Guide: Essay: China ontwikkelingsland of grootmacht?

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 10, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: China ontwikkelingsland of grootmacht?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 1201 words. Download the full version above.

Heerhugowaard ‘ China is de opkomende grootmacht dit zorgt voor Global Shift naar het Oosten. China was tot 1970 een zwaar geval van ontwikkelingsland, maar in de jaren ’80 kwam China op als een van de Aziatische Tijger samen met Singapore, Zuid-Korea en Taiwan. China had toen een economische groei van ongeveer 10% per jaar. Multinationals begonnen te onderhandelen met China vanwege de voordelen die door China werden aangeboden. De middenklasse is sterk aan het groeien in China ongeveer de bevolking van Nederland komt er paar jaar bij. In China zijn er op dit moment 300 miljoen middenklassers in China. Maar er zijn ook nog altijd volgens de VN zo’n 100 miljoen mensen in China die onder de armoede grens leven.

China als grootmacht

Als China zo blijft groeien als het in de afgelopen jaren gedaan heeft dan heeft het een hele grote kans om de leidende economische grootmacht te worden in de wereld. Wat zou dit betekenen voor de wereldpolitiek en wereldeconomie ? Zou dit bijvoorbeeld beteken dat China zich gaat bemoeien met de politiek in de rest van de wereld.

Volgens Bert van Dijk, correspondent in Shanghai voor Het Financi??le Dagblad en De Tijd, zal China over 25 jaar een steeds grotere rol spelen in de internationale politiek. ‘Het zijn niet alleen meer de Verenigde Staten die de voortrekker zijn van de internationale gemeenschap’, zegt hij. ‘China zal steeds meer een rol opeisen, ook bij internationale conflicten.’

Van Dijk wijst erop dat China een andere, minder harde aanpak dan de VS gebruikt bijvoorbeeld. ‘Amerika is snel geneigd om militair in te grijpen. De Chinezen zijn daar een stuk terughoudender in.’ Hij denkt zelfs dat China het conflict tussen de Isra??li??rs en de Palestijnen sneller op kunnen lossen dan de Amerikanen, mocht het dan nog niet zijn opgelost. ‘Die kans is zeker aanwezig. Ze staan een stuk minder polariserend in het conflict.’Iets wat we bijna zeker weten is dat rond 2038 China de grootse economie zal zijn als de economie zo blijft groeien zo als het nu gaat. Alleen is er een probleem. De regeringspartij China Communistische Partij die nu in China aan de macht is moet dan de het hele economische systeem omgooien, zegt Jan van der Putten, schrijver van het boek China, wereldleider ?Drie toekomst scenario’s. ‘Ze willen aan de macht blijven maar om dit te kunnen doen moeten ze de bevolking tevreden houden en moet de economie blijven groeien. Veel machines in China maken nog gebruik van de fossiele brandstoffen, bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt er CO2 vrij en dit is zeer slecht voor milieu. Dus er moet een verduurzaming komen van de economie. Om die verduurzaming mogelijk te maken worden ook Nederlandse studenten in gezet in China en er komen chinezen studeren op Nederlandse universiteiten.

Wat zijn de verschillen tussen arm en rijk in China ?

Op tv of op andere soorten van media heeft u vast iets over de grote Oosterse Tijger China gezien. De beelden die u te zien krijgt zijn beelden van groot en welvarende land waar alles om de kunst van geld maken draait, alsof deze grootmacht het middelpunt van de wereldeconomie is. Waar alle andere kapitalistische landen gebruik van maken om een zo’n hoog mogelijke opbrengst te verdienen. En als ze die steden laten zien, die torenhoge wolkenkrabbers in Beijing en Hongkong die echt miljoenen hebben gekost en alleen de welvarende economie van dit land dat mogelijk maakt.
Maar met al die positieve beelden die aan u worden laten zien kunt u ook zich voorstellen met een ‘grootmacht’ dat China is dat er wat onjuiste of gecensureerde informatie, of hoe ik het zou noemen reclame ontstaat. Met zo’n land als China schuilt er altijd een addertje onder het gras. Achter al die beelden van de ‘geweldige’ China is er ook een hele grote armoede die een deel van dit land overheerst.

Achter al die grote wolkenkrabbers zijn er mensen op het plattenland die echt op een heel laag loon werken of kinderen die worden uitgebuit door alle multinationals die zich daar hebben gevestigd vanwege de voordelen van de lage lonen die zich daar voordoen. China was voor deze ontwikkeling nog een zwaar geval van een ontwikkelingsland waar nog veel mensen op het land werkten en ook nog eens analfabeet waren. Dat kwam door de slechte of eigenlijk het niet bestaande onderwijs in China. Ongeveer 5% van de bevolking leeft tot deze dag nog zo, elke dag 12 uur lang op het land werken. De grote ontwikkeling van China begon rond 1980 dat was de periode waarin China hun arbeiders legaliseerde om geld te mogen verdienen, dus het was de eerste kleine stap van dit land in de kapitalistische richting. Door deze ontwikkelingen begonnen de boeren op het land meer te gaan produceren en deze toename van productie te veranderen in winst. Waardoor de welvaart voor een groot aandeel boeren en arbeiders begon te groeien. Dus nu kort samengevat hoe de verschillen tussen arm en rijk in dit land zijn ontstaan is door de economische ontwikkeling dat hier plaatsvond en een deel van de arbeiders deed het zijn voordeel mee en het andere deel bleef achter, en deze kloof die is ontstaan wordt ook niet kleiner. Dat blijkt uit een enqu??te uit 2013 dat bewijst dat het inkomen tussen een gewone werkende arbeider en een welvarende directeur of een andere welvarende beroep niet kleiner wordt. Dit lijdt dus dat China eigenlijk niet het ‘perfecte’ land is dat het eigenlijk wilt zijn want eigenlijk kampt het nog met problemen waar ook andere derde wereld landen mee te maken hebben zoals landen in Afrika

Is China communistisch of kapitalistisch ?

Sinds 1949 is de Chinezen Communistische Partij de baas in China. De partij is communistisch maar de manier waarop China geld aan het verdienen lijkt wel heel erg kapitalistisch.

De communistische werd in 1921 opgericht door een aantal chinezen studenten die dachten dat het communisme het beste zou zijn voor China. In 1934 werd Mao Zedong de partij leider van de CCP. De partij richtte zich
in het begin vooral op boeren. Hierdoor kreeg de partij snel aanhangers, omdat het grootste gedeelte van de bevolking toen boer was. Op 1 oktober kwamen ze echt aan de macht, omdat ze de andere politieke partij van China de KMT hadden verslagen. Op dat moment kreeg China ook nieuwe nationale symbolen zoals de vlag.

Zo zorgde Mao voor een samenhorigheidsgevoel bij de chinezen.
Hij zorgde ook voor grote projecten waar miljoenen chinezen aan mee deden.
Een van de bekendste van die projecten heette De Grote Sprong Voorwaarts hierbij werd geprobeerd de opbrengst te verhogen van de landbouw dat werd gedaan door middel van de mensen de laten samenwonen in zo gehete communes en die weer te laten samenwerken.
Ook werd door Moa de staalindustrie sterk gestimuleerd om zoveel mogelijk staal te produceren.
Om mensen te vrede te houden, vooral boeren, kregen boeren vaak een eigen stukje land. Maar deze stukken land werden meestal weer ingenomen door de staat bij een van de projecten. Ook werd er veel propaganda gemaakt voor de CCP.

Hoe doet China het als het als handelsland op de internationale markt?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: China ontwikkelingsland of grootmacht?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-china-ontwikkelingsland-of-grootmacht/> [Accessed 09-07-20].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.