hebben ontdekt. Hier vind je veel over de oude Inca-beschaving terug. De stad ligt op ruim 2.000 meter hoogte vlakbij de plaats Cusco, de hoofdstad van het inca rijk, en is omgeven door steile messcherpe kloven en begroeide bergtoppen. Om de opbrengst van hun gewassen zo groot mogelijk te maken gebruikten de Inca’s hele geavanceerde irrigatiemethodes op de hellingen van de heuvels in deze hooglanden. Dankzij de aanleg van terrassen konden ze veel meer land voor de landbouw gebruiken.

De ru??nes liggen in een prachtige omgeving tussen de hoge bergtoppen. Ze bestaan uit terrassen, een groot centraal plein, een bovenwijk voor edelen en ook nog een benedenwijk met onder anderen graanopslag, tempels en werkplaatsen. E??n van de prachtigste gebouwen daar is de ronde Zonnetempel. Deze tempel heeft een prachtige vorm en laat ook zien dat de Inca’s hele goede metselaars waren. Vanuit de kleine raampjes in de tempel is de Zonnewende en de Plejaden goed te zien. Deze speelden een belangrijke rol in het leven van de Inca’s, omdat de kalender er namelijk op werd afgesteld.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De architectuur van de Incas in Peru.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-architectuur-van-de-incas-in-peru/> [Accessed 10-07-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.